Ami chlapec z hvězd - Enrique Barrios - kniha

Sobota v 23:59 |  Videa, filmy, knihy


Půvabná knížka psána jednoduchým způsobem a velice čtivou formou.
Zároveň objasňuje hluboké principy života o tom odkud kam směřujeme v rámci planetárního vývoje.Anotace:


"Není snadné napsat ve třinácti letech knihu. Ami mi však řekl, že jestli ho chci ještě vidět, měl bych napsat knihu o tom, co jsem s ním zažil. Varoval mě, že jen málo čtenářů mi bude rozumět. Řekl, že pro většinu lidí je snazší uvěřit spíše hrozným a smutným věcem než těm krásným a zázračným. Doporučil mi raději napsat, že tohle všechno je vymyšlené, abych se vyhnul problémům. Dám na něho: takže - tohle je můj příběh nebo pohádka, jak chcete..."


Tak začíná své neuvěřitelné vyprávění malý Jihoameričan Pedrito. V jeden letní podvečer sedí u moře na skále a vidí, jak nad mořem přistává UFO. Z lodi vystoupí bělovlasý kluk přibližně stejného věku. Mezi chlapci se rozvine neobvyklý rozhovor a mimozemšťan Ami pozve Pedrita na vesmírnou procházku ve své lodi. Pedro zažije nevídaná dobrodružství a zasvěcení do tajů vesmíru i Země - poznává vyvinuté bytosti a civilizace, které plně a radostně vnímají každý okamžik života a řídí se zákonem bezpodmínečné lásky.


Hned po prvním vydání se stala knížka bestsellerem v celé Jižní Americe.


 

Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů - J. C. Cooper - kniha

1. června 2017 v 22:18 |  Videa, filmy, knihy


Chcete-li se vyznat v řeči tradičních symbolů, tak doporučuji tuto obsažnou knihu, kde najdete téměř vše.
Pomáhá pochopit skryté významy věcí, snů a vyjádření tohoto světa.Anotace:
Symbolická řeč je nejzákladnějším výrazovým prostředkem a odhaluje ty stránky skutečnosti, které unikají jiným způsobům vyjádření. Existuje rozsáhlý symbolismus, jenž se v průběhu věků stal tradičním a který tvoří mezinárodní jazyk přesahující normální komunikační hranice. V téměř 1 500 heslech osvětluje autorka nesmírnou rozmanitost symbolů pocházejících z různých kulturních okruhů. Kniha obsahuje 210 černobílých ilustrací.J. C. Cooperová píše a přednáší o srovnávací religionistice a symbolismu.
Poutníkova cesta a genius loci - Monika Micajová - kniha

25. května 2017 v 14:38 |  Videa, filmy, knihy

Více informací a ukázka z knihy zde


Text popisující proces proměny, aneb jak se rodí "šaman" v našich podmínkách. Pojednává o tom, jak se z Jakuba stává poutník a cestuje skrze světy. Co objevil a jak naložil s inspirací, kterou dostal?

---

Filozoficko-psychologický román/novela ze současné Prahy. Dotýkající se témat - duchovno, mystika, šamanismus, fantasy, poezie, pohádka, ekologie.
Knížka je o prolínání vrstev reality a cestování mezi světy. Je pozvánkou do jiných světů. Popisuje duchovní proces proměny na způsob šamanské iniciace nebo podle C. G. Junga proces individuace na cestě k bytostnému já.
Vzniklý text je výsledkem mého osobního zkoumání i prožití dané problematiky. Má nezvyklou stavbu, kde se odehrává více úrovní najednou. Obsahuje v sobě náboj, který má na člověka vliv.
Podle šamanské tradice hrdina prochází iniciací smrtí. Důvod tohoto otevření člověka bílé rasy, je zjevně inspirace, neboť bílý člověk je nositelem vizí.

---

Anotace:

Zabývali jste se někdy širšími rozměry tohoto světa? Že ne? Ani Jakub nad tím donedávna nepřemýšlel. Avšak potom přišlo volání. Noční snění a vize ho provedly proměnou, ale také tvrdými zkouškami a vlastní katarzí. Vydává se na cesty svým nitrem a přináší nám odtud poselství, které ztvární uměleckým nadáním. Prolínání realit se tak stává skutečností. Je materiální svět, tak jak ho známe, opravdu to jediné, nebo jsme součástí mnohem většího celku s duchovním rozsahem?

Metafyzický příběh obyčejného současného člověka, jehož bytostné Já vnáší do světa forem svá poznání, nám dá nahlédnout za oponu běžných jevů a zve nás do oblasti rozšířeného vědomí. Ukazuje se, že způsob, jakým promlouvá absolutno, není tak vážný, jak se zdálo. Naopak volí až pohádkově hravé a snové symboly.


Knížku vydalo nakladatelství Černý Drak. Ilustrace Kristlof.

 


Ovlivňování Reality - Vadim Zeland - kniha

23. května 2017 v 16:32 |  Videa, filmy, knihyJe náš osud předurčen a svobodná vůle takřka neexistuje, nebo jsme naopak tvůrci a vybíráme svým myšlením a počínáním z nekonečné řady paralelních možností? Vadim Zeland vysvětluje fungování světa z pohledu fyziky a názornými příklady ukazuje podle jakých zákonů vše probíhá.


Ovlivňování Reality I - Prostor variant

audiokniha

Zde je namluvená kompletní první kniha z delší série. Připravil a předčítá příjemným hlasem Robert Pösel.


Anotace knihy:

Ruský autor Vadim Zeland představuje velmi účinnou techniku Transurfing, jenž umožňuje tvořit věci, které nám z běžného úhlu pohledu připadají neuskutečnitelné, zejména však dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení. V prvním ze tří dílů se seznámíte s tím, jak je uspořádaná realita světa jako celku i každého z nás jako jednotlivce. Pochopíte, že ve vesmíru existují paralelně různé možnosti.Aštávakragíta a Bhagavadgíta

4. května 2017 v 12:52 |  Videa, filmy, knihy
Dva krásné texty s hlubokým filozofickým a duchovním sdělením. Oba jsem náhodou našla v pdf.
Každý pochopí podle míry svého uvědomění a časem může objevovat další roviny poznání.
Vzpomínám si, že v době, kdy zde nebyly tyto knihy dostupné, jsme Bhagavadgítu přepisovali ručně. :)

Aštávakragíta

Popis: V jednom z nejhlubších filosofických textů rozmlouvá mytický mudrc dávnověku Aštávakra se svým žákem králem Džanakou o nejzazších otázkách života a o způsobu, jak dosáhnout poznání a vnitřního osvobození. Ačkoli tento skvost ducha vznikl před mnoha staletími, osloví i dnes svým poeticky podaným nadčasovým poselstvím zanícené spirituální badatele i milovníky orientální kultury. Knihu naleznete v pdf ZDE
Bhagavadgíta

Zpěv vznešeného

Popis: Je posvátným textem hinduismu a jedním z největších náboženských spisů světa. Pojednává o rozmluvě mezi Ardžunou, slavným bojovníkem a Krišnou. Krišna osvětluje Ardžunovi veškeré učení o Átmá, o poznání Pravdy a podstaty všeho. Je součástí rozsáhlého staroindického eposu Mahábhárata. V Indii se říká, že kdo nepochopil Bhavadgítu, nemůže pochopit nic. Knihu naleznete v pdf ZDE


Typologie osobnosti

3. května 2017 v 23:05 |  Články


Doporučuji si udělat test osobnosti, viz tento odkaz:

16 typologií osobnosti

Jde o testy vytvořené podle C. G. Junga. Na cestě sebepoznání je to nedocenitelný zdroj pochopení.
Neměli bychom totiž být proti sobě a nutit se do něčeho, co nejsme. Ale poznat sebe!
Saša Hendruk - Mapování mysli - video

30. dubna 2017 v 22:14 |  Videa, filmy, knihy

Saša Hendruk - Mapování mysli - video


Jedna z mnoha zajímavých besed se Sašou Hendrukem. Více na těchto webových stránkách www.ctyrystruny.webnode.cz.
Tolik jsem se nakláněla z Polárky…

26. dubna 2017 v 17:15 |  Světlo je LáskaTolik jsem se nakláněla z Polárky a sledovala dění na Zemi,

až jsem upadla a ocitla se zde v lidském hemžení.

Když už jsem tu, zanechávám zde svůj otisk.

Zkoumám lidský život a co to člověk je.

Jak projít uchem jehly...

Je to nemožné?

Zdá se mi, že snad ne.

Sleduji cestu jasnou, vyšlapanou.

Pak děti z Polárky, uslyší mé pohádky.

O tom, jak na Zemi šel člověk ztracený,

o jeho probouzení se k vědomí, o procitnutí ze snění.
Amazonští indiáni reagují na obrazy našeho světa - video

22. dubna 2017 v 15:19 |  Videa, filmy, knihy

Amazonští indiáni reagují na obrazy našeho světa


Úryvek z dokumentárního filmu francouzské stanice TF1, kdy reportéři přijeli do Amazonie
ukázat indiánům videa charakterizující naší západní kulturu a požádat je o komentář. www.tarak.cz
Soulcraft - Bill Plotkin - kniha

27. září 2016 v 20:09 |  Videa, filmy, knihyPopis:
Kniha Soulcraft síla duše je jako průvodce pro mystický sestup do dolního světa duše, do podsvětí našich všedních životů: objasňuje, čím tento sestup je, proč je nezbytný, jak rozpoznat volání k sestupu, jak se na něj připravit, jak tento proces probíhá a jaké vyvolává pocity a jaká cvičení a praktiky spouštějí a urychlují sestup a maximalizují přínosy této cesty k rozdmýchání duše. Soulcraft síla duše je hraničním přechodem do tajemství, do mysteria. Stránky této knihy, vyplněné technikami soulcraftu, příběhy, básněmi a instrukcemi vás zvou pustit se na současnou, západní, na přírodě založenou pouť do divokých krajů vlastní duše.Ukázka 1:

O Svatém grálu


Ve známém evropském mýtu o Svatém grálu se mladý muž, Parsifal, vydává do světa, aby hledal hlubší smysl života - svou duši (právě jejím je grál v podstatě symbolem). Jeho putování ho zavádí do hradu nemocného Krále grálu (který jako ve většině mýtů symbolizuje starý příběh, starý a dobře opevněný způsob přebývání ega ve světě). Uzdravení může králi přinést jedině neznámý rytíř (Poutník), jenž přijde a položí mu dvě konkrétní otázky. Ale Parsifala jeho matka učila, že otázky jsou pošetilé nebo neslušné, a tak se Parsifal nezeptá. V důsledku toho hrad (a vize Grálu) zmizí a Parsifal najednou zjistí, že se nachází uprostřed obrovské divočiny, v níž musí putovat po mnoho let, dokud se prostřednictvím životních pokusů a ztrát nenaučí dost, aby byl připraven ty správné otázky položit.

První otázka zní: "Pane, co tě trápí?" Tím, že se sami sebe (svého ega) zeptáme na tuto otázku - a žijeme ji - si stejně jako Parsifal vypěstujeme porozumění a vcítění se do skutečnosti, jak spoluvytváříme mnohé své neduhy a jak nás tyto obtíže učí tomu, čemu se potřebujeme naučit. Začneme odkrývat svá posvátná zranění. Vybudujeme si soucit se sebou samými, naučíme se umět ocenit vlastní omyly, selhání a zranění, stejně jako svá nadání a své úspěchy.

Druhá otázka zní: "Komu tento grál slouží?" Tím, že se zeptáme "Komu skutečně slouží moje duše" se naučíme obracet svou pozornost k hlubším účelům toho, co děláme. Rozšíříme své představy o tom, co je možné, a postupně se naučíme své počínání zakořenit v duši. Nakonec zjistíme, komu a čemu sloužit. Odpověď bude mít dvě části, jako dvě strany jedné mince: sloužíme konkrétním účelům svých duší a sloužíme svým lidem, svému společenství - a jedno děláme prostřednictvím druhého. Tím, že žijeme otázku: "Komu tento grál slouží?", dojdeme k poznání svého skutečného osudu a identity svého společenství. Tím, že zůstaneme naladěni na otázky smyslu, se naučíme učinit život posvátným.

Jedním z klíčových rysů mýtu o grálu je to, že aby uzdravil krále a tím celou zemi, je třeba, aby jen položil otázky. Není nutné, aby na ně odpovídal on sám (ani král). Jungovský analytik Robert Johnson píše: "Dobře se zeptat v podstatě znamená odpovědět." Když přijde odpověď, není to cestou ega, ale cestou duše.

Johnson nás upozorňuje, že štěstí nedosáhneme tím, že o něj budeme usilovat. Spíš dosáhneme štěstí tím, že budeme vykonávat práci své duše:
Když požádáte grál o štěstí, tak tento požadavek štěstí předem vylučuje. Budete-li však grálu náležitě sloužit, zjistíte, že to, co se stane , a štěstí jsou jedním a tímtéž.

Komu tento grál slouží? To je otázka, již Poutník, jako Parsifal, doufá v běhu svých dnů vyřešit, a jak ji žije, neustále ji prohlubuje.


-------Ukázka 2:


Spiritualita je tou oblastí prožitků, která leží za všedním světem našich vnějších životů a otevírá naše vnímání základním a nejpodstatnějším skutečnostem bytí. Existují dvě sféry spirituality. Jsou odlišné, ale vzájemně se doplňují. Společně tvoří celek. Žádná není sama o sobě kompletní.

Jedna sféra se obrací vzhůru směrem ke světlu, pomáhá nám překročit, transcendovat své (svého ega) trvání na tom, že svět je přesně takový a žádný jiný, pomáhá nám uvolnit se ze zmatku strategické mysli, abychom mohli dosáhnout vnitřního klidu, míru a celistvosti své pravé podstaty, a asistuje nám při kultivaci nádherné zkušenosti plně vědomé bdělé přítomnosti tady a teď a v jednotě s veškerým bytím.

Soulcraft je zkoumání té druhé sféry spirituality, jež nevede nahoru k Bohu, ale dolů, k temnému středu našeho individuálního já a do plodných mysterií přírody. Tato sestupná pouť nás připravuje na život ve světě s jeho nelítostnou potřebou změnit nás a ukazuje nám, kde a jak se tomu postavit, pevně a jedinečně. Na této polovině spirituální pouti nestoupáme k nebesům, ale padáme k centru své touhy. Ač stejně posvátná, a možná dokonce starší, než pouť vzestupu, může být tato druhá spirituální sféra lidem západních kultur neznámá.Duch a duše: transpersonální vzestup a sestup

Život nás vyzývá k růstu v mnoha směrech - fyzicky, emocionálně, mezilidsky a spirituálně. Spirituálně můžeme růst dvěma směry: na jedné straně směrem k duchu a na straně druhé směrem k duši.
Jedná se o významově zatížené výrazy - duch a duše, slova používaná tolika způsoby v rámci tolika tradic, že je obtížné určit, co my sami jimi myslíme. Nenašel jsem však lepší alternativy. Nejlepším řešením je přesně vám vysvětlit, v jakém významu tato slova používám já. Možná se bude lišit od ostatních, ale neulpívejte na slovech, mějte na paměti, že nejdůležitější jsou dále vysvětlené významy, nikoli slova samotná.

Výrazem duše označuji živoucí, tajemné a divoké jádro našich individuálních já, esenci unikátní pro každého člověka, vlastnosti a kvality, jež se nacházejí ve vrstvách já mnohem hlubších, než naše osobnost. Duchem mám na mysli jediné, velké a věčné mysterium prostupující a oživující vše ve vesmíru a to vše ještě přesahující. Každá duše ve své podstatě existuje jako zmocněnec ducha.
Koncept duše zahrnuje esenci naší specifické, konkrétní individuality. Tato individualita zrcadlí naše jedinečné a nejhlubší osobní charakteristiky, stěžejní a trvalé kvality, jež definují naši osobitost, "pravé já". Duše je to nejdivočejší a nejpřirozenější v nás.Poezie Davida Whyta nabízí několik evokativních obrazů pro duši:


Nezajímá mne, zda je jeden Bůh,
nebo mnoho bohů.

Chci vědět, zda cítíš přináležení,
nebo opuštěnost.
Zda znáš beznaděj, nebo ji cítíš v ostatních.


Chci vědět,
jsi-li připraven žít ve světě

s jeho nelítostnou potřebou změnit tě.

Zda dokážeš odhodlaně opětovat jeho pohled
a říct - Takový jsem.


Chci vědět, zda víš,
jak se vmísit do toho prudkého žáru žití

padaje ke středu svých tužeb.


Chci vědět, jsi-li ochotný
žít den za dnem, s důsledky lásky

a hořkou, nevítanou vášní své jisté porážky.

Slyšel jsem, že v takovém bouřlivém objetí i bohové hovoří o Bohu.Prorok - film

12. září 2016 v 13:29 |  Videa, filmy, knihy

Prorok


Snímek je inspirovaný klasickou knihou libanonského spisovatele a filozofa Chalíla Džibrána - Prorok, která byla přeložena do čtyřiceti jazyků. Příběhem prochází dívka Almitra, která se střetne s hlavním hrdinou - prorokem Mustafou. Ten byl několik let vězněný a nyní má být převezen do své země, ale právě setkání s divokou Almitrou a její matkou Kamilou cestu k transportu trochu zamotá. Mustafa přitom využívá určité situace, aby při nich poukázal na své myšlenky.

Prorokova moudrost se vždy projeví prostřednictvím básně v odlišně ztvárněném časoprostoru. V metaforických náznacích nebo realistických výjevech, podle různého uchopení rozvíjené myšlenky. Témata jako láska, zločin a trest, přátelství nebo smrt si rozebraly různé osobnosti animovaného světa a film tak představuje zajímavý kaleidoskop stylů současných animátorů.(Anifilm)

Zdroj: Animovaný film s českým překladem na www.tarak.cz

Vnitřní království - Eva Marvánová - video

2. srpna 2016 v 20:48 |  Videa, filmy, knihy

Vnitřní království

Eva Marvánová

... aneb jak být dobrým vladařem svého života, jak ho vzít do (opravdu) svých vlastních rukou a nalézt společná dobrá řešení pro sebe i ostatní.

Chceš se domluvit s partnerem? Nebo sám/a se sebou? Máš v sobě mnoho protichůdných pocitů? Neumíš se rozhodnout? Máte s partnerem různé názory a ne a ne je sjednotit nebo se alespoň domluvit a nalézt společně výhodné řešení?

Dokud se nestaneš králem/královnou svého vlastního království, je těžké navázat harmonický a mírový proces s královstvím sousedním (partnerovým). Hlavně pokud i u něj doma vládnou vnitřní boje. Jak se chceš domluvit s druhým, když se nedomluvíš doopravdy ani sám se sebou?
www.evamarvanova.cz
Sny a léčení - John A. Sanford

19. června 2016 v 21:08 |  Videa, filmy, knihy


Sny a léčení je další zajímavá kniha pro ty z vás, kteří nacházíte svou inspiraci pro život ve snech. Je psána jednoduše, bez zbytečné omáčky a přitom plná informací. Obsahuje i praktické ukázky práce na konkrétních snech.
Tento úryvek z knihy se věnuje způsobu jakým se ve snech pohybujeme:Je zajímavé pozorovat, jak se ve snech pohybujeme. Způsoby dopravy ve snech zahrnují jízdu autem, cestu lodí nebo vlakem, létání vzduchem. K pochopení toho, proč si sen vybral určitý způsob dopravy, musíme znát spáčovy asociace, zvolený dopravní prostředek může mít velmi individuální příčinu. Přesto se ale můžeme pokusit o pár úvah o obecném významu těchto různých typů dopravních prostředků.

Auto je velmi blízké egu. Dělá to, co po něm chceme, poslouchá naši vůli a slouží nám ve vnějším světě. Často představuje určité množství energie dostupné egu pro vykonání různých životních úkolů. Stane-li se ve snu něco našem autu, můžeme očekávat, že to ucítíme další den. Když se nám např. zdá, že naše auto nechce jet, pak nás nepřekvapí, že další den nebudeme dobře fungovat, budeme mít potíže a nic se nám nebude dařit. Také jsem zjistil, že když auto neřídíme, ale jen se v něm vezeme a řídi někdo jiný, sen obvykle skončí nějak špatně. V takových případech se často stává něco nepříjemného - možná nehoda nebo zabloudíme. Je to jakoby auto představovalo energii ega a jestliže řídí někdo jiný, naznačuje to, že předáváme náš život jiné postavě v nás a sami se o něj nestaráme. Sny s auty mají málokdy hluboký význam, protože auta jsou stroje a představují druh mechanické činnosti. Nemůžeme od auta očekávat, že bychom s ním dosáhli království nebeské, ačkoliv je v denním životě užitečné.

Lodi mají hlubší smysl. Na lodi je cosi numinózního a archetypního. Raná církev se nazývala lodí, protože nesla věřícího napříč životem k bezpečnému břehu na druhé straně. Dodnes se hlavní část kostela jmenuje "loď". Zdá se, že loď symbolizuje to, co nás nese životem, možná tělo, nebo Já, nebo - protože loď je lidské dílo - určitou víru nebo soubor idejí, které pro nás pracují. Mít ve snu pod sebou dobrou loď naznačuje, že nás něco solidního veze životem.

Letadla se samozřejmě pohybují vzduchem. Vzduch představuje svět ducha nebo intelektu. Někdy říkáme o intelektuálních lidech "ten člověk žije v oblacích" a myslíme tím vysoko nad zemí v mentálním světě. Mluvíme také o "letu myšlenek". Letadla jsou vyrobena člověkem a tak někdy zobrazují dosažení něčeho prostřednictvím myšlenek nebo pojmů, neboť pojmy jsou také vytvořeny člověkem. Někdy je to užitečné: myšlenky nás mohou někam daleko a rychle zanést. Na druhé straně myslet znamená neprožívat, podobně jako let letadlem vysoko nad zemí nám neumožní zažít to, co je dole. V naší konkrétní historické době mají lidé sklon být příliš mnoho ve vzduchu, proto je letadlo ve snech často pochybným dopravním prostředkem. Tento zřetel bývá zdůrazněn, jestliže se má letadlo zřítit. Pouze bezpečné letadlo je letadlem s pozitivním a zdravým vztahem k tomu, co je na zemi.

Autobus je veřejným dopravním prostředkem, nemá v sobě nic individuálního. Jestliže nás kolektivní mínění příliš vtáhlo a jdeme-li životem v davu, může to sen zrcadlit jako cestování autobusem, trolejbusem nebo tramvají. Na druhé straně musíme znovu připomenout, že se jedná o individuální záležitost. Například jedna žena uvádí, že pro ni je autobus dobrý, protože jí připomíná, že je v určitém směru "jenom prostým člověkem". V dětství v ní pěstovali pocit výjimečnosti a toto je pro ni užitečná kompenzace.

Jízdní kolo obecně je ve snu pozitivním dopravním prostředkem, neboť jízda na kole je individuální a provádíme ji vlastní silou. Jízdní kola mají dobrou "duši". Jízda na kole je pro nás příjemná, a i když jsou kola člověkem vyrobené stroje a v přírodě je nenajdeme, vnímáme je jako přirozené, protože při jízdě na kole jsme ve styku s okolím. Lidé, kteří ve vnějším životě na kole jezdí zřídka nebo nikdy, zjišťují, že tak činí ve snech. Kolo se pohybuje, protože roztáčíme jeho kola v kruhovém pohybu, zůstává vzpřímené díky gyroskopickým účinkům točících se kol. Takový kruhový nebo spirální pohyb energie je typický pro individuační proces. Starověcí alchymisté to nazývali "circulatio".

Voda je symbolem par excellence pro nevědomí, takže plavání naznačuje, že někdo získává schopnost plavit se bezpečně vodami nevědomí. To je v kontrastu k utonutí, které naznačuje, že se utápíme v nevědomí. Tak je symbolizován stav nebezpečí. Čím více víme o vnitřním světě, tím lépe ve snech plaveme. Zjišťujeme-li, že dovedeme plavat dobře pod hladinou i nad hladinou, tím lépe.

Chůze nebo běh představuje ve snech pozitivní způsoby cestování. Tady jsme pevně na zemi a přemisťujeme se přirozeným způsobem vlastní silou. Běh naznačuje dobrou kondici, energii a odhodlanost atleta. Kontrast ke snům o běhání tvoří sny, v nichž se chceme pohybovat, ale jsme jakoby vrostlí do země. V takových snech jako bychom byli natolik nevědomí, že se nemůžeme pohybovat. Jakoby sen říkal, že nemůžeme dosáhnout psychického pokroku. Při běhu převažuje opačný stav. Získáváme jistou lehkost pohybu, kterou nám dalo rozšíření vědomí.

Létání vzduchem, bez cizí pomoci je mnohem spornější. Člověk je stvořen k chůzi po zemi, ne k létání vzduchem. Sny s létáním naznačují příliš mladický postoj (chlapec), nerealistické myšlenky, člověka, který nestojí "na zemi". O výjimky může jít tehdy, když létání představuje ekvivalent "magického létání" šamanů, stavu umožněného neobvyklými psychickými silami.
Cesta k Velkému Já

13. května 2016 v 13:39 |  Články


Arnold Mindell, z knihy Techniky snění v bdělém stavu


Velké Já je zdrojem vašich snů. Je to zkrátka jen jiné jméno pro tvůrce snů. Velké Já je smyslové jádro všeho, co zaujalo vaši pozornost, a zároveň je všemi těmi věcmi samotnými. Dvojník je Snící oheň za Velkým Já, oheň a inteligence za vašimi sny. Když jste bdělí, vnímáte svět myslí Velkého Já a rozumíte snům ještě předtím, než se vám zdají.
Velké Já se ve snech zřídka objevuje jako přímo vyjádřená postava, protože je všemi postavami, je vším dohromady. Příležitostně se Velké Já personifikuje ve fantazii jako ušlechtilá, velkomyslná lidská bytost, božstvo, bohyně nebo bůh. Může se objevit také jako přírodní duch, moudrý stařec nebo stařena. Někdo spatřuje Velké Já jako Boha, nebo kombinaci bohů. Tím, jak na sobě pracujete, přebírá Velké Já vaši tvář. V tom okamžiku přicházíte blíž ke svému dvojníkovi.
Jak rostete, začíná se malé já více podobat vám jako celistvé bytosti. Ve vašich snech začínají malé já a Velké Já vypadat podobně. Tudíž i když je dvojník neviditelná a téměř nepředstavitelná přítomnost, jakmile začínáte poznávat Velké Já a žít ve světě polarit a duality i mimo něj, dvojník se objevuje ve snech jako vaše tvář, v níž se zrcadlí tvář Velkého Já.

V normálním stavu mysli malé já, zabořené v zájmech o čas a lidi, není s Velkým Já ve styku. Proto má jeho postava podobu, která se velmi liší od vaší; ve snech to může být léčitel nebo protivník, váš nepřítel nebo spojenec, s nímž musíte bojovat nebo ho milovat.
Carlos Castaneda, antropolog, který hovoří hlasem svého mystického učitele dona Juana, nastínil ve svém pozdějším díle vývoj vedoucí k dvojníkovi. Během tohoto vývoje bojovník nejprve zápasí s Velkým Já v podobě démona, který se objevuje jako jeho úhlavní nepřítel.
Z pohledu 24hodinového bdělého snění se Velké Já objevuje nejprve ve vašich nejhorších problémech, tělesných symptomech, nutkavě naléhavých myšlenkách, závislostech a vztazích a skupinových tématech, které hrozí, že vás přemohou. Aby v tomto boji uspělo, musí se malé já stát bojovníkem a musí svádět namáhavý boj, musí přemoci démonickou ničivost tohoto strašného vnitřního protivníka. Úspěšný bojovník nepodléhá svým zdánlivě nepřekonatelným problémům, zůstává naživu a zjišťuje, že potíže nebyly ničím jiným než maskou zakrývající moc a sílu, jež jsou nyní jeho spojenci, "dárci klíče, dárci tajemství".

Tento duch Velkého Já nejen testuje hranici lidských schopností, ale také se k vám chce připojit a rozšířit vaši identitu. Vaše problémy v čase a prostoru mu dávají příležitost rozvinout se tady a teď.
Krátce řečeno, vaši démoni se stávají vašimi spojenci. Díky vaší vnitřní práci a meditaci spojenec pomalu roste a když opatrně a nesměle vystupujete z času a prostoru, rozvíjejíce se spíše jako duch, bere na sebe vaši tvář. V tomto momentě se místo na spojence díváte do tváře vlastnímu Já a poznáváte svého dvojníka.
Za vašimi nejhoršími problémy na vás čeká spojenec; za spojencem je Velké Já a dvojník, esence všech vnějších forem, všech osob a věcí, které se dotýkají vaší pozornosti. Velké Já neboli dvojník není žádná teorie či spekulace - ve vaší smyslové zkušenosti je právě teď a v každém momentu přímo před vámi. Stačí se rozhlédnout, pochytit, co se děje, a máte ho - přímo v jádru toho, na co se díváte. V jistém smyslu se dá říct, že Velké Já se pokouší s vámi po celý čas flirtovat přestrojeno do masky vašich nepřátel; chce zaujmout vaši pozornost a získat vaši lásku.
A život pokračuje… film Chico Xaviera

23. dubna 2016 v 19:38 |  Videa, filmy, knihy

A život pokračuje...


Film na motivy díla Chico Xaviera nadiktované duchem André Luizem (autor knihy Náš domov "Nosso lar") na youtube.


Cesty duší - Michael Newton - kniha

23. dubna 2016 v 19:08 |  Videa, filmy, knihy


Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi
pozemskými životy. Vychází z dlouholetého zpracovávání výpovědí velkého množství lidí v hluboké regresní hypnóze.

Kniha k přečtení v pdf ZDE


Aluna - film

15. dubna 2016 v 13:54 |  Videa, filmy, knihy

Varování staršího bratra

Aluna


Aluna je středobod myšlenkového systému Kogiů, etnika žijícího hluboko v kolumbijských horách. Je to kosmické vědomí, které je zdrojem všeho života a bytí. Film byl natočen samotnými Kogii a navazuje na dokument z roku 1990, kdy se Kogiové poprvé objevili před kamerou dokumentaristy Alana Ereiry, aby dramaticky varovali lidstvo o nutnosti změny kurzu. Po více než dvaceti letech přivolali Ereiru naléhavě zpět, aby jejich sdělení světu připomněl.
Sníme špatný sen

15. dubna 2016 v 12:40 |  Články


Během posledních dvaceti let vyšlo najevo, že domorodí šamani na celém světě se dotkli něčeho velmi podstatného - rozpoznali snění celého lidstva v planetárním měřítku. V reakci na to některé kultury, jako například etnická skupina Q'ero z oblasti Altiplana v Andách, vyslaly své zástupce dolů do nížin, aby informovali nás, lidi ze Západu, že sníme špatný sen.

Změnit naše pokřivené sny - a spolu s nimi svět, ve kterém žijeme - bude podle šamanů vyžadovat, abychom se naučili používat sílu našich myšlenek a naší tvořivé představivosti. Bylo by dobré šamansky cestovat a objevovat přitom vlastnosti, které bychom v okolním světě chtěli vidět - vlastnosti vytvářející rovnováhu a harmonii. Jakmile je najdeme, můžeme zapojit naše smysly a začít uvádět nový svět v život.

Uvažte prosím tyto otázky: Jak by svět měl vypadat? Jak by vypadaly tváře lidí, kteří by v něm žili? Usmívali by se? Jak by vypadaly tváře lidí, kteří by v něm žili? Usmívali by se? Jak by vypadala příroda? Jak byste se cítili, kdybyste žili ve světě vyjadřujícím všechny vámi vysněné vlastnosti? Jak byste se cítili
v takovém světě?

Při svém cestování se porozhlédněte a dotkněte se všech zdravých životních forem svým vědomím, a dokonce to zkuste svými "snovými prsty". Prožívejte všemi smysly, jaké to je žít v takovém světě. Jaké jsou zvuky tamější přírody? Slyšíte, jak se smějí děti? Jakými vůněmi je naplněn vzduch? Cítíte je? Jak tam chutná jídlo? Představte si, že ochutnáváte a jíte ta nejlepší a nejvýživnější jídla. Vychutnejte si čistou průzračnou vodu. Cítíte, jak voní čistý vzduch? Naslouchejte zvukům přírody, která vás obklopuje, a užívejte si dotyků slunečních paprsků na kůži.

Zapojením všech smyslů při vaší vnitřní práci angažujete tělo i mysl. Výsledkem je proces, který se může projevit ve vnějším světě. Je důležité být skutečně součástí tvoření tohoto nového světa a plně se na jeho projevování podílet, nejen se dívat na jeho vznikání jako na nějaký film. Další klíčovou složkou tohoto procesu je vášeň pro to, co vlastně chcete vytvořit. To, co tvoříte, musíte milovat - tím dodáte své tvorbě palivo. Z mystické perspektivy se tím učíme, jak se stát stvořiteli.

Představte si, jak by se změnila tato společnost, kdybychom si všichni uvědomovali, že vědomí a ne hmota jsou primárním základem všeho bytí.- z knihy Probuzení do duchovního světa - Šamanská cesta přímého poznání - Sandra Ingerman, Hank Wesselman


Další články


Kam dál