Září 2010

PÍSEŇ PÍSNÍ

21. září 2010 v 13:21 Články

Bible Kralická/Píseň Šalamounova

Kapitola 1.
1 Píseň nejpřednější z písní Šalomounových.Ježíš a Máří Magdalena
2 [Ó] by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší [jsou] milosti tvé nežli víno.
3 Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož tě mladice milují.
4 Táhniž mne, a poběhnem za tebou. Uvedltě mne král do pokojů svých, plésati a veseliti se v tobě budeme, [a] vychvalovati milosti tvé více než víno; upřímí milují tě.
5 Jsemť černá, ale milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští, jako opony Šalomounovy.
6 Nehleďte na mne, žeť jsem snědá, nebo jsem obhořela od slunce. Synové matky mé rozpálivše se proti mně, postavili mne, abych ostříhala vinic, a vinice své nehlídala jsem.
7 Oznam mi [ty], kteréhož miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpočinutí o poledni? Nebo proč mám býti tak jako poběhlá při stádích tovaryšů tvých?
8 Jestliže nevíš, ó nejkrašší mezi ženami, vyjdi po šlepějích ovcí, a pas kozlátka svá podlé obydlí pastýřů.
9 Jízdě v vozích Faraonových připodobňuji tě, ó milostnice má.
10 Líce tvá okrášlena jsou ozdobami, [a] hrdlo tvé halžemi.
11 Ozdob zlatých naděláme tobě s proměnami stříbrnými.
12 Dotud, dokudž král stolí, nardus můj vydává vůni svou.
13 Svazček mirry [jest] mi milý můj, na prsech mých odpočívaje.
14 Milý můj [jest] mi hrozen cyprový na vinicích v Engadi.
15 Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé [jako] holubičí.
16 Aj, jak jsi ty krásný, milý můj, jak utěšený! I to lůže naše zelená se.
17 Trámové domů našich jsou z cedrů, [a] pavlače naše z boroví.

Dětské názory na lásku

19. září 2010 v 1:02 Články

Několik profesionálů se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi lety. Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit.


Přesvědčte se sami:

Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má artrózu v rukách. To je podle mě láska.
Rebecca, 8 let

Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jméno je v jejich ústech v bezpečí.
Billy, 4 roky

kniha - Marie Magdalena Svatá nevěsta

6. září 2010 v 14:08 Videa, filmy, knihy
Marie Magdalena Svatá nevěsta
Doporučuji tuto knihu:

Marie Magdalena - Svatá nevěsta
Tau Malachi

Křišťálové děti

6. září 2010 v 0:34 Články

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu. Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože tato doba byla nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti se narodily dříve, což byla první generace křišťálových dětí.

První, co vás na křišťálových dětech upoutá, jsou jejich oči: velké, pronikavé a na svůj věk neobyčejně moudré. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané. Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později. Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělích, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské stravě. Jsou to nebojácní badatelé.