Říjen 2010

Andělské děti !

7. října 2010 v 16:05 Články
Andělské děti světla vzkazují

Úryvky převzaté z knihy Evy- Maria Mora, nakl Fontána 2010

"Bůh nás pověřil úkolem provést změny na Zemi. Slíbili jsme, že to uděláme, a že si budeme vždycky navzájem tento slib připomínat," Alice 10 let

Jsou citlivé, vnímavé moudré a na svůj věk velmi zralé. Učitelé si s nimi někdy nevědí rady, protože je neumí zaujmout. Tyto děti přináší na Zemi dar, poklad, vibrace nové Země, a v každé rodině jsou obrovským požehnáním. Rodiče, průvodci světem a jeho nesnadnými zákoutími mohou pro tyto andělské děti hodně udělat, mohou jim ale také nevědomky hodně ublížit.