Listopad 2010

Dvanáct příběhů - Kapka vody

14. listopadu 2010 v 23:11 Cesty k Pravdě

Byl jednou jeden žák a ten se zeptal Mistra: "Co mě odděluje od pravdy?"
A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových."

A dále pokračoval: "Povím ti dvanáct malých příběhů, které ti budou připadat
jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když se budeš
myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho,
až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé."


Malinká duše a slunce

14. listopadu 2010 v 22:54 Články

Byla jednou jedna Malinká duše, která řekla Bohu: "Já vím, kdo jsem!" A Bůh řekl: "To je skvělé! Kdo tedy jsi?" A malinká duše vykřikla: "Jsem světlo!" Bůh se zeširoka usmál "To je pravda!" zvolal. "Ty jsi světlo."
Malinká duše byla velmi šťastná, protože zjistila to, co měly zjistit všechny duše v Království. "Oh," řekla Malinká duše: "to je vážně paráda!"
Ale brzy, když už věděla, kým je, jí to nestačilo. Malinká duše uvnitř sebe cítila touhu, že chce skutečně být tím, čím je. A tak šla zpět k Bohu (což není špatný nápad pro všechny duše, které chtějí vědět, kým skutečně jsou) a řekla: "Ahoj Bože! Teď, když vím kdo jsem, mohu tím také být?"
A Bůh řekl: "Chceš říct, že toužíš být tím, kým už jsi?" "No," řekla Malinká duše, "jedna věc je vědět, kým jsem a úplně jiná věc je tím skutečně být. Chci cítit, jaké to je být Světlem!" "Ale ty už jsi Světlo." Zopakoval Bůh a znovu se usmál. "Ano, ale chci zjistit, jaký je to pocit," křičela Malinká duše. "Dobrá," řekl Bůh a smál se pro sebe, "předpokládám, že jsem to měl vědět. Ty jsi byla vždy dobrodružná."