Prosinec 2010

Láska ženy

16. prosince 2010 v 1:04 Láska a vztahy
Láska, pravá, čistá, láska ženy vykvétá po věky věků, pomalu, ale intenzivně.
Láska ženy po věky věků provoňuje jako květ Božské přítomnosti život kolem nás.
Z lásky ženy čerpal vždy muž sílu, odvahu, statečnost, s láskou ženy v srdci zdolával všechny nesnáze i boje.
Láska ženy je láska Bohyně, Matky, Královny nebes, je to láska neustále se rozvíjející a obohacující vše živé kolem sebe.
Láska ženy je neustálé dávání lásky a přijímání všeho a všech v lásce.
Lásku je třeba neustále žít a rozdávat v každé myšlence, slově i skutku.
Láska ženy je obohacením všech vztahů, je hybnou silou ve vztahu s mužem.
Z lásky, čisté lásky ženy muž čerpá svou sílu, odvahu, statečnost.

Láska muže

16. prosince 2010 v 1:01 Láska a vztahy

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
1. Kor 13,1-3; 13. kapitola 1. listu Korintským (Korinťanům) je jedna z nejcitovanějších pasáží Bible)

Velikost Vesmíru - video

13. prosince 2010 v 19:20 Videa, filmy, knihyVelikost vesmíru - není co dodat - nádhera života

Neuvěřitelný volný pád - video

13. prosince 2010 v 19:03 Videa, filmy, knihyPodívejte se na toto video ... neuvěřitelné.
Joe Kittinger v roce 1960 jako první opustil atmosféru, dostal se do vesmírného prostoru
pomocí héliového balonu a poté seskočil volným pádem zpátky do bezpečí a krásy Země.