Leden 2011

Celestinské proroctví - video

21. ledna 2011 v 23:50 Videa, filmy, knihy

Celestinské proroctví - 9 vhledů
krátký popis jednotlivých vhledů:
Ho´oponopono

19. ledna 2011 v 20:00 Články
Ho´oponopono

Jednoduchá havajská léčebná metoda

Tato metoda zneutralizuje bolestivou myšlenku nebo ji očistí.
Ne člověka nebo věc, ale energii s tím spojenou.

Energie se uvolní a přichází prázdno - nulový stav.

Dovolíme, aby se Prázdno naplnilo Světlem


Nejdříve je nutno pochopit, že svět kolem nás je iluzí, naším zrcadlem - takže vše co vidíme - je odrazem, který si vytváříme sami.

Člověku stačí živit se pránou

16. ledna 2011 v 23:20 Výživa

To, že člověk nemusí být závislý na zdroji elektrické energie, a tedy na Systému, je již prokázáno. Kolem nás je dostatek a přemíra "volné energie", stačí ji vhodně konvertovat a převádět na elektrickou.
Více o tomto tématu si vyhledáte na internetu třeba pod heslem free energy.

Člověk však nemusí být závislý ani na potravinových obchodních řetězcích a výrobcích!

Zdá se, že nutnost jíst fyzickou stravu je jenom další z pastí matrixu a naší mysli. Program této iluze se nazývá "bez jídla zemřeš" a kdo přestane jíst, samozřejmě chřadne, pokud nepřejde na kvalitní stravování životodárnou pránickou energií.
V posledních desetiletích více a více jedinců přechází z fyzické stravy na pránickou, tedy na příjem kvalitní a čisté prány, která postupně plně nahrazuje dnešní nezdravou stravu fyzickou. To však není tak snadné v dnešním zamořeném a toxickém civilizovaném světě.

Andělé v mých vlasech - kniha

15. ledna 2011 v 22:28 Videa, filmy, knihy


Lorna Byrne, moderní irská mystička, od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. Nyní poklidně žije na irském venkově. V knize Andělé v mých vlasech, která je strhující kronikou jejího neuvěřitelného životního příběhu, poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích.

Autorka živě líčí své dětství v Irsku, hledání práce v Dublinu i manželství s mužem svých snů. Lornin příběh se okamžitě stal bestsellerem. Poskytuje čtenáři jedinečný pohled na andělské pomocníky, kteří nás neustále obklopují a pouze čekají na naši prosbu o pomoc. Jak sama Lorna říká: "Stačí jen je požádat."

Vnitřní dítě, vnitřní muž a vnitřní žena

15. ledna 2011 v 1:17 Články
Vnitřní dítě

Rozhodující vliv na vývoj člověka má několik prvních let jeho života - tedy zejména je naše vnitřní dítě ovlivněno péčí a výchovou našimi rodiči a prožitky z ranného dětství.. Dítě je mimořádně citlivé na pocitové stavy druhých lidí a to jak cítí je velmi závislé na emoční atmosféře vytvořené lidmi kolem nich.

Vnitřní dítě zastupuje celou naší emoční a citovou složku, je centrem naší energie. Je také pramenem tvořivosti, zvědavosti, sexuality a intuice. Současně vnitřní dítě představuje přirozenou a ničím neomezenou spontánní radost ze života - tedy úplně ze všeho, třeba jen z toho, že jsme. Ve vnitřním dítěti jsou uložené všechny emoční informace, tak jak jsme je během svého dětství a života prožívali, vnímali, zpracovali a uložili.

"Dítě" se vždy rozhoduje podle pocitů, nehodnotí problém z rozumové stránky. Pokud naše vnitřní dítě trpí, trpíme i my. Léčit a osvobodit naše Vnitřní dítě znamená podpořit naše pozitivní prožívání, pocity štěstí, radosti a naplnění.

Ego, jeho projevy a jak s ním vědomě pracovat

15. ledna 2011 v 0:50 Cesty k Pravdě

Povídání o lidském egu, jeho projevech, formách a návody na jeho pročištění a transformování.

Lidské ego
Ego je velký boží nástroj - náš velký učitel. Je součástí naší pozemské výbavy, je součástí našeho příběhu. Prvotní energie našeho ega je čistá láska a světlo. Do celého vývoje - od chvíle oddělení se od Jednoty - jsme šli proto, abychom poznali sami sebe, všechno to, co teoreticky v Boží Mysli je. Abychom to prožili v praxi, získali z toho zkušenosti a s touto zažitou zkušeností a poznáním se navrátili zpět do Jednoty.

Ano, my jsme ve své podstatě nejčistší boží láskou a světlem, čisté živé bytí. Ale to živé bytí se jalo sebe samo poznat. A jak jinak by sebe samo poznalo, než přes poznání toho opaku - přes poznání těch největších strachů, temna, agrese atd. A tak jsme dostali do výbavy svou vůli a ego, díky kterému toto všechno můžeme poznat. Na planetu Zemi jsme tedy přišli a začali své pozemské lidské ego "budovat" a rozvíjeli jsme nejdříve expanzivní jangové, mocenské ego (staré civilizace Hyperborea, Titánie, Atlantida, Řím atd.). Následným vývojem přišlo na řadu "karmické jinové ego" - byli jsme slabí, ukřivdění, trpěli jsme, bylo nám ubližováno, byli jsme rozlítostněni, ustrašení, odžívali jsme si karmu z dřívějších mocenských jangově-egových inkarnací. A tak šel náš vývoj až po nynější dobu. Máme za sebou statisíce inkarnací. Většina z nás již naplnila a prožila ty největší kvality jangového ega.

Prorok - Chálil Džibrán - kniha

8. ledna 2011 v 16:41 Videa, filmy, knihy


Nesmrtelná klasika, Džibránovo vrcholné dílo,

filosofická báseň v próze týkající se zásadních témat

lidského života a smrti,

v novém překladu Pavly Piňosové.

Chalil Džibrán

7. ledna 2011 v 15:30 Články

Závoj, který zastiňuje vaše oči, zvednou
ruce, které jej tkaly,
a jíl, jenž uzavírá vaše uši, vyjmou prsty,
které jej hnětly.
A budete vidět.
A budete slyšet.
Přesto však nebudete lkát, že jste zakusili
slepotu, ani litovat, že jste byli hluší,
neboť toho dne poznáte, že ve všech
věcech se skrývá smysl,
a budete žehnat temnotě, jako byste
žehnali světlu.

(Rozloučení)
Kniha Prorok


Kumránské svitky - Ježíš

6. ledna 2011 v 11:31

......Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........