Květen 2011

TEĎ - Eckhart Tolle

27. května 2011 v 22:10 Články
Na první pohled se přítomný okamžik zdá být jen jedním z mnoha. Máte pocit, že se každý den vašeho života skládá z tisíců okamžiků, v nichž se dějí různé věci. Když se však podíváte hlouběji, nevnímáte existenci jen jediného okamžiku? Prožíváte svůj život někdy jindy než v "tomto okamžiku"?
Tento jediný okamžik - teď - je to jediné, čemu nemůžete uniknout. Je to jediná konstanta ve vašem životě.

Ať už se děje cokoli, ať se váš život mění sebevíc, jedno je jisté: vždycky se to děje teď.

Jelikož z přítomného okamžiku není úniku, proč jej nepřivítat, proč se s ním nespřátelit?
Když se s ním spřátelíte, budete se cítit dobře kdekoli. Jestliže se v přítomném okamžiku necítíte dobře, budete nespokojení, ať jste kdekoli.

Přítomný okamžik je takový, jaký je.
Vždycky. Můžete se s tím spokojit?


Kudy jít dál (9 vhledů - Prozření)

25. května 2011 v 23:37 Články
James Redfield

James Redfield napsal knihy obsahující tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, touží poznat smysl života. Vypraví se do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat...

1. Kritické množství
V dnešní civilizaci dochází k jistému probouzení. Čím dál více lidí přemýšlí a hledá smysl svého života. Přitom se začíná uvědomovat jeho duchovní podstatu, nespokojivost současného konzumu. Snaží se více porozumět přírodě, přírodním a vesmírným zákonitostem a navracet se k trvale udržitelnému žití.
Jakmile počet takto smýšlejících jedinců dosáhne jistého nadlimitního (kritického) množství, povede to ke skokovému přerodu celé společnosti, ke globální změně životních hodnot. Z podivínů se přes noc stanou iniciátoři, inspirující své okolí k novému způsobu života, naplněném ptačím zpěvem, vůní květin, láskyplnými vztahy a tvůrčím nadšením v souladu s přírodními a vesmírnými zákony.


Příběh - oběd s Bohem

22. května 2011 v 23:41 Články

"Mami, dnes jdu na návštěvu k Bohu," řekl jednou synek své udivené matce.Protože věděl, že je to k Bohu daleko, zabalil si do tašky několik sladkých tyčinek a limonádu. Pak se vydal na cestu.
Když přešel asi tři ulice, potkal starou paní. Jen tak seděla a zírala na pár holubů. Sedl si k ní na lavičku a otevřel svou tašku, aby se napil. Vtom si všiml, že stará paní vypadá hladově a nabídl jí čokoládovou tyčinku. Ona ji vděčně přijala a usmála se na něj tak krásným a milým úsměvem, že ho chtěl vidět ještě jednou a nabídl jí i limonádu.
Tak tam seděli celý den, jedli a usmívali se na sebe, ale nemluvili.
Když přišel večer, chlapec si uvědomil, že je pozdě, vstal a šel domů. Po chvíli se však otočil, doběhl zpátky ke staré paní a objal ji. A ona se na něj usmála snad tím nejkrásnějším úsměvem.
"Tak co, potkal jsi Boha?" zeptala se maminka synka, když dorazil domů.
"Já jsem s ním dokonce obědval!" odpověděl syn. "A víš ty co? Má ten nejkrásnější úsměv, jaký jsem kdy viděl!"
Mezitím přišla domů i stará paní a její syn se jí zeptal, čím to, že celá jen září."Jedla jsem s Bohem v parku čokoládové tyčinky," odvětila. "A víš co? Je mnohem mladší, než jsem čekala."


Poselství od Boha

15. května 2011 v 22:38 Články
Jste dobro a milosrdenství a soucit a porozumění.

Jste klid a radost a světlo.

Jste odpuštění a trpělivost, síla a odvaha, jste pomocníci v době nedostatku, utěšitelé v době smutku, léčitelé v době zranění a učitelé v době zmatku.

Jste nejhlubší moudrost a nejvyšší pravda; největší klid a nejkrásnější láska.

To všechno jste.

A v některých okamžicích života si to uvědomujete.

Rozhodněte se, že si to budete uvědomovat stále.


Z karet Hovory s Bohem

Zlaté věty metody RUŠ

12. května 2011 v 0:21 Články
JSEM PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO ŘÍKÁM, A NEJSEM VŮBEC ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO VY SLYŠÍTE.

JSME TADY PROTO, ABYCHOM ŽILI ŠŤASTNÝ ŽIVOT. PŘÍRODA NÁS TAK STVOŘILA A VŠECHNO NÁM K TOMU DALA.

JEDNA Z DEFINIC ŠÍLENSTVÍ ZNÍ: DĚLÁM STÁLE STEJNÉ VĚCI A OČEKÁVÁM JINÉ VÝSLEDKY.

NEEXISTUJÍ DĚDIČNÉ NEMOCI, POUZE DĚDIČNÉ MYŠLENKY.

JE TŘEBA VZÍT STOPROCENTNÍ ZODPOVĚDNOST ZA VŠECHNO, CO SE DĚJE V MÉM ŽIVOTĚ. VŠECHNO "VENKU" JE ODRAZ MÉHO NITRA.

CO MI VADÍ, JE MŮJ PROBLÉM.

Jsme určeni k probuzení? - Eckhart Tolle

11. května 2011 v 21:08 Články
Z přednášky zveřejněné na ET TV, květen 2011

Otázka: Ahoj Eckharte. Jestliže je cílem vesmíru, aby se forma probudila, nebo aby se vědomí stalo vědomým samo sebe, proč je to tak vzácný jev? Vypadá to spíše, jako že jsme že jsme určeni k tomu, abychom se neprobudili.

Eckhart (velmi nadšeně): OK, děkuji.
Jak říkáte, vypadá to, jako bychom byli určeni k neprobuzení. (Ne vy osobně.) Ale není to pravda. Jste určeni k probuzení. Stejně tak jako žalud, který spadne na zem, je určen k tomu, aby se stal dubem. A každá malá cibulka, kterou teď dáte do země, je určena k tomu, aby se stala na jaře krásnou květinou. Ale ne hned teď, protože v tomto světě, kde za světem formy leží vědomí, a samo sebe vyjadřuje nesčetnými dočasnými formami, tedy v tomto světě se vyvíjí v čase. Existuje i v jiném světě, bezčasovém. Ale v tomto světě platí čas.
Vesmír se vyvíjí od stavu jednoty do stavu mnohosti. I na této planetě je evoluce vědomí. Formy se stávají složitějšími, když se vědomí přesunuje do mnoha životných forem. Postupně dochází k rozkvětu vědomí ve vesmíru. A vy jste toho součástí. A děje se to podobně jako s tím semenem, ten proces se rozvíjí v čase. Je tady paradox.

Kronika AKAŠA

7. května 2011 v 21:15 Články

Díky kronice Akaša můžeme zpětně projít veškerou minulostí a uvidět vše, co se kdy stalo nejen na tomto, ale i na jiných světech. Vědci konečně začínají tušit, co okultisté věděli odjakživa, - že existují i jiné světy, obývané jinými bytostmi, které se od lidských mohou lišit, ale které cítí a vnímají.

Než se do problematiky záznamu Akaši ponoříme, připomeňme si ně­kolik základních informací o povaze energie neboli hmoty. Učí nás, že hmota je nezničitelná a trvá navěky. Stejně jsou nezničitelné i elektrické a jiné vlny. Vědci nedávno objevili, že proud, procházející cívkou mědě­ného drátu, jehož teplota je snížena co nejblíž k absolutní nule, zůstává konstantní a nesnižuje se. Je známo, že za běžné teploty by tento proud v důsledku různých odporů brzy začal klesat a nakonec úplně zanikl. Tak věda objevila nové médium. Přišla na to, že když se teplota měděného vo­diče dostatečně sníží, proud jím může nepřetržitě protékat, bez jakéhokoliv doplňování z vnějšího zdroje. Časem vědci objeví to, že i člověk má další smysly a schopností, ale to ještě potrvá, protože vědci postupují pomalu a ne vždy správně.

Řekli jsme tedy, že vlny jsou nezničitelné. Podívejme se, jak reagují vlny světelné. Světlo k nám přichází i z nejvzdálenějších nebeských těles, z oblastí vesmíru od nás nepředstavitelně dalekých. Ze Země jsou na ně stále namířeny ohromné teleskopy, které je zkoumají, tzn. zachycují paprsky, dopadající k nám z těchto oblastí. Některé planety, jejichž světlo přebíráme nyní, ho vyslaly mnohem dříve, než náš svět nebo i celá naše část vesmíru vůbec vznikly. Světlo je opravdu neuvěřitelně rychlé, ale to je tím, že ho posuzujeme z pozice lidského těla, v němž jsme uvězněni a oklestěni všemožnými druhy hmotného omezení. To, co tady nazýváme "rychlostí", má na jiné úrovni existence dočista jiný význam. Pro ilustraci si představme, že cyklus životů lidské bytosti trvá 72 000 let. Během něj se člověk rodí do různých světů a do mnoha a mnoha těl. Těchto 72 000 let tedy představuje dobu naší "školní docházky".

Když hovoříme o "světle" spíše než o vlnách rádiových, elektrických či jiných, děláme to jen proto, že světlo lze pozorovat bez dalšího zařízení, za­tímco třeba rádiové vlny nikoli. Sluneční světlo však vidíme a měsíční také. Máme-li dobrý teleskop, nebo speciální dalekohled, zahlédneme i světlo vzdálených hvězd, které se vydalo na cestu dřív, než se Země vůbec stala oblakem vodíkových molekul, vznášejících se vesmírem.