Listopad 2011

Henri Monfort s Jaroslavem Duškem - video

30. listopadu 2011 v 1:39 Výživa

Setkání v divadle a rozhovor Jaroslava Duška s Henri Monfortem brehtariánem, který žije nezávisle na jídle 9 let.

VIDEOZÁZNAM


Více se také dozvíte v článku, který jsem na blog dávala v září - ZDE

Čeho lidé nejvíce litují na smrtelné posteli?

30. listopadu 2011 v 1:25 Články


...paní Bonnie Ware, sestra, která léta pracovala s umírajícími, zveřejnila svůj seznam hlavních 5 lítostí, které lidé vyjadřují na smrtelné posteli

1. Kéž bych měl odvahu žít vůči sobě pravdivý život, nikoliv život, který ode mne očekávali ostatní.
To bylo nejběžnější zalitování. Když lidé zjistí, že je jejich život téměř u konce a ohlíží se zpět, je snadné vidět, kolik snů nebylo naplněno. Většina lidí si nesplnila ani polovinu snů a musela zemřít ve vědomí, že to bylo kvůli volbám, které učinili nebo neučinili.

Je velmi důležité pokusit se splnit si během času aspoň nějaké sny. Ve chvíli, kdy přijdete o své zdraví, je příliš pozdě. Zdraví přináší svobodu, kterou si jen nemnozí uvědomují, dokud o ni nepřijdou.

Emaho - modlitba

26. listopadu 2011 v 15:33 Články


Tou nejposvátnější modlitbou ze všech

je modlitba z vašeho srdce,

nikoli z knihy,

nikoli z něčích úst,

nikoli od nějakého světce či boha.

Uvědomte si to!

A sledujte závany větru.


- Emahó

Sfinga

24. listopadu 2011 v 20:35 Světlo je Láska


Sfinga pootevřela oči, protáhla se. Rozhlédla se kolem, jestli není nikdo na blízku a široce zívla. Ještě jednou si protáhla bolavá záda až to zapraskalo a pak zaujala svůj strnulý postoj a oči upřela záhadně do dáli.

V tu chvíli vyšlo Slunce a ozářilo její majestátní čelo i hřbet. Sfinga se rozkoší zatetelila, ale soustředila se plně na veškeré dění kolem, na probouzející se život v povodí Nilu, na vzdálené vlny moře i reje v mořských hlubinách i na přicházející budoucnost s vědomím své dlouhé minulosti.
Byla to nelehká pouť staletími, kterými společně s přítelem časem elegantně a vznešeně prošla. V tichém rozjímání svou vnitřní silou doprovázela mnohé osudy jednotlivých bytostí i celých civilizací.

Cítila se spokojena, že ještě nebylo odhaleno její tajemství. Pečlivě jej střežila pro příznivé doby, které teprve přijdou. Plna trpělivosti, ale i nedočkavosti, se sotva znatelně záhadně pousmála.

Vědoucně, se znalostí všehomíra, upírala oči po staletí tam, kde jest i odpověď...

Svět podle Eduarda Tomáše

20. listopadu 2011 v 22:40 Články

JAN ZVELEBIL

Dr. EDUARD TOMÁŠ (90) je nejznámější mystik a učitel jógy v Čechách. Když se na přání prezidenta Havla zúčastnil vítání dalajlamy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned se mu vrhl do náruče. "Líbal mě na tváře jako děcko," vzpomíná Eduard Tomáš s úsměvem na vřelé objetí, které rád opětoval. "Jen jsme na sebe mrkli a hned jsme se poznali," vysvětluje. "Známe se z Tibetu. Před několika stovkami let jsme tam žili oba."

Knihy a eseje o jógických cvičeních jako prostředku k duchovnímu poznání vám přinesly věhlas v tuzemsku i v zahraničí. Jste členem New York Academy of Science. Prestižní encyklopedie Who is Who, vydávaná cambridgeskou univerzitou, uvádí vás i vaši manželku mezi významnými osobnostmi z celého světa. Nebojíte se, že podobné historky jako ta o seznámení s dalajlamou v jednom z minulých životů mohou vaší pověsti uškodit?

Hora a Muž

18. listopadu 2011 v 18:55 Světlo je Láska


Muž vylezl na tu nejvyšší horu, aby se pak podíval dolů, jakou výšku to dokázal zdolat a horu pokořit. Byl to fantastický pohled. Stal se nejvyšším bodem v krajině. Jak se tak kochal tím úspěchem cítil, že mu roste sebevědomí.

A hora promluvila:
- Sestup ze mne, člověče. Jsi příliš těžký. -

Muž zmaten odpověděl:
- Co to mluvíš?! Copak jsem z kamene? Ten je těžký. Ne já. -

- Tvá pýcha je těžká, člověče. Já tě déle nemohu nést. -

- Ty troufalá. Já jsem tě zdolal a teď jsem tvým pánem. - zvolal muž.

- Ó nejsi. Mým pánem je Bůh a láska k němu mne nese do výšin. Ty jsi však okouzlen jen ubohou výškou svého vlastního ega. - odpověděla hora.

- Já nepotřebuji mít žádného pána, neboť jsem si sám sobě pánem a v tom je mezi náma rozdíl, ty horo kamení. -

- Mýlíš se smrtelníku. -


V tom se ozval dunivý hrom a blesk proťal oblohu a udeřil kousek od muže. Následovala série blesků. Muž padl na zem. Objal skálu a modlil se k Bohu.
Náhle vše ustalo. Muž pochopil a pokorně sestoupil do nížiny.Světová krize - příležitost k transcendenci

14. listopadu 2011 v 23:08 Články
článek pro časopis Regenerace č.6/2009
Milan Calábek

V první části tohoto článku otištěném v minulém čísle Regenerace jsem se zabýval vznikem současné finanční a hospodářské krize, která je zároveň i krizí politickou, především z ekonomického hlediska. Psal jsem o novémparazitickém finančním kapitalismu, který na rozdíl od předchozích úspěšných stádií tohoto systému, ukončil symbiózu s reálnou ekonomikou, zcela se od ní oddělil a naopak ji začal vysávat a ničivě rozvracet. Kromě finančníků škodí nám všem stejně jako obdobné parazitické stádium postdemokratického politického systému. Rozsah dnešního článku neumožňuje, abych se zabýval dalšími následky destruktivního působení obou cizopasných systémů, jak jsem měl původně v úmyslu, protože daleko důležitější je pokusit se pochopit naši situaci v co nejširších souvislostech a nacházet nezbytné řešení na vyšší rovině, než na jaké se odehrává současná krize.

Chico Xavier - film o duchovním mediu a světci a film Náš Domov

4. listopadu 2011 v 22:29 Videa, filmy, knihy

Fascinující životní příběh média a spiritisty (1910-2002), kterého provázel jeho nehmotný duchovní učitel jménem Emmanuel, a jehož učení zapisoval a šířil. Napsal 412 knih, prodalo se jich více než 50 milionů kopií, byly přeloženy do 33 jazyků, 30 knih bylo vydáno v Braillově písmu, vždy popíral autorské právo na jakoukoliv knihu, nikdy nedostal žádné autorské poplatky, veškeré příjmy věnoval charitativním institucím. Byl 2x nominován na Nobelovu cenu míru.

CHICO XAVIER - film


___________________________________________________________________________________________________________________
Náš Domov


A jako další doporučuji- Náš Domov - mystický film o městě na druhém břehu, který byl natočen podle channelované knihy Chico Xaviera. Opravdu zajímavé.
Odkaz ke stažení zde.

Partnerské vztahy

1. listopadu 2011 v 16:51 Láska a vztahy

Kolik knih již bylo napsáno na toto téma. Kolik lidí si na tomto tématu založilo svou existenci. A kolik otázek a problémů v partnerských vztazích je uměle vytvářených, zbytečných a nesmyslných? Existují dvě cesty. Jedna z nich přináší neustálé komplikace. Střety. Hádky. Podezírání a nedůvěru. Skryté i otevřené soupeření. Vyčerpání. Připravuje vás o nervy, život, peníze i děti.

Druhá z nich nese radost a tvořivou energii. Svobodu a krásu. Nadšení ze života a z lásky. Život naplnění poznáním. Přesto si téměř každý zvolí cestu první. Jak je to jen možné? K cestě bojovníka potřebujeme nedokonalost života. Neboť, kdyby bylo vše bylo dokonalé, o co bychom usilovali?

Jak posílit sebe sama?

1. listopadu 2011 v 16:21 Články

Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Jste velmi cenný člověk, bez ohledu na vaši minulost, bez ohledu na vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve vás věří a kdo ne. Jste život sám - rostoucí, rozpínající se, dosahující vzhůru. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční.

Smyslem všeho, co jste až doposud prožili, bylo naučit vás něco víc o tom, jak si tvořit ve svém životě lásku.
Jednou z cest jak víc milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními. K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jste, a ochota podle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujete ji prožívat také ve svém vnějším světě. Jste fyzickou bytostí a vaše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíte věci odrážející vaší vnitřní krásu - zahradu, květiny, stromy, váš dům, řeku. To vše je odměna za to, že jste si věřili a jednali tak, že jste následovali svou cestu a vizi svými činy.