Prosinec 2011

Ben Breedlove - zpověď o prožitku smrti - video

29. prosince 2011 v 22:29 Videa, filmy, knihy

Osmnáctiletý Ben Breedlove z Texasu v USA už třikrát ve svém životě vyhrál zápas se smrtí. Počtvrté se mu to nepodařilo, na Štědrý den dostal infarkt a zemřel. Týden předtím ale natočil video, na kterém popsal nejen svůj život, ale i své prožitky blízké smrti. Při těchto zkušenostech, kdy si myslel, že už odchází, prý cítil smíření a klid.

video

Ben měl vrozenou srdeční vadu, která ohrožovala jeho život. Jak rostl, denně musel se svými obtížemi bojovat. Když mu byly čtyři roky, poprvé přežil svou smrt. Další obdobná zkušenost následovala, když mu bylo 14 let, a poslední před necelým měsícem.
Více než před týdnem vložil na internet sedmiminutové video rozdělené na dvě části, ve kterém své prožitky pomocí kartiček popsal. Zmínil jasné světlo, které mu dodalo klid, i okamžik, kdy měl na sobě oblek a stál v bílé místnosti po boku oblíbeného rapera s pseudonymem Kid Cudi.

Duchovní blíženec

27. prosince 2011 v 18:31 Láska a vztahy
ukázka z knihy Láska a sexualita


Omraam Mikhael Aivanhov

Každá bytost má svého duchovního blížence. Ve chvíli, kdy člověk vyšel jako oheň, jako záblesk ze Stvořitelova lůna, byl dvěma v jednom a tyto dvě části se dokonale doplňovaly; každá byla absolutní polovinou té druhé. Tyto dvě poloviny jsou nyní odděleny, každá šla jiným směrem a vyvíjejí se odděleně. Pokud se mohou vzájemně rozeznat v průběhu svého vývoje, je to proto, že každá polovina nese ve své hloubce obraz té druhé, každá poznačila tu druhou svojí pečetí. Každá lidská bytost nese takovým způsobem obraz svého duchovního blížence ve svém nitru. Tento obraz je velmi zamlžený, ale je. Právě proto každý přichází za zem s touto nejasnou nadějí, že někde spatří duši, která mu poskytne vše, co potřebuje, a že mezi ním a touto duší dojde k souladu a dokonalému splynutí.

Znáte to, protože jste všichni nepřestali věřit, že spatříte tuto milovanou duši, jejíž tvář poznáte. Je to obraz. který nosíte v sobě, je však tak hluboko ukryt, že se vám nedaří jasně si ho vybavit. Někdy uvidíte někoho na ulici a řeknete si: "To je ona, tam je!" Jakoby náhle došlo ke splynutí mezi touto osobou a obrazem, který v sobě nosíte. V té chvíli se změní celý váš život a vy uděláte všechno pro to, abyste tuto osobu našli. Když se s ní setkáte a vyprávíte si s ní, všechno se stává úžasné, proudí ve vás život, děláte úžasné pokroky ve všech oblastech. Po určitém období intimního spolužití zjistíte, že tato bytost není ve skutečnosti ta, kterou jste očekávali. Jste zklamaní a opouštíte ji, abyste se znova pustili do hledání. Opět začnete znovu věřit, že jste našli tohoto duchovního blížence v jiné bytosti a opět z vás vyzařuje stejná radost, stejné tvořivé nadšení. Opakuje se však stejný příběh a znovu si uvědomujete, že to není bytost, kterou jste hledali.

Jak Mne naleznout - úryvek z knihy Neosobní život

27. prosince 2011 v 18:17 Cesty k Pravdě

Ty, který jsi hluboce přemýšlel o všem, co jsem ti řekl v této knize, a který máš dojem, že jsi obdržel určitý náznak mé bytosti, ale ještě si nejsi zcela jistý, přistup blíž, a naslouchej svou duší tomu, co ti nyní musím říct.

Buď tichý! -- a POZNEJ, -- že JÁ JSEM, -- BŮH.

Pokud jsi se naučil "Být tichým", jestliže jsi přemýšlel a meditoval o tomto "JÁ" jako o Bohu ve svém nitru, jestliže jsi schopen ho rozlišit od osobního já, a občas si uvědomuješ, že jsi schopen vystoupit, dá-li se to tak říct, ze své osobnosti a vnímat své lidské já takové, jaké je, vidět všechny jeho drobné chyby a nedostatky, jeho nízké sobectví, jeho zvířecí choutky a vášně, jeho dětinská přání a pošetilou pýchu a ješitnost;


Maok

23. prosince 2011 v 1:50 Videa, filmy, knihy

video

video


22. 12. 2011 bylo hudební vystoupení Maoka v Divadle Kampa na oslavě zimního slunovratu - vítání slunce.

Chcete-li slyšet hudbu sfér, doporučuji navštívit Maokův koncert a naživo zažít. Nejde totiž jen o poslech dokonalých instrumentálních zvuků, ale především o neuvěřitelný zážitek, kterým je přenášena energie přímo od Boha.
Maok tak dokáže zprostředkovat přímý a hluboký prožitek boží lásky, krásy života, vesmíru a všeho stvořeného, pátý element.
Vibrace se dotýkají přímo nitra duše a zvuk je voláním do ráje na zemi. Uslyšíte krásu ticha, které vychází z vašeho duchovního srdce.

MMVe víru tance dervíšů

21. prosince 2011 v 18:20 Články


Ve víru tance dervíšů
Odstředivá síla metá ven myšlenky
Na to, co by mohlo být, či bylo
Vtažen do spirály tady a teď

Ve víru tance dervíšů
Obnažen a sám v čistém středu
A kolem vše je v pohybu

Ve víru tance dervíšů
Jako v koloběhu života
Kdy zrod a smrt setkávají se v jednom bodě

Ve víru tance dervíšů
bez těla, co odletělo
Sám se sebou a se všim

Ve víru tance dervíšů
Stávám se nebem i zemí.


PM

Komentáře mystika Osha ke knize Chalíla Džibrána "Prorok"

19. prosince 2011 v 22:54 Videa, filmy, knihy

Nesmrtelná klasika, Džibránovo vrcholné dílo,
filosofická báseň v próze týkající se zásadních témat
lidského života a smrti,
v novém překladu Pavly Piňosové.

Komentáře mystika Osha ke knize Chalíla Džibrána "Prorok"Poselství realizujícím se dvojicím

15. prosince 2011 v 0:32 Láska a vztahy
CHRÁM PÁROVÉHO VZTAHU
R H E I A

Jsme sny bohů… Zdáme se jim, abychom jim připomínali sebe… Zdáme se jim, abychom se jim připomínali…
Vidí nás jak se rozvíjíme, dívají se, jak rosteme, jak se k nim přibližujeme, jak se k sobě přibližujeme…Vidí nás tak, jak my nevidíme je…
Oslovují nás neslyšnými hlasy znějícími z našich srdcí.
Prší láskyplných déšť do našich nastavených dlaní…
Každý náš den je jejich snem - snem, který si tvořivě vysnívají…
My jsme těmi, kdo realizují jejich představy.
Jsme těmi, kdo dávají jejich jemnému dechu tvar tělesnosti, těmi, kdo zrcadlí jejich podoby, kdo jim připomínají, že jsou.
Od kořenů, od hutných prazákladů pevně daných zákonů a skutečností rosteme ze světa dolních bohů do spojení s volností obyvatel nebes.
Stoupáme ze dvou do Jednoho…
Nasloucháme hlasu, kterým jsme utvářeni a žijeme poezii reality, žijeme sen o Probuzení…Skutečná moudrost přichází z ticha a klidu - Eckhart Tolle

14. prosince 2011 v 19:54 Články

Opravdový duchovní učitel nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Duchovní učitel je tu proto, aby vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, kterému se říká klid.

Jdete-li k duchovnímu učiteli - s očekáváním, že najdete stimulující myšlenky, teorie a názory, pak budete zklamáni. Jinými slovy, hledáte-li duševní potravu, pak ji nenajdete a navíc vám unikne samotná podstata učení, která není ve slovech, nýbrž ve vašem nitru. Na to byste při čtení těchto řádku neměli zapomínat, měli byste to cítit. Slova nejsou nic než ukazatelé. To, na co ukazují, nenajdete ve sféře myšlení, nýbrž v jistém rozměru ve vašem nitru, jenž je mnohem hlubší a širší než myšlení. Jednou z vlastností tohoto rozměru je klid pulzující životem. Jestliže cítíte, jak vás vnitřní klid naplňuje, pak kniha působí tak, jak má, a plní svou funkci učitele: připomíná vám, čím jste, a ukazuje vám cestu domů.


Rozhovor s Učitelem

14. prosince 2011 v 19:48 Články

Rozhovor s Učitelem,
který se ukáže ke konci věku
v mnoha podobách
a bude učit o lásce a porozumění.


Kdo je Učitel?
Ten, který je s lidmi od počátku.Program na využití prány

14. prosince 2011 v 0:05 Výživa

Rozhovor s Jasmuheen, ženou, která inspirovala Henriho Monforta, než se stal breathariánem.

Cíl: Program využití prány je vytvořen pro obnovení harmonie ve světě a odstranění všech zdravotních problémů a hladovění.

Důvod: Protože známe způsob, jak dosáhnout našeho cíle, jsme schopni ovlivnit vývoj lidstva, aby bylo lepší a radostnější.
Místo: Ve všech zemích. Program je utvořen tak, aby se soustředil na země třetího světa. Má však všeobecný význam - odstranění veškerého hladomoru a zdravotních problémů ve všech státech světa.

Způsob: Program využití prány je holistický vzdělávací prostředek, jenž využívá politické a mediální prostředky a také neformální mezilidské kontakty. Časové období: Začíná teď a pokračuje až po dosažení cíle.

Výsledek: Globální jednota, harmonie, zdraví a mír, neboť dokážeme sami sebe naplnit mikrokosmickým proudem života.Osobní transformace z pohledu Smaragdové desky

10. prosince 2011 v 12:26 Články

V pravdě, bez klamu, jistě a naprosto důvěryhodně.

To, co je Dole, odpovídá tomu, co je nahoře, a

to, co je nahoře, odpovídá tomu, co je Dole, aby byl
završen zázrak Jediné věci.
A právě tak, jako všechny věci pocházejí z této Jediné velké věci,
prostřednictvím meditace jediné mysli,
tak i všechny stvořené věci mají svůj původ v této Jediné věci,
prostřednictvím transformace.

Jejím Otcem je Slunce, její Matkou Měsíc. Vítr ji nosí ve

svém břiše, její chůvou je Země.


Síla myšlenky - video

7. prosince 2011 v 13:29 Videa, filmy, knihy

Pološero - Síla myšlenky - Česká televize

Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality.

Síla myšlenky video

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatelná. Každopádně je faktem, že ve spoustě zemí, zejména ve Spojených Státech a v Rusku probíhaly a stále probíhají oficiální i tajné výzkumy, které se tímto fenoménem zabývají. Také v bývalém Československu od roku 1973 existovala Psychoenergetická laboratoř.
Jakou má myšlenka sílu? Můžeme jí působit na dálku, nebo dokonce nahlédnout do budoucnosti? Můžeme její mocí opravdu někomu ublížit nebo naopak pomoci? Můžeme skutečně pouhou myšlenkou někoho ovládat? Myšlenka se prý dá měřit, dá se předvídat, dá se i vnutit a prý je to ta nejmocnější energie na světě! Je na tom celém kousek pravdy?

Smaragdová deska - Hermes Trismegistos

6. prosince 2011 v 13:50 Články

Překlad P. Lasenica
Toto je nejznámější český překlad.

 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné,
 2. že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 3. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 4. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou,
 5. vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 6. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 7. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 8. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 9. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
 10. Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou.
 11. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne
  každou věc pevnou.
 12. Takto stvořen byl vesmír.
 13. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 14. Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 15. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.


Zdroj: Lasenic, P.: Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení. Trigon 1990.

Hermes Trismegistos - atributy

6. prosince 2011 v 12:15 Články

Mezi jeho mocenské atributy patří kacedus, magická okřídlená hůlka obtočená dvěma hady - symbol mystického osvícení, a nesmrtelný smaragd, na kterém je sepsána veškerá moudrost světa. Bývá také často zobrazován s ibisem, který představuje léčitelské umění, a se psem zastupujicího věrnost a inteligenci. Jeho vitězstvi nad hmotným světem vyjadřuje skolený drak Tyfón, drak nevědomosti a zvrácenosti. Mužeme ho přirovnat k egyptské Amemait, "Velké požíračce" z Knihy Mrtvých, stvůru s krokodylí hlavou, gepardí hrudí a hroším tělem. Tyfón polyká duši, duchovní podstatu každého nedokonalého človeka, který nasledně sestoupí z vyšších jemnohmotných sfér a vrátí se do fyzické hmoty. Vítězstvím nad Tyfónem a sebou samým se ukončí koloběh životů na Zemi a poté již nebrání nic tomu, aby se božská částka člověka rozplynula v Universu.
Smaragdová deska - Nejvýznamnější dílo Herma Třikrát Největšího
- Smaragdová deska - je považováno za základ staré egyptské alchymie, shrnující vše ve třinácti tezích. 
Jest beze lži a nejpravdivější, že to, co jest nahoře, jest jako, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, aby byly dokonány zázraky jediné věci. 
A jako všechny věci byly učiněny z Jediného, za uvažování Jediného, tak všechny věci zrodily se z této Jediné věci přizpůsobením. Slunce je toho Otcem, Luna je toho Matkou, Vítr to nosil v břiše svém, Země jest toho živitelka. On jest zde Otcem universálního Telesmatu celého světa. Jeho síla je úplná, když byla proměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře. Vystoupí to od země k nebi a opět sestupuje z nebe na zemi, čímž přijme sílu věcí hořeních i doleních. Takto budeš mít slávu celého vesmíru. Veškerá temnota prchne před tebou. Zde je síla ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou. Takto byl stvořen svět. Odtud vzejdou zázračná přizpůsobení, jejichž způsob jest zde. Proto jsem nazván Hermés Trismegistos, maje tři části filozofie celého světa. Co jsem pověděl o Magisteriu Slunce je úplné. ( překlad do češtiny P. Kohout z originálu Pierra de Lasenica ) Toť je úplný text Smaragdové desky Herma Třikrát Největšího. "A tak jest pravdivé rčení, že naše země je chrám celého světa."
zdroj: http://civilizace.mysteria.cz/

Okem Boha Hora - cyklus Škola mystérií Horova oka - videa

5. prosince 2011 v 22:37 Videa, filmy, knihy

Skvělý cyklus o starověkém Egyptě, Škole mystérií Horova oka a vůbec o duchovním vzestupu a zasvěcování v různých chrámech Egypta. Tato civilizace věděla více než my dnes a překvapuje nás svou duchovní hloubkou a zasvěceností.

1.díl ŠKOLA MYSTÉRIÍ

2.díl OSIRIS Pán reinkarnace

3.díl SFINGA Strážkyně horizontu

4.díl KVĚT ŽIVOTA

5.díl SAKKÁRA I. Krystalový komplex

6.díl SAKKÁRA II. Kvantový stroj

7.díl DENDERA Počátky astrologie

8.díl EDFU Cesta porozumění

9.díl KOM OMBO Brána ke svobodě

10.díl PHILAE Ženský principObsáhlý popis k jednotlivým dílům naleznete na http://www.okemboha.mysteria.cz/

Význam barev - AURA

5. prosince 2011 v 21:32 Články

Interpretace barev v lidském biopoli se často mění, není nikdy neměnná či absolutní. Barvy mají sice základní charakteristiky, ale ty se mohou výrazně lišit v závislosti na daném subjektu. Proto je nezbytné posuzovat auru jako celek nikoliv pouze podle barev. Každá je ovlivněna celou řadou příčin, faktorů a vzájemných vazeb. Pro interpretaci je především nutný citlivý a vnímavý přístup. Barvy v auře je nutné chápat jako různé energetické hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání.


Syntéza hermetických zákonů

5. prosince 2011 v 20:56 Články


Desatero příčin:
 1. Počátek jest v Prabytí.
 2. Prabytí jest nehmotná, nepředstavitelná, nezobrazitelná a nespočítatelná Jednota, stojící mimo prostor a čas.
 3. Příčina povstala zjevením Jednoty v Prabytí.
 4. Bytí povstalo zjevením kladu a záporu v Příčině.
 5. Každé bytí má svoji analogii.
 6. Klad tvoří zápor a zápor klad: jedno podmiňuje druhé.
 7. Dvojpolarita jest podmínkou a příčinou času a života.
 8. Každý pól jest sekundérně zdvojený.
 9. Dvojnost cílí přes trojnost k jednotě.
 10. Čtvernost jest působcem rovnováhy.
Desatero důsledků:
 1. Příroda jest přímým plodem kosmu.
 2. Smrt jest podmínkou života, nebytí jest podmínkou bytí.
 3. Smrt není hranicí přírody.
 4. Slovo jest živá síla, jež tvoří.
 5. Láska má trojí poslání: ploditi, udržovati a křísiti.
 6. Osud jest plodem poklesků bytí proti Zákonu.
 7. Zánik, nebo přeměna osudovosti jest bezprostředně závislá na zániku nebo přeměně bytí.
 8. Oběť jest evoluční cestou bytí.
 9. Představitelný bůh jest bytostí podmíněnou lidskou obětí.
 10. Zodpovědnost každého bytí jest přímo úměrná jeho vědění.
Zdroj: http://extranea.ifanda.cz/

Matka Meera říká... video

4. prosince 2011 v 23:12 Videa, filmy, knihy

Matka Meera říká...

video


Henri Monfort v Pardubicích - video

2. prosince 2011 v 0:53 Výživa

Henri Monfort v Pardubicích 25.11. 2011
další

VIDEOZÁZNAM