Únor 2012


Duše K - hlavní host Pjér la Šé'z

28. února 2012 v 0:31 Videa, filmy, knihy

Duše K - hlavní host Pjér la Šé'z


Portál ČT24 přinesl 24. února od 19:00 další přenos z Divadla Kampa,
a sice zábavný, populárně naučný večer DUŠE K. Herec, moderátor a zvídavý člověk Jaroslav Dušek si tentokrát pozval svého spoluhráče z formace Malá Vizita, psychologa a hudebníka vystupujícího pod pseudonymem Pjér la Šé'z. Při večerech Duše K není nic vyloučeno a nic naplánováno. Jak celý večer dopadl, může divák, jenž nemohl být účastníkem přímého přenosu, zjistit v následném záznamu představení.
Byla jsem tam a vřele doporučuji.

Úžas v rytmu a MAOK

25. února 2012 v 22:58 Videa, filmy, knihy

Úžas v rytmu a MAOK

Divadlo Kampa, Oslavy Slunovratu, den druhý 22.12.2011
zmaokovaný Úžas v rytmu
www.uzasvrytmu.cz
www.maok.net

John Lennon - Imagine - video

22. února 2012 v 20:21 Videa, filmy, knihy

John Lennon - Imagine

Znovu uvádím tuto krásnou píseň jako inspiraci pro vizi nového světa.

Kdo jsi? - video

21. února 2012 v 1:52 Videa, filmy, knihy

Kdo jsi? - video

Krásné video, které vás provede zásadní životní otázkou Kdo jsem já?

Bohyně Isis

19. února 2012 v 22:40 Články
Jiná jména: Eset a dalších tisíce jmen
Charakteristika: bohyně všeho
Podoba: žena s kravskými rohy, mezi nimiž nese sluneční kotouč boha Re, mnohdy mívá křídla
Jiné údaje: nejuctívanější bohyně, duše bohyně Isis září na nebi jako hvězda Sothis (Sírius)

O osvícení - Paul Brunton

17. února 2012 v 12:42 Články

V tomto světě můžeme potkat jen dva druhy lidí. Nevědomé, kteří znají jen své vlastní ego se svými vlastními touhami, a vědomé, kteří ví, že jsou v přítomnosti Nadjá a radují se z jeho vznešeného míru. Duchovní evoluce člověka je naplněna jakmile je dosaženo trvale duchovní úrovně, kterou nazýváme osvícení. Tohoto stavu může dosáhnout kterákoli lidská bytost udělením milosti a zároveň i vlastním dosažením. Je to stav, kterého dosáhlo v jeho úplnosti v každém století jen velmi málo lidí, ale který ve formě záblesku zažilo velmi mnoho lidí.

Během svého života člověk nemůže poznat Boha ale může poznat svou duši. Nemůže se spojit přímo s Bohem ale pouze se zástupcem Boha, se svým vyšším Jástvím, se svým vlastním Nadjá. Úplné osvícení je nedosažitelné, protože propast mezi člověkem a Bohem je příliš hluboká a příliš široká. Dosažitelné je pouze částečné osvícení, protože paprsek božství nosíme ve svém srdci. Nemůžeme se stát částí Boha ale můžeme se stát člověkem inspirovaným a řízeným Bohem. Konečná a omezená lidská inteligence se nemůže spojit přímo s nekonečným a neomezeným Mystériem. Spojit se může pouze s Nadjá.

Podle toho jak člověk vyvíjí své chápání, tak postupuje z obyčejné existence do pravé podstaty. Duchovní vyvrcholení života člověka nastává když vědomí rozpoznává a chápe sebe. Osvícení vytváří spojovací článek s absolutnem, a odpovídá na otázku: "Co jsem já?" Odpověď je pociťována jako božská Přítomnost a jasně poznávána jako Význam a Mysl.Vyvíjející se lidská mysl vytváří vyšší a vyšší pojmy o božství, až je nakonec povznesena nad sebe samu do ohromujícího zážitku. Nejvyšší osvícení je čisté, klidné, vyvážené a vytříbené. Díky němu je dosaženo osvobození od vtělování ještě během života, ale plné uskutečnění vnitřního míru může nastat teprve po konečném odchodu z těla.


Nuda a nespokojenost - Eckhart Tolle

17. února 2012 v 12:18 Články
Z prosincového vydání Televize Eckharta Tolle:
Otázka:
Mám často pocit všepronikající nespokojenosti, zejména když jsem sám a nemám co dělat
Je to nuda?
Eckhart Tolle:
To je dobrý způsob vyjádření. Všepronikající nespokojenost. Samozřejmě, existuje celý průmysl určený k tomu, aby vám pomohl necítit tuto nespokojenost, jinými slovy, abyste se přestali nudit. Většina lidí udělá to, že poskytne své mysli nějaký podnět, což v této době není nic těžkého, je to dostupné všude. Mysl chce být stále stimulována, je pořád hladová po dalších věcech. Když lidé přijdou z práce, okamžitě se shánějí po dalších věcech. Uvaří večeři, sní ji, a mysl se shání: kde je další věc? Televize, telefonování, internet, emaily, SMS a mnoho dalšího? Není na tom nic špatného, je to fascinující, i já jsem začal nedávno posílat SMS (:-))

Příběh našeho zotročení - video

16. února 2012 v 23:37 Videa, filmy, knihy

Příběh našeho zotročení

Video o farmaření na lidech s českými titulky.


Jak se zbavit strachu - Eckhart Tolle

15. února 2012 v 23:59 Články
(Eckhart Tolle TV, únor 2012, z audionahrávky, překlad OrgoNet.)

Otázka mladého muže:
Co je strach? Zdá se, že má mnoho forem. Dnes ráno jsem se probudil, měl jsem jít na vaší přednášku a položit vám otázku a zachvátil mě strach ...


Eckhart Tolle:
Když nasměrujete svou pozornost dovnitř do sebe v okamžiku, kdy pociťujete strach, můžete si zjistit odpověď pro sebe sám. Přesto budu pokračovat ve své řeči (:-)))))))....
Dám vám malý návod, jak si sám zjistíte pro sebe odpověď, protože jenom taková odpověď je pravdivá, která pochází z vašeho prožitku: Je třeba jisté pozornosti, když strach vzniká: Hleďme, jak to vzniklo? Jaký to byl proces, který k tomu vedl? A nevyhnutelně najdete - jsem si jistý, že najdete - nějaké myšlenkové pochody ne o tom, co se děje právě teď, ale co by se mohlo stát v nějakém budoucím okamžiku. Tak, jako dnes ráno, kdy u vás vznikl strach. Právě v tom okamžiku - když ten okamžik mentálně opustíte a vaše mysl začne uvažovat o budoucnosti - Zvládnu to? Co chytrého tam řeknu? - vznikne strach. Ale když tu stojíte v tuto chvíli, díváte se na mě, není tady nic ke strachu, že ne?

Vegetariánství

13. února 2012 v 2:15 Výživa

Na Zemi žije nesmírné množství živočichů a každému z nich je určena potrava dle jeho fyzických dispozic. Při jejím vyhledávání se řídí instinktem. Člověk je jediným tvorem, který může o svých činech svobodně přemýšlet a rozhodovat se podle svého přesvědčení a svědomí.

Když se zamyslíme nad stavbou lidského těla z hlediska příjmu a zpracování potravy, vypozorujeme znaky shodné s býložravci. Člověk, obdobně jako ostatní přirozeně vegetariánští živočichové, má dlouhé tenké i tlusté střevo, jeho čelist je přizpůsobena pro žvýkání a skládá se z krátkých, rovných zubů. Je tedy zřejmé, že stavba lidského těla není vhodná pro konzumaci masa. Jako velmi malé děti nemáme žádnou možnost stravu si volit, nýbrž jsme odkázáni jíst to, co nám naši rodiče předloží.Většina lidí žije v představě, že masitou stravu nelze dost dobře nahradit. Současné vědecké výzkumy však dokazují, že živočišnou bílkovinu lze adekvátně nahradit bílkovinou rostlinnou a všechny důležité vitamíny taktéž. Zdravotní námitky vyslovované proti vegetariánství jsou nejčastěji: nedostatek esenciálních aminokyselin, příp. vitaminu B12. To je pravdivé pouze u lidí stravujících se zcela jednostranně. Esenciální aminokyseliny jsou zcela dostatečně obsaženy v luštěninách, speciálně v sóji a vitamin B12 je dostatečně tvořen dobře fungující střevní mikroflórou.


O Krátké stezce - Paul Brunton

13. února 2012 v 0:51 Články
Ať už člověk kráčí kteroukoli duchovní cestou, musí na jejím konci přejít na Krátkou stezku, na které je zničena iluze ega a odloženo ztotožňování s egem. Můžeme si vybrat, zdali se rozhodneme čekat, zatímco budeme pomalu postupovat od zotročení k osvobození, nebo můžeme ve svém myšlení, postojích a reakcích na události a svět přenést svou pozornost z ega na Nadjá. Všechny cesty k cíli jsou závislé na dualistickém principu, který je snižuje na nižší úroveň. Pouze krátká stezka je neduální, protože začíná i končí samotným cílem - přenesením pozornosti na Nadjá.
Pokud Dlouhá stezka začíná a končí egem, pak Krátká stezka začíná obratem pozornosti k Nadjá a odkrývá perspektivu jeho nekonečnosti. Díky tomuto postoji lze na Krátké stezce dosáhnout pozitivnějšího a méně omezujícího postoje, náš život se stane radostnějším a my sami lidštějšími. Myšlenka, že se musíme vyvíjet po dlouhou dobu procházením mnohých inkarnací, je správná jedině tehdy, pokud jsme jí neustále hypnotizováni. Je ale nesprávná, když trváme na skutečnosti, že jsme nyní stejně božští, jakými kdy budeme - musíme se však probudit z iluze a tuto pravdu vidět.

Co je to touha?

11. února 2012 v 23:26 Články

Štěstím není splňování touhy po nějaké věci. Štěstí existuje jen tehdy, když tato touha pomine. Oproštění se od tužeb vám dá štěstí. Kdykoli vznikne touha, podívejte se dovnitř, odkud pramení. Když touha zmizí, zažijete bezmezné štěstí.
Jakmile však jednou předmět své touhy získáte, objeví se touha jiná. Jedna je splněna a jiná čeká. Ani králové nejsou šťastni. Absolutním blahem je "žádná touha". A jste-li blažený, máte mír. Tam, kde je mír, je i ticho mysli. Kde je ticho mysli, tam je svoboda. Uspokojování tužeb nikdy nekončí. Těla pominou. Odešly miliony těl, a přece není žízeň po potěšení ukojena. Proto přecházíme z inkarnace do inkarnace. Čiňte tedy, jak myslíte.


Filosofie Pravdy - Paul Brunton

10. února 2012 v 22:29 Články

Filosofie pravdy

Dr. Paul Brunton mnoho let cestoval po světě, hledal duchovní učitele a nauky, své pochopení a zkušenosti, které nashromáždil, uvedl v sérii knih publikovaných v letech 1935 až 1952.

Během svých posledních dvaceti let přestal cestovat a napsal inspirovanou duchovní filosofii podle své vlastní vnitřní realizace. Těchto více než 34 000 inspirací napsaných jako jednotlivé zápisky na kousky papíru bylo vydáno posmrtně v 16 svazcích jako Zápisky Paula Bruntona, členy Wisdom´s Goldenrod, Centra pro filosofická studia, v letech 1984-1988.

Tyto pozdnější spisy významně rozšiřují, vyjasňují a prohlubují cesty, které PB zahájil ve svých předchozích knihách. Zatímco dřívější knihy rozvíjejí průběh prohlubujícího se porozumění, v Zápiscích Paula Bruntona najdeme atmosféru pravdy přitomnou od začátku a ve všem.


KDE LIŠKY DÁVAJÍ DOBROU NOC - film

9. února 2012 v 2:31 Videa, filmy, knihy

KDE LIŠKY DÁVAJÍ DOBROU NOC

Off The Map
film o životě bez civilizace


Přidávám nový odkaz, protože video bylo z původního odstraněno:

http://www.youtube.com/watch?v=VKAuRo9kui0


Nádherný film o životě na samotě a hledání smyslu vlastní existencie. Film, který svou pohodou každého pohladí.
Příběh je vyprávěný pohledem jedenáctileté Bo. Místo, kde žije s matkou a otcem, který zrovna prožívá období těžké deprese, není ani na mapě, zato leží vedle užitečné skládky. Život bez TV, telefonu, elektřiny, bez lidí (občas se zastaví kamarád Georgie.) I zástupci finančního úřadu trvalo 4 dny než je konečně našel. A ve stejném okamžiku, kdy spatřil nahou paní domu, dostal včelí žihadlo. Když se po třech dnech a nocích blouznění ve vysokých horečkách probral, byl zamilován, do Arlene, do místa, do způsobu života. Zůstal a začal malovat. Jako první vzniklo plátno, které nebylo jen obyčejným pohledem.

"Mnohokrát jsem o tom plátně ještě přemýšlela. Připadalo mi, že oceán znázorňuje minulost, nebe je budoucností a současnost bude jenom ta úzká, klikatá čára, kde se oba setkávají. Klikatá, protože když na ní stojíme, sama se pod námi kroutí a neustále se mění."


Ego nás drží v kleštích - Eduard Tomáš

7. února 2012 v 13:07 Články


Rozhovor Eduarda Tomáše pro časopis Koktejl
Ptal se Rostislav Sarvaš, foto: Jan Škvára

...ale člověk se přesto chová, jako by hledal koně, na kterém sedí,
říká v rozhovoru náš nejznámější mystik Judr. Eduard Tomáš.
Nejdříve jsem měl poslat okruh otázek. Dělám to nerad, ale jakmile jsem napsal první, spontánně se ze mě chrlily další a další; jako bych s Tomášem vedl rozhovor na dálku. Zvolil jsem osobní a naivnější tón: připadalo mi to nejvhodnější a nejsmysluplnější. Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že rozhovor je hotový a k převzetí. Ale pan doktor chtěl "podivného" redaktora vidět. Velmi jsem se těšil. Ani mě nepřekvapilo, že bydlí prostě a také jeho zájmy jsou obyčejné. Nedávno na videu zhlédl posledního Ramba: "To byla pěkná pitomost, ale takové kovbojky s Clintem Eastwoodem, to se mi líbí." Paní Míla, která je evidentní hlavou rodiny, mi vysvětlovala, že i mystici, zvláště ke stáru, žijí jako prostí lidé. Koupil jsem si od ní knihu, a když mi vracela nazpátek, drobné mi s přáním, aby se množily, "očarovala". Peněženku jsem druhý den ztratil. Tomášovy písemné odpovědi jsem záměrně nezměnil, pouze některé nepatrně zkrátil.

Jste náš nejznámější mystik a učitel jógy. Reinkarnaci berete jako přirozenou součást života... Většina lidí v reinkarnaci nevěří. Čím si to vysvětlujete?Nemáte pravdu. Většina lidí na světě v reinkarnaci věří, dokonce i australští domorodci, ba oficiálně i někteří křesťané. Například v Etiopii. Tam totiž křesťanský zákaz této teze, která pochází ze 6. století (koncil tridentský), nedošel, protože to bylo daleko a cesty neschůdné. Církevní otcové tak rozhodli proti původní křesťanské nauce. Prý byli tenkrát na velmi nízké duchovní úrovni a obávali se, že by se nemohli opět stát duchovními pohlaváry, v čemž měli pravdu.


Nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary Yourofsky - video

4. února 2012 v 22:19 Výživa
Vážení přátelé,
tento odkaz je jednim z mála, který stojí za to, aby se dostal do povědomí nejvíce lidem. Doporučuji shlédnout až do konce.
Lidé mají nulové masožravé instinkty !!!!
Skvělá přednáška o nutné změně v chování lidí vůči veškerým zvířatům - pozemský holokaust, krutost, naučená nenávist, bezcharakternost a neetická konzumace masa a spotřeba hnisu ve zvířecích produktech - bolesti a utpení zvířat !!!
Proč je důležité změnit návky stravy a pohled na život všech zvířat na planetě - je to pouze náš ZVYK, TRADICE, POHODLÍ, CHUŤ, kterou používáme.
PROSÍM SDÍLEJTE tehnle úžasný projev jakkoliv můžete.

Nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary YourofskyVelká předpověď indiánů Hopi pro svět

3. února 2012 v 2:40 Články


Rada indiánských stařešinů už léta varuje Ameriku a svět. Nikdo je však zatím neposlouchá. Jde o předpovědi mystického kmene Indiánů Hopi. Vize jejich šamanů jsou zaznamenány na kamenných tabulích, které jim před tisíciletími darovali jejich kosmičtí učitelé, Kačinové. Tabule před bílými ukryl Indián Hopi z klanu Medvěda, Tawakwaptiwa, ještě než v roce 1960 nezemřel.


Šokovaní vědci
Když k Indiánům Hopi přišli vědci, aby prozkoumaly věk kamenných tabulí, čekalo je obrovské překvapení. Indiáni jim dali kousky z tabulí a vědci přezkoumali kresby, zhotovené rostlinnými barvami. K jejich velkému překvapení se ukázalo, že tabule mají nejméně 10 tisíc let, ale možná až 50 tisíc let. Znamená to, že Indiáni Hopi už dávno věděli o věcech, které se již udály, i o těch, které se teprve stanou.
Od roku 1950 se každoročně koná Shromáždění bílého míru, kde někteří Indiáni mají právo anglicky všem říct, o čem mluví Velká předpověď. Dělají to proto, aby se svět konečně vzpamatoval. Na jednom shromáždění vystoupil Thomas Benyaka, jehož slova byly zapsány a předány světu, aby "všichni, kteří mají oči na koukání a uši na poslech" pochopili, že lidstvo stojí na rozcestí. Než se však dostaneme k současnosti a předpovědi Třetího otřesu, musíme pochopit, proč je lidstvo v takovém stavu. Indiáni Hopi to vědí.