Duben 2012

Kdo je partner duše

29. dubna 2012 v 20:22 Láska a vztahy

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu ... Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést ... Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Někdo se mě zeptal, zda existuje člověk, se kterým je nám osudem dáno žít celý život. Přišla tato odpověď z vesmíru:

Ten, koho potkáte vás učí a když pochopíte, odchází. Není tam natrvalo a záleží jen na vás, zda ho budete chtít mít a držet se starého, či pojmete něco nového. Vše je o učení. Takže se nedá říci, že některý vztah je trvalý. Je to o mně, zda chci, aby byl trvalý nebo chci, aby se změnil v přátelství. Vše je v prožitku touhy člověka a podle toho se mu mění svět. Čím více opouští sny a touhy, tím více si vystačí sám a neprahne po přízni toho druhého.

Každý hledáme v životě toho "pravého partnera." Ptáme se: "Kdy už přijde ten pravý?" Chceme spojit svůj život s někým, s kým se shodneme úplně ve všem a bude nám připadat jako součást nás samých. Ale kdo to vlastně ten pravý partner je? Většinou to bývá naše osudová láska. Přijde někdo, kdo nás tak hluboko zasáhne, že si myslíme, že s nikým jiným nedokážeme být tak štastni jako právě s tímto člověkem, a tak se tomuto partnerovi úplně odevzdáme.


POZEMŠŤAN - film

28. dubna 2012 v 0:12 Videa, filmy, knihy

POZEMŠŤAN

The Man From Earth

Poté, co se uznávaný vysokoškolský profesor historie John Oldman rozhodne k nečekané rezignaci na svůj post, schyluje se k rozlučkovému večírku na odlehlé chatě na samotě. Právě na této party chce také profesor svým nejbližším přátelům vysvětlit příčiny zkratkovitého počínání. Jak se ale záhy ukáže, odůvodnění není zdaleka tak prozaické, a už vůbec ne snadno stravitelné. Oldmanova slova všechny zaskočí. Profesor totiž tvrdí, že hlavním důvodem jeho odchodu je nesmrtelnost.


Duše K - Jaroslav Dušek, Pavel Šich a Dr. George Egely

24. dubna 2012 v 12:41 Videa, filmy, knihy

Jaroslav Dušek, Pavel Šich a speciální host, maďarský fyzik Dr. George Egely, který vyvinul zařízení na volnou energii na principu, který objevil jako první slavný Nikola Tesla. Během pořadu provede i některé demonstrace a pochopitelně doprovodí vše technickým výkladem.

Duše K - video


Chemtrails - Potlačování lidské evoluce

23. dubna 2012 v 12:48 ČlánkyAutor monitoroval situaci kolem chemtrails poslední rok a půl, ale zdráhal se o tom napsat článek, dokud nebude mít pohromadě adekvátní data a životaschopnou teorii, která by byla jak originální tak více objasňující než jakákoliv stávající.
Tato teorie postavená jak na rozporech tak pozitivních důkazech. Jinými slovy existuje, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To co je nemožné, je eliminováno, a to co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být blízko pravdy. V tomto článku budou poskytnuty odkazy na vzorky jako pozitivní důkaz, a sporné důkazy budou shrnuty pod tím. Mějte na paměti, že odkazované vzorky jsou pouze vzorky, a ne to, na čem tento článek stojí.

Tři chybné teorie snažící se o vysvětlení chemtrails
Chemtrails jsou neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzo ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou civilní a vojenská letadla, přičemž posledně zmiňované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány.
Jak bylo zdůrazněno v květnovém Newsletter č. 31 Stanem a Holly Deyo, existují ohledně vysvětlení fenoménu chemtrails tři hlavní teorie:

1) modifikace počasí
2) hromadné očkování
3) kontrola populace
Tyto teorie nevysvětlují shromážděná data adekvátním způsobem.

Skutečný Otčenáš od mistra Ježíše

22. dubna 2012 v 22:57 Články


Otče náš, jenž jsi na nebesích
Ty, jenž zrozuješ! Otče - Matko kosmu.
Abvún d-bá-šmája

Posvěť se jméno Tvé
Soustřeď v nás své světlo - ať je k užitku. Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu…
Pomoz nám v jediném Svatém Dechu pociťovat jenom Tebe. To vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti…
To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.
Netkádaš šmach

Raději vidličky, než nože - film

22. dubna 2012 v 18:26 Videa, filmy, knihy

Raději vidličky, než nože

Dokumentární film jako další zajímavé zamyšlení nad tím - co jíst..

Země neobíhá kolem Slunce - video

22. dubna 2012 v 18:11 Videa, filmy, knihy

Země neobíhá kolem Slunce

Učebnice nám tvrdí, že Země a planety obíhají kolem Slunce. Ve skutečnosti je to tak, že Země, stejně jako ostatní planety, sleduje postup Slunce po jeho galaktické dráze spirálovitým pohybem. Spirála je poháněna vesmírnou energií. Spirála znamená život, kruh bývá bludný ... Nenechte se dále klamat. Tato vědomost je důležitá pro pochopení transformace a přechodu do nové dimenze.

Špatné myšlenky - Eckhart Tolle

22. dubna 2012 v 17:42 Videa, filmy, knihy

Špatné myšlenky - Eckhart Tolle

video

"Nepotřebuješ věřit každé myšlence, která tě napadá"

Uhlík 6-6-6 končí

18. dubna 2012 v 22:53 Videa, filmy, knihy

Uhlík 6-6-6 končí

Změna paradigmatu. Zázračná proměna uhlíkového života na Zemi?


JEŽÍŠ - čtyřicet ztracených dní

18. dubna 2012 v 10:45 Videa, filmy, knihy

JEŽÍŠ - čtyřicet ztracených dní

Dokument o podivuhodném působení Ježíše po zmrtvýchvstání, kdy se zjevoval, kázal a působil. Toto období je často zamlčováno, ale právě ono má mělo hlavní vliv na zrod křesťanské víry a na hluboké a trvalé vnitřní obrácení se na víru apoštolů a jejich prvních následovníků, prvotních křesťanů, kteří neváhali za Ježíše a svou víru i položit svůj život...

Volba partnera

17. dubna 2012 v 22:36 Láska a vztahy

První, co si do vztahu přinášíme, je přání mít partnera, který nám bude odpovídat. Ideální partner je s jistotou pro nás člověk, který se nejvíce podobá naší osobnosti. Neboť potom máme stejné cíle, stejná přání a stejné touhy. Jiného partnera vůbec nechceme. S jiným bychom ani nerezonovali. To znamená, že struktura naší osobnosti předurčuje výsledek volby našeho partnera a tím také obsah našeho vztahu. Ve svých partnerstvích se budeme bezpochyby vždycky setkávat s partnery, kteří nám v mnoha aspektech nejvíce odpovídají. Jak v pozitivních, tak i v negativních.
Dalo by se také říct:

Tvůj partner je tvým zrcadlovým obrazem.

To ovšem znamená, že pořád budeme jedině s osobou, která je také nejvíce podobná naší neúplnosti. Neboť jenom ta s námi může projít všemi těmi zkušenostmi, které potřebujeme pro svou úplnost. Náš partner je naším zrcadlovým obrazem a především naším emocionálním zrcadlovým obrazem. Jeho zkušenosti musí v tom podstatném korespondovat s těmi našimi. Jinak by s námi nemohl procházet našimi hlubinami, neboť by ho prostě nezajímaly. Nebyl by vůbec dobrý spoluhráč. Kdyby byly jeho vzory úplně jiné než naše, "pracoval" by raději na něčem jiném.

Ranní modlitba posledních Optinských Starců

13. dubna 2012 v 21:57 Cesty k Pravdě


Pane, dej abych s duševním pokojem přijímal všechno,
co mně přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;
každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím,
mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,
že ve všem je Tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám,
veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,
abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne
a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.

Edgar Cayce - „SPÍCÍ PROROK" (přátelské povídání v Chotěboři, 17.9.2011)

13. dubna 2012 v 20:59 Videa, filmy, knihy

Edgar Cayce - "SPÍCÍ PROROK" (přátelské povídání v Chotěboři, 17.9.2011)

Komentář Igora Chauna:
Velice zajímavé povídání pana Josefa, jeho ženy Marie a dalších přátel, se kterými jsme se sešli v rámci programu Esoterika 2011 v Chotěboři, v areálu Geofond.
IGOR: O obdivuhodných vědomostech pana Josefa jsem už věděl, ale tady poprvé se mi podařilo kousek jeho fascinujícího povídání o jeho oblíbeném "spícím proroku" natočit. A s jeho souhlasem uveřejnit. Bylo to o to zvláštnější, že při jeho povídání jsme někteří, zvláště já a Petra, cítili velmi silné energie a světelné toky, místy nás dovádějící až k závrati. Jinak řečeno, byla to prostě síla, co přicházelo prostřednictvím Josefova vyprávění. -- Ačkoliv uvnitř sálu běžel program, nakonec jsme si spontánně a improvizovaně udělali "program vlastní". -- Nahrávám pro případnou radost či poučení, prostě jako nabídku sdílení zajímavého odpoledne... - Zároveň je to pro mne další důkaz, kolik vědomostí a moudrosti a duchovní čisté vroucnosti může být v nám neznámých lidech, o kterých nevíme, jen proto, že jsou skromní a nikam se netlačí.
Pan Josef mluvil a kamera ležela na stole. Byl jsem rád, že ji toleruje, vnímal jsem to jako křehké příměří mezi nimi a snažil jsem se na ni příliš neupozorňovat.

Další videa Povídání s panem Josefem naleznete zde:

Kanál uživatele 2012Ruda


CO JE KRIJA JÓGA?

11. dubna 2012 v 2:43 Články
Výňatek z knihy: "Duchovní život v praxi"
Sanskrtský kořen KR znamená činit, působit, reagovat, akci. Jógananda ve své nejznámější knize ("Životopis jogína") vysvětluje krija jógu jako jednoduchou psychofyzickou metodu, kterou se lidská krev očišťuje od oxidu uhličitého a obohacuje se kyslíkem. Molekuly tohoto přebývajícího kyslíku se přetvářejí v životní proud, který obnovuje a regeneruje mozek i centra páteře. Krijajogín nedovoluje hromadění venózní krve a tímto může zmenšit ničení tkáně nebo úplně ochránit tkáň od zkázy. Tímto způsobem pokročilejší krijajogíni přetvářejí své buňky v čistou energii a proto Kristus, Kabír a jiní mistři krija jógy mohli dematerializovat svá těla. O krija józe mluví i Kršna v Bhagavadgítě a předává ji Ardžunovi. I začátečník jógy brzy ve svém nitru uslyší zvuk ÓM. A to silně ho inspiruje a ukazuje mu, že se skutečně napojuje na božské vibrace. Tajemství kosmického vědomí je úzce vázáno s kontrolou dechu. Stará technika krija jógy přetváří dech do ducha a až adept duchovně dost pokročí, poznává dech jako čin ducha.

Rychlé a nerovnoměrné dýchání je příčinou negativních emočních stavů: strachu, zloby, vášně atd. Spánek působí osvěživě, protože člověk si dočasně není vědom svého těla a dechu. Když nevědomý člověk spí, spojuje své životní síly s léčivým proudem v oblasti velkého mozku i se šesti centry páteře. Tak ani neví, že se ponořuje do rezervoáru kosmické energie, která udržuje veškerý život, ale pokročilý jogín to dělá vědomě. Krijajogín používá svou techniku, aby všechny buňky svého těla nasytil věčným světlem. Tak se dostává na stupeň vědomí, kdy poznává, že je dech nepotřebný (samádhi). Duše je pomocí dechu vázána k tělu. Technikou krija jógy se nedovoluje životní síle, aby se zneužívala. Ale využívá se k tomu, aby se znovu spojila se subtilními energiemi v sušumně. Duše stvořená k obrazu božímu se stává vědoma sebe sama až ve stavu samádhi.

Jak probudit božské vědomí

10. dubna 2012 v 19:43 Články


JAK JE TO S TĚMI OPICEMI :)

Všechny ty opice a draci atd. jsou archetypy osobností a atributy rezonanční,krystalické, to jsou Tóny čili záměry inkarnace a jsou ještě umístěny ve 20 třináctidenních Vlnách. A to je v podstatě celé paradigma, na kterém stojí Mayský Kalendář.
Ale o tom později.

Když mně před deseti lety přišel do rukou Mayský Kalendář, byla jsem po rozchodu s mým tehdejším přítelem a vedla jsem školu jógy…
Okamžitě jsem udělala mému ex kin narození, a dozvěděla jsem se, že každý kin má svoji moudrost světla a moudrost stínu. Jeho síla stinné stránky - to je celý on :) …potom jsem si udělala kin narození sama sobě a moudrost světla to jsem celá já :)
Samozřejmě moudrost stínu,s kterou se neidentifikujeme si ani neuvědomujeme, a potlačujeme naše osobní vlastnosti,které si nechceme přiznat,ale více či méně jsme ve stádiu,kdy můžeme chybu přiznat.Ale jak velké bylo moje překvapení, když se ukázalo že 260 značek v celém systému TZOLKINU jsou naše kiny narození, jeden pod druhým a vedle sebe. Pomyslela jsem si, co v tom může být…..ale to jsem ještě nevěděla co.

Zjistěte stav vědomí

9. dubna 2012 v 18:26 Články

PRVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Člověk žije nevědomě - závislý na zvratech osudu.Všechny životní podněty vyplývají z potřeb ega,tzv.zvířecí motivací podmíněné pudy. Neexistují zde žádné komplexní vztahy,nebo dlouhotrvající dalekosáhlé dopady.Do popředí vystupují egocentrické priority: Dobré je to, co v dané chvíli přináší kořist..Primitivní požitkářská postava se zde stává normou.Charakteristickým rysem této úrovně vědomí je uspokojování momentálních potřeb bez jakékoliv hlubší motivace.
V PARTNERSTVÍ se tento typ vědomí projevuje především jako nástroj:Můj partner by měl splňovat mé požadavky a mé potřeby!

DRUHÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Stav zatemnění.Způsob bytí stojí ve znamení otázek.Naplnění životních očekávání je v převážné míře závislé na sociálních normách a závazcích,které nemohou a nesmí být protichůdné.Je to nejvyšší forma závislosti na obecném vlivu:Jiní nám ukazují, co máme dělat a absolutně nám to nevadí, a když přece - tak velmi mírně.Individuální běh života diktují materialistické priority,podřízené vůlí Ega.To, co diktuje skupinové vědomí - musí být správné! A nemůže to být jinak! Tento vzorec je podřízen okolnímu trendu,vytváří submisivní charakter.Osoba se celkově podřizuje prostředí ,kde žije a vše přijímá bez kritiky.
V PARTNERSTVÍ se toto vědomí projevuje uspokojením osobních zájmů.Materialistické postavení partnera se stává stále důležitější.Na první místo se posouvá instrumentální vztah k partnerovi:Něco za něco!

Kým opravdu jste

9. dubna 2012 v 13:17 Videa, filmy, knihy

Kým opravdu jste

krásné video

Světec či Bůh - Život Rámakršny

8. dubna 2012 v 22:43 Cesty k Pravdě

Dhan Gopal Mukerji
indický básník a spisovatel, jenž zasvětil celý svůj život interpretaci hinduistické filosofie a posvátných textů
Z knihy: Světec či Bůh - Život Rámakršny

I.
Mysli si, že všechen život je čistota a že ty sám vydechuješ čistotu každou buňkou svého mozku, každým tepem svého srdce a každým pórem své pokožky.

II.
Představ si, že tvoje smysly a vzněty povzbuzené rozjímáním prociťují všechen život jako bezpříčinný proud lásky neboli, že tvůj vlastní život je neustávajícím přílivem tvé bezpodnětné lásky. Za dva nebo za tři roky budeš mít srdce klidné jako tůň a mysl jasnou jako oko ptačí. Všechny tvé úkony - dokonce i dýchání a jedení - budou poznamenány pečetí svatosti. Vzrušení a obavy se tě netknou, ať se stane cokoliv, nezrychlí se ti ani dech ani tep. Všechny tvé činy budou zrcadlit lásku, jež nevyvěrá ze žádného podnětu, aniž čeká jakoukoliv odměnu.
V tomto druhém stupni duchovního vývoje začneš pociťovat neobyčejnou sílu. Všechny své úkoly budeš konat s naprostou lehkostí. Překonáš všechny překážky. Staneš se citlivým ke zkušenostem druhdy netušeným, budeš umět číst myšlenky druhých a porozumíš mluvě mlčení.

Samsara - film

8. dubna 2012 v 2:17 Videa, filmy, knihy

Samsara

Mladý budhistický mnich Tashi se po letech strávených v klášteře a meditacích rozhodne oženit s mladou dívkou Pemou a žít s ní na vesnici. Život mimo klášter je ale mnohem složitější než si myslel. Poznává sexuální vášeň, žárlivost, nevěru, zradu, mstu a bídu. Sám musí hledat odpověď na věčnou otázku, zda je důležitější zasvětit svůj život duchovnu (meditacím), nebo žít obyčejným životem plným emocí a citů, ve kterém je těžké najít hranici mezi dobrem a zlem. Natáčení tohoto filmu trvalo 7 let.

Příběh - neobyčejné setkání

8. dubna 2012 v 0:43 Videa, filmy, knihy

Příběh - neobyčejné setkání

Příběh fantazie a snů. Jednoho osamělého večera, jedné noci...
http://www.jitrenkyzare.cz/clanky/pribeh---neobycejne-setkani--video-.html

Děkuji Jitřence

Mystický význam Velikonoc

7. dubna 2012 v 21:50 Články

"…a zvěstujeme vám: že Bůh jest Světlo a tmy v něm nižádné není."
(J 8,12)

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara,nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje.

"Velikonoce jsou součástí křesťanského církevního roku,který začíná Adventem neboli přípravou na narození Ježíše a který pokračuje velikonocemi,jenž jsou symbolem Ježíšovy smrti a současně jeho vítězství nad smrtí - symbolem Vzkříšení. Církevní rok pak pokračuje dál příchodem Ducha svatého,kde vrcholí Nanebevzstoupením Ježíše. (Seslání Ducha Svatého je dosažení osvícení,poznání.) Křesťanský církevní rok je zevně uspořádán tak,že připomíná Ježíšův život a vede nás k tomu,abychom se k němu prostřednictvím historické reminescence přibližovali.

Kosmicky spadají svátky Velikonoc do období jarní rovnodennosti,to znamená do období, kdy začíná světlo převládat nad tmou, což symbolizuje to probuzení nového života,které vidíme v přírodě,ale které v prvé řadě máme dosáhnout ve svém nitru. O Světle říká Jan Evangelista, že Bůh je Světlo. Satja Saí Bába vývoj žáka ve Světle charakterizuje takto: "Nejprve jsme ve Světle,pak je Světlo v nás a nakonec Světlo a my jsme JEDNO." O Velikonocích bychom měli nechat zemřít to staré, nechat zemřít tomu starému, nesprávnému v nás a narodit se v tom novém, duchovním - ve Světle.


Světlonoš - Jitřenka. Příběh

5. dubna 2012 v 0:20

Mé jméno je Jitřenka. Jsem světlonošem. Nazýván jsem Jitřenkou, neboť jsem zvěstovatelem nově vycházejícího Boha a předcházím jeho úsvitu.

Jsem světlonoš, neboť jsem nositelem světla původního lidství, té věčně planoucí pochodně, která mne již přinesla tolik bolesti.

Ach, člověk býval andělským tvorem, a ta vzpomínka je ve mne zachována. Nosím v sobě jako plamen člověka dávnou podobu. Ten ohně obraz, jenž hřeje mne v srdci, a přináší mi bol a zármutek.

Jsem vaše hvězda, ta která kdysi svržena, spadla z nebeských výšek do pevného světa, aby se zrodilo, co předurčeno bylo, nové světlo a člověk, aby byl zrozen.

Tak krásný anděl je svržen, zabit a pošlapán, aby na jeho mrtvém těle mohly vyrašit nové plody. Pro nekonečnou lásku k Otci, přinesl jsem první oběť, která tolik strastí způsobila.

Kdo byl tajemný Saint Germain?

4. dubna 2012 v 23:41 Články

Už antičtí autoři ve svých dílech poukazovali na to, že do lidské historie často viditelně zasahuje jakási "vyšší moc". Duchovně vyspělé bytosti přinášející lidem světlo poznání se v pravé chvíli objeví vždy tam, kde je nutné zvrátit blížící se katastrofické události a potom záhadně, přesně tak jako se objevili, také zmizí. Mnohé vyslance moudrosti spojuje podle legend jedna věc - prošli tajným orientálním zasvěcením u 'mistrů světla' z legendární Šambhaly (Šangrily), ukryté v lůnu himalájských hor. Ti údajně celé věky bděli nad osudem lidstva a přinášeli pokrokové způsoby myšlení do každé doby. Odtud prý přicestoval a tam se také vrátil nejtajemnější člověk novodobé historie, který v 18.-20. století položil základní kameny evropského sjednocení, oživil idey svobodného zednářství a umožnil plynulý přechod od absolutistické monarchie k osvícenství. Mudrci a šlechtici opěvovaný a uznávaný alchymista, ale zároveň i nejvíc pranýřovaný - hrabě Saint Germain.

Na scéně dějin se tento muž bez rodného a úmrtního listu objevil náhle podle záznamů svědků z roku 1710. Velmi dobře si na tuto okouzlující osobnost vzpomněla o padesát let později stará hraběnka de Gergy na bále Ludvíka XV., která tvrdila, že ho poprvé viděla v Benátkách, v době, kdy tam její muž působil jako velvyslanec. Na Germainův šarm a vypravěčský talent podle jejích slov nešlo jen tak zapomenout. Tehdy na francouzském dvoře způsobila při dalším setkání velký rozruch, protože jí nešlo do hlavy, že i po padesáti letech vypadá Saint Germain úplně stejně, jako by se ho stárnutí netýkalo. Hrabě to podle písemných záznamů svědkyně rozhovoru nepopřel, naopak přiznal, že je skutečně už velmi starý a rozhovořil se o písních, o kterých si tehdy s madam povídali. Ovládal prý až osm jazyků tak dokonale, že v nich nebyl cítit ani náznak cizího přízvuku. Měl úžasné znalosti sanskrtu, čínštiny a arabštiny a tvrdil, že je získal při delších pobytech v Ásii. Kromě malování hrál také na několik hudebních nástrojů a dokonce příležitostně složil také pár skladeb. Mocné tehdejšího světa upoutal zábavnými osobitými historkami ze života Kleopatry, Caesara, Augusta, Piláta Pontského, Henricha VIII. Či Marie Tudorovny, které však nebyly zachyceny v žádných knihách. Odkud je znal?


Prána - naše vnitřní božské Já a srdce - Jasmuheen

4. dubna 2012 v 0:39 Výživa

PROGRAM VYUŽITÍ PRÁNY A NAŠE VNITŘNÍ BOŽSKÉ JÁ

Otázka: Většina vašich výzkumů se nějakým způsobem zaměřuje na sílu vnitřního božského Já. Co to vlastně vnitřní božské Já je a jak na nás působí?
Odpověď: Naše vnitřní božské Já je energetické pole, jež zahrnuje naše vyšší Já i naše bytí v přítomnosti ve smyslu "já jsem". Nazývá se také Atman nebo Monad. Je věčné, nesmrtelné, neomezeně milující a moudré. Je vševidoucí i vševědoucí a někdo ho nazývá bůh v nás.
Ti, kteří s ním mají zkušenost, vědí, že má také léčivou moc - stejně jako Reiki nebo pránická léčivá síla. Navíc z něj pramení náš šestý a sedmý smysl intuice a vědění. Kromě toho nás při meditacích sytí na všech úrovních - včetně té fyzické. To jsou některé z darů, jež nám přináší.
Spousta lidí dnes věří, že existuje vševědoucí, všeobjímající a milující síla, obsažená ve všem kolem nás i v nás samých. Té já říkám vnitřní božské Já. Je neúplatná a je společná všem lidem, nezávisle na jejich víře nebo vyznání, neboť nás všechny dechem oživuje - ať už ji bereme na vědomí, či nikoliv. Zažít nekonečnou lásku, která z ní proudí, je klíčem ke štěstí i skutečnému naplnění.

Být sám sobě přítelem - Z rozhovoru N.D.Walshe s Bohem:

2. dubna 2012 v 23:14 Cesty k Pravdě

Jak mohu mít přátelství sám se sebou?
Musíš si uvědomit, co opravdu jsi - a co nejsi. Jakmile si uvědomíš, kdo opravdu jsi, zamiluješ se do sebe. Jakmile se zamiluješ do sebe, zamiluješ se i do mne.

Jak poznám, co jsem a co nejsem?
Začněme tím, co nejsi, neboť v tom spočívá největší problém.

Tak dobře. Co nejsem?
Především nejsi svou minulostí. Nejsi svým včerejškem.
Nejsi to, co jsi dělal včera, co jsi řekl včera, co sis myslil včera.
Mnoho lidí chce, aby sis myslil, že jsi to, co jsi byl včera. Někteří lidé od tebe vyžadují, abys tím byl. Vyžadují to proto, že mají velký zájem na tom, aby ses tak jevil. Dává jim to jistotu, že tě "správně" odhadli. Mohou se na tebe "spolehnout".
Lidé, kteří tě považují za "špatného", nechtějí, aby ses změnil, neboť nechtějí připustit, že jejich názor na tebe byl mylný. To jim umožňuje ospravedlnit způsob, jak se k tobě chovají.
Lidé, kteří tě považují za "dobrého", nechtějí, aby ses změnil, protože se na tebe chtějí i nadále "spoléhat". To jim umožňuje ospravedlnit způsob, jakým očekávají, že se k nim budeš chovat.
Já ti však radím, abys žil v přítomném okamžiku. Abys vytvářel své já v každém okamžiku.
To ti umožní rozlišit své já od svých dřívějších představ o sobě samém - od představ, které jsou do značné míry založeny na představách, které o tobě mají druzí.

Detoxikační koktejl

2. dubna 2012 v 22:34 Výživa


Syrová strava je prospěšná tím, že má všechny enzymy a živiny neporušené
a to určitě podporuje, zlepšuje a usnadňuje trávení.

Nejlepším způsobem, jak ráno začít, je vypít detoxikační koktejl.
Hloubkový čistič je silná kombinace zeleného:

okurka, celer (řapíkatý), petržel, koriandr, zázvor a citron.

Tato kombinace je navržena tak, aby alkalizovala vaše tělo, pomohla k očistě orgánů, očistě jater a vaší krve. Detoxikuje, proto se nazývá "Hloubkový čistič."

Je to pro lidi nejsnazší způsob, jak začít mnohem zdravější životní styl.
Vždy je budeme podporovat, aby ráno začali zdravým zeleným koktejlem.
Je to něco, co je pro vaše tělo dobré, nastartuje vás a pomůže vám začít čistit vaše tělo. Každá složka je zvolena pro zcela konkrétní důvod.

Dutá Země! Dutá Země?

2. dubna 2012 v 12:07 Videa, filmy, knihy

Dutá Země! Dutá Země?

video
Tisíce let byla Země placka.. později kulatá a středem Vesmíru.. později součástí Sluneční soustavy.. a současné vědecké paradigma se znovu začíná otřásat v základech!

Co je to Namasté? Co vlastně toto gesto znamená?

2. dubna 2012 v 11:56 Články


Gesto Namasté reprezentuje víru, že uvnitř každého z nás je "boží jiskra", která je uložená v oblasti čakry srdce. Gesto je uznání jedné duše duši druhé.

"Nama" znamená poklonit se, "as" znamená já a "te" je tobě. V doslovném překladu tedy Namasté znamená "pokloň se mně" nebo "já se kloním tobě."

Při provádění Namasté umístíme spojené ruce na úroveň srdeční čakry blízko očí a skloníme hlavu. Toto gesto můžeme také provést tak, že spojené ruce umístíme v oblasti "třetího oka", skloníme hlavu a poté posuneme spojené ruce k srdci. Toto je obzvláště hluboká forma respektu.

Ačkoli v západním světe je Namasté vyslovováno ve spojitosti s gestem, v Indii je rozuměno, že toto gesto samo o sobě znamená Namasté, a proto není nutné při tomto úklonu nic vyslovovat.

Spojené ruce umisťujeme k srdeční čakře, abychom tak zesílili proudění Boží lásky. Uklonění hlavy a zavření očí pomáhá vzdát se Bohu v našem srdci. Člověk může provádět Namasté sám jako meditační techniku, při které lze proniknout hlouběji do srdeční čakry.

Učiteli a žákovi, dvěma jednotlivcům, dovolí Namasté shromáždit jejich energii v jednom bodě, bodě spojení a věčnosti. Jedině tak jsou schopni osvobodit se od pout svého ega.
Pokud je taková meditace prováděna opravdu s hlubokým citem v srdci a odevzdanou myslí, dochází k rozkvětu takového duševního spojení.

MIMI KIRK – díky syrové stravě usměvavá a úžasná i ve svých 72 letech

1. dubna 2012 v 18:30 Výživa
Mimi Kirk se stala ve svých 71 letech vítězkou soutěže s názvem "Nejsvůdnější vegetariánka nad 50 let", která byla pořádaná organizací - Lidi pro etické zacházení se zvířaty, známé jako PETA. Prokázala, že pokročilý věk nemusí vždy korespondovat s poškozeným zdravím.

Mimi Kirk

Jak dosáhla zdraví a vitality v tak pokročilém věku? Můžete mít v tomto věku mládí v srdci a vést atraktivní a produktivní život?
"Každý den dostávám tuny emailů a lidi mi říkají, že jsem je inspirovala ke změně své stravy - stovky a stovky každý týden. Opravdu, tak mnoho lidí se mě táže a já jim říkám, co dělám. Řekla jsem jim, že nejsem doktor. Jsem jen normální člověk, který našel způsob, jak být zdravý."
Každý si musí najít svou vlastní cestu a Mimi doporučuje určité věci. Dostává emaily s poděkováním a ona sama říká, že nic nedělá, že to dělají oni.
"Vidí mě a něco v nich chce začít něco dělat, aby byli zdravější. A to je ono. Jsou to oni, kdo to dělají. Já jen pro ně rozsvítím světlo, to je všechno."
23. září čtyřnásobná matka a sedminásobná babička překročila 72 let a vede bohatý a plný život. Již více než dvě desetiletí se Mimi podílí v zábavném průmyslu v různých povoláních od herečky přes módní návrhářku až ke koordinátorce charitativní akcí. Mimi je šťastná a nachází uplatnění v tom, že šíří výhody soucitnějšího a zdravějšího životního stylu široké veřejnosti.

POSELSTVÍ ZE SRDCE SVĚTA: VAROVÁNÍ STARŠÍHO BRATRA...

1. dubna 2012 v 16:28 Videa, filmy, knihy

POSELSTVÍ ZE SRDCE SVĚTA: VAROVÁNÍ STARŠÍHO BRATRA...

Slavný film Alana Ereiry v produkci BBC z roku 1992 o domorodém lidu Kogi, který žije na hoře Sierra Nevada v Kolumbii a který je díky své přírodní izolaci poslední předkolumbovskou civilizací na Zemi.

Přátelé, připravili jsme pro vás ve spolupráci s kamarádem Tomem podivuhodný film! DOPORUČUJI! - Naše stránky na GoschaTV na rutube.ru se pomalu plní velkými skvosty... Igor Chaun

Příroda - Eckhart Tolle

1. dubna 2012 v 0:10 Články
Na přírodě jsme závislí nejen kvůli fyzickému přežití. Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naší vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení - ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů.
Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být - jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.

Kdykoli soustředíte svou pozornost na něco přírodního, na něco, co vzniklo bez lidské pomoci, opouštíte vězení pojmového myšlení a v jistém smyslu vstupujete do sféry Bytí, ve které existuje všechno přirozené.

Soustředíte-li svou pozornost například na kámen, neznamená to, že byste o kameni přemýšleli, znamená to, že jej prostě vnímáte a udržujete ve svém vědomí.
Tehdy se na vás přenáší něco z jeho esence. Vnímáte, jak je kámen nehybný a klidný, a klid naplňuje vaše nitro. Uvědomíte si, jak hluboce kámen spočívá v Bytí - jak dokonale je v souladu s tím, čím je a kde je. Pokud si to uvědomíte, vstoupíte do prostoru hlubokého klidu ve svém nitru.