Co je to Namasté? Co vlastně toto gesto znamená?

2. dubna 2012 v 11:56 |  Články


Gesto Namasté reprezentuje víru, že uvnitř každého z nás je "boží jiskra", která je uložená v oblasti čakry srdce. Gesto je uznání jedné duše duši druhé.

"Nama" znamená poklonit se, "as" znamená já a "te" je tobě. V doslovném překladu tedy Namasté znamená "pokloň se mně" nebo "já se kloním tobě."

Při provádění Namasté umístíme spojené ruce na úroveň srdeční čakry blízko očí a skloníme hlavu. Toto gesto můžeme také provést tak, že spojené ruce umístíme v oblasti "třetího oka", skloníme hlavu a poté posuneme spojené ruce k srdci. Toto je obzvláště hluboká forma respektu.

Ačkoli v západním světe je Namasté vyslovováno ve spojitosti s gestem, v Indii je rozuměno, že toto gesto samo o sobě znamená Namasté, a proto není nutné při tomto úklonu nic vyslovovat.

Spojené ruce umisťujeme k srdeční čakře, abychom tak zesílili proudění Boží lásky. Uklonění hlavy a zavření očí pomáhá vzdát se Bohu v našem srdci. Člověk může provádět Namasté sám jako meditační techniku, při které lze proniknout hlouběji do srdeční čakry.

Učiteli a žákovi, dvěma jednotlivcům, dovolí Namasté shromáždit jejich energii v jednom bodě, bodě spojení a věčnosti. Jedině tak jsou schopni osvobodit se od pout svého ega.
Pokud je taková meditace prováděna opravdu s hlubokým citem v srdci a odevzdanou myslí, dochází k rozkvětu takového duševního spojení.

Namaste

Sanskrtové slovo Namaste znamená "Skláním se před dokonalostí v tobě."

Namaste je božská jiskra v jedné osobě rozpoznávající božskou jiskru v jiném.

Život ve mně vidí a ctí život v tobě.

Toto je zvlášť hluboké vyjádření úcty.

Namaste rozeznává dualitu, která vždy existovala v tomto světě a svědčí o snaze na naší straně dát tyto dvě síly dohromady.

Nakonec vede k vyššímu souladu a ne-duálnímu stavu Jedinečnosti.

Jinými slovy, rozpoznává rovnost všeho a respektuje nedotknutelnost všeho.

Celý projev Namaste se odvíjí ve třech rovinách: duchovní, fyzické a slovní.

Ctím místo v tobě, kde přebývá Duch. Duch ve mě se setkává se stejným Duchem v tobě.

Zdravím ono místo, kde ty a já JSME JEDEN.

Zdravím místo v Tobě, které je z LÁSKY. Cítím svobodného ducha v tobě.

Klaním se místu v tobě, které je z PRAVDY. Ať je život v tobě silný.

Cítím v tobě místo, které je ze Světla.

Poznávám místo v tobě, které je z vyrovnanosti. V každém z nás je místo, kde přebývá pokoj.

Uznávám, že jsme si všichni rovni. Uznávám, že každý je svým způsobem hodnotný a schopný rozšířit mé obzory.

Když ty jsi v místě v tobě a já jsem v onom místě ve mě, pak jsme JEDEN.

Jsme schopni rozpoznat Dobro v jiných.

Uvědomujeme si jedinečné vlákno, které nás všechny spojuje s Vesmírem a všemi jeho Bytostmi. S Vesmírem a všemi jeho Bytostmi.

Stejně jako ke zdroji onoho spojení.

Přijímám Jedinečnost. Jsme patřičně vnímaví k poznání, které k nám přichází v podobě příkladů, doporučení a přímého učení.

Každý může prozřít k moudrosti, která nám otevírá oči k možnostem nových světů.

Když předpokládáme, že každý koho potkáme je zvláštní a jedinečný ve své podstatě.

Vždy bychom měli všem lidem ukazovat stejně velkorysou úroveň laskavosti, starostlivosti, soucitu a porozumění.

Bez jakýchkoliv sobeckých myšlenek nebo postranních úmyslů nad bezvýhradnou úctou.

Způsob, jakým žijeme naše každodenní životy, má nesmírný dopad na všechny kolem nás.

Namísto přilnutí k tomu, co nás odděluje, provádění Namaste nám umožňuje cítit se méně osamocený ve světě.

Začínáme chápat, že se musíme chovat ke všem lidem jako k rodině.

Jsme jednotní s kosmem ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Prováděním Jednoty získáváme vědomí o mnohem jemnějších stránkách našeho bytí s konečným závěrem.

Naprostého sblížení se světelným tělem.

Kdyby všechny bytosti mohly najít a udržet štěstí. Kdyby se všechny mohly oprostit od utrpení a nemocí. Kdybychom všichni mohli při pohledu do zrcadla vidět odrážející se všechny ostatní.

Kdybychom všichni mohli být jedno, žijící v jednotě, jedné rodině, jedno srdce, žhnoucí srdce nejzářivějšího světla soucitu.

NAMASTE.
 


Aktuální články

Reklama