Květen 2012

JE VEŠKERÉ NAŠE POZNÁNÍ VESMÍRU ŠPATNÉ? - video

30. května 2012 v 0:01 Videa, filmy, knihy

JE VEŠKERÉ NAŠE POZNÁNÍ VESMÍRU ŠPATNÉ?

Ve vesmíru se děje něco podivného - něco, co by nemělo být možné. Je to jako kdyby velké pruhy vesmíru byly vysávány ohromným a neviditelným nebeským vysavačem. Sasha Kashlinsky, vědec, který objevil tento fenomén, je nervózní: "Jsme neklidní a vylekaní," říká, "protože toto jsme neměli v plánu najít." Náhodný objev, který byl hrozivě nazván temný proud, v jehož důsledku nejsou ovlivněny jen galaxie, ale také množství vědců, kteří pátrají po novém způsobu porozumění vesmíru.
Temný proud je poslední z dlouhé řady jevů, které hrozí přepsáním učebnic. Je to hlasatel nové éry porozumění, nebo to prostě jen znamená, že všechno, co jsme věděli o vesmíru, je špatně?
Dokument B.B.C. se dotýká témat jako je teorie inflace, temná hmota, temná energie a konečně temný proud. V pořadu vystupují vědci jako Alan Guth nebo Sasha Kashlinsky.
GoschaTV

Posilni se a poznej své JÁ

27. května 2012 v 15:33 Cesty k Pravdě
Posilni se, Můj milovaný, Mé drahé dítko, a ukaž světu, že JÁ JSEM živý, projev svým životem Mou Lásku, ukaž všem velikost Ducha, ukaž jim Mou Sílu Božské všeobjímající Lásky, která se dotýká vás všech, avšak vy před Ní stále zavíráte dveře a myslíte si, že Ten, kdo na ně stále silněji klepe, je někdo nereálný a neskutečně vzdálený, a stále nechápete, že ve vás opravdu JÁ JSEM, který klepu čím dál více na dveře vašich myslí, neboť chci, abyste Mne poznali v pravé skutečnosti, abyste poznali, že JÁ JSEM vaše SÍLA, která spočívá v uvědomění si této Mé přítomnosti ve vás - a ztotožnění se se Mnou způsobem, kdy se vaše mysl obrátí na Mne, přijme skutečnost JÁ JSEM a řekne: JÁ JSEM BOŽSKÉ JÁ plným Hlasem svého Srdce a nechá tak naplno rozeznít Můj Život a Mou Lásku - Božské Já, kterým působím v tobě a kterým JSI.

Má Lásko, jsem tvá největší LÁSKA, kterou jsi Ty sám, neboť jsi nádherným paprskem Mého velkého Slunce, který jsem ti dal, abych v tobě Žil a Miloval novým způsobem a tak vyjádřil jedinečnost Boha, kterým JÁ JSEM ve tvém JÁ.

Mysli na Mne jako na Božské JÁ.
Medituj o Sobě - Božském JÁ.
Prociťuj své JÁ a vnímej Jeho krásu.

Eckhart Tolle - Interview v Kanadské TV

16. května 2012 v 23:29 Videa, filmy, knihy

Eckhart Tolle - Interview v Kanadské TV


Eckhart Tolle - autor bestsellerů Moc Přítomného Okamžiku a Nová Země v kanadské TV

Příznaky transformace – 51 symptomů spirituálního probuzení - 2. část

15. května 2012 v 21:53 Články


26. "Učitelé" se objevují všude s dokonalým načasováním, aby vám pomohli na vaší spirituální cestě
Lidé, knihy, filmy, události, matka příroda atd. Učitelé se mohou zdát být negativní nebo pozitivní, když jste uvězněni v polaritním myšlení, ale z transcendentní perspektivy jsou vždy dokonalí. Jen se potřebujete od nich něco naučit a jít dál. Mimochodem, nikdy nedostáváme více, než jsme schopni zvládnout. Každá potíž nám dává příležitost ukázat naše mistrovství tím, že ji zvládneme.

27. Nacházíte spirituální stopu, která vám dává smysl a "mluví k vám" na nejhlubších úrovních
Náhle získáváte perspektivu, o které jste nikdy předtím neuvažovali. Jste hladoví po poznání. Čtete, dělíte se s ostatními, pokládáte otázky a jdete do nitra, abyste objevili více o tom, kdo jste a proč tu jste.

28. Procházíte rychle učením a osobními problémy
Cítíte, že vám to "dochází" celkem snadno.
Rada: Mějte neustále na paměti, že věci k vám přijdou, když jste připraveni být vyléčeni. Ne dříve. Vypořádávejte se s čímkoliv, co přijde, s odvahou a projdete problémy rychle.

29. Neviditelné bytosti
To je ošemetná látka. Někteří lidé mají pocit, že jsou obklopeni bytostmi v noci, nebo cítili, že se jich někdo dotýká nebo na ně mluví. Často se probudí vybuzení. Někteří také cítí, že jejich tělo vibruje. Vibrace jsou způsobeny energetickými změnami po emocionálním čištění.
Rada: To je citlivá záležitost, ale můžete se cítit lépe, když požehnáte své posteli a prostoru okolo, než jdete spát. Ujišťuji se, že jsem obklopena jen nejskvělejšími spirituálními entitami a že jsem vždy pod Boží ochranou. Někdy mne přesto přepadne strach a přivolám archanděla Michaela nebo Uriela. Netrestám se za to, že se někdy bojím. Odpouštím si, že nejsem vždy ve 3 ráno suverénní.


Příznaky transformace – 51 symptomů spirituálního probuzení - 1. část

15. května 2012 v 21:52 Články

1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek
Pocit únavy po probuzení a ospalost během dne. Trojitý spánkový vzorec se vyskytuje u mnoha lidí: spíte asi 2-3 hodiny, probudíte se, spíte dalších pár hodin, opět se probudíte, a opět usnete. U některých lidí se návyky mění. Můžete potřebovat méně spánku. Nedávno jsem zažila obrovské energetické vlny proudící do mého těla z korunní čakry. Je to příjemné, ale potom nemohu dlouho usnout.
Rada: Zvykněte si na to. Smiřte se s tím a nebojte se, že nebudete mít dostatek spánku. Budete schopni to přes den zvládnout, pokud se soustředíte jen na to, co právě potřebujete. Můžete požádat své Vyšší já, aby vám poskytlo pauzu a potom jste se v noci dobře vyspali. Když nemůžete hned usnout, využijte to třeba k meditaci, čtěte básně nebo si pište deník. Vaše tělo se novým vzorcům přizpůsobí.

2. Vjemy na hlavě: brnění, svědění, píchání, mravenčení na temeni nebo po páteři
Pocit, že energie vibruje na vrcholu hlavy, jako energetická sprcha, která stříká z hlavy. Také pocit proudící energie korunní čakrou. Může to být zažíváno také jako tlak na vrcholu hlavy, jako by někdo tlačil prsty do středu vaší hlavy. Jak jsem zmínila v bodě 1, zažívala jsem obrovské přílivy energie přes korunu. Dříve jsem cítila tlak, jako by má hlava byla v jemném svěráku. Jeden člověk řekl, že mu vstávaly vlasy a jeho tělo bylo pokryto husí kůží.
Rada: Není to nic znepokojivého. Zažíváte otevírání se korunní čakry. Tento pocit znamená, že se otvíráte příjmu božské energie.

Magic Mantra-reverse negative to positive

15. května 2012 v 20:46 Videa, filmy, knihy

Magic Mantra-reverse negative to positive

Ek Ong Kar Satgur Pras (Lightness of Being) - by SatKirin Kaur Khalsa

Proč jsme se inkarnovali v téhle díře?

14. května 2012 v 13:35 Články

Už jste někdy přemýšleli, proč jste se rozhodli inkarnovat se v těchto nižších vibracích třetí hustoty?

Když jsme byli na druhé straně u Zdroje, život se zdál tak snadný. Měli jsme odpovědi na všechny univerzální otázky a žili jsme v kompletní vibraci lásky. Nebyly žádné neshody, žádná nenávist, ego, finanční starosti. Jen láska.

Po mnoha letech pobývání v této vibraci jste zapomněli, jaké to bylo žít ve vibraci třetí dimenze, ale měli jste to štěstí, že jste tam aspoň v jedné předchozí inkarnaci byli a pamatovali jste si, jak ve světě plném duality váš duchovní pokrok exponenciálně stoupal.

Přísahali jste si, že tentokrát nedovolíte nižším vibracím třetí dimenze, aby vás potopily. Plánovali jste, že si přinesete s sebou na planetu vibraci lásky, ale vaše vzpomínky na bytí u zdroje byly opět smazány z vaší bezprostřední paměti, když začalo vymývání mozku v třetí dimenzi.

Celestinské proroctví

13. května 2012 v 21:30 Videa, filmy, knihy

Celestinské proroctví

Z filmu Celestinské proroctví, který byl nafilmován podle knihy Celestinské proroctví.

Mirabai Ceiba, Har Mukanday

13. května 2012 v 21:17 Videa, filmy, knihy

Mirabai Ceiba, Har Mukanday

Hudba z alba "Awakened Earth"

DNA skrývá netušené možnosti

13. května 2012 v 20:00 Články

Povaha DNA je esoterická. Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí.

Lidská DNA je jakýsi biologický internet. Výzkumy DNA provedené ruskými vědci vysvětlují i fenomény, jako jsou jasnovidnost nebo intuice, spontánní akty léčení i na dálku, samoléčení, afirmační techniky, neobvyklá světla a aury kolem lidí, vliv myšlení na počasí a mnohé další. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen.

Pouze deset procent naší DNA je používáno ke stavbě proteinů. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří ji testují a třídí. Dalších devadesát procent je považováno za tzv. odpadní DNA (nemají žádnou známou funkci). Ruští vědci se nicméně spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto devadesát procent "odpadní DNA". Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zvláště ve zdánlivě neužitečných devadesát procent, se řídí stejnými pravidly jako lidské jazyky. DNA má svou gramatiku, z čehož plyne, že jazyky, které člověk používá, se neobjevily náhodně, ale odrážejí naši DNA. DNA je organický supravodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny uchovávat světlo a informace.

Existují ve vašem životě situace, které se neustále opakují?

12. května 2012 v 14:47 Články

Hodně jsme toho zažili. Utrpení, odmítnutí, závist, žárlivost, nenávist. Během let se nahromadila veškerá tato duševní bolest. Nejenom v nás, ale také v našem partnerovi. Již v raném dětství jsme si vybudovali mechanismy pro přežití a strategie, které nás chránily a které nám dříve umožňovaly, abychom se s touto duševní bolestí vůbec vyrovnali. Tyto ochranné pláště jsme tehdy potřebovali, abychom přežili. Byly pro nás životně důležité. Každému se tak vedlo. Všem. Partnerovi, přátelům a známým, šéfovi a přirozeně také nám samotným. Nejsme žádná výjimka. Nejsme sami, i když se tak někdy cítíme.

Dobrá zpráva je, že jsme to dokázali. Přežili jsme. Už takové mechanismy nepotřebujeme. Dnes nás spíše omezují, než aby nás chránily. Přesto si je stále s sebou neseme a nevíme, jak se jich zbavit. Většinou ani netušíme, že je vůbec máme.

Co je to za mechanismy ? Přestože jsou tak zjevné, není snadné je odhalit. Ne proto, že se tak dobře schovávají, ale proto, že je prostě vidět nechceme. Nechceme se zdánlivé ochrany z minula jen tak vzdát. Nechceme si přiznat, že nás dnes už nechrání. A díky tomu je vlastně také jasné, kde je můžeme najít. Jsou to věci, které jsme nutně potlačili a uklidili hluboko mimo dosah naší vědomé mysli. Tedy všechno to, co až do této chvíle nechceme vnímat. Mechanismy lze většinou nalézt tam, kde se cítíme nepochopeni nebo opuštěni, vrženi do chaosu, osamělí, bezmocní, zrazení, využívaní, podvedení, naplnění smutkem nebo beznadějí. A to ve smyčce, která se věčně vrací. Položme si jedině možnou otázku: Existují ve tvém životě věci, které se neustále opakují?

Teslovy vize a vynálezy

10. května 2012 v 23:59 Videa, filmy, knihy

Teslovy vize a vynálezy

Teslovy vize a vynálezy, které používáme dodnes (střídavý proud, dálkový ovladač, teslova cívka, paprsek smrti)

MODLITBA VDĚČNOSTI

9. května 2012 v 14:56


"Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem."

Děkuji za možnost žít na této planetě a podílet se na této skvělé době. Uvědomuji si, že ne každý dostal takovou šanci. Je to mé rozhodnutí být zde. Vystáli jsme si velkou frontu, abychom tady mohli být....

Slibuji, že nepromarním potenciál svého života a budu žít a konat ve jménu Lásky a Radosti. Naučím se vesmírným i pozemským zákonům, budu milovat Matku Zemi, neboť Ona je nyní mým domovem, budu milovat i každou bytost na Ní, neboť každý je mým bratrem a mou sestrou. Je mým posláním chránit a opatrovat Matku Zemi a spolu s Ní a mou lidskou rodinou vytvořit ráj na zemi.

Věci, které se nyní dějí, jsou velkolepé a já nebudu plýtvat svou energií na strach a obavy, neboť vše je v naprostém pořádku. Velká hra se blíží do finále, všichni hrají podle pravidel, všichni hrají skvěle a já jim za to děkuji. Děkuji za to dobrodružství, které můžeme všichni prožívat. Nenechám se již oklamat svými protihráči a budu si udržovat Pravdu a Lásku ve svém srdci, nikdo už mě nedokáže zmanipulovat k pochybnostem a strachu.

Bunker Roy: Lekce od Bosého hnutí

7. května 2012 v 12:09 Videa, filmy, knihy

Bunker Roy: Lekce od Bosého hnutí


Životní příběh člověka který mohl být bohatý, úspěšný a žít život v luxusu moderního světa, místo toho odjel do Indie pomáhat druhým.
V Radžastánu, v Indii, učí v neobyčejné škole vesnické ženy a muže -- mnoho z nich negramotných -- stát se solárními inženýry, řemeslníky a lékaři v jejich vlastních vesnicích.
Škola se jmenuje Bosá univerzita a její zakladatel, Bunker Roy, vysvětluje, jak funguje.


Vybráno ze Satsangů - kniha

6. května 2012 v 1:16 Videa, filmy, knihy

Doporučuji vám tuto knihu:

Vybráno ze Satsangů

Gurudév Šrí Ojaswi Sharma

"Všichni touží po štěstí, míru a lásce. Přesto jen velmi málo lidí tyto kvality ve svém životě trvale zažívá. Proč tomu tak je?
Protože se lidé v důsledku své nevědomosti snaží hledat štěstí a klid ve věcech proměnlivých. Většina lidí mylně hledá štěstí ve vnějším světě, zatímco to štěstí již existuje v jejich vnitřním bytí.
Dosažení vlastního přirozeného štěstí, míru a lásky bývá nazýváno jako duchovní seberealizace, osvobození, nirvána nebo poznání Boha. Moudří lidé žijí tak, aby tento jediný cíl lidského života naplnili. Duchovnost je vědecky propracovanou cestou jak proměnit svůj život."
Guradév Ojawi Sharma

Obsahem knihy "Vybráno ze Satsangů" jsou výňatky z promluv Gurudéva Ojaswi Sharmy, které vydavatelé vybrali a rozdělili podle dvaceti čtyř témat důležitých pro duchovní hledání. Texty vznikaly na základě setkání hledajících s Gurudévem v Indii, v České republice a v Anglii v letech 1993 až 2010. Kniha je vyjádřením úcty a vděčnosti Gurudévovi za jeho duchovní vedení, moudrost a lásku.


Ukázka z knihy:

Přímá metoda k poznání Pravdy

Óm Šrí Paramátmane Namaha

Existují různé etody, jak získat alespoň krátký vhled, záblesk nejvyšší pravdy. V různých tradičních textech najdete mnohé návody. Rád bych dnes o jedné z metod více pohovořil, aniž bych se přitom odvolával na nějaký duchovní směr a literaturu. Chci vám předložit způsob, který podle mého názoru směřuje k cíli velmi přímo. Není třeba se zabývat pojmy jako je Bůh, Já nebo Duch.

Úchvatná - ukázka z knihy

4. května 2012 v 2:06 Videa, filmy, knihy

Niekedy je ťažké byť ženou.

- TAMMY WYNETTEZbadal, že Fatimine oči sú plné sĺz.
" Plačeš?"

"Som žena púšte," povedala, odvrátiac tvár.

"Ale predovšetkým som žena."

- PAULO COELHOTvoje miesto je medzi divými kvetmi

Tvoje miesto je v člne na mori

Tvoje miesto je tam, kde ti láska odpočíva na pleci

Tvoje miesto je tam, kde sa cítiš slobodná.

- TOM PETTY


"Poďme na to." Začal padať súmrak. Chladný vzduch voňal borovicou a šalviou. Bystrá, hučiaca rieka nás priťahovala. Stanovali sme v Tetonských vrchoch s kanoe na streche nášho auta. "Zložme sa." John sa na mňa pozrel, či som sa zbláznila. Do dvadsiatich minút les, rieku i nás všetkých pohltí tma. Bude čierna ako uhoľ. Na rieke budeme sami, len s matnou predstavou, ako ju splaviť, čomu sa vyhnúť, ako sa dostať na breh k nejakej ceste. A potom nás bude čakať nekonečná cesta peši späť k autu. Kto vedel, aké nebezpečenstvo sa tam môže ukrývať? John sa na mňa pozrel znova, potom sa zahľadel na našich malých synov a povedal: "Dobre, ideme na to." Rýchlo sme sa pripravili a vyrazili sme.


JAK VIDÍ SOUČASNÝ VÝVOJ MAYSKÝ STAŘEŠINA CARLOS BARRIOS ?

4. května 2012 v 1:41 Články

Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a duchovní vůdce) kmene Orlů. Carlos zahájil výzkum různých mayských kalendářů, které obíhají. Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli a udělali interview s přibližně šesti sty tradičními mayskými stařešiny kvůli rozšíření svého rozsahu vědomostí. Carlos rychle objevil, že je několik protichůdných interpretací mayských hieroglyfů; petroglyfů, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané mayské knihy ze 17. století) a různých starobylých textů. Carlos našel několik důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku..

Carlos Barrios: "Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí si historky o Mayích, ale nečtou symboly správně. Je to jen jejich představa. Další lidé píšou o proroctvích ve jménu Mayů. Říkají, že svět skončí v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. Svět neskončí. Bude transformován." "Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého Slunce. Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, máme zde obrovské celosvětové zostřování znečišťování životního prostředí, sociálního chaos, války a právě probíhající změny Země."


Klid je vaše priorita - Eckhart Tolle

3. května 2012 v 20:42 Videa, filmy, knihy

Klid je vaše priorita - Eckhart Tolle


"Nikdy nejsme rozrušení z důvodu ze kterého si myslíme, že jsme"

Zahloubej se do svého nitra

2. května 2012 v 17:59 Cesty k Pravdě

Kázání na hoře - ukázka

4. Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete. Zaklepte a bude vám otevřeno; neboť každý, kdo tu prosí, bude dostávat, a kdo tu hledá, najde, a těm, kteří tu zaklepají, bude otevřeno. (Kap. 27, 4)


Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje slovo:

Jenom ten člověk prosí, hledá a klepe na bránu k Vnitřnímu životu, který ještě nevstoupil do svého nitra, do království lásky. Říše Boží je uvnitř v duši každého člověka.

Prvním krokem na cestě k Vnitřnímu životu, na cestě k bráně spásy, je prosba k Bohu o pomoc a podporu. Dalším krokem je hledání Boží lásky a spravedlnosti. Poutník najde život, Boží lásku a spravedlnost, v přikázáních života, která jsou ukazateli cesty na pouti do nitra.

Dalším krokem je zaklepání ve vlastní komůrce srdce, na vnitřní bránu. Tato brána k Božímu srdci se otevře jen tomu, kdo se vážně modlil, hledal a klepal. Rozumovému člověku, který usiluje pouze o vnější hodnoty a ideály, se vnitřní brána neotevře. Také pochybovači nebudou přijati.

13 VLASTNOSTÍ ČLOVĚKA NOVÉ ENERGIE ♥

2. května 2012 v 17:19 Články

1.Osvobození od hodnocení
2.Bytí Teď a Tady
3.Vnímavost
4.Akceptace
5.Vědomá výživa
6.Radost
7.Láska k sobě a k druhým
8.Otevřený kanál pro kontakt s Vyšším Já
9.Soucítění
10.Otevřené srdce
11.Vděčnost
12.Porozumění
13.Vzestup,osvícení

1.Osvobození od hodnocení
Člověk Nové Energie nikoho a nic nehodnotí.Je osvobozen od souzení situací,které se jemu ,nebo druhým dějí.Nesoudí vlastní vzhled, ani vzhled ostatních lidí.Souzení a konstatování skutečnosti není jedno a to samé. Pokud budeme o někom uvažovat, že je např. tlustý a on opravdu je,není to hodnocení,ale konstatování faktu.Pokud si o někom myslíme,že je např. tlustý jako hroch,to už je souzení.V prvním případě jednoduše uvádíme skutečný fakt bez emocí,bez energie souzení,v druhém případě již existuje tato energie a jsou tam emoce.Cítíte to? Hodnocení ostatních vždy vychází z našeho nízkého sebevědomí. Osvobození od hodnocení nás vyzvedne velmi vysoko na cestě osobního rozvoje.

MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE ♥

2. května 2012 v 2:34 Články


"Proč se znepokojuješ?
Nech mě se starat o všechny tvoje záležitosti.
Budu to Já, kdo na ně bude myslet.
Nečekám na nic jiného, než na tvé odevzdání Mně, potom už si s ničím nemusíš dělat starosti.
Rozluč se s všemi obavami a ničím se nedávej odradit. Prokazuješ svou nedůvěru ve Mně.
Naopak na Mne musíš slepě spoléhat.

Odevzdat se, znamená odvrátit myšlenky od nesnází, odvrátit je od potíží s nimiž se setkáváš a od všech problémů.

Všechno odevzdej do Mých rukou a říkej:
"PANE, STAŇ SE TVÁ VŮLE, TY NA TO MYSLI."

To znamená:
"DĚKUJI TI PANE, NEBOŤ JSI VŠECHNO PŘEVZAL DO SVÝCH RUKOU A VYŘÍDÍŠ TO K MÉMU NEJVYŠŠÍMU DOBRU."

O duchovním probuzení - interview s Eckhartem Tollem

2. května 2012 v 1:50 Články
tolle10.jpg
Fragmenty z interview Eckharta Tolleho s Paulou Coppel prO duco Unity Magazine
Paula Coppel: V knize Moc přítomného okamžiku jsi popsal svoji osobní dramatickou zkušenost duchovního probuzení. Co přesně myslíš, že se ti tenkrát přihodilo?

Eckhart Tolle: Po řadu let jsem žil hluboce ztotožňován se svým myšlením a bolestivými nepříjemnými emocemi, které jsem v sobě nashromáždil. Veškerá má myšlenková činnost měla převážně negativní směřování, podobně jako i mé pojetí sebe sama, ačkoliv jsem se navenek snažil sobě i světu tvrdou prací dokázat, že jsem k něčemu dobrý. Třebaže jsem však na akademické půdě dosáhl úspěchu, těšilo mě to tak dva tři týdny a poté se o slovo znovu přihlásila deprese a úzkost.
Oné noci jsem se vymanil z mého ztotožnění se s tímto nepříjemným snem myšlenek a zraněných citů. Noční můra se stala až tak nesnesitelnou, že to vyvolalo oddělení vědomí od ztotožnění se s formou. Probudil jsem se a náhle si uvědomil sebe sama jako "já jsem", rozhostil se ve mne hluboký mír.

Paula Coppel: Také jsi uvedl, že tomu předcházela postupně krystalizující myšlenka, že: "Už to sám se sebou nedokážu déle vydržet." Řekni nám o tom.