Červen 2012

Když levá hemisféra mozku přestane pracovat - úchvatný příběh

30. června 2012 v 23:25 Videa, filmy, knihy

Když levá hemisféra mozku přestane pracovat - úchvatný příběh: DŮLEŽITÉ video


Jill Bolte Taylor měla příležitost k výzkumu, jakou by si přálo jen pár vědců zkoumající lidský mozek: měla masivní mrtvici a sledovala, jak jednotlivé funkce mozku - pohyb, mluvení, sebeuvědomění - pomalu jedna za druhou vypínají. Úchvatný příběh.

Jaké by to bylo, kdybychom dokázali vědomě odpojit levou, racionální, mozkovou hemisféru, která se stará o naši individualitu a myšlenkové napojení na minulost a budoucnost a nechali fungovat pouze pravou hemisféru zprostředkovávající naše spojení s přítomným okamžikem. Dívím se, že toto video není známější. Doporučte svým známým. LF.

Tanec dervíšů

29. června 2012 v 0:52 Videa, filmy, knihy

Tanec dervíšů video


Tanec, nebo modlitba?

Tanec dervíšů není zábavou, ale duchovním rituálem, formou modlitby, prostředkem k tomu, jak se dostat blíž k bohu. Na rozdíl od křesťanských mnichů se dervíšové nemusejí věnovat řádové činnosti na plný úvazek. Mohou se oženit, mít rodinu a povolání. Ovšem na čtyřicet dní v roce by se měli uchýlit mimo rodinu do řádového domu a věnovat se bohu. Dervíšové se snaží přiblížit k Bohu mystickou cestou, splynout s ním. Používají při tom různé techniky. Jednou z nich je právě tanec, nebo přesněji otáčení se v kruzích.

Do "dervíšské školy" jsou přijímání chlapci už jako malí, zhruba od 8 let. Tanec slouží k získávání božské energie, zvané baraka. Při tanci mají jednu ruku namířenou k nebi a druhou k zemi, aby mohla "energie procházet jejich těly z nebe do země", a tanečník se tak může oprostit od pozemských strastí a pomocí tance se spojit s bohem.Karmické duchovní dvojče

27. června 2012 v 9:59 Láska a vztahy

Před dávnými věky, mimo hranice času a prostoru, vy a vaše duchovní dvojče, jste stáli před alfou a omegou celého universa a slíbili jste přinést na Zemi část "dokonalé kreativity" - přinést energii z dimenze ducha vašeho bytí, vašeho JÁ JSEM, do světa formy stvořené pro akci, pro dobré dílo - a poté se vrátit do dimenze ducha, když jste čas a prostor zvládli.

Naučit se transformovat spirituální energii do fyzické roviny si vyžadovalo řadu inkarnací, jak v mužském, tak ženském vtělení. Tímto způsobem mělo každé duchovní dvojče možnost odrážet úplnost boha otce/matky.

Pokud bychom zůstali ve stálé harmonii, sdíleli bychom krásu vztahů kosmických milenců prostřednictvím našich mnoha inkarnací na Zemi. Ale jakmile jsme naši vzájemnou harmonii ztratili a ztratili ji také s bohem - v důsledku nedůvěry, strachu nebo díky pocitu odloučení od naší božské identity - dovolili jsme temnotě vstoupit do našich životů a vytvořit světy negativní energie mezi námi a naším duchovním dvojčetem. Vzdalovali jsme se stále dále, dokud jsme se nezačali míjet jako lodě v noci, tragicky si nevědomi vzájemné existence.

Každou inkarnaci oddělenou od našeho dvojčete jsme strávili buď vytvářením negativní karmy, nebo vyrovnáváním části karmy, která nám stála v cestě sjednocení. Časem jsme se nacházeli v různých vztazích s naším dvojčetem - manžel/žena, matka/syn, otec/dcera a sestra/bratr - abychom uvolnili negativní vlákna energie, která jsme si zanesli do našeho vědomí prostřednictvím zneužití svobodné vůle.

Často, když lidé zjistí, že sdílejí se svým duchovním dvojčetem jednotnou misi, začnou fyzicky hledat danou konkrétní duši, místo aby hledali celistvost uvnitř sebe. To je vždy odbočení z cesty vedoucí k osvobození duše.

O mystických záblescích - Paul Brunton

26. června 2012 v 11:47 Články

Mnozí z těch, kteří jsou na počátku hledání se mohou ptát, zdali existuje nějaký důkaz existence Nadjá, který by mohli získat na své cestě ještě před konečnou realizací. Takovýto důkaz je skutečně možné obdržet. Jedná se o dočasné probuzení do existence a skutečnosti duchovního řádu bytí, které přichází ve formě mystického záblesku. Přináší s sebou velkou radost, krásu a pochopení.

Je to krátká zkušenost odhalení sebe sama, přechodný stav mentálního osvícení a citového povznesení. Lze jej přirovnat k okamžiku bdění v dlouhém údobí spánku. Jeho prostřednictvím se probouzíme ze spánku nevědomosti do trvalé přítomnosti Nadjá. Jakmile se dostaví, zdá se náš běžný stav v porovnání s ním jako ubohý suchopár, všechny ostatní okamžiky všedního života jen potvrzují jeho jedinečnost.

Mystický záblesk je zkušenost odhalení sebe sama. Jedná se o krátké a dočasné rozšíření vědomí, a zároveň jeho koncentraci. Je těžké vyjádřit pocity, které tato překrásná zkušenost přináší. Tyto okamžiky nás pozvedají z animálního jáství a odpoutávají z nižšího lidského jáství. S jejich příchodem přichází i odhalení toho, čím skutečně jsme.


DUCHOVNÍ PROSTOR – cesta do vašeho vědomí

20. června 2012 v 1:11 Videa, filmy, knihy

DUCHOVNÍ PROSTOR - cesta do vašeho vědomí

Vydejte se v tomto filmu ještě hlouběji, abyste zjistili, kam až vede králičí nora. Zkoumejte odpovědi na nejstarší otázky a prozkoumejte pozoruhodné možnosti toho co se děje s naším vědomím před a po smrti. Ve filmu vystoupí mimo jiné toltécký autor don Miguel Ruiz, kvantový fyzik Fred Alan Wolf a lunární astronaut Edgar Mitchell.


Duše K s Naomi Aldortovou

5. června 2012 v 13:29 Videa, filmy, knihy

Duše K s Naomi Aldortovou

Praha - Dalším přenosem z Divadla Kampa, který portál ČT24 zprostředkoval 23. května od 19:00, byl oblíbený večer s názvem Duše K. Hostem Jaroslava Duška byla tentokrát Naomi Aldortová - uznávaná americká publicistka a autorka, která již dlouhá léta učí rodiče po celém světě, jak měnit svůj vztah s dětmi a namísto neshod, odporu a boje prožívat svobodu, sílu a radost.

Aldortová nám neradí, jak nenásilnými metodami kontrolovat dítě, ale jak dítěti porozumět a jak se k němu chovat, aby jeho správné jednání nevyplývalo ze strachu z rodičů ani z potřeby získat jejich uznání, ale z jeho vlastní svobodné vůle.

A jak se daří vaší psychospirituální krizi?

4. června 2012 v 23:13 Články

(Nebo je to snad transformační rozkvět?)

Možná, že máte pocit, že euforie a deprese se ve vašem životě střídají trochu rychleji než dříve. Trochu? No, vlastně je to skoro k nevydržení. Možná, že také máte nějaké "záhadné" příznaky - bolesti, symptomy, nad kterými kroutí lékařští odborníci hlavou. Že divně spíte. Že se vám dějí "náhody" v takové míře a "nenáhodnosti", že už na náhody nevěříte. Nebo dokonce, že občas vidíte něco, co okolí nevidí, nebo slyšíte cosi, k čemu jsou ostatní hluší. A je také docela možné, že jste tak trochu "mimo", což obvykle vede k tomu, že se vám váš byznys nebo vztah nebo obojí otřásá v základech. Pokud se už nezhroutil. Vítejte v roce 2012. Má to být rok transformace.

Známý odborník na fenomén "psychospirituální krize" Michael Vančura ji (tu krizi) vysvětluje takto: Naše psycha je jako karton od bot. Může pojmout pouze určité množství nových struktur. S časem krabice sice roste, ale pomalu. Je-li osobního růstu, transformací či otřesů příliš mnoho, je to, jako byste nasypali do kartonu příliš mnoho kamenů - vyboulí se nebo dokonce praskne ve švech. To jste pak na kratší či delší čas vyřazeni ze "zápasu". Dějí se vám prostě věci.

Psychospirituální krize není psychická nemoc, i když to tak někdy vypadá. Je to fenomén příliš rychlého tempa duchovního růstu, přičemž zdali váš duch poroste nebo ne, většinou nerozhodnete sami. Prostě to nějak přijde.

Přišli jsme na Zemi ze Slunce pomoci, mami!

4. června 2012 v 0:47 Články

Flavio a Marcos vyprávějí o místech ve vesmíru, ve kterých přebývali, než se narodili na Zemi. Už od svých tří let rozvíjeli myšlenky o životě na mimozemských úrovních, teorie o struktuře Univerza, hmotě a antihmotě i o podstatě člověka. Podrobili tak těžké zkoušce konvenční představy svých rodičů - psychologů. Jejich "vzpomínky" otřásly do té doby pevnými základy rodičovského pohledu na svět, založeného na poznatcích oficiální vědy. Jeden z vynikající knižních počinů poslední doby, aspoň pro mne! Rodiče zapisovali výroky a vzpomínky svých dvou synů... Ti již od malička tvrdili, že přišli na Zemi asistovat při spirituální obnově. Uváděli neuvěřitelné podrobnosti života v jiných částech Vesmíru.

Poslání

Když bylo Flaviovi šest let, procházel těžkým obdobím: často se cítil bez nálady a smutný, nechutnalo mu jídlo a chyběla mu vitalita. Občas říkával: "Život mi dává zabrat, tento svět je pro mě velmi namáhavý."

V té době nás navštívila Aida z Brazílie, která pracovala jako transpersonální psycholožka. Mezi ní a Flaviem se navzdory rozdílnému věku a jazykovým problémům vytvořil intenzivní vztah. Můj muž a já jsme sice byli při setkání také, ale zůstali jen stranou a sledovali velmi speciální interakci, která se mezi nimi vytvořila. Aida byla první, která s ním mluvila jako s dospělým. Vyprávěla o svých potížích, které zažila jako dítě, o jejím procesu přizpůsobování se hmotnému světu. Flavio měl pocit, že ho skvěle chápe a že je s ní úzce spjat. Oba byli hluboce dojati a měli v očích slzy. Toto setkání bylo pro Flavia velmi užitečné. Od této chvíle se jeho duševní stav vylepšoval, sám projevil zájem o přiměřené stravování a začal se více zajímat i o naši každodenní realitu.

T O U H A - z knihy Cesta do Království

1. června 2012 v 13:56 Cesty k Pravdě


"Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít."
(B, Marek 11:24)

Z čehož povstávají touhy srdce?
Zeptej se sám sebe a sám si odpověz.
Odkud odjinud by mohly přicházet, než ode Mne, toho Já Jsem, Boha v tvém nitru, Který přebývá hluboko v nitru tvého srdce?

Neboť srdce je vstupní branou do Království Mého Vědomí a z něj pocházejí všechny záležitosti života, ty, na kterých ti záleží a které ovlivňují tvůj postup vpřed a Mně pomáhají dovršit Můj záměr, který jsem pro tebe připravil.
Může být touha, která vychází ze srdce, jiná než prospěšná?
Ne, protože všechny takové touhy jsou probouzeny Mnou a jsou pro tvé dobro, jinak by ti nebyly dány.
Copak není pravda to všechno o Mně, o Bohu, o tvém vševědoucím, vše milujícím, všemocném a jediném Já? Copak se stále nesnažím projevit Své Já v naprosté plnosti v člověku, kterého jsem vytvořil podle Svého obrazu a podoby výhradně za účelem takové manifestace?
Ptej se sám sebe, chceš-li, co je touha a proč ti ji dávám.
Copak nevidíš? Dávám ti znamení, že mým záměrem je dát ti nebo vyjevit to, co už v tvém nitru existuje v Duchu nebo v Mé Mysli, a že touha je jenom jeho odrazem.
Ano, dávám ti slib, že tak učiním.
Pomysli, copak by to mohlo být jinak? Copak by mohla v tvém srdci existovat touha, jestli by už nebylo dovršeno její naplnění v Mé Mysli? Jaký jiný záměr bych mohl mít, když dovolím tvé mysli, aby jej spatřila, ještě než ji vyvolám?
A pokud ti takto dávám Svůj záměr na vědomí, nezbývá, než připravit svou mysl tak, aby spolupracovala se Mnou na jeho demonstraci.
Neboť touha a její naplnění jsou jedna a tatáž věc. Každá touha, pokud se jednou v srdci zrodí, je už vlastně v Mé Mysli vyplněna, a už jen čeká na to, že ji p ř i j m e š , aby mohla ze srdce vyjít a projevit se.