Srpen 2012

Z knihy BRIDA (Paulo Coelho)

25. srpna 2012 v 22:32 Videa, filmy, knihy


Když někdo najde svou cestu, nesmí mít strach. Musí mít dost odvahy k tomu, nebát se dělat chybné kroky. Zklamání, porážky i zoufalství jsou nástroje, jichž používá Bůh, aby ukázal cestu.

"Poučila jse se o Temné noci", pravila k lesu, který nyní mlčel. "Poučila jsem se, že hledání Boha je Temná noc. Že Víra je Temná noc. Nepřekvapilo mě to. Každý den je pro člověka temná noc. Nikdo neví, co se stane v příští chvíli, a přece jdou lidé vpřed. Protože důvěřují. Protože mají Víru."

"S výjimkou několika málo stvoření, jež pocházejí od andělů - a pro své setkání s Bohem potřebují samotu - lidé dosáhnou sjednocení s Bohem jen tehdy, jestliže v nějaké chvíli, v nějakém životním okamžku dokážou vejít ve spojení se svou Druhou částí." (v knize myšleno druhou částí své duše)

"Za Noci věků, když jsme byli rozděleni, jedna z těch částí dostala za úkol uchovávat poznání: muž. Začal rozumět zemědělství, přírodě, pohybu hvězd na obloze. Poznání bylo vždy mocí, jíž se udržoval Vesmín na svém místě a hvězdy na svých drahách. To byla pýcha muže: uchovávat poznání. A proto celé lidstvo přežilo. Nám, ženám bylo svěřeno něco mnohem jemnějšího, mnohem křehčího, bez čeho by však veškeré to poznání nedávalo smysl: přeměna. Muži učinili půdu plodnou, my jsme sely, a tato půda se přeměnila ve stromy a rostliny. Půda potřebuje sémě a sémě potřebuje půdu. Jedno má smysl jen s tím druhým. Totéž platí pro lidské bytosti. Když se mužské poznání spojí s ženskou přeměnou, vytvoří se velká magická jednota, jež se jmenuje Moudrost. Moudrost znamená poznat a přeměnit."Velké probuzení - Navajo

18. srpna 2012 v 17:01 Články

Vítejte, Vy všichni Vědomí, na mateřské lodi Země. Jak to předpovídali všichni naši uvědomělí, spirituální autoři a autorky - brány Vzestupu jsou zavřeny a uzamčeny, portály se skutečně uzavřely! My všichni jsme Vzestup zvládli! A vědomá úroveň, ke které nyní ve svém životě máte přístup, je také vaší navigací životem, ať už se teď vyvine cokoliv. Vždyť si to mnozí z vás pro Vzestup zvolili růst a učení se prostřednictvím lásky, jiní si k tomu zvolili bolest, ztrátu a smrt.

Prosím nehodnoťte, nekritizujte a nepokoušejte se vměšovat jiným do jejich procesu, protože má nakonec každá osoba zvládnout své vlastní lekce. Michael Brown před nedávnem ve svém nejaktuálnějším gregoriánském novoročním dopise pro rok 2010 vysvětluje: teď už není žádná další práce na spiritualitě celku popř. na Vzestupu, protože tato fáze je pryč. Nyní musí všichni lidé žít dokonale v přítomném okamžiku (což je důležitější než kdy předtím), protože rychlost života na Zemi, na tomto galaktickém vozítku, právě zařazuje devátý rychlostní stupeň. Takže se vlastně všechno opravdu zjednodušilo - žijte vědomě v nynějším okamžiku!

Chtěla bych se svými čtenáři znovu promyslet ta nejdůležitější základní pravidla a zákony pro život na tomto plavidle, také proto, že jsme si všichni dokonale uvědomili, že pravidla a vzorce myšlení staré Země jsou již překonány a naše duše se nyní nově zaměřily na velké probouzení v současné době. Přemýšlejte o následujících věcech:


Karma a partnerské vztahy

17. srpna 2012 v 22:13 Láska a vztahy

Někteří lidé považují omylem setkání s údajným duchovním partnerem nebo s "duchovním dvojčetem", kde funguje zvlášť silná vzájemná přitažlivost, za karmické setkání. To se lehce zamění, protože karmické partnerské vztahy jsou založené na velmi silném spojení, které se vytvořilo během několika společných inkarnací. Pod pojmem "karma" se rozumí důsledek vlastního jednání, vyplývající z různých inkarnací. Můžete si to představit jako "duchovní bankovní konto". V tomto životě začínáme žít s tím, že jsme absolvovali už nějaký předchozí příběh, ale nejsme si toho vědomi. Na druhé straně ale víme, že nám přístup k minulému životu může umožnit hypnóza nebo regresní terapie.

Mnoho našich emocí a programů vzniklo už dlouho před naším narozením. Tak se může například stát, že máte na svém duchovním kontě velké mínus, protože jste zůstali jiným osobám něco dlužni, nebo jste se k nim v minulosti špatně chovali (odsouzení, opuštění člena rodiny, znásilnění, zneužití, nenávist, vražda atd.) Duše ale, jak víme, touží po celistvosti, harmonii a lásce. Proto chce za každou cenu "staré dluhy" vyrovnat, aby mohla zase dosáhnout toho nebeského stavu. Takže hledá setkání s osobou z minulosti, které se vaše dluhy týkají. Ten, kdo se dopustil "zločinu", bude mít velký zájem na tom, vyrovnat svoje karmické dluhy, zatímco minulá "oběť" se v současném partnerském vztahu bude ideálně učit milovat a odpouštět, a tak transformovat konečně svůj program oběti. Takové karmické vztahy se najdou skoro ve všech rodinách, dlouholetých přátelstvích a i v pracovních vztazích.


Věříte svému vnitřnímu hlasu?

16. srpna 2012 v 21:03 Články


My sami jsme strážci vlastního zdraví. Jsme strážci intuitivní inteligence tak silné, že nám může i říci, jakým způsobem se léčit. No a právě nadešel čas pro každého z nás se o ní znovu dozvědět. Nikdy nezapomeňte, že je to vaše právo. Je to vaše právo hledat odpovědi uvnitř sebe.

Definovala jsem intuici jako silnou formu vnitřní moudrosti, ne jako zprostředkovatele intelektu. Je přístupná nám všem ve formě tichého, slabého vnitřního hlasu - neohroženě sdělující pravdu, sledujíc naše dobro. Můžete intuici vnímat jako vnitřní chvění, tušení, fyzický pocit, náhlý záblesk, nebo sen. Je to věrný přítel, který nás bedlivě střeží a dává nám na vědomí, pokud něco není v pořádku.

Jako lékařka kombinuji tradiční medicínu s intuicí pro lepší pochopení a poznání svých pacientů. Zároveň intuici používám v každém aspektu svého života a snažím se jí vždy důvěřovat při malých i velkých rozhodováních. Intuice je váš vnitřní hlas. Je to ten nejlepší přítel, jakého můžete mít. Doporučuji vám intuici rozvíjet a věřit ji stejně jako já. Rozpomeňte se na vlastní zkušenosti. Uvidíme, jestli se budete moci rozpomenout na nějakou dobu, kdy jste naslouchali, skutečně naslouchali něčemu, co se zdálo být neviditelné, ale vy jste věděli, že je to pravda. Možná to bylo vnitřní vedení, abyste nastoupili na nějakou kariérní cestu, náhlá nevysvětlitelná přitažlivost k osobě, se kterou vám bylo dáno se oženit, nebo prostě silná potřeba kontaktovat dobrého přítele, kterého jste již neviděli roky. Tento nesporný pocit správnosti je právě projevem toho, o čem mluvím. Zasloužíte si mít takovou jistotu ve všech svých rozhodnutích. Pokud toto napojení na intuici zrovna necítíte, dovolte mi, abych vám ji pomohla znovu nalézt.


Temná stránka hledačů světla - Debbie Fordová - ukázka z knihy

13. srpna 2012 v 13:49 Videa, filmy, knihy

Svět mimo nás, svět v nás

Většina z nás se vydává na cestu osobního růstu, protože v určitém okamžiku nedokážeme unést břemeno své bolesti. Temná stránka hledačů světla mluví o odhalování této stránky uvnitř nás samých, která ničí naše vztahy, zabíjí našeho ducha a zabraňuje nám ve splnění našich snů. Je to to, čemu psycholog Carl Jung říkal stín. Obsahuje všechny části nás samých, které se pokoušíme skrýt či popřít. Jsou to ty temné složky, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou nepřijatelné pro naši rodinu, přátele a především pro nás samé. Temná stránka je zasutá hluboko pod naše vědomí, schovaná před námi i před ostatními. Zpráva, kterou z tohoto skrytého místa dostáváme, je prostá: něco je na mně špatného. Nejsem v pořádku. Nikdo mne nemá rád. Nezasluhuji si to. Za nic nestojím.

Spousta z nás těmto zprávám věří. Věříme, že když se zblízka podíváme na to, co leží hluboko v nás, najdeme cosi strašného. Odmítáme se podívat dost hluboko a pořádně, protože se bojíme, že objevíme něco, s čím nedokážeme žít. Bojíme se sami sebe. Bojíme se každé myšlenky a každého pocitu, který jsme kdy potlačili. A řada z nás už tento strach ani nevnímá, už ho vidíme jen podle jeho odrazů. Promítáme ho do světa, do našich rodin a přátel, i do lidí zcela cizích. Je v nás tak hluboko zasutý, že jediný způsob, jak s ním můžeme zacházet, je buď ho ukrýt, nebo popřít. Stávají se z nás podvodníci, kteří klamou sebe i ostatní. Natolik se v tom zdokonalujeme, že opravdu zapomínáme, že nosíme masky, abychom ukryli své autentické já. Věříme, že jsme ty osoby, které vídáme v zrcadle. Věříme, že jsme naše těla a naše mysli. Dokonce i po letech neúspěšných vztahů, kariér, diet a snů dál potlačujeme tyto zneklidňující vnitřní vzkazy. Namlouváme si, že jsme v pořádku a všechno se zlepší. Dáváme si klapky na oči a zátky do uší, abychom své pohádky, které jsme si vytvořili, udrželi při životě. Nejsem v pořádku. Nikdo mne nemá rád. Nezasluhuji si to. Za nic nestojím.


2012: Čas rovnováhy 22. 8. 2012 – 9. 9. 2012 - Alicia Hamm

8. srpna 2012 v 22:47 Články

ČAS ROVNOVÁHY (1)

Vědci říkají, že Matka Země se poslední dobou zpomaluje (o vteřinu). Sešli se před několika týdny, aby se dohodli, zda se v souladu s tím přenastaví světový čas a rozhodli se vzít si "čas na rozmyšlenou" po dobu patnácti let. Mezitím vše zůstane při starém. Ale kdo nebo co je čas?Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když toto slovo použijeme: těžké časy, nemám čas, časově náročné, nový čas, duch času, dlouhá doba, je na čase, není času nazbyt, atd.!

Říká se, že kvalita času se změnila. To znamená, že musíme předpokládat, že jsme předtím kvalitu času znali. Věda definuje čas jako "pohyb v prostoru", pomocí něhož se dostaneme do relativního bodu, protože záleží na rychlosti, kterou se v prostoru pohybujeme a na způsobu, jakým prožíváme čas. Pro civilizaci nabývá rychlost největšího významu, máme tedy rychlý čas, vzácný čas, žádný čas (matka stresu), za kterým se honíme až do důchodu, kdy zpomalíme a máme konečně čas, s čímž pravděpodobně těžko něco uděláme, pokud si nevytvoříme jiný vztah se svým časem.

Musíme si přiznat, že čas vnímáme subjektivně, odděleně od tikajících hodin, že známe pouze tento subjektivní pocit kvality času a že TEĎ se naše vnímání času změnilo, zřejmě s tou vteřinou navíc, kterou si Matka Země vzala pro svůj pohyb v prostoru. Stala se pomalejší. Pokud je naše vnímání času subjektivní, znamená to, že je to tak pouze pro mě. Je to můj čas. Vyměřený čas pro mě, můj celý život, čas mého života na zemi v tomto těle. Musím tomu dát význam, aby vše, co jsem zažil, v průběhu tohoto života, dávalo smysl.


Učitelé z hvězd dokument 2012 cz - film

6. srpna 2012 v 0:38 Videa, filmy, knihy

Učitelé z hvězd dokument 2012 cz

film - režie - Viliam Poltikovič

Vědecká pozorování i mnohé osobní zkušenosti nasvědčují tomu, že žijeme v mnoharozměrné realitě, kde se vzájemně prolíná a ovlivňuje bezpočet světů, vesmírů s vyšším počtem dimenzí. Film byl natáčen v Peru, kde je řada zvláštních energetických zón a kde stovky lidí velmi často pozorují podivuhodné světelné objekty, které označujeme jako UFO.
A nejde jen o pozorování objektů, ale i zvláštních humanoidních bytostí. Svědectví o tom ve filmu podávají nejen vesničané, ale i vojenští piloti, starostové měst a vládní expert na jev UFO. Peruánští šamani spolupracují s bytostmi z jiných světů, dimenzí odedávna - pomáhají jim léčit lidi a učí je.
Ve filmu je i vysvětlení obrazců na planině Nazca a zmínka o zvláštních schopnostech zvířat jako je například teleportace termití královny.