Září 2012

Můj svět

29. září 2012 v 19:45 ČlánkyJsem svobodný a nezávislý.

Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.

Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa. Nepotřebuji energii od jiných lidí.

Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.

Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.

Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.

Má energie je nevyčerpatelná.

Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.

Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.

Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.

Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.

Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle. Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.


ZEMĚLOĎ PLUJE - stavba energeticky soběstačném domu

22. září 2012 v 2:07 Videa, filmy, knihy

ZEMĚLOĎ PLUJE - stavba energeticky soběstačném domu

Dokument Viliama Poltikoviče. - Americký architekt Michael Reynolds postavil na Sázavě energeticky soběstačný dům z materiálu určeného pro smetiště. Za spolupráce lidí z 15-ti zemí světa, ve spolupráci s nadací www.zemelod.cz a ve spolupráci s hercem Jaroslavem Duškem.
Procitnutí do přítomnosti - Eckhart Tolle - video

20. září 2012 v 23:44 Videa, filmy, knihy

Procitnutí do přítomnosti - Eckhart Tolle

video

Eckhart Tolle je jeden z nejvlivnějších, nejoriginálnějších a nejvíce inspirujících duchovních učitelů naší doby. Jeho knihy Moc Přítomného Okamžiku, Ticho Promlouvá a Nová Země, které byly přeloženy do téměř 40 jazyků ovlivnili miliony lidí po celém světě. Jeho hluboké a prosté učení pomáhá lidem nacházet vnitřní klid, pohodu, zdraví a větší naplnění života. A učí nás, jak neodmítat to, co už je. Sám často říká, že nám neříká vůbec nic nového. To co nám povídá sami rozpoznáme jako pravdu, protože v hloubi duše víme, že to tak je, jen jsme to zapomněli.JAK JSEM OBJEVIL VĚDECKÝ DŮKAZ BOHA - docent Miloslav Král (ukázka)

17. září 2012 v 22:38 Videa, filmy, knihy

JAK JSEM OBJEVIL VĚDECKÝ DŮKAZ BOHA - docent Miloslav Král (ukázka)

video

Povídání Igora Chauna s doc. Ing. Miloslavem Králem, CSc. Tento ateistický vědec a vysokoškolský učitel celý život důsledně dodržoval ateistické zásady. V jeho sedmdesáti letech se ovšem stalo něco, co se příčí běžnému lidskému chápání. Co? - Od té doby se stal zaníceným věřícím v Boží existenci - z vědeckého hlediska. A tak ji taky VĚDECKY dokazuje, svou prací, přednáškami, knihami. Toto video je ukázkou z pětihodinového rozhovoru, který natočil režisér a duchovní hledač Igor Chaun dne 6. 9. 2012 na chalupě pana docenta na Vysočině. A snědl při tom hodně štrůdlu. :-) Více na www.vedaavira.cz


Božské společenství

8. září 2012 v 18:21 Články
Zapojte se do božského společenství, kde každý má každého v lásce a přeje mu to nejlepší. Nikdo není omezován. Nikdo neporušuje svobodnou vůli druhého. Je to jednota ducha při zachování osobní svobody. Členové společenství sdílejí to nejlepší, co mají, a co mohou a chtějí dát, a co mají, to dávají k užívání všem. Božské společenství zahrnuje vlastně celý Vesmír, využívá ho ale jen ten, kdo chce. Komunikace probíhá na vlnách lásky. Nikdo nemá žádné povinnosti. Společně se všichni starají o prohlubování harmonie ve Stvoření, pomáhají, napravují, tvoří a jdou příkladem. Mají v podstatě neomezené možnosti, využívají je však především k přinášení radosti a užitku.

Každý se může jakkoli projevovat. Členové cestují po Stvoření a navštěvují světy. Kamkoliv přijdou, přinášejí radost, poznání a řád, když je třeba. Jsou spolu propojeni, přitom nezávislí. Nikomu a ničemu nepodléhají. Mají rozsáhlé možnosti tvoření. Jsou svobodní na těle i na duchu. Díky vnitřnímu propojení poznají, když někdo něco potřebuje nebo chce. Všechny touhy jsou naplňovány, dokud neomezují jiné. Přání se plní, nakolik jsou v souladu s přáními druhých. Nemají žádné povinnosti ani omezení. Nemají jiné zákony než zvyšování celkové energie a udržování života. Být pomocnou rukou Vesmíru. Sobecké touhy vyřazují ze společenství. Ve společenství však je hojnost a dostatek všeho, co si kdo může přát. Zde je vše možné - i nemožné. Je to proto, že tam, kde jsou vznešené touhy, tam je přítomen Bůh.

Ve společenství, kde si každý přeje štěstí druhého, je Bůh přítomný. Vše, co je s láskou sdíleno, je součástí Božího společenství. Není uzavřené, nýbrž každý sám za sebe rozhoduje, zda a co do něj vloží a zda se zapojí. Zapojí se prostě tím, že se zapojí. Poskytne, to co chce, a co chce, si vezme. Každý v něm je rád, když může druhému poskytnout něco, co druhý ocení a bude mu to k užitku. Členové společenství jsou často voláni o pomoc, a vždy rádi pomohou. Pomáhají řešit problémy, léčí, uklidňují, napomínají nebo rozveselují, podle situace, tak jak mohou, jak umí a jak to cítí. Obvykle to bývají dobří rádci a přátelští společníci. Jsou si navzájem víc než přátelé. Jsou jedna rodina. Každému dovolují jít vlastním směrem a vyvíjet se podle svého rozhodnutí, v tom se podporují a respektují.


Udělejte z vnitřního dítěte svého partnera

3. září 2012 v 0:32 Články


Jelaila Starr
napsáno 24. ledna 2001
Jako duchovní poradce jsem již měla čest pracovat s pracovníky světla veterány. Co tím myslím je, že byli na duchovní cestě 15 let a déle. Jedna paní ve svých devadesátých letech byla na cestě přes 70 let. Když pracuji s takovými lidmi, musím bojovat s pocity neadekvátnosti, … byla jsem tehdy na cestě jen 7 let. Říkám si, "Kdo jsem já, abych radila lidem, kteří vědí mnohem víc než já?" Připadám si jako dítě hovořící k dospělému.

Když se s těmito osvícenými jedinci dáme do práce, bez výjimky zjišťuji, že čelí stejným potížím. Nemají jasné komunikační spojení se svými průvodci a nedaří se jim manifestovat, co chtějí. Jeden pán mi řekl: "Jelailo, vytvářím záměry, vizualizuji věci, které chci mít v životě, jakoby v něm již byly, denně afirmuji, prošel jsem emocionálním čištěním atd. atd., ale stále se mi nedaří manifestovat své touhy. Co přehlížím, co dělám špatně?" Jsou frustrovaní a zoufale se drží víry v duchovní cestu a v sebe. Bolí mě to za ně.

Tak se ptám, "Zabýval jste se prací s Vnitřním Dítětem?" Odpovídají, "Ano a cítím, že jsem toto léčení dokončil již před lety". Já na to, "Dobře, možná je čas udělat další krok a začít pracovat s Vnitřním Dítětem jako partnerem. Je zde hlubší rovina léčení, kterou se můžete zabývat, když jste dosáhl určitého bodu v duchovním vývoji, kdy ji můžete porozumět a využít ji." A co myslíte? Většinou je na druhé straně ticho, jak uvažují o mých otázkách. Pak odpoví, "Jsem ochotný podívat se na to, ale nechápu, jak může souviset Vnitřní Dítě s mými manifestačními a komunikačními problémy." Ještě jednou zabojuji s pocity nepřiměřenosti ve vztahu k takovým úctyhodným lidem a řeknu, "Není to tím, že byste dělali něco špatně, ve skutečnosti děláte vše dobře, ale je zde jedna věc, která chybí, a to je to, čemu se budeme dnes věnovat. Souhlasíte?" "Ale, jistě", řeknou hlasem naplněným nadějí a nadšením, "to bude skvělé". Tento chybějící kousek je tématem tohoto článku a ráda bych se o něj s vámi podělila.


Protože uvnitř tušíš, že to bude bolet

3. září 2012 v 0:10 Články

Žiješ bezvadný život. Třídíš odpad, medituješ, jíš zdravě, chodíš na duchovní přednášky, čteš knížky o andělech, na internetu sleduješ spirituální filmy a věříš, že jsi plně připraven na duchovní vzestup, který má přijít.

Přesto kdesi uvnitř víš o jemném hlásku, který šeptá něco, co nechceš až tak úplně slyšet. Co by jsi nejraději zasunul někam hlouběji, odkud ve chvílích ticha nebude srozumitelný. Ten hlas uvnitř ví, že to není všechno. Že jsi teprve na začátku toho všeho. Na začátku cesty, která je sama o sobě cílem. Ten vnitřní hlas ví, co je potřeba udělat a ví, že z něj máš strach. Protože tušíš, že to bude bolet.

Na vědomé úrovni jsi čistý jako ráno po bouři. Ostatní by ti mohli tvoji duchovní vyspělost závidět a taky to někteří dělají. Ale jenom malý kousek pod povrchem tvého vědomí se objevují věci, za které se stydíš. Za které se obviňuješ a trestáš. Ani si neuvědomuješ, že jakmile prožíváš emoce, ať už "pozitivní" nebo negativní, v ten okamžik jednáš nevědomě. Tvoje duchovní maska je pryč a necháváš se zmítat ve vlnách emočních energií. Které už nedokážeš ovládat. Neuvědomuješ si, že se velmi často necháváš ovládat emočními programy uloženými v tvém podvědomí. Takové nevědomé chování energeticky zcela eliminuje tvé vědomé "dobré skutky", či spíše je ještě převažuje. Stejně jako neznalost světských zákonů neomlouvá, tak také neomlouvá neznalost těch univerzálních.

Bráníš se, nalháváš si, přesvědčuješ sám sebe, že takto jak to je, je to v pořádku, ale kontakt s vlastním nitrem tě mate. Programy uložené hluboko v podvědomí se spouští čím dál častěji, jsi nucen jim čelit a tvá maska se pomalu rozpadá. Najednou ti chybí úsměv, najednou ti chybí dobrá nálada, máš dost duchovních nauk, máš dost duchovních žvástů… Tolik jsi toho přečetl, tolik jsi toho slyšel ale pořád se trápíš, pořád se ti svírá žaludek… Pořád se totiž nemáš rád.


Tajemství okamžitého léčení – Frank J. Kinslow - ukázka z knihy

2. září 2012 v 19:40 Videa, filmy, knihy

Kdo jsem

"Život, který nezkoumáme, nestojí za to žít."
Sokrates


Před mnoha lety nás Sokrates vyzýval, abychom poznali sami sebe. Ptali jste se někdy sami sebe, proč si myslel, že je to tak důležité? Jaký užitek můžeme mít z toho, když se seznámíme s vlastním Já? A co ksakru to vlastní Já vlastně je? Podívejme se na to blíže.

Zopakujte si Zkušenost první: Zastavení myšlenek a znovu objevte mezeru mezi myšlenkami. Procvičujte několik minut a pokládejte si jednu z přípravných otázek. Ptejte se každých 15 vteřin a nezapomeňte, že musíte dávat velmi dobrý pozor na to, co se děje bezprostředně potom, kdy si otázku položíte.

Z hlediska zkušenosti není o této mezeře mezi myšlenkami moc co psát. Je to prostě prostor vyplněný tichem, patrný pouze poté, co jedna myšlenka končí, a předtím, než druhá začíná. Protože v tomto intervalu mezi dvěma myšlenkami neprobíhá žádné myšlení, neuvědomíte si tento prostor dříve, než začnete opět myslet, a možná ani tehdy ne. Mysl následuje pohyb. Je fascinována pohybem a formou. Ona mezera nezná ani jedno z těch dvou. Nic neobsahuje. Nic neznamená, tedy nic z hlediska mysli. To je ovšem velká chyba. Řeknu vám proč. Všechny myšlenky v mysli pocházejí z onoho nic, které jsme identifikovali jako čisté uvědomění.

Zkuste si to sami. Zopakujte cvičení a pozorujte tu mezeru. Automaticky, bez jakéhokoliv úsilí z vaší strany, přichází další myšlenka zcela spontánně. Zcela nová myšlenka, jasná jako denní světlo. To je zázračné, pokud o tom přestanete přemýšlet. (Narážka je zde úmyslně.) Každá nová myšlenka je zázrakem stvoření a přichází z ničeho. Z toho vyplývá, že nicota není prázdná. V nicotě musí něco být, jinak by nemohla tvořit myšlenku. Zajímavé, viďte?