Listopad 2012


Fenomén sté opice

28. listopadu 2012 v 15:02 Články


Určitě každý z nás poslední dobou někde četl, že jsme spojeni, jsme jeden a např. o morfogenetickém poli, nebo také o různých teoriích, které dokazují tuto skutečnost... Možná jste také zažili, že jste objevili sami v sobě různé teorie a to o čemkoli - nikdo vám je tedy neodhalil a hle za pár dní, měsíců či let, najdete knihu či jinde psáno o tom samém, ale od jiného člověka... čím to je?

I Carl Gustav Jung a jeho teorie kolektivního nevědomí dokazuje naše propojení. A i další experimenty to dokazují. K tomuto tématu uvedu příspěvek z knihy Drunvalo Melchizedeka - Prastaré tajemství květu života - cituji:

Teorie o sté opici

Pravděpodobně jste četli knihu od Kena Keyese,Jr. - Teorie o sté opici nebo možná dřívější práci Lyalla Watsona - Příliv života:

Biologie nevědomí, která popisuje třicet let trvající výzkumný projekt na japonské opici Macaca fuscata. Na ostrově Košima v Japonsku žije kolonie opic. Vědci vzali batáty (hlíza povijnice jedlé) a hodili je opicím do písku. Opice milují batáty, ale ne písek a prach. Jedna osmnáctiměsíční samice, kterou pojmenovali Imo, našla řešení tohoto problému a začala batáty omývat. Naučila tento trik svou matku. Brzy uměly všechny mladé opice omývat batáty. Z dospělých se tomuto chování naučili pouze ti, kteří imitovali chování svých dětí. Vědci zaznamenali tyto události v rozmezí let 1952-1958. A pak, znenadání v roce 1958 pár opic z ostrova Košima, které se naučily tomuto způsobu a dosáhly kritického množství, které Dr.Watson svévolně určil na 100, nastal obrat: téměř každá opice na tomto ostrově omývala batáty bez předchozího učení. Pokud by se tak stalo pouze na tomto ostrově, vědci by přičítali tomuto jevu nějaký druh komunikace a pátrali by po něm. Ale také opice na okolních ostrovech dokázaly omývat batáty. Dokonce i na hlavním ostrově Japonska v Takasakiamě opice umývaly batáty. Neexistoval žádný známý způsob komunikace mezi opicemi, který by to mohl vysvětlit. Bylo to poprvé, kdy vědci něco takového pozorovali. Učinili postulát, že musí existovat jistý druh morfogenetické struktury nebo pole, jež se rozprostírá nad těmito ostrovy a skrze které byly tyto opice schopny se dorozumívat.


Poselství z věčnosti

27. listopadu 2012 v 17:04 ČlánkyNapsala Bea Lakeová, australská černoška, hrdinka knížky "Poselství z věčnosti" od Marlo Morganové
Následující poselství je vhodné pro všechny duše, ať jsou kdekoliv. Je platné v každé době, od časů jeskynních lidí až po současnost. Nečiní rozdíly mezi muži a ženami, jeho úkolem není pomoci k úspěchu ve světě, je zaměřeno spíš spirituálně.
Od počátku času dodržuje tento standard života můj lid v nitru Austrálie. Tito lidé nikdy nebyli pastevci, sedláky nebo obchodníky. Vždycky byly sběrači, hudebníky, výtvarnými umělci a básníky. Žili v naprosté shodě se zemí, se všemi živými tvory a také se sebou.
Tohle je jeden z jejich rituálních zpěvů:

Věčná Jednoto,
která nám mlčky zpíváš,
která nás učíš skrze nás,
veď mé kroky pevně a moudře,
ať kráčeje vnímám tvé učení,
ať vzdávám čest účelu všech věcí.
Pomoz mi všeho se dotýkat s úctou
a vždycky mluvit zpoza očí.
Ať pozoruji, ale nesoudím.
Ať nezpůsobím žádnou škodu
a po mé návštěvě zde ať zůstane jen hudba a krása.
A až se zas navrátím do Věčnosti,
ať je kruh uzavřený
a spirála širší.

Jsi zde na zemi spirituální bytostí, která prožívá lidskou zkušenost. Sám sis zvolil sem přijít. Nebyla to náhoda, že ses narodil ze dvou lidí, kteří jsou tvými biologickými rodiči. Byl jsi sis vědom, kdo jsou, byl jsi sis vědom okolností, za nichž jsi byl počat, a jejich genetického modelu. Řekl si: "Ano!"
Jsi spirituální bytostí, která se vyvíjí k osvícení. Země je školou, která ti poskytuje vědomosti a poučení. Je to jedinečná planeta s jedinečnými životními formami. Jediné místo ve vesmíru, kde se užívá šesti smyslů - zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu a intuice - spolu s energií, kterou nazýváme emoce, ke spojení viditelného těla s neviditelným duchem.
Každá hmatatelná věc na planetě Zemi pochází z Jednoho Božského Zdroje a všechno je stvořeno z jednotlivých částí energie. My lidé jsme stejní jako vše, co bylo stvořeno.
Určitě znáš dobře Desatero přikázání, což jsou zákony, jež ti přikazují "co nesmíš dělat". Kdyby bývala tato pravidla dodržována, nebylo by Desatera třeba.
Tvoje bytí zde na zemi je dobrovolné, přišel jsi sem z vlastní vůle a byl jsi dlouho očekáván. Tato tvoje lidská cesta se odrazí ve tvém postupu Věčností.
Sepsala jsem tato pravidla toho, jak by ses měl chovat, jsou nejen pro tebe, ale pro všechny lidi:


Mooji - Když vydržíš, budeš volný

19. listopadu 2012 v 15:47 Videa, filmy, knihy

Mooji - Když vydržíš, budeš volný

video

Satsang

Přednáška o vybublání nečistot po prožitku probuzení.Provádění átmavičáry - Šrí Ramana Mahariši

19. listopadu 2012 v 15:41 Cesty k Pravdě


Atmavičára se vždy provádí v duchovním Srdci, které se nachází uvnitř na pravé straně hrudi ve výši prsních bradavek asi 4 cm od středu prsou. Na toto pravidlo nezapomínejme. Je to velmi důležité.


Při átmavičáře jsme tudíž vždy současně soustředěni na Srdce, kam je nakonec i nutno přenést své vědomí, tedy být si vědom sám sebe v Srdci, jako středu vědomí.


Polohu Srdce určíme a vědomí do něj přeneseme, pokud se nám to nedaří přímo, jedním z některých následujících způsobů:a) Pozorujeme nezúčastněně dýchací proces. Tam, kde dech v prsou vzniká a zaniká, je Srdce.


b) Při výdechu se noříme s vědomím do středu hrudi Pak zde zastavíme dech a vědomě setrváváme. Postup opakujeme každým výdechem, dokud nejsme schopni setrvávat v Srdci bez tohoto pomocného cvičení. Zádrž dechu nesmí být násilná.


c) Položíme-li si vnitřní otázku, odkud mé já (mé vědomí) pochází, vede toto pátrání rovněž do Srdce.

Dvě základní varianty átmavičáry

A) Při prvém způsobu obracíme pozornost přímo k čistému nerozlišenému vědomí v nás tím, že se snažíme o uvědomění si toho, co si v nás je všeho vědomo, přítomnosti i nepřítomnosti předmětů. Přípravou je cvičení postoje nezaujatého pozorovatele objektů, těla, mysli i samotné myšlenky já. Nakonec je nutné uvědomit si pozorující vědomí samo a nikoliv pouze být pozorovatelem předmětů. O tomto způsobu átmavičáry mluvil Maháriši poměrně zřídka. Považuje jej však za nejlepší a nejpřímější metodu vůbec. Z těchto důvodů je uveden níže přesně podle F. Humphreyshe, který jej získal přímo od Ramany Mahárišiho.

Mooji - kdo jsi?

17. listopadu 2012 v 20:02 Videa, filmy, knihy

Mooji - kdo jsi?

video

What is "I"
Satsang s Mooji
Kdo jsem Já? - video

16. listopadu 2012 v 23:35 Videa, filmy, knihy

Kdo jsem Já?

video

Kdo doopravdy Jsi?


Planeta Země píše své příběhy

14. listopadu 2012 v 1:54 Světlo je Láska


Příběhy nás vedou tenkou nití a spojují nespojitelné.
Kdo prošel Zemí ví.


...

Poutník šel svou poutí Zemí.
Smál se když měl plakat.
Šel když ostatní stáli...

...

Malá tanečnice tančí ve větru.
Zpívá píseň v bouři.
Jednu ruku má ve světle,
druhou dotýká se temnoty...

...

Hraju si s energiemi,
Dělám z nich kuličky.
Vznášejí se v prostoru mé cely.
Tvořím z nich spirály a pouštím oknem.
Nebojím se...

...

Odpočívám s vílami.
Jsem jedna z nich.
Přátelím se s květinami
a rozmlouvám s kapkou rosy.
Vím, že je to naposled.
Jsem šťastna...

...

Bolí mě srdce,
bolí mě duše.
Nemůžu se na to zde dívat.
Mé energie se obracejí dovnitř.
Nemám již sil, cítím jak šednu...

...

Vrcholky Himalájí jsou tak krásné.
Jsem tu Absolutnu blíž.
Vznešená nádhera je všude přítomná.
Já jsem nekonečné JÁ.
Vůně a šarlatová roucha přátel
je to poslední, co vnímám...

...
Mantra - Om Namah Shivaya (meditační hudba)

11. listopadu 2012 v 15:15 Videa, filmy, knihy

Mantra - Om Namah Shivaya (meditační hudba)

Om Namah Shivaya je velmi silná mantra. Někdy se jí říká mantra vykoupení. O této mantře bylo řečeno, že pokud v srdci neustále vibruje, pak není třeba meditací, ani dalších cvičení. Chcete-li opakovat tuto mantru, nepotřebujete žádné rituály ani ceremonie. Tato mantra je bez jakýchkoli omezení. Může ji opakovat každý -- mladý nebo starý, bohatý či chudý, věřící či nevěřící... Bez ohledu na cokoli, kdo s ní bude pracovat, pomůže každému.

Opakujte ji s úctou a nechte ji proniknout do svého srdce, do svého nitra. Uvědomte si vaše nitro -- je to Boží forma ve vás. Shiva je nejvyšší realitou. Symbolizuje vnitřní já, které zůstává zachováno, i když vše skončí.

"Ať prvky Stvoření se ve mně zhmotní v dostatečné hojnosti."

Mantra používá univerzální Elementy, které ovládají jednotlivé čakry: Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja pomáhají čakrám lépe využít a harmonizovat základní Elementy, které v dané čakře převládají.Boží Vůle - Sri Chinmoy

9. listopadu 2012 v 22:47 Cesty k Pravdě

Boží vůle

Boží Vůle v jednotlivci se vyvíjí, je jako rostoucí sval - silný, silnější, nejsilnější. Boží Vůlí je nechat jednotlivce pocítit, že existuje něco trvalého, stálého, věčného. Když jednotlivec dosáhne tohoto stupně, bude znát Boží Vůli. Boží Vůli můžeme poznat podle pocitu trvalého uspokojení, který nám dává.
Cokoliv, co je věčné, cokoliv, co je nesmrtelné, cokoliv, co je božské, je Vůlí Boha. Ačkoliv Bůh jedná s Věčností, není lhostejný ani na vteřinu, protože je to z jedné vteřiny, dvou vteřin, tří vteřin, kdy vstupujeme do Nekonečnosti a Věčnosti. Snažme se v sobě cítit Vůli Boha v každé vteřině.

Existuje velice jednoduchý způsob jak poznat, co je pro nás jako jednotlivce Vůle Boha. Každé ráno, když začínáme svůj den, vytváříme si svůj vlastní svět. Rozhodujeme se. Cítíme, že věci musí být udělány určitým způsobem. S tímto člověkem musím jednat takto. Musím říci toto; musím udělat toto; musím dát toto. Všechno je já, já, já. Dokážeme-li namísto tohoto plánování učinit svou mysl naprosto klidnou a tichou, v tu chvíli můžeme poznat Boží Vůli. Toto ticho není tichem mrtvého těla; je to dynamické, progresivní ticho přijímavosti. Skrze naprosté ticho a neustále rostoucí přijímavost mysli můžeme poznat Boží Vůli.

Pokud lidská mysl naplno pracuje, Boží Vůle nemůže pracovat. Boží Vůle pracuje jen tehdy, když lidská mysl nepracuje. Když se mysl stane čistou nádobou, Nejvyšší do ní může vlít svůj nekonečný Mír, Světlo a Blaženost.
V této chvíli nedokážeme slyšet Hlas Boha. Můžeme zevnitř slyšet něco, co cítíme, že je Hlas Boha, ale může to být jen hlas přicházející z našeho subtilního fyzického nebo subtilního vitálna nebo odjinud. Ale když utišíme mysl, můžeme v největší hloubce našeho srdce nebo nad naší hlavou slyšet tichý hlas, a to je Hlas Boha. Jakmile jednou slyšíme Hlas Boha, nemůžeme ve svém životě učinit žádnou chybu. Budeme-li po celou dobu poslouchat jeho příkazy, půjdeme stále vpřed, vzhůru a dovnitř.Svět podle prota - film

7. listopadu 2012 v 13:51 Videa, filmy, knihy

Svět podle prota - film

DOPORUČENÝ FILM! Lidé, tento film vám doopravdy doporučuji. Pro mě to je nejlepší film co jsem kdy viděl. Bude se vám to zdát že to je sci-fi...no, ale není :) Ty 2 hodiny ztrávit nad tímto filmem se vyplatí.

Sedm kroků k překonání ega

7. listopadu 2012 v 13:44 Články

Sedm kroků k překonání ega


Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.1. Přestaňte se urážet
Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by
neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.


2. Vzdejte se potřeby vyhrávat
Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.
Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.


Gaia - Eckhart Tolle

6. listopadu 2012 v 18:10 Videa, filmy, knihy

Gaia - Eckhart Tolle

Další krátké video ET, tentokrát je řeč o bytosti Země.

Eckhart Tolle je jeden z nejvlivnějších, nejoriginálnějších a nejvíce inspirujících duchovních učitelů naší doby. Jeho knihy Moc Přítomného Okamžiku, Ticho Promlouvá a Nová Země, které byly přeloženy do téměř 40 jazyků ovlivnili miliony lidí po celém světě. Jeho hluboké a prosté učení pomáhá lidem nacházet vnitřní klid, pohodu, zdraví a větší naplnění života. A učí nás, jak neodmítat to, co už je. Sám často říká, že nám neříká vůbec nic nového. To co nám povídá sami rozpoznáme jako pravdu, protože v hloubi duše víme, že to tak je, jen jsme to zapomněli.

Swami Vishwananda - Meditace: Jsi božský...

2. listopadu 2012 v 19:04 Videa, filmy, knihy

Swami Vishwananda - Meditace: Jsi božský...

video

český, ukázka z CD Meditations of Swami Vishwananda. Text: Swami Vishwananda Hudba: KaruneshPROČ POTŘEBUJEME NEMOCI?

1. listopadu 2012 v 12:37 Články


Proč musíme prožívat ztráty? Z jakého důvodu potřebujeme nemoci? V Bibli se říká: nemoc nedovoluje lidem hřešit ("Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem." ).


Co je to hřích? Hřích je takové chování člověka, jež zabíjí lásku. Ať je to jakékoliv chování, pokud při tom mizí láska - je to hřích. Hřích je ztráta jednoty s Bohem.

Proč nemoc neumožňuje lidem hřešit? Protože nemoc zastavuje lidské funkce, omezuje instinkty a energie už nesměřuje k instinktu, ale k Bohu. Proto nemoc, neštěstí, urážky a ztráty vytváří stres a pokud na něj budeme správně reagovat, bude lékem i léčbou. Jestliže budeme upadat do deprese a hledat viníky, efekt bude opačný - stres bude zabíjet. Život bez stresu není možný a právě náš postoj k němu nás dělá buď silnějšími, nebo slabšími.

Stres nás může uzdravit, ale také může učinit nemocnými. V našem vnímání se skrývá naše zdraví či naše neštěstí nebo nemoc. Občas ke mně přichází pacienti a říkají: "Přečetli jsme Vaše knihy, ale výsledky nejsou žádné." Dívám se na jejich pole a říkám: "A proč jste ještě stále neodpustili blízké osobě?" - "A jak mu mám odpustit, když se takhle zachoval?" Vysvětluji: "Co je to odpuštění? Nikdy nedokážete odpustit, pokud si myslíte, že jen dotyčná osoba nese vinu. Jestliže chápete, že ne, že prostřednictvím této osoby vás Bůh léčí, pak jí odpustíte." Proto, aby bylo možné někomu odpustit, je třeba vidět ve všem Boží vůli. Toto realizovat je pro většinu z nás velmi obtížné, protože nás dnes učí, že Boží vůle není, je jenom ďábelská vůle kolem nás, že svět je krutý a nespravedlivý. Pokud věříme, že svět je krutý a nespravedlivý a nevidíme Boží vůli ve všem, šanci na odpuštění, na přijetí toho, co se děje, nemáme. Když odpouštíme, pociťujeme lásku v duši a sami se uzdravujeme. Následně se uzdravují i naše děti a teprve pak se začíná měnit náš osud. Viděl jsem mnoho zanikajících rodů, které byly na jemné úrovni již prakticky mrtvé. Když ale začne člověk měnit svůj postoj k minulosti, odpouští všem a vidí v tom Boží vůli, učí se milovat, tak začínají změny a já vidím, jak se u něj tvoří budoucnost. Je pravda, že při tomto procesu může probíhat to, čemu říkám "očista".

Jestliže máme uvnitř v duši spoustu špíny a přitom se začínáme měnit, pak je cesta k Bohu doprovázena očištěním duše. Můžeme být nemocní, mohou se objevovat nepříjemnosti a také nezasloužené urážky - to je normální proces očištění. Nyní musí věda dobrovolně či nedobrovolně dospět k pochopení toho, že naše city, pocity, naše jednání ovlivňují naše zdraví a osud.


A ♥ A
Zdroj: Sergej Lazarev - Diagnostika karmy
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno jen pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.