Prosinec 2012

THOVTOVY HERMETICKÉ TEXTY

31. prosince 2012 v 18:16 Články


Thovt, Džehuti, Toth, známý též jako Imhotep, Hermés či Asklépius. Nejmoudřejší z lidí, boží člověk, posel Nejvyšší moudrosti a zástupce boží na Zemi, zakladatel civilizací. Objevuje se vždy v důležitých okamžicích lidských dějin, vždy když je třeba. Pomáhá zakládat a rozvíjet civilizace a poskytuje jim kulturu, náboženství a nauky o Bohu, Vesmíru a božských silách. Poté co vykoná svůj úkol, zanechavše budoucím generacím duchovní odkaz, zase nenápadně odchází…

Rozprava o bozích a nesmrtelnosti


(Zde počíná tajná rozprava Thovta neboli Herma Trismegista s jeho synem Tatem o nejskrytějších pravdách, totiž jak bohové dosahují nesmrtelnosti.)


I.
Otče Džehuti, poté, co jsi mi vysvětlil fungování světa, pověz mi, jak dosáhnout dokonalé moudrosti!

Můj synu, povím ti vše, tak jak mi to bylo pověděno bohy a jak je tradicí po věky předáváno. Tato zem není pravá zem a tvé tělo není tvé pravé já, neboť podléhají zkáze. Z prachu se tělo rodí a po ukončení vtělení duše se v prach rozpadá. Tvá duše pochází z hvězd a zde je uvězněna a držena pod vládou Seta, pána očistce. Anup stráží tento svět a jeho podsvětí, aby duše z něj neutekly, taková je povaha tohoto světa, jak již víš.


Sri V.V.Brahmam satsang v Praze

30. prosince 2012 v 19:51 Videa, filmy, knihy

Sri V.V.Brahmam satsang v Praze

video

přednáška z 21. 7. 2012 v Praze
Jak dál po „konci světa"? - Antonín Baudyš ml. a Igor Chaun

30. prosince 2012 v 15:37 Videa, filmy, knihy

Jak dál po "konci světa"? - Antonín Baudyš ml. a Igor Chaun


O životě, naději, transformaci i "pokračování v roce 2013" hovoří režisér Igor Chaun a astrolog Antonín Baudyš.
- IGOR: Jsem rád, že se toto povídání uskutečnilo... Děkuju za pozvání organizátorům a Tondovi za vstřícnou a laskavou diskusi, a velmi inspirativní... :-)

Byl jsem BUDDHISTICKÝM mnichem na Srí Lance - Lukáš Marvan

28. prosince 2012 v 20:23 Videa, filmy, knihy

Byl jsem BUDDHISTICKÝM mnichem na Srí Lance - Lukáš Marvan

video

Krásná a originální přednáška o osobní zkušenosti. O složité lidské cestě životem, cestě za štěstím i za poznáním. - Vystoupení na pátém Setkání Gošárníků, tentokrát v Horním Bradle, v hotelu ŠARZ, na akci nazvané "PROSINEC 2012 - ZAČÁTEK NAŠEHO VĚKU". Moderuje Igor Chaun a pořádá Goscha o.s.

Plochozemě - video

28. prosince 2012 v 20:06 Videa, filmy, knihy

Plochozemě

video

Krátký animovaný dokument popisující "život" obyvatel dvojrozměrného světa.
Animace má pomoci pochopit studentům kvantové fyziky realitu
světa o více než třech dimenzích a náš vztah k němu.

ČTVRTÝ KRÁL - film o hledání Ježíše Krista v pomoci chudým a potřebným

25. prosince 2012 v 1:20 Videa, filmy, knihy

ČTVRTÝ KRÁL

film o hledání Ježíše Krista v pomoci chudým a potřebným


Dojemný příběh člověka, který přinesl Ježíši Kristu ten největší dar - sám sebe. Známe příběh tří králů, kteří se vydali za narozeným Ježíšem do Betléma. Ale toto je příběh muže, mudrce, který chtěl jako "čtvrtý král" přinést drahocenné dary narozenému Mesiáši, ale na své pouti za Ním potkává lidi, kterým pomáhá a postupně o své drahokamy přichází. Celý život pak zasvětil hledání Ježíše, kterého potkává v potřebách chudobných a opuštěných.


Budoucnost odevzdávám do Rukou Božích

23. prosince 2012 v 3:05 Články

Dnešní myšlenka je dalším krokem k rychlé spáse, a je to vskutku obrovský krok vpřed! Zahrnuje tak velkou vzdálenost, že se ocitneš na dosah Nebes, s cílem v dohledu a překážkami za sebou. Vstoupil jsi na louky, které tě vítají před branou Nebes a které jsou tichým místem míru, kde s jistotou očekáváš konečný krok Boží. Jak daleko od země jsem již postoupili! Jak blízko jsme se přiblížili k našemu cíli! Jak krátká je cesta, kterou ještě máme vykonat!

Přijmi dnešní myšlenku, a zanecháš za sebou veškerou úzkost, všechny propasti pekla, všechnu temnotu deprese, myšlenky hříchu, i devastaci, jež přináší vina.
Přijmi dnešní myšlenku, a vyprostíš svět z veškerého zajetí uvolněním těžkých řetězů, které mu uzamkly dveře ke svobodě. Jsi spasen, a tím se tvá spása stává darem, který dáváš světu, neboť jsi ho dostal ty sám.

Ani na okamžik nepociťuješ depresi, neprožíváš bolest nebo nevnímáš ztrátu. Ani na okamžik nemůže být na trůn dosazen smutek, aby byl věrně uctíván.
V žádném okamžiku nemůže nikdo ani zemřít. Tak se každá chvíle mimochodem věnovaná Bohu, spolu s další, která Mu již byla darována, stává časem tvého vyproštění ze smutku, bolesti a dokonce i ze samotné smrti.


Kumránské svitky

21. prosince 2012 v 2:05 Cesty k Pravdě


Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných Kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století…

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?


Temná stránka je branou k opravdové svobodě - Debbie Fordová

20. prosince 2012 v 19:56 Články


Řada lidí se bojí čelit stínům a přivítat svou temnotu, ale právě v této opravdové temnotě najdete štěstí a naplnění, po jakém jste toužili. Když si dopřejete čas k objevení celého svého já, otevřete si dveře k pravému osvícení. Jednou z největších pastí Věku informací je syndrom "To znám". Vědění nám často zabraňuje v získávání zkušenosti srdcem. Práce se stínem není intelektuální; je to cesta od hlavy k srdci. Řada z nás se na cestě k sebezlepšení přesvědčí, že už dokončila ten proces, ale není ochotná vidět pravdu o sobě sama. Spousta nás touží spatřit světlo a žít v kráse svého nejvyššího já, ale pokoušíme se to udělat, aniž bychom v sobě všechno spojili. Nemůžeme plně zažít zkušenost světla, když neznáme tmu. Temná stránka je branou k opravdové svobodě. Každý z nás musí být ochotný postupně objevovat a vystavovat tuto stránku sebe sama. Ať se vám to líbí nebo ne, každá lidská bytost má svůj stín. Jestli ho nevidíte, prostě požádejte někoho ze své rodiny nebo ze svých spolupracovníků, ukážou vám jej. Myslíme si, že naše masky dokážou skrýt naše vnitřní já, ale ať už odmítáme si o sobě přiznat cokoliv, najde si to cestu, jak zvednout hlavu a dát o sobě vědět, když to nejméně očekáváme.

Když jsem byla mladší, má vnější skořápka byla tvrdá, neukázněná a necitelná. Říkala jsem "To všechno mám," a skrývala tak své city před nepřiměřeností a získávala iluzi, že jsem v pořádku. Když jsem začala svůj krunýř odsekávat, kousek po kousku, začala se objevovat má zářící podstata. Ale teprve když jsem dokázala rozpoznat ty aspekty, z nichž byl tvořen můj krunýř, jako úkryt pro mé skryté emoce, teprve pak jsem dokázala pohlédnout za svůj tvrdý zevnějšek. Jakmile jsem ale viděla trhlinami dovnitř, byla jsem schopná zbavit se svého krunýře. A když jsem ocenila a uznala tu tvrdou skořápku za to, že mne chránila, můj život byl změněn. Váš vnitřní krunýř jste vy, čelící světu. Skrývá charakteristiky, které tvoří váš stín. Naše stíny jsou tak dobře ukryty, že často ukazujeme světu jednu tvář, když je v nás ve skutečnosti její pravý opak. Někteří lidé nosí pokrývku tvrdosti, která kryje jejich citlivost, nebo masku smíchu, aby zakryli svůj smutek. Lidé, kteří všechno vědí, obvykle zakrývají pocit hlouposti, zatímco ti, kteří se chovají arogantně, se snaží zakrýt svou nejistotu. Chladní lidé zakrývají vnitřní citlivost a usmívající se obličej vzteklou duši. Musíme se dívat za své společenské masky, abychom objevili svá autentická já. Jsme mistři převleků, klamající ostatní, ale i sami sebe. Právě ty lži, které vykládáme sami sobě, musíme rozšifrovat. Když nejsme úplně spokojení, šťastní, zdraví nebo neplníme své sny, víme, že nám tyto lži stojí v cestě. Tak rozeznáme svůj stín.


Sad Violin - hudba

12. prosince 2012 v 22:52 Videa, filmy, knihy

Sad Violin

nádherná hudba .. děkuji
Mooji - Vstup do ohně sebe-odhalení

12. prosince 2012 v 14:17 Videa, filmy, knihy

Mooji - Vstup do ohně sebe-odhalení

video

Když ego dostane "náraz" - využij toho, zůstaň tichý a vzdej se tomu..
Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

11. prosince 2012 v 14:21 Cesty k Pravdě


Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco si všichni myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký problém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje sami se sebou, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Když všichni kolem tebe mají hromadu názorů a přesvědčení o všem možném, ty je nemáš. Každý je na cestě někam, ty ses nedostal nikam. Každý se snaží vystoupat na horu; ty prodáváš pohorky a cepíny na úpatí v naději, že když dosáhnou vrcholu a vrátí se zpět, tak snad budou příliš unaveni na to, aby to zkoušeli znovu. Zatímco každý hledá pravdu a onen tajemný klíč k probuzení v další knize, u dalšího učitele a gurua, ty toto nehledáš. Nemáš klíč, protože neexistuje zámek, do kterého bys ho vložil.

Když žiješ probuzeně to, co jsi a víš, že jsi tím, čím jsi vždy byl, tak jsi vlastně velmi jednoduchý. V podstatě jen tak sedíš a divíš se, kvůli čemu je všude takový povyk.


Adyashanti - Pustit se svého místa ve vesmíru

10. prosince 2012 v 18:39 Videa, filmy, knihy

Adyashanti - Pustit se svého místa ve vesmíru


Pusťte si toto video, sice není obrazové, ale pokud hledáte své pravé já - bytí - přítomnost - pravdu, tak věnujte těmto slovům pozornost. Krásně je popsán princip jak pustit své omezující malé já - ego a nechat skrz působit Životní sílu.

Až když přestáváme hrát dramata duality na její temné nebo světlé straně, tak můžeme poznat žití v Jednotě.

Metoda intuitivního vnímání - video

9. prosince 2012 v 20:47 Videa, filmy, knihy

Metoda intuitivního vnímání

video

Metoda Marka Komissarova v praxi.
!!!
Určitě se podívejte, jaké jsou lidské možnosti.Bůh, na kterého čekáme - Donald Walsch

9. prosince 2012 v 20:23 Články


Dívej se na všechno tak, jak ses ještě nikdy na nic nedíval. Udělej z každého okamžiku meditaci. Vnímej trhliny v chodníku, listy na stromech, okvětní lístky květin, jednotlivé tváře lidí v davu. Snaž se je všechny vidět jako sebe.

Snaž se vidět v okolním světě sám sebe. Neptej se, jak ses tam dostal, co tam děláš a jak je možné, že tam jsi. Prostě se snaž vidět své já.
Říkej si: "Díky Bohu jsem tady."

"Tak tohle jsem já, vandrák bez peněz. Tak tohle jsem já, ta květina v poli. Tak tohle jsem já, ten panovačný manžel. Tak tohle jsem já, ten diktátor, který utlačuje můj lid. Tak tohle jsem já, to stéblo trávy."
Snaž se vidět sám sebe všude. A když se vidíš, usmívej se, protože víš, že tu jsi a že všechno, co vidíš kolem sebe, je ve tvém nitru.

A pak každý den prožívej nějaký čas ve svém vnitřním světě. Jakmile vstoupíš do svého vnitřního světa, zapomeň na vnější svět a zbav se všech myšlenek. Úplně vyprázdni svou mysl. Zhluboka dýchej a uvědomuj si zvuk svého dechu. Učiň ze svého dechu svou mantru - zvuk, který tě zavede do tvého nitra.
Nyní soustřeď svou pozornost na bod uprostřed svého čela, přímo nad očima. "Dívej" se tam svým vnitřním zrakem. Upřeně se dívej do toho tmavého prostoru nicoty, dokud něco "neuvidíš". Nepřestávej si uvědomovat svůj dech a dívej se na to, co vidíš. Dívej se hluboko. Nic nepřidávej, jen čekej, dokud se tvému vědomí neukáže něco, co tam už je.
Něco se ti najednou zjeví. Může to vypadat jako tančící modrý plamen. Nejen že jej uvidíš, ale budeš jej také cítit. Ten pocit naplní tvé tělo. Budeš tomu říkat Láska. Možná se rozpláčeš. Nebraň se tomu. A… řekni ahoj své duši.


Adyashanti - Bod zastavení

9. prosince 2012 v 14:27 Videa, filmy, knihy

Adyashanti - Bod zastavení

video

Je Božství nějaká věc?


Míla - z dopisů duchovnímu příteli

8. prosince 2012 v 22:35 Články

Míla Tomášová

Po duchovní cestě je třeba jít bděle, s otevřeným srdcem i rozumem.

Ty však věz, od batolátka malého, učit se musí výzkumník, on více v pohybu a dítě v nepohybu ponořeno. A nereptej, neb miluje tě Bůh. Vše co ti třeba, vrchovatě dává. Tvá věda, vědě služ, však srdce tiché měj a duši svoji v duši dětskou vhruž, až nebudete dva, jen Jeden. A posvěceno bude Jeho Svaté Jméno.

Mlč, miláčku můj, mlč
čí duše zmlkne zcela,
víc vezme od Boha,
než vůbec vzíti chtěla.
Různé vasany zmlkají jedna po druhé. Jakýsi podvědomý smutek má původ v nižší přirozenosti, která ví, že se blíží její konec, a chce jej tedy ještě oddálit. Také může vzniknout tesknota, že Božské dosud nepřichází, tehdy je jakýsi pokrok. Až tato touha zesílí, začneme Božské pojednou pociťovat, jakoby přicházelo a zase odcházelo. Ale ono je tu stále, neochvějně září, jako Slunce, jen v nás se utišily a znovu zvedly vlny vasan. Jen to vše tiše pozoruj, velice se utiš a odstraň vnitřně ze sebe všechny přítěže. Vnoř se do hlubin své duše a promluv se svým Bohem. K této rozmluvě se musíš velice uklidnit a utišit. Musíš stanout v úplné nahotě své duše. Řekni svému Bohu všechno, ale toto všechno nedrob do slov nebo pojmů. Řekni mu to vše jediným vznětem, ale tak mocným, jako se život pokládá:
Zde jsem, vezmi, a nebo znič.


SVOU TOUHU NIKDY NEPOTLAČUJTE…

6. prosince 2012 v 23:16 Láska a vztahy


"KDYŽ MUŽ TVRDÍ, ŽE NETOUŽÍ PO ŽENĚ, AŤ UŽ PROTO, ŽE SE TAK ROZHODL, NEBO PROTO, ŽE SI NA NI ZVYKL, JE TO ZNÁMKA DEPOLARIZACOVANÉHO VZTAHU. NEJEN VŮČI ŽENÁM ALE I VŮČI SVĚTU. PRO OŽIVENÍ SI PAK MŮŽE NAJÍT MILENKU, JENŽE TO BÝVÁ POUZE DOČASNÉ A SLOŽITÉ ŘEŠENÍ, PROTOŽE ZÁKONITĚ PŘIJDE CHVÍLE, KDY SI I S TOUTO MILENKOU VYTVOŘÍ NATOLIK PŘÁTELSKÝ VZTAH, ŽE PRO NĚJ JAKO Ž
ENA PŘESTANE BÝT DOSTATEČNĚ ZAJÍMAVÁ.

KDYŽ SE MUŽ VZDÁ SVÉHO MUŽSKÉHO PÓLU VE VZTAHU SE ŽENOU, ZAČNE SI TATO ŽENA PŘIPADAT ODMÍTAVÁ A NEŽADOUCÍ. TO JI ROZZLOBÍ A PROBUDÍ V NÍ NIČIVÉ SÍLY. JEJÍ "NEOCHOČENÁ" ENERGIE PŘESTANE PODLÉHAT JAKÉMUKOLI ŘÁDU A STANE SE DOKONCE SEBEDESTRUKTIVNÍ. PRO MUŽE NEPLATÍ ŽÁDNÁ VÝMLUVA - NA NĚM JE, ABY KULTIOVAL SVŮJ VZTAH K ŽENĚ A KE SVĚTU A ABY V TOMTO VZTAHU ZAUJAL SVŮJ PÓL, PROTOŽE JEDINĚ TAK V TOMTO VZTAHU MŮŽE ZŮSTAT.

….Máte na výběr. Můžete svůj dar světu předávat jako mnich, který se všeho zřekl a žije v celibátu, a nemá tedy vůči světu ani ženám prakticky žádné závazky. Nebo se naopak ve světě plně angažujete a ženy tvoří součást vašeho života. Tím také předáváte svůj dar. Jestliže jste se nerozhodl pro celibát, je třeba, abyste vůči světu a ženám zachovali určitou polaritu a vzájemnou přitažlivost. Jinak začnete svět i ženy odmítat a zavrhovat, začnou vás rozčilovat a v ztratíte schopnost dávat své dary.Květa Fialová: Svět je takový, jaký si ho uděláme

5. prosince 2012 v 15:12 Články

Paní Květo, z vás vyzařuje nesmírný klid. Působíte tak, že nemáte z ničeho strach, že se na všechno díváte z té lepší stránky. Dá se tento pozitivní postoj naučit?

Za mnoho jsem vděčná své mamince. Měla v sobě buddhistické vědění i víru ještě před tím, než mě počala, takže je mohla předat i plodu. Semínko pak v člověku zůstane celý život. Maminka si nikdy na nic nestěžovala, nikdy nebyla nervózní. Žila skromně v malém domečku v Tatrách, neměla v něm ani zapojenou elektriku, jen pumpu, suchý záchod…Celý život nejedla maso, konzumovala hlavně rýži, brambory a v pokoře a vděčnosti přijímala všechno, co přicházelo. Měla vysokou protézu - mohli bychom říci, že to byl handicap, ale vlastně to bylo požehnání, protože handicap člověka posune dál. Vždy říkala, že se člověk nesmí nechat zhýčkat. Když si jednou povolím - nějakou maličkostí - například si řeknu "nedojdu tam, vezmu si taxíka", tak je to špatné. Povolíte jednou, povolíte podruhé, potřetí…

Dnes bohužel žijeme ve velmi konzumní a uspěchané době…

Já do ní vůbec nevstupuji…:-) …

Co můžeme dělat proti narůstajícímu hektickému tempu a stresu?

Co žiji, jsem si nepustila rádio. Nic proti němu, dělám v něm všelijaké inscenace, ale mít ho zapnuté by mi vadilo. I televizi pouštím minimálně. Mám svého kocoura a svůj svět. A z něj nevycházím.
Když dělám besídku a jdu mezi své "spolužačky", jak svým vrstevnicím říkám, tak jim povídám: "Svět existuje a neexistuje. Svět je takový, jak si ho přeložíte vy." Kdybych teď vstoupila například do vás, tak si řeknu, že jsem na jiné planetě. Každý vnímáme a vidíme všechno úplně jinak. Je na nás, jak tu kterou věc přijmeme. Kdyby bylo sto lidí a odehrála se jedna věc, každý ji pochopí jinak. Záleží na nás, jaký si svět uděláme.


12 podmínek k dědictví - film

4. prosince 2012 v 22:28 Videa, filmy, knihy

12 podmínek k dědictví - film

Film o cestě člověka od ega k srdci. Dary, které poznáváme jsou pro to, aby plnily sny světu..

12 darů

 1. Dar práce (The Gift of Work)
 2. Dar problémů (The Gift of Problems)
 3. Dar přátelství (The Gift of Friends)
 4. Dar štědrosti (The Gift of Giving)
 5. Dar vděčnosti (The Gift of Gratitude)
 6. Dar rodiny (The Gift of Family)
 7. Dar vzdělání (The Gift of Learning)
 8. Dar hodnoty peněz (The Gift of Money)
 9. Dar smíchu (radosti) (The Gift of Laughter)
 10. Dar dne (The Gift of a Day)
 11. Dar snů (The Gift of Dreams)
 12. Dar lásky (The Gift of Love)Duše K téma VODA 1 díl

3. prosince 2012 v 22:12 Videa, filmy, knihy

Duše K téma VODA 1 díl

video

Jaroslav Dušek si nejraději vypráví s lidmi z oblasti vědy, výzkumu, objevů a vynálezů, což se mu prostřednictvím tohoto pořadu plní. Poučí tak nejen sebe, ale i diváky a zároveň je zavede do prostředí, kam by se sami nevypravili. 1. prosince byla hostem Duše K Diana Siswartonová a tématem hlavním, nikoli jediným, voda. Po Duši K o Slunci a stromech přišel čas věnovat se tomuto živlu, bez kterého není života a který má své kouzelné zákonitosti, jež bychom stále měli dále zkoumat.ZACHRAŇTE PLANETU ZEMI! - porada mimozemšťanů...

2. prosince 2012 v 0:49 Videa, filmy, knihy

ZACHRAŇTE PLANETU ZEMI! - porada mimozemšťanů...

IGOR: Vynikající filmeček, v nadsázce ukazující, jak se vyšší bytosti radí o osudu naší planety a NÁS LIDÍ. Zároveň se domnívám, že je to pravdě velmi blízké vyjádření kosmických procesů, v nichž jsme vyššími bytostmi nazíráni. Jak už to bývá - v humoru a nadsázce, pravdy bývá nejvíce. Vynikající, vždy si u takového videa myslím, že bylo inspirativně nějak spjato s vyššími rovinami bytí, jako třeba Cameronův Avátar, což je ostatně u zrodu jeho filmu přiznáváno - vše spatřil ve snu...

JAK VELKÝ JE VESMÍR? - video

1. prosince 2012 v 18:07 Videa, filmy, knihy

JAK VELKÝ JE VESMÍR?

video

Dokumentární film o mapování vesmíru. Jak vypadá "kapesní" průvodce naší galaxií, složený z 37 tisíc fotografií speciálních fotoaparátů v elektronické podobě na IPadu? Jak se mapují galaxie v 3D? Jak moc odpovídá obrázek z úvodní znělky Star Treku realitě? Co je Temná hmota a jak jí lze zmapovat? A Temná energie? Co o ní víme? Je vesmír zakřivený, nebo plochý a nekonečný? Je více vesmírů, nebo je jen ten "náš"? Hezké obrázky a zajímavě podané informace.