Březen 2013

Gayatri Mantra

31. března 2013 v 1:08 Cesty k Pravdě

Gayatri Mantra


Om Bhur Buvah svaha

Thath savithur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yonah prachodayat


Deva Premal .. Gayatri Mantra

hudba


Je považována za jednu z nejstarších a nejsilnějších manter. Je hlavní védskou mantrou a zpívá se v sánskrtu. Hluboce zklidňuje mysl a navrací harmonii celé bytosti. Přivádí k prozření věcí a umožní hlubší vhled do problémů.

Gayatri mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savita).

Gayatri mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji. Její opakování dodává zdraví, životní sílu, vitalitu a očišťuje mysl a intelekt. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje a vede k osvícení.

Překlad:
Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha).
Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur).
Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti.
Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).

Brida - Paulo Coelho - ukázka z knihy

30. března 2013 v 22:03 Videa, filmy, knihy


"Chci se učit magii," řekla dívka.
Mág se na ni podíval. Vybledlé džíny, tričko, vyzývavý pohled, jaký plaší lidé upírají většinou v nevhodnou chvíli. - Jsem asi dvakrát tak starý jako ona, - pomyslel si. Přesto si však byl jist, že má před sebou svou Druhou část.
"Jmenuji se Brida," pokračovala. "Promiňte, že jsem se nepředstavila. Na tuhle chvíli jsem dlouho čekala a jsem nervóznější, než jsem si myslela."

"Proč se chcete učit magii?"
"Abych našla odpověď na některé životní otázky. Abych poznala skryté síly. A možná k cestám do minulosti a do budoucnosti."
Stávalo se mu, že za ním do lesa občas někdo s takovým požadavkem přišel. Kdysi býval velice známý a Tradicí respektovaný Mistr. Přijal hodně žáků a věřil, že bude-li moci měnit lidi kolem sebe, bude se měnit i svět. Dopustil se však chyby. A Mistři Tradice se chyb dopouštět nesmějí.
"Nemyslíte, že jste moc mladá?"
"Je mi jedenadvacet," řekla Brida. "Kdybych se teď chtěla stát baletkou, řekli by, že jsem už příliš stará."
Mág jí pokynul, aby ho následovala. Oba pak mlčky vykročili do lesa. - Je hezká, - pomyslel si, zatímco se stíny stromů rychle přesouvaly, protože slunce už se blížilo k obzoru. - Ale jsem dvakrát tak starý jako ona. - To znamenalo, že bude nejspíš trpět.
Bridu rozčilovalo mlčení muže, který šel vedle ní; na její poslední větu ani nezareagoval. Lesní půda byla vlhká, pokrytá spadaným listím; i ona si všimla, jak se mění stíny a rychle se blíží noc. Za chvíli se setmí a nemají ani čím si posvítit.
- Musím mu důvěřovat, - dodávala si odvahy. - Jestliže věřím, že mě může učit magii, věřím také, že mě může vést lesem.


Moola Mantra

30. března 2013 v 16:35 Cesty k Pravdě

Moola Mantra


Aum Sat-chit-ananda Parabrahma

Purshothama Paramathma

Sri Bhagavati Sametha

Sri Bhagavate NamahaMANTRA Deva Premal Moola Mantra

hudba

"Hari om tat sat." - "Bůh je pravda."Tato mantra evokuje živého Boha, ochranu a svobodu od všeho utrpení. Je to modlitba lásky a soucitu, který velký tvůrce a Osvoboditel nám projevuje.
Dostává nás do stavu bezpříčinnné lásky, neomezené radosti a klidu. Obsahuje klíč, který otevírá dveře k duchovnímu pokladu. Nástroj, který lze použít k dosažení všech tužeb. Lék, který vyléčí všechny neduhy.

Zpívání Moola Mantry i bez znalosti významu přináší nektar síly. Ale když význam znáte a zpíváte s procítěním ve svém srdci, pak energie teče milionkrát silněji. Proto je důležité znát význam mantry, když ji používáte. Mantra je jako jméno - stejně, jako když voláte člověka přijde a cítite jeho přítomnost, tak stejným způsobem, když zpíváte tuto mantru, nejvyšší energie se projevuje všude kolem vás. Vesmír je všudypřítomný, nejvyšší energie se mohou projevit kdekoli a kdykoli v projevu Přítomnosti.

Moola Mantra vyjadřuje jedinost Boha v jeho různých aspektech.


EDUARD TOMÁŠ: VYCIŤUJ BOŽSKÉ JÁSTVÍ

29. března 2013 v 17:06 Články

Nepředstavuj si Boha ani božské Jáství, ale vyciťuj je. Tak jako nemůže existovat skutečný svědek posledního Svědka (pozorovatele), nemůže si Já představit Já. To by zde musely být dvě jáství, je však jen jedno. Jakákoliv představa božského Já (Boha) by mohla být tedy jedině představou ega. Žádná vize Boha není Bohem, a to ani vize světla nebo prostoru.

Chceš li prohlédnout jejich relativitu, polož sám sobě otázku: "Kdo to vidí? Kdo si to uvědomuje tuto krásnou vizi? Kdo je jejím pozorovatelem? Všechny myšlenky i city jsou překážkou poznání, přestože city lásky k němu a oddanosti pomáhají. Nakonec však musí být stejně odloženy. Namísto jakýchkoliv představ se můžeš přiblížit k Jáství jinak - jeho vyciťováním.
Při cvičení, jímž se jogín snaží stále si uvědomovat Nadjá a jemuž se odedávna říká "nejlepší", nejde tudíž o představu Nadjá, ale o vyciťování Nadjá. Systém spočívá v tom, že si uvědomíme, to jest vycítíme, charakteristiky neosobního Jáství, čili Existence - Vědomí a Blaho, nepřipoutanost, nedvojnost, nepohyblivost a zázrak všech zázraků - Život oživující sám Sebe. Vyciťuješ li Nadjá v pozadí myšlenek, nezůstávej jen u toho to vyciťování.

Přidej k němu ještě lásku k Nadjá a naprostou oddanost. Budeš ihned pozorovat, jak se toto vyciťování silně prohloubí, a to přímo úměrně síle a hloubce těchto citů, přičemž se automaticky zvýší síla soustředivosti. A což může být pro někoho ještě důležitější přidáním oddanosti a také odevzdanosti Nadjá i lásky k němu se dostaví blaženost. Je to přímá emanace Jáství, a tudíž "skoro" ONO. Emanace Jáství i jeho svatosti. Ti žáci, kteří mají sklon k džňánajóze, na rozdíl od bhaktů, mají tendenci tuto blaženost zahnat, nebo si jí přinejmenším nevšímat. Nedělejte to! Nebývá to blaženost extatická, ale přesto dovede být tak silná, že stále přitahuje žákovu pozornost k sobě samé a toto cestou také k Nadjá, takže nedovolí, aby se pozornost odchylovala jinam.

MILAN CALÁBEK hostem Gábiny Filippi

28. března 2013 v 23:42 Videa, filmy, knihy

MILAN CALÁBEK hostem Gábiny Filippi

video

A taky o poltergeistech, o dobru a zlu, o lidské mysli a iluzích... Šaman, léčitel a terapeuta Milan Calábek původně pracoval jako dramaturg, režisér a překladatel, naposledy ve Vinohradském divadle v Praze. Když zhruba před 25 lety "přežil svoji smrt", stal se abstinentem, vegetariánem, odešel z divadla, začal spolupracovat s prof. Kahudou v Psychoenergetické laboratoři a stal se víceprezidentem Filipínského léčitelského kruhu. Zabýval se nejen léčitelstvím, ale i etnografií, cestoval, studoval buddhismus a meditoval v tibetských klášterech v Nepálu.

Po roku 1990 založil esoterické centrum MANDALA, v kterém pracovali čeští a slovenští léčitelé. Kromě léčebny jeho součástí bylo hudební nakladatelství, knihkupectví specializované na duchovní literaturu, stejně specializovaná cestovní kancelář a čajovna pro hosty. V roce 1997 jako součást centra MANDALA založil Univerzitu Nové doby, kde přednášejí nejlepší čeští a zahraniční odborníci různé duchovní a esoterické obory. Sám se na její půdě věnuje především tématům archetypální psychologie, léčbě změnou modelu skutečnosti, individuální fytoterapii, hypnóze, aurické typologii, meditaci, buddhismu a dalším oborům.

12 základních duchovních pravidel

21. března 2013 v 23:30 Články


Umění mistrovství. Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce bude v tom, že je člověk dobře rozpozná a bude vědět, co potřebuje, aby v určité situaci změnil směr energie. Nikdo není dobrý nebo špatný člověk. Jedná se pouze o způsob, jakým na sebe jejich životy vzájemně působí. Dívka může mít na čele napsáno: "Mám slabé hranice. Pojď mi je narušit." Po zvládnutí lekce bude vysílat tu samou zprávu, ale nebude ji už možné zmanipulovat a nebude to pro ni představovat jako problém.

1. Přijetí - sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí - lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje. Tento člověk může být velmi tvořivý, ale jakmile se energie, kterou přeměňuje, vrací zpátky k němu, mívá potíže ji přijmout. Tito lidé trpí nedostatkem sebeúcty. Základní příčinou těchto pocitů je přesvědčení, že jsou bezcenní. Tito lidé mohou mít velmi silný, i když nevědomý odpor k ostatním lidem. Přijímání je umění umožnit energii námi proudit. Pokud začne proudit, je to čistý potenciál. Přijetí představuje umění nechat energii protékat vlastní bytostí. Je důležité energii umožnit, aby skrze nás proudila všemi možnými cestami. Pokud se podíváme na oblasti v našem životě, kde je blokovaná energie, může to být tím, že blokujeme přijetí. Tito lidé mají potíže s přijímáním zodpovědnosti za vlastní skutečnost, proto je důležité se naučit přijmout realitu tak, jak věci jsou, a uvědomit si, že si můžete vytvořit život, který chce žít, že se sebou můžete být spokojený.


Cesta - Brandon Bays - ukázka z knihy

21. března 2013 v 23:14 Videa, filmy, knihy


Všichni tušíme, že uvnitř každého z nás se skrývá obrovský potenciál. Toužíme jej odkrýt, ale něco nám brání. Toužíme se osvobodit, ale nevíme, jak na to. V této knize se to konečně naučíte.

Když Brandon Baysové zjistili v děloze nádor o velikosti basketbalového míče, katapultovalo ji to na neobyčejnou cestu za hledáním duše. Rozhodla se uzdravit přírodní cestou, nebrala žádné léky, nepodstoupila operaci; ale o šest a půl týdne později nádor zcela zmizel. Pustila se dál, než jsou současné poznatky z oblasti zdraví těla a duše, a objevila významné prostředky, díky nimž získala přímý kontakt s duší - bezpodmínečnou láskou, mírem bez hranic, žijící přítomností v nás - a stala se prvotním, revolučním příkladem v uzdravování. Od té doby využily Cestu desítky tisíc lidí po celém světě. Odkryli svůj vlastní nekonečný potenciál a osvobodili se od dlouhodobých emocionálních bloků a fyzických nemocí.

Praktickými, snadno použitelnými metodami vám Cesta umožní:

• Ponořit se do vlastní duše a napojit se na svého vlastního vnitřního génia.

• Odkrýt a zcela vyřešit emocionální a fyzické problémy.

• Odkrýt potlačené emoce a buněčné vzpomínky, které mohou vést k nemocem, a zbavit se jich.

• Uzdravit vaši bytost, emoce a tělo.

• Zažít neomezenou radost, pokoj a lásku, kterou máte uvnitř sebe sama.

• Žít život jako výraz vašeho nejvyššího potenciálu.

• Stát se opravdově a konečně svobodnými.


LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN GERSONŮV ZÁZRAK + video

15. března 2013 v 14:48 Výživa

Dr. Max Gerson v roce 1928 objevil jak vyléčit rakovinu, včetně beznadějných případů.
Naše životní prostředí je plné různých toxinů, které byly ještě před sto lety téměř nemyslitelné. Tyto toxiny se dostávají do potravinového řetězce a lidstvo svým pokrokem potraviny ještě vylepšilo o chemické přídavné a vylepšující látky a dnes v poslední době o GMO substance a nové potraviny. Přestáváme žít v harmonii s přírodou a tak začínáme, kromě mnoha jiných chronických nemocí, trpět stále více rakovinou. Rakovinné buňky jsou ve své podstatě parazitární a nesmrtelné. Budují si svou síť cév, aby odnímali výživu normálním buňkám. Dnes již však víme z alternativních zdrojů, že za téměř polovinou rakovinných nádorů se schovávají hnízda opravdových parazitů. V dnešní době je šance, že každý člověk onemocní rakovinou, nebo jiným chronickým onemocněním v průběhu svého života.
Příčinou tohoto stavu jsou výživové nedostatky (vařená a zpracovaná strava neposkytuje tělu živiny) a toxicita (dnešní strav je navíc silně toxická a je nastavována chemikáliemi). Toxické zamoření životního prostředí stojí až na druhém místě, jelikož vyrovnané harmonické prostředí si s vnějšími podmínkami poradí zcela hravě. Důkaz toho jsou zdraví a dlouze mladí vitariáni či breathariáni, kteří žijí ve stejném prostředí, jako my. A toto vše bylo jádrem výzkumu Dr. Maxe Gersona. Z přírody měl vypozorovány vzájemné vztahy rostlinami a živinami, které získávají z půdy. Pochopil, že s půdou se musí zacházet dobře, aby nebyla vyčerpávána a poskytla nám mnoho potřebných živin. Pod mikroskopem pozoroval aktivní živé buňky chlorofylu a vykonávají zázračný proces fotosyntézy. Tyto živé buňky a enzymy přítomné v rostlinách jsou základ toho, co potřebujeme přijímat jako stravu, abychom vyléčili nemocná těla a udrželi je zdravými.

O temné noci duše

15. března 2013 v 14:37 Články


Je nepříjemnou skutečností, že vzestupy během našeho hledání jsou vykoupeny pády. Zbavení veškerého pocitu, že božské skutečně existuje, je stejně tak součástí naši duchovní zkušenosti v našem hledání, jako je i jasné ujištění se o jeho existenci. Skutečnost zažíváme nejdříve v záblescích. Není to vyšší Já, které se takto objevuje a mizí před upřeným pohledem aspiranta, vyvolávaje v něm střídavé stavy šťastného dosažení a ubohé nemohoucnosti, nýbrž je to milující Milost vyššího Já. Kdykoli se vylévá, uchazeč reaguje nejdříve silným pocitem duchovního strádání, suchosti, temnoty a toužení. To přináší silný pocit neštěstí, nespokojenosti a zklamání. Ale přináší to také zvýšenou a zesílenou touhu po nadpozemském a nechuť k pozemskému. Tato fáze pomine a následuje ji fáze tak osvěcující, jako byla předešlá temná, tak radostnou jako byla předešlá nešťastná, tak plodnou, jako byla předešlá neplodnou a tak blízko skutečnosti, jako se předešlá zdála být od ní vzdálená.

V této svaté přítomnosti probíhá očisťující proces. Staré známé nedokonalé jáství odpadá jako podzimní listí se stromů. Aspirant ve svém srdci učiní zářící odhalení o její původní dobrotě. Ale běda, když se přítomnost vytratí, nižší já se vrátí a ujme se znovu vlády. Období osvícení je často následováno obdobím temnoty. Příchod neočekávaného duchovního pokroku, je obvykle následován obdobím ústupu. Jásot střídá sklíčenost, očekává nás ještě větší zkouška. Nadjá požaduje tak naprostou, tak úplnou oběť, že i přirozené toužení po osobním štěstí musí být obětováno. Protože žádný začátečník ani středně pokročilý aspirant by nemohl tuto temnou noc duše snést a dokonce ani vysoce pokročilí ji nedokáží snášet bez reptání, je vyhrazena pouze pro poslední skupinu. To znamená, že přichází na pokročilém stupni stezky mezi obdobím velkého osvícení a obdobím vznešeného sjednocení.


Jitřenky záře: Lidé - jedna rodina - video

12. března 2013 v 1:26 Videa, filmy, knihy

Jitřenky záře: Lidé - jedna rodina

video

Jsme lidé. Buďme k sobě proto štědří a přejme si pro sebe to nejlepší.
Co také jiného si přát? Dovolme každému žít.

DUCHOVNÍ PŘÍČINA NEMOCÍ

11. března 2013 v 23:41 Články


AKNÉ : problémy s nadväzovaním kontaktov, telesný konflikt, duchovné znečistenie

ALERGIA : prehnaná precitlivelosť, agresivita, obrana, potlačená chuť k útoku, strach zo života

ALKOHOLIZMUS : hľadanie samého seba, pocit preťaženia, chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným problémom

ANÉMIA : slabosť svojho Ja, chýbajúci súcit, smútok, zúrivosť

ANOREXIA : túžba oslobodiť sa od všetkého negatívneho, nízkeho, telesného, vysoké ideály, odmietanie seba, vzťahov, väzieb

ARTRITÍDA : chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy, ohraničenia

ARTRÓZA : duchovno - duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť

ASTMA : potlačená požiadavka dominantnosti, potlačení agresie, neutíšiteľná túžba po slobode

BOLESŤ : neprehliadnuteľná výzva všimnúť si posolstvo tela, ale aj príležitosť na zmenu, znak zaseknutia alebo blokády

BOLESŤ HLAVY : lámanie si hlavy, priveľa napätia a myšlienkovej aktivity, prehnané sebavedomie, priveľa požiadaviek

BOLESŤ UŠÍ : nespracovaný vnútorný konflikt, chýbajúca poslušnosť, požiadavka viac počúvať svoje vnútro, priveľa počúvania želaní iných

BEZVEDOMIE, MDLOBY : cítiť sa rozdaný, neschopný konať, útek do stavu bez zodpovednosti, chcieť sa vyhnúť situácii, preťaženie


Kde je Bůh?

9. března 2013 v 1:00 Cesty k Pravdě

Kde je Bůh?........E. Tomáš


Kde je Bůh?

Všude.

A kde ho mám hledat?

Najděte pramen vašeho jáství.

Tam je mi nejblíž?

Ne, to je přímo On.

A kde potom budu já?

V Bohu.

Proč existuje svět?

Protože je zde NĚKDO, kdo jej vymýšlí a současně pozoruje.

Já jej pozoruji.

Správně. A také jej vymýšlíš. Jenomže svět není vymyšlen oním malým "já", které znáš, ale velkým "Já", které dosud neznáš. Malé "já" jej vidí omezeně a také si ho jen omezeně vymýšlí podle svých možností.

Mám mnoho žádostí, vášní a tužeb. Bojuji s nimi už dlouhá léta, ale ony dosud vždycky zvítězily. Co mám dělat?

Bojovat dál. Jenomže pro změnu átmavičárou a objektivizací. Vášně a žádosti pak odejdou samy.


Člověk - video

7. března 2013 v 18:10 Videa, filmy, knihy

Člověk


Krátké animované video o tom, co "dokázal" člověk..

Elixír mládí se skrývá v obyčejných jablkách. Co všechno dokážou?

3. března 2013 v 23:07 Výživa

O jablkách se říká, že to jsou "kulaté lékárny", a není to žádná nadsázka. Toto ovoce reguluje trávení, bojuje proti infekcím, má detoxikační a regenerační účinky, posiluje imunitu, povzbuzuje náladu, zvyšuje vitalitu, a dokonce i omlazuje.
Pokud jsou jablka kvalitní, měli bychom je jíst neloupaná.
Zdravotní a dietetický přínos jablek je výrazný. Energeticky nejsou vydatná, obsahují až osmdesát tři procent vody a spoustu cenných látek.
Zvláštností tohoto ovoce je vedle vysokého obsahu vitaminů také podivuhodná schopnost regulovat chod mnohých tělesných orgánů, především posilují imunitní systém, krevní oběh, srdce, cévy a stabilizují hladinu cukru v krvi.
Měli bychom je jíst neloupaná, protože nejbohatším zdrojem je slupka - obsahuje železo, fosfor, draslík, hořčík, vápník, vitamin C, karoten, nenasycené mastné kyseliny a vlákninu.
Výrazný podíl draslíku zajišťuje správnou funkci ledvin a činnost svalů. Vysoký obsah fosforu je prospěšný pro děti a duševně pracující dospělé, poněvadž tento prvek působí na mozkové buňky a zlepšuje paměť. Pravidelná konzumace jablek výrazně snižuje tvorbu kyseliny močové, což je výborné při léčbě revmatismu a dny.

Detoxikace organismu
Jablka jsou výtečným dietním pokrmem. Oboustranně regulují stolici, při zácpě projímají, při průjmu staví. Asi jednu třetinu tohoto ovoce tvoří pektin, který v žaludku bobtná a váže na sebe přebytečné tekutiny a toxické látky (například rtuť a olovo) a odvádí je z těla ven.
Stará moudrost radí, že sníst jedno jablko před spaním nám pomůže lépe usínat, a zatímco tělo odpočívá, jablko pohlcuje jedovaté látky. To nejvíce ocení pacienti s kožními neduhy, hemoroidy, jaterními a ledvinovými potížemi, arteriosklerózou, revmatismem a dnou.
Pektin povzbuzuje činnost střev a pomáhá při pravidelném vyprazdňování. Má-li pektin účinkovat, musí být syrový. Varem se totiž mění na rosol. Soli kyseliny vinné, vinany, v jablku brání tvorbě fermentů a usazování bakterií ve střevech.


Jak se zbavit brýlí - Mirzakarim Norbekov

3. března 2013 v 22:59 Videa, filmy, knihy


Kniha k přečtení na internetu:

ZDE

Svérázný způsob autora s návodem nejen jak uzdravit zrak, ale také jak se postavit k životu :)

Oči ukazují to, jak se díváme na svět. Pokud se zrak zhoršuje nebo vznikají různorodé problémy s očima, pak je velmi pravděpodobné, že se člověk snaží od něčeho ve svém životě vnitřně ohradit, nebo mu něco v okolním světě vadí na hluboko podvědomé úrovni.
Může to být spojeno s jakýmikoli událostmi z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Pokud něco nyní odvrhujete nebo se obáváte něčeho z blízké budoucnosti, může se to odrazit na zdraví vašich očí.
Vnitřní nesouhlas se sebou samým, pocit, že nepatříte do tohoto světa, neschopnost někomu odpustit, pocit sklíčenosti, staré křivdy, neschopnost dívat se na budoucnost s radostí, strach podívat se skutečnosti do očí atd. - to všechno jsou skryté psychologické příčiny zhoršení zraku.

Řekl ti dnes někdo, že... ? - video

1. března 2013 v 19:12 Videa, filmy, knihy

Řekl ti dnes někdo, že... ?


Znovu uvádím toto krátké video. Možná dnes potřebujete pohlazení po duši..