Duben 2013

Osho: O ženách

29. dubna 2013 v 1:52 Články

Připadá mi, že jsi opravdu první muž na této planetě, kterého znám, jenž skutečně rozumí ženám a akceptuje je. Můžeš se k tomu vyjádřit?


Jak už jsem řekl, žena musí být milována, ne chápána. To je první pochopení.

Muž je záhadou, žena je záhadou, vše co existuje, je záhadou - a všechna naše snaha to rozlousknout selhává.

Psychiatr je chlapík, který vám klade spoustu drahých otázek, jež vám vaše žena dává zadarmo.

Ženy začínají tím, že odolávají mužským návrhům, a končí tím, že mu brání v úniku.

Pokud chcete změnit ženin názor, musíte s ní souhlasit.

Pokud chcete vědět, co si žena doopravdy myslí, podívejte se na ni - neposlouchejte ji.

Všechno je záhadné: je lepší si to užít než se snažit tomu porozumět. Koneckonců muž, který se snaží porozumět životu, dokazuje, že je blázen, a muž, který si život užívá, zmoudří a jen si dál užívá, protože si víc a víc uvědomuje záhady, které nás obklopují.


Můžeš prosím vysvětlit, jaké jsou skutečné rozdíly mezi muži a ženami?

Většina rozdílů mezi muži a ženami existuje kvůli tisícům let formování. Nemají sice zásadní charakter, ale existuje několik rozdílů, které jim dávají unikátní krásu, unikátní individualitu.Tyto rozdíly se dají zjistit jednoduše.

Jedním z nich je, že žena je schopná zplodit dítě, muž nikoliv. V tomto případě je on ten podřízený; a podřízenost sehrála velkou roli v ovládnutí žen muži. Komplex méněcennosti působí takto - hraje si na povýšeného, aby oklamal sám sebe a celý svět. A tak muž v běhu času ničí ženskou genialitu, nadání, schopnosti, a může tak sám sobě i světu dokázat, že on je nadřazený.
Protože žena dává život, po dobu devíti měsíců i déle zůstává absolutně zranitelná, závislá na muži. A muži toho sprostě využili. Tohle je fyziologický rozdíl; což nemá vůbec žádný význam.


MAOK - i love you

28. dubna 2013 v 23:44 Videa, filmy, knihy

MAOK - i love you

hudba

svetloleť. pssst... tichúčko letíme do sveta

láska ve zvuku :)
MILUJU ŽIVOT - povídání se Sandrou Epstein

27. dubna 2013 v 12:16 Videa, filmy, knihy

MILUJU ŽIVOT - povídání se Sandrou Epstein

video

DOPORUČUJI! - Sandra: "Prales mě naučil úctě, soucitu a lásce a při všech našich setkáních mi odhaloval svá přání, své sny i záměry. Jste-li připraveni mu naslouchat, naučí i vás mystickému umění sdílet život v pospolitosti s respektem k odlišnostem. Přivede vás k setkání s vaším "vnitřním klenotem", objevíte svoje prvotní nenahraditelné vlastnosti. Obdaruje vás svobodou jedinečnosti, původnosti a tvořivosti a dovede vás postojům, které budou v souladu s vaší univerzální velikostí. Ve znovuobnovení pouta s přírodou je podle mě šance pro nový cyklus života na této planetě."
Igor Chaun pro GoschaTV.

ŽIVOT BEZ ŠKOL? - o nových formách vzdělávání

27. dubna 2013 v 0:13 Videa, filmy, knihy

ŽIVOT BEZ ŠKOL? - o nových formách vzdělávání

video

Hovoří Peter Živý , Ivana Málková, Iveta Devi Althaus, Dana-Sofie Šlancarová. - Hledání té nepřirozenější cesty pro nás a naše děti. Prostředí školy, způsob výuky a přístup pedagogů zůstávají po desítky let téměř beze změn. Ve společnosti zaměřené na výkon, úspěch a chybu se objevují iniciativy rodičů a pedagogů, kteří hledají nové možnosti a formy vzdělávání. Vznikají soukromé školy, skupiny rodičů vzdělávají děti doma, objevují se nové vzdělávací programy, školy se inspirují zahraničními trendy... Jaký způsob je pro naše děti ten nejlepší? Jakou cestou se vydat?

Natočila GoschaTV na Veletrhu Esoterika a Biostyl (Festival Evoluce) - s poděkováním organizátorům Veletrhu.


Osvobozující osvícení

23. dubna 2013 v 11:24 Cesty k Pravdě

Když jsem roku 2010 popisoval několika svým duchovním přátelům své zkušenosti z posledních 20 let své duchovní praxe, byl jsem dotazován, jak to koresponduje s Buddhovými Čtyřmi vznešenými pravdami o strasti a jejím zničení. Pozoroval jsem tedy tento jev dále a dále jej analyzoval. Co je tedy tím osvícením, nirvánou, tím konečným dosažením dle Buddhova (a nejen jeho) učení? Nejsou to žádné extatické stavy, nenastávají při tom žádné viditelné či jinak patrné změny a dokonale to odpovídá právě oné střední cestě. Jediné, co nastává je rozpoznání tohoto "jevu" jako vysvobozujícího a z něho plyne možnost jej buď "udržet" neustále (lépe řečeno žíti v něm neustále) nebo jej kdykoli znovu navodit. Co to tedy je?

Je to vlastně prosté. Mnozí tvrdí, že Gautáma Buddha samotnou nirvánu nikdy blíže nespecifikoval. To ovšem není úplně přesné. Specifikoval ji naprosto jednoznačně. Celý zbytek života po osvícení učil bdění! Ano, prosté bdění. Právě to je tím dosažením. Dosažením bez dosahování. A proč? Protože tu už je. Je tu stále. Je to naše přirozenost. 
Je to pouhé uvědomování si přítomného okamžiku. Uvědomování si okamžik od okamžiku, čiré, tiché přítomnosti "bez přicházení a odcházení". Přítomnosti, jež se stane nezměrnou, zářící a naplněnou klidem a mírem takovým, že před ním bledne sláva nebes a bohů. Jako bychom v jediném okamžiku zemřeli a zrodili se znovu do tohoto slovy těžko popsatelného stavu bezmezného, neohraničeného Života. A to vše při plném vědomí, při uvědomování si onoho "Teď". Bez zatížení mysli vzpomínkami, zlostí a pouty s minulostí či touhami, přáními a předsudky o budoucnosti, prostě v nejvyšší chudobě mysli.


PORNO JE LEŽ! - duchovní zpověď bývalé pornoherečky

22. dubna 2013 v 2:33 Videa, filmy, knihy

PORNO JE LEŽ! - duchovní zpověď bývalé pornoherečky

video

Poslechněte si tento silný příběh

Shelley Lubben je bývalá prostitutka a pornoherečka, která vystupovala pod jménem Roxy. Poté co opustila pornoprůmysl, stala se Znovuzrození křesťankou a začala vést kampaň proti pornu. V roce 2005 začala vést Lubben útočnou online marketingovou kampaň, skrze sociální sítě a web. V roce 2008 založila neziskovou organizaci The Pink Cross Foundation. Tato organizace získává finanční podporu online, a nabízí online podporu lidem kteří jsou závislí na drogách, sexu a pornografií.Sex

21. dubna 2013 v 22:20 Láska a vztahySex je dar boží, jejž bychom měli oslavovat.

Je to účast na velkém svátku, jímž je naše existence.
Květina vypadá krásně - všimli jste si? I ona svou krásou vyjadřuje sexualitu.
Kdekoli je krása, tam je i sex.
Sex je naprosto přirozený.
Není nutné jej skrývat za krásné slovo láska.
Není nutné jej zastírat závojem romantiky.
Sex by měl být čistým jevem: Dva lidé v intimním okamžiku náhle pocítí, že chtějí komunikovat na hlubší úrovni, toť vše.
Nevyplývá z toho žádný závazek, žádná povinnost, žádná zodpovědnost.
Sex by měl být hrou i modlitbou.
Všechno, co nám bylo dáno, je cenné. Kdyby tomu tak nebyl, život by vám to nedal.
Tohle je alchymická proměna: Váš vnitřní muž splyne s vaší vnitřní ženou a vy se stanete celým člověkem. Teprve potom poznáte, co je to láska.

Prožívejte sex s plným vědomím! Vědomí je onen tajemný klíč, který vám otevře nové dveře.
Devětadevadesát procent lidí zná sex jako uvolnění, nezná jeho orgazmické vlastnosti.
Ejakulace je úzce lokalizované uvolnění, sexuální uvolnění - není to orgazmus.
Uvolnění je negativní jev - prostě ztratíte energii - ale orgazmus je něco úplně jiného.
Při orgazmu vstupujete do hlubin svého těla, kde hmota už neexistuje. Existuje jen energetické vlnění, vy se stanete tím vlněním a začnete tančit. Všechna vaše omezení zmizí a vy jen pulzujete. A váš milovaný pulzuje s vámi.
A pokud si neuvědomíte, že můžete zakusit mohutné orgazmické exploze, nikdy nepochopíte nic duchovního. Bude to pro vás skoro nemožné.


JAK MEDITOVAT - CESTA DO NITRA

21. dubna 2013 v 0:54 Videa, filmy, knihy

JAK MEDITOVAT - CESTA DO NITRA

video

Velmi jednoduché a jasné vysvětlení meditace s pomocnými animacemi.
V tomto videu se dozvíte a kosmické energii, meditaci, éterickém těle, pyramidách, třetím oku,
Osvícení, astrálním těle, astrálním cestování, Nirváně a životu po životě.
ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ a lucidní snění - povídání s Tomem

20. dubna 2013 v 17:49 Videa, filmy, knihy

ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ a lucidní snění - povídání s Tomem

video

Podivuhodné povídání v čajovně dvou mladých lidí - Froldase a Toma.
Co někdo složitě studuje nebo zpochybňuje, jiný už prakticky žije.
Chceš-li změnit svět, miluj muže

19. dubna 2013 v 2:07 Láska a vztahy

Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj
Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí; který je dost statečný na to, aby se bál
Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce
Kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních
Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství, které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu
A nechej to vše odejít
Vciť se do bříměte jeho předků
A věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu
A věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv
Neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti
V hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže
Aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě… a společně s tebou, tiše vědouce, plula v lůně Země
A pokud couvne… a on couvne… uteče do své jeskyně… Shromáždi kolem sebe své babičky… zachumlej se do jejich mouder
Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
A přiměje tě, aby ses ztišila… a trpělivě čekala na jeho návrat
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu, smí být ukonejšen
JEDLÁ ZAHRADA - ALYS FOWLER

11. dubna 2013 v 22:30 Videa, filmy, knihy

JEDLÁ ZAHRADA - ALYS FOWLER

video

Neuvěřitelně krásné :)

Šestý díl seriálu B.B.C. Alys je absolutně nadšená svou malou městskou zahrádkou
a ukazuje, jak zhmotnit tvořivou a inspirující touhu po potravinové soběstačnosti a přírodní harmonii.
Roztomilý dokument mapující život se zahrádkou v různých ročních obdobích.

Milan Calábek - o iluzornosti vnímání skutečnosti, stavech vědomí a aurická typologie

11. dubna 2013 v 0:26 Videa, filmy, knihy

Milan Calábek - o iluzornosti vnímání skutečnosti,

stavech vědomí a aurická typologie


S lehkostí básníka vysvětluje Milan Calábek onu iluzornost vnímání skutečnosti zažívanou skrze slova, pojmy a představy. Kdykoliv prožívám neklid, nelibost, konflikt, vztek, zoufalstv­í, stres a depresi, neprožívám skutečnost, ale myšlení o skutečnosti založené na konfliktu, protikladech, které myšlení o skutečnosti umožňují. Když myslím dávám víru jednomu z protikladů, jakoby byl skutečný a druhý popírám.
Ralph Smart - Co je to realita?

10. dubna 2013 v 21:22 Videa, filmy, knihy

Ralph Smart - Co je to realita?

video

Inspirující video od Ralpha. Enjoy :)

Ralph Smart - Sebeláska

10. dubna 2013 v 21:14 Videa, filmy, knihy

Ralph Smart - Sebeláska

video

Ralph o tom, jak je důležitá sebeláska.

Ralph Smart je psycholog, autor, alchymista, badatel, radio moderátor, grafický designér, tvůrce filmů. Narodil se v Londýně. Procestoval 5 kontinentů. Miluje přírodu a rád potkává nové lidi. Vystudoval psychologii a kriminilogii - fascinuje ho lidská přirozenost. Je to zakladatel "Infinite Waters" - youtube channel, kde nahrává svá poutavá videa o nalezení pravého lidského potenciálu a jak být neomezenou bytostí.

JiM CARREY představuje Eckharta Tolle

9. dubna 2013 v 23:01 Videa, filmy, knihy

JiM CARREY představuje Eckharta Tolle

video

A ještě jednou Jim... Už jsem sem toto video sice dávala vloni, ale třeba jste to všichni ještě neviděli.
:)) stojí to za to


NEJRADĚJI SI HRAJU S TYGRY - Boris Tichanovskij

9. dubna 2013 v 13:37 Videa, filmy, knihy

NEJRADĚJI SI HRAJU S TYGRY - Boris Tichanovskij

video

Fenomenální ruský léčitel hostem Léčivého divadla Gíbiny Filippi.
Transová meditace, léčení, tai-či, humor i podstata víry a náboženství -
o tom všem v jednom podivuhodném večeru.
Pro GoschaTV natočil Igor Chaun

Učení Bhagavána Šrí Ramany Maharšiho

3. dubna 2013 v 23:24 Cesty k PravděPředmluva
"Kdo jsem Já?" je název, který nese soubor otázek a odpovědí vztažených k Sebedotazování. Otázky položil Bhagavánovi Šrí Ramanovi Maharšimu někdy v roce 1902 Šrí M. Sivaprakášam Pillai. Pan Pillai byl promovaný ve filozofii a nějaký čas pracoval v berním úřadě. V roce 1902, kdy pracoval v Tiruvannámalai, navštívil Jeskyni Virupakšu a setkal se zde s Mistrem. Požádal mistra o duchovní vedení a vyžádal si odpovědi na otázky související se Sebedotazováním. Protože Bhagaván tou dobou nemluvil, nikoli pro nějaký slib, ale protože neměl potřebu hovořit, tak odpovídal pouze gesty, a pokud nebyla pochopena, potom písemnou formou. Podle Šrí Sivaprakášam Pillai zápisu to bylo čtrnáct otázek s odpověďmi danými Bhagavánem. Tento zápis byl prvně zveřejněn Šrí Sivaprakášamem Pillaiem v roce 1923, spolu s několika jeho básněmi o tom, jak Bhagavánova milost působila v jeho případě a rozpustila jeho pochyby a chránila ho od životních těžkostí. Kniha "Kdo jsem Já" byla dále několikrát zveřejněna. V některých nacházíme třicet, v jiných dvacet osm otázek a odpovědí.Také byla zveřejněna verze, kde nejsou otázky uvedeny a učení je podáno formou úvahy. Existující anglický překlad je právě tato úvaha. Tento překlad je podán prostřednictvím dvaceti osmi otázek a odpovědí.

Spolu s Vičarasangraham (Sebedotazování) tvoří Nan Jar? (Kdo jsem Já?) první soubor Mistrova učení jeho vlastními slovy. Také jsou to jediné prosaické útvary v Bhagavánově tvorbě. Je to jasné vysvětlení hlavního učení, a to že přímá cesta k osvobození je sebedotazování. Podrobný způsob jak Sebedotazování provádět je zřetelně vysvětleno v Nan Jar?. Mysl se skládá z myšlenek. Myšlenka "Já" je první, která v mysli povstane. Pokud se nepřetržitě tážeme "Kdo jsem Já?", všechny ostatní myšlenky zmizí a nakonec zmizí i myšlenka "Já", ponechávaje samotné nejvyšší nedvojné Já. Nesprávné spojení tohoto Já s projevy ne-já, například tělem a myslí tak končí a přichází osvícení (Sakšatkara). Proces sebedotazování není zajisté jednoduchý. Když se ptáme, "Kdo jsem Já?", další myšlenky přicházejí. Jak však přicházejí, neměli bychom se jim oddávat a následovat je, ale naopak se ptát : "Čí je to myšlenka?" Abychom to mohli takto dělat, potom musíme být velice ostražití. Pomocí stálého sebedotazování můžeme uklidnit mysl v jejím zdroji. Tak jí nedovolíme putovat pryč a ztratit se v bludišti jejích myšlenek. Ostatní metody, jako kontrola dechu a meditace na formu Boha mohou být považovány jako pomocné metody. Ty jsou užitečné potud, pokud pomáhají uklidnit mysl a napomáhají soustředění.

Pro mysl, která získal umění soustředění, je sebedotazování poměrně jednoduché. Pomocí nepřetržitého sebedotazování můžeme odstranit ostatní myšlenky a uvědomit si Já - dokonalou Skutečnost, kde není ani myšlenka "Já", zkušenost, která je označována jako "Ticho".
Toto je podstata učení Bhagavána Šrí Ramany Maharšiho popsaná v Nan Jar? (Kdo jsem Já?).
Madráská universita, 30. června 1982

Om Namo Bhagavate Šrí Ramanája


Eduard Tomáš : Stíny jógy a mystiky

3. dubna 2013 v 23:05 Články

Lidstvo jako celek má ještě daleko do vyciťování jednoty, ačkoliv již nyní existují pokročilí jedinci, kteří se tomuto stavu přibližují.
Tato nesourodost je způsobena jednak tím, že lidstvo stojí na různých vývojových stupních - od úplného divocha až po mudrce , jednak tím, že i pokročilí a vyspělí jedinci narážejí dosud na příliš mnoho překážek, které jím brání v plynulé duchovní cestě.

Několik doporučení:
Je proto třeba, aby si pokročilý žák jógy uvědomil několik zásadních momentů souvisejících s těmito překážkami a osvojil si metody, jak se jim bránit či jak je překročit:

a) Je třeba si vždy uvědomit, že zlo a jeho přítomnost jsou jen dočasné, zatímco dobro je věčné.

b) Zlo bude tak dlouho ve světě, dokud zde bude vládnout ego.

c) To současně znamená, že jen realizace pravdy a vyciťování jednoty lidstva může zlo zcela odstranit

d) Devadesát devět procent chyb a tím i nesnází a překážek na duchovní cestě je v tobě příteli. Zkoumej neúprosně svůj život a nehledej alibi pro své chyby a poklesky!
To, co tě zdržuje od duchovního pokroku, je hlavně ego. Své potíže vždy vystopuj zpět až ke svým vlastním slabostem. Jistěže existují i příčiny mimo tebe (bude o nich řeč později), ale i tak je to jen jediné procento ze sta. Ale i v tom případě skutečnou odpovědnost nese tvé ego. Nikdy je neospravedlňuj.

e) Vždy se nech vést vyššími ideály. Žiješ-li jen v intelektu a citech, žiješ špatně.

f) Překroč strach, podezírání, závist, nenávist a lakotu. Zejména však překroč pýchu, že jako pokročilý žák jógy jsi víc než jiní. Všechno toto vyrůstá z tvého jáství. Znič je klidem átmana. Znič hlavně svou vlastní samolibost.ZLATÉ VĚTY METODY RUŠ

2. dubna 2013 v 22:09 Články


JSEM PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO ŘÍKÁM, A NEJSEM VŮBEC ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO VY SLYŠÍTE.

JSME TADY PROTO, ABYCHOM ŽILI ŠŤASTNÝ ŽIVOT.
PŘÍRODA NÁS TAK STVOŘILA A VŠECHNO NÁM K TOMU DALA.

JEDNA Z DEFINIC ŠÍLENSTVÍ ZNÍ: DĚLÁM STÁLE STEJNÉ VĚCI A OČEKÁVÁM JINÉ VÝSLEDKY.

NEEXISTUJÍ DĚDIČNÉ NEMOCI, POUZE DĚDIČNÉ MYŠLENKY.

JE TŘEBA VZÍT STOPROCENTNÍ ZODPOVĚDNOST ZA VŠECHNO, CO SE DĚJE V MÉM ŽIVOTĚ.
VŠECHNO "VENKU" JE ODRAZ MÉHO NITRA.

CO MI VADÍ, JE MŮJ PROBLÉM.

ILUZE JE TO, CO VE MNĚ VYVOLÁVÁ NEPŘÍJEMNÝ POCIT.

ILUZI POZNÁM SNADNO - MÁM Z NÍ NEPŘÍJEMNÝ POCIT.
I KDYŽ TAKHLE MALÝ, PAK JE TO TAKHLE MALÁ, ALE POŘÁD MOJE ILUZE.

NEJDE O SLOVA, ALE O EMOČNÍ NÁBOJ - POCIT.

SAMI TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT, SVŮJ OSUD.108 MEDITACÍ - Eduard Tomáš - ukázka z knihy

1. dubna 2013 v 22:28 Videa, filmy, knihy


Kniha je výtečnou učebnicí meditace a kontemplace a vhodně doplňuje základní metodologické Tomášovo dílo "999 otázek a odpovědí na cestě Poznání". Autor k ní v úvodu poznamenává:

"V Tibetu, když se dívka vdává, upletou jí z vlasů 108 copánků pro štěstí. V této zemi bývá číslo 108 odjakživa považováno za šťastné. Možná je tomu tak i jinde. Proč právě 108? Protože toto číslo v sobě obsahuje 13 devítek. Můžete namítnout: vždyť 108 je 12 x 9, ne 13 x. Ano, jistě, ovšem rozklad čísla 108 na 10 + 8 dává také součet 9. Je jich tedy skutečně třináct. Devítka a třináctka jsou podivuhodná čísla. Devítka je číslo magické, třináctka zas nejšťastnější. Alespoň v Tibetu. Povšimněte si proto zejména cvičení, jejichž pořadová čísla jsou násobkem 9 a jejichž ciferné součty tvoří také 9 (tedy 9, 18, 27, 36, 45 atd.). Zvládnete-li na sto procent jen tyto rady a meditace, jste zaručeně v poznání, v nejvyšší metě lidstva. Poslední rada má č. 108, ale i tato jediná rada sama o sobě, zvládnete-li ji, vás může k poznání přivést. Abyste ji však zvládli, studujte a praktikujte a promeditujte všech 108 rad.

Nejvznešenější cíl a ideál lidstva stojí za trochu trpělivosti a vytrvalosti. S pomocí Boží začněte ještě dnes. Dovolíte-li, poradím vám, jak na to. Nejdřív si každou radu pozorně přečtěte a pak se do ní ponořte. Čtěte ji znovu a znovu a realizujte ji. To znamená snažte se ztotožnit se i s tím, co je za slovy, to jest za mysl - jak za tou, která ji vytvořila, tak i za tou, která ji čte. Meditace nejsou chronologicky vývojově srovnány, není to kurs jógy. A protože temperamenty i charaktery lidí se velmi liší, ne každý zvládne každou z nich stejně snadno a rychle. Některé jsou prastaré, doslova prehistorické, jiné novější, ale všechny jsou mnohokrát vyzkoušené a ověřené bohatou praxí. Vlomte se do nich žhavou touhou poznat... a zůstaňte tak. Pak každou praktikujte denně tak dlouho, až se stanete jejím mistrem. Tak pokračujte. Zapisujte si výsledky do příslušných poznámek. Jsou pro vás připraveny na konci knihy. To, co budete číst a studovat, jsou jen slova. Slova nemohou učinit vaši mysl čirou, čistou a prázdnou, mohou však naznačit, jak na to. Ve srovnání s osvícením jsou však jen jako obláček na obloze."