108 MEDITACÍ - Eduard Tomáš - ukázka z knihy

1. dubna 2013 v 22:28 |  Videa, filmy, knihy


Kniha je výtečnou učebnicí meditace a kontemplace a vhodně doplňuje základní metodologické Tomášovo dílo "999 otázek a odpovědí na cestě Poznání". Autor k ní v úvodu poznamenává:

"V Tibetu, když se dívka vdává, upletou jí z vlasů 108 copánků pro štěstí. V této zemi bývá číslo 108 odjakživa považováno za šťastné. Možná je tomu tak i jinde. Proč právě 108? Protože toto číslo v sobě obsahuje 13 devítek. Můžete namítnout: vždyť 108 je 12 x 9, ne 13 x. Ano, jistě, ovšem rozklad čísla 108 na 10 + 8 dává také součet 9. Je jich tedy skutečně třináct. Devítka a třináctka jsou podivuhodná čísla. Devítka je číslo magické, třináctka zas nejšťastnější. Alespoň v Tibetu. Povšimněte si proto zejména cvičení, jejichž pořadová čísla jsou násobkem 9 a jejichž ciferné součty tvoří také 9 (tedy 9, 18, 27, 36, 45 atd.). Zvládnete-li na sto procent jen tyto rady a meditace, jste zaručeně v poznání, v nejvyšší metě lidstva. Poslední rada má č. 108, ale i tato jediná rada sama o sobě, zvládnete-li ji, vás může k poznání přivést. Abyste ji však zvládli, studujte a praktikujte a promeditujte všech 108 rad.

Nejvznešenější cíl a ideál lidstva stojí za trochu trpělivosti a vytrvalosti. S pomocí Boží začněte ještě dnes. Dovolíte-li, poradím vám, jak na to. Nejdřív si každou radu pozorně přečtěte a pak se do ní ponořte. Čtěte ji znovu a znovu a realizujte ji. To znamená snažte se ztotožnit se i s tím, co je za slovy, to jest za mysl - jak za tou, která ji vytvořila, tak i za tou, která ji čte. Meditace nejsou chronologicky vývojově srovnány, není to kurs jógy. A protože temperamenty i charaktery lidí se velmi liší, ne každý zvládne každou z nich stejně snadno a rychle. Některé jsou prastaré, doslova prehistorické, jiné novější, ale všechny jsou mnohokrát vyzkoušené a ověřené bohatou praxí. Vlomte se do nich žhavou touhou poznat... a zůstaňte tak. Pak každou praktikujte denně tak dlouho, až se stanete jejím mistrem. Tak pokračujte. Zapisujte si výsledky do příslušných poznámek. Jsou pro vás připraveny na konci knihy. To, co budete číst a studovat, jsou jen slova. Slova nemohou učinit vaši mysl čirou, čistou a prázdnou, mohou však naznačit, jak na to. Ve srovnání s osvícením jsou však jen jako obláček na obloze."MEDITACE Č. 2

ŽIJ NAD ČASEM

Ve světě je to tak, že beztvaré Bytí přijímá tvar a bezmezné Bytí přijímá omezení. Beztvaré a bezmezné se tím však nemění, stejně jako se nemění snící mysl člověka, plná jmen a tvarů, ve snu. Je to jen fikce, nepravé zdání. Proto když realizujeme Pravdu, tj. uskutečníme v sobě vědomě Bytí, tato fikce mizí. A tak člověk i všechny ostatní bytosti a věci, i když se zdají být individualizované, jsou individualizované jen empiricky, zdánlivě.
Ten, kdo dosáhl Poznání, si to uvědomuje, neboť žije nejen ve světě, ale i v beztvarém a bezmezném Bytí nad časem a prostorem a , že toto Bytí přijalo dočasně i omezený tvar jeho těla. Žije však více v Bytí, tj. v pravdě Skutečnosti, než v těle a své tělo vidí jen jako pouhý sen.

Tento výhodný a uvolněný stav se dá navodit následujícím cvičením:
Žák se náhle z ničeho nic jakoby probudí ze svého denního snu do stavu nad časem a prostorem. Uvědomí si totiž, že dosud jakožto osoba jen spal a snil a tu náhle je nad tím a stává se neosobním. Nyní ví, že zde existuje sen. Sám ovšem už nesní a také to ví. Je nyní plně bdělý, ale ne jakožto osoba, která patří do snu, ale jakožto čisté neosobní Bytí, bezčasové Bytí, které je nad časem i prostorem. To je nesrovnatelný rozdíl v míru oproti obvyklému lidskému snu, resp. běžnému životu v chaosu myšlenek, které jsou vždy v čase.
Z ničeho nic vzhlédni náhle k Pravdě!

Výhody? Co můžeš poznat? Jedině Já! Zůstaň proto jako Já! To je celá Pravda. Až dosud tvé ego hledalo Já, tedy jste byli jakoby dva - dvě od sebe oddělené skutečnosti. Jak je chceš spojit? Zahoď takové hledání, ponech je náboženským uctívačům a začátečníkům v józe! Jinak budeš stále bloudit v temnotách. Vstup do Ticha, které je nad časem a hlavně si uvědom, že ten, kdo hledá, je vpravdě HLEDANÝM!
Vzhlédni hned! Aspoň se dotkni ticha! Tak... a teď jsi stejně božský, jako budeš v Poznání. Teď to samozřejmě bylo jen na malý okamžik, ale pak to bude stále. Cíl je zde a teď a právě teď byl tebou dosažen.
Opakuj toto krátké cvičení co nejčastěji, abys dosažené co nejvíc prodloužil. Hleď stále do nadčasovosti, zapomeň na to, že vůbec něco hledáš, nech ego egem a nevšímej si ho, zůstaň bez myšlenek stále upřen na Já!
Probuď se z iluze ega!
Ty jsi átman, proč bys ještě hledal?! Jaképak dosahování něčeho, čím už jsi? Jedině zapomeň, žes myslel, že jsi tělem! A že jsi na cestě! Zapomeň to provždy!
Není žádná cesta, protože to, co hledáš, to jsi TY! Zírej do bezčasovosti a přijmi ideu, že teď, už teď jsi právě božský! Jen se už nikdy víc neztotožňuj s egem! Bůh jsi ty a také vše, co jest (což poznáš později).
Budeš ještě hledat gurua? Jestliže ano, pak jsi mne nepochopil čti však dál a možná se ti to ujasní.


ukázka z knihy 108 MEDITACÍ - Eduard Tomáš


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama