Květen 2013

Ralph Smart - Proč přitahujeme špatné přátele?

30. května 2013 v 21:32 Videa, filmy, knihy

Ralph Smart - Proč přitahujeme špatné přátele?

video

Ralph o tom, co dělat, abychom potkávali takové lidi a přátele, které chceme.DESATERO

30. května 2013 v 13:50 Cesty k Pravdě


DESATERO


Není nic lepší nebo horší než něco jiného

Milost náleží všem bez rozdílu

Každý si zaslouží být milován takový, jaký je

Sami si tvoříme svůj osud a budoucnost

Myšlenky tvoří skutečnost, kterou prožíváme

Co člověk dává Vesmíru, to se mu vrací

Na světě není nic, co by nemohlo být milováno

Ve Vesmíru není nic, co by nemělo nárok na vrcholné štěstí

Nezáleží na tom, jací jsou ostatní, ale jací jsme my

Nezáleží na tom, co dělají ostatní, ale co děláme my


Jitřenka


MODLITBA NOVÉHO VĚKU

30. května 2013 v 13:19 Cesty k Pravdě


MODLITBA NOVÉHO VĚKU


Jsem, jaký jsem.

Tvořím svůj svět a ten prožívám.

Nepotřebuji nikomu ubližovat.

Nemám důvod kohokoliv omezovat.

Nemám důvod někoho nemilovat.

Nemám, co bych odsuzoval, není nikdo, komu bych nemohl odpustit.

Nic nepovažuji za odsouzeníhodné, nikoho nezatracuji, nikoho nepotřebuji trestat.

Nechávám ostatním svobodu a sám jsem svobodný.

Neposuzuji.

Učím se z rozdílů a oceňuji je.

Respektuji rozhodnutí ostatních, žehnám jejich přáním, chválím jejich touhy.

Neomezuji, nýbrž dávám prostor k růstu a vyjádření.


Jitřenka


Pozvání

29. května 2013 v 23:51 ČlánkyNezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce.

Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen.

Nezajímá mě, jaké planety ovládají tvůj horoskop. Chci vědět, zda ses dotkl středu svého smutku, zda životní zklamání otevřela tvé srdce, nebo tě zranila a učinila netečným vůči strachu a další bolesti. Chci vědět, zda se dokážeš poprat s bolestí, mou či tvou, aniž bys ji schovával, zlehčoval či napravoval.

Chci vědět, zda dokážeš být s radostí, mou či tvou, zda dokážeš nespoutaně tančit a nechat se extází prostoupit od hlavy až k patě a nebýt tím, kdo nabádá druhé, aby byli opatrní, realističtí a dbali lidských omezení.

Nezajímá mě, zda ten příběh, který mi vyprávíš, je pravdivý. Chci vědět, zda dokážeš zklamat druhé, abys byl pravdivý k sobě, zda dokážeš přijmout obvinění ze zrady, ale nezrazovat vlastní duši, zda dokážeš nebýt loajální, a tudíž důvěryhodný.

Chci vědět, zda dokážeš každý den vidět krásu, dokonce i tehdy, když není pěkná, a zda z její přítomnosti můžeš udělat pramen svého vlastního života.

Chci vědět, zda dokážeš žít s nezdarem, mým i tvým, a přesto stát na břehu jezera a do stříbra úplňku křičet: "Ano!"

Nezajímá mě, kde bydlíš ani kolik peněz vyděláváš. Chci vědět, zda se dokážeš zvednout po noci plné smutku a zoufalství, vyčerpaný a unavený k smrti a udělat to, co je potřeba, aby děti přestaly plakat.

Nezajímá mě, kdo je tvůj přítel, ani jak ses sem dostal. Chci vědět, zda dokážeš stát v první linii a neustoupit ani o krok vzad.

Nezajímá mě, co a s kým jsi studoval. Chci vědět, co je ti vnitřní oporou, když se všechno kolem hroutí.

Chci vědět, zda dokážeš být sám se sebou a zdali skutečně máš rád ty, se kterými trávíš volný čas.

Oriah Mountain Dreamer10 svitků

28. května 2013 v 0:05 Články


1. Dnes začnu nový život
Dnes jsem se znovu narodil a mým rodištem je vinice, na níž je dostatek plodu pro každého. Vypěstuji si dobré zvyky a stanu se jejich otrokem. Dnes začnu nový život.

2. Dnešek přivítám s láskou v srdci
Začnu mít rád všechny lidi, protože každý z nich má vlastnosti hodné obdivu, třebaže jsou skryté. Pomocí lásky strhnu zeď podezírání a nenávisti, kterou obestavěli svá srdce a místo ní vybuduji mosty, aby má láska mohla vstoupit do jejich duší. Dnešek přivítám s láskou v srdci.

3. Vytrvám, dokud neuspěji
Nepřišel jsem na tento svět pro porážku a v mých žilách nekoluje neúspěch. Nejsem ovce, která čeká, až jí pastýř pobídne. Jsem lev a s ovcemi odmítám mluvit, kráčet i spát. NEBUDU NASLOUCHAT TĚM, KDO vzlykají a stýskají si, protože tato choroba je nakažlivá. Takoví ať se připojí k ovcím. Mým osudem nejsou jatka nezdaru. Vytrvám, dokud neuspěji.

4. Jsem jedinečný výtvor Boha
Všichni lidé jsou mými bratry, od každého z nich se však liším. Jsem jedinečná bytost.

5. Dnešek prožiji tak, jakoby to byl můj poslední den
Každou minutu dneška uchopím oběma rukama a budu jí s láskou hýčkat, neboť její hodnota je neocenitelná. Těm, kteří zabíjejí čas se s hněvem vyhnu. Otálení zničím činem, pochyby pohřbím pod vírou, strach rozptýlím odvahou. Ode dneška vím, že vyhledávat zahálku znamená krást potravu, šaty a teplo těm, které miluji. Já nejsem zloděj. Jsem milující človek a dnes mám poslední příležitost dokázat svou lásku a velikost. Dnešek prožiji tak, jakoby to byl můj poslední den.


BÝT BLÁZEN ZNAMENÁ BÝT ZDRAVÝ - OSHO

26. května 2013 v 20:59 Články

"Náš svět přece zná ty nádherné blázny; všichni velcí lidé byli vlastně vždycky trošku blázniví - totiž jejich okolí je za takové považovalo. Jejich bláznovství spočívalo v tom, že se netrápili, nežili v úzkostech, nebáli se smrti a nezatěžovali se maličkostmi. Žili plně a intenzívně, a díky této celistvosti a síle vykvetl jejich život jako nádherný květ - byli plni vůně, lásky a smíchu.

Takové věci budou ale jistě vadit miliónům lidí kolem vás. Nemohou se moci smířit s myšlenkou, že se vám povedlo něco, co oni nedokázali; budou se proto všemožně snažit vás trápit. Budou vás odsuzovat a tím se snažit srazit vás na kolena - zkazit vám tanec, vzít vám radost - tak abyste se mohli vrátit zpět do klece.

Musíte sebrat veškerou odvahu, a když vám budou lidé říkat, že jste blázni, mějte z toho radost. Odpovídejte jim: " Máte úplnou pravdu, na tomhle světě mohou jen blázni být šťastní a plní radosti. Já jsem si zvolil bláznivost s její radostí, blažeností a tancem; vy jste si zase vybrali rozumnost a její bídu, trýzeň a peklo - naše volby jsou různé. Buďte si tedy rozumní a ponechte si své utrpení; mně ale ponechte mou pošetilost. Nebuďte tím dotčeni; ani já se necítím být uražený - na světě je tolik rozumných lidí, ale mě to neuráží.
Bude to jen otázka času... Velice brzy, jen co se lidé smíří s tím, že jste blázni, přestanou vás obtěžova; a vy pak budete moci vejít do jasu svého původního bytí - budete moci odhodit všechnu faleš.

Celá naše výchova způsobuje rozštěpení mysli. Svému okolí, společnosti, celému světu musíme ukazovat nějakou tvář - a nemusí to být ani naše skutečná tvář; vlastně to naše parvá tvář být nesmí. My musíme nastavovat tvář, která se lidem líbí, kterou dokážou ocenit, která je pro ně přijatelná - jejich ideologiím a tradicím- a svou pravou tvář si musíme ponechat pro sebe.
Tento rozpor se stává nepřekonatelným, protože mezi lidmi trávíme většinu svého času, setkáváme se s nimi na každém kroku, jednáme s nimi - jen velmi zřídka býváme opravdu sami. A tak se pochopitelně stává naše maska víc a víc součástí našeho já na úkor naší pravé přirozenosti.


Legenda o Atlantidě

24. května 2013 v 20:56 Videa, filmy, knihy

Legenda o Atlantidě

video

Neuvěřitelně obsáhlý dokument o vzniku světa a lidského druhu. Je rozdělen do pěti částí, které vypráví o spojitostech mezi Atlantidou, starými kulturami, světovými náboženstvími, královskými rody, nacistickým hnutím, UFO, okultismem, tajnými společnostmi a současnou fází vývoje lidstva.
Vděčnost - jak být vděčný za každý den

21. května 2013 v 2:14 Videa, filmy, knihy

Vděčnost - jak být vděčný za každý den

video

Zamysleme se, za co každé ráno můžeme býti vděčni. Louie SchwartzbergSai Gayatri

20. května 2013 v 20:36 Videa, filmy, knihy

Sai Gayatri

hudba

mantra

Om Sai Eeshwaraya Veedmahe
Sathya Devaya Dhimahi
Tanna Sarva PrachodayatOranžová kniha OSHO (meditační techniky) - úryvek

19. května 2013 v 23:29 Videa, filmy, knihy

Co je meditace?

Největší radost v životě

Nejdůležitější je zjistit, co je to meditace. Ostatní přijde samo. Nemohu vám říci, že musíte udělat meditaci, mohu vám jen vysvětlit, co to je. Jestli mi porozumíte, budete v meditaci; neexistuje žádné "musíte". Jestli mi neporozumíte, nebudete v meditaci.

MEDITACE je stav bez myšlení. Meditace je stav čistého vědomí bez obsahu. Obvykle je vaše vědomí přeplněné nesmysly, stejně jako zrcadlo, pokryté prachem. Mysl je v neustálém pohybu: pohybují se myšlenky, pohybují se touhy, pohybují se vzpomínky, pohybují se přání - je to neustálý pohyb! Každý boží den. I když spíte, vaše mysl pracuje, sní. Stále myslí; stále se zabývá hněvem a úzkostí. Připravuje se na příští den; stále probíhá podvědomé plánování. Tento stav není stav meditace, ta je jeho opakem. Když ustal pohyb a zastavilo se myšlení, žádné myšlenky se netoulají, nevznikají žádné žádosti, ve vašem nitru se rozhostilo ticho - toto ticho je meditace. A jen v tomto tichu lze poznat pravdu, nikde jinde. Meditace je stav bez myšlení. Meditaci nelze dosáhnout myšlením, protože myšlení se neustále točí dokola. Meditaci můžete dosáhnout jedině tak, že myšlení odložíte stranou, zůstanete chladní, nezúčastnění, neidentifikujete se s myšlením; sledujete, jak myšlenky přicházejí a odcházejí, ale neidentifikujete se s nimi, nemyslíte si, že vy jste ty myšlenky. Meditace je vědomí, že já nejsem mysl.

Když toto vědomí pomalu prohlubujete, jdete hlouběji a hlouběji, objeví se prchavé okamžiky -okamžiky ticha, okamžiky čistého prostoru, okamžiky průzračnosti, okamžiky, kdy se ve vás nic nepohybuje, všechno je v klidu. A v těchto klidných okamžicích pochopíte, kdo jste, a pochopíte tajemství tohoto bytí. A přijde požehnaný den, kdy se meditace stane vaším přirozeným stavem. Myšlení je něco nepřirozeného; nikdy se nestane vaším přirozeným stavem. Ale meditace je přirozený stav, který jsme ztratili. Je to ztracený ráj, který ale může být znovu nalezen.


Jaroslav Dušek a DUŠE K - o vědomém početí

18. května 2013 v 20:16 Videa, filmy, knihy

Jaroslav Dušek a DUŠE K - o vědomém početí

video

A také, zda měli rodiče při vašem početí orgasmus, na co mysleli a zda jste "nechtěné dítě". S humorem i vážně o příchodu vědomí do nového těla a čím vším je tento posvátný okamžik ovlivňován.
Další z cyklu povídání v divadle Kampa, moderovaném známým hercem, bavičem a svérázných filozofem a duchovním učitelem Jaroslavem Duškem.
CESTA DUŠE - film

18. května 2013 v 2:09 Videa, filmy, knihy

CESTA DUŠE - film

Portrét Sabiny Spielrein, milenky a múzy Carla Gustava Junga.
"Planeta Země píše své příběhy"
a nádherná píseň se vine filmem..Ruediger Dahlke - Co očekává ve vztahu Animus a co Anima

17. května 2013 v 20:07 Videa, filmy, knihy

Ruediger Dahlke - Co očekává ve vztahu Animus a co Anima

video

To najlepšie z prednášky slávneho doktora a spisovateľa Ruedigera Dahlkeho v Bratislave ( 11. februára 2012 ) na tému Partnerské vzťahy a Princíp tieňa. Udobrenie sa s našou tienistou stránkou, teda to čo vidí aj nevidí na svojom partnerovi mužský archetyp Animus a ženský Anima.
Doktor Dahlke vysvetľuje aké dôležité je poznanie vlastného tieňa, našej odvrátenej stránky, pred ktrou si mnohí zakrývame oči a častokrát projektujeme vlastné prešľapy a chyby na nášho partnera.


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu

17. května 2013 v 0:06 Články(Prof. Jane Plant, PhD, CBE)

"Proč věřím, že vzdávání se mléka je klíčem k poražení rakoviny prsu ... "

Nemám jinou možnost, jen umřít nebo se pokusit najít pro sebe léčbu. Jsem vědkyně - opravdu existuje rozumné vysvětlení pro tuto krutou nemoc, která zastihne jednu z dvanácti žen v Anglii?
Protrpěla jsem ztrátu prsu, a podstoupila radioterapii. Procházela jsem bolestivou chemoterapií a byla pod drobnohledem některých z nejvýznamnějších specialistů naší země. Ale hluboko uvnitř jsem s jistotou cítila, že čelím smrti. Měla jsem milujícího manžela, překrásný dům a dvě malé děti, o které se bylo třeba postarat. Zoufale jsem chtěla žít.

Naštěstí, tato touha mě přivedla k odkrytí faktů, které byly v těch dobách známé jen hrstce vědců.
Kdokoliv, kdo přišel do kontaktu s rakovinou prsu ví, že určité rizikové faktory - jako stárnutí, časné mateřství, pozdní začátek menopauzy a výskyt rakoviny prsu v rodině - jsou zcela mimo kontroly. Ale existuje mnoho rizikových faktorů, které jsme schopné jednoduše kontrolovat.
Pokud tyto "kontrolovatelné" rizikové faktory proměníme na jednoduché změny, které můžeme všichni udělat v našich každodenních životech, pomůžeme tím rakovině prsu předcházet nebo ji léčit. Můj odkaz zní, že dokonce i pokročilé stádium rakoviny se dá překonat, protože mně se to podařilo.

Takový první záchytný bod k porozumění, co ve mně rakovinu podporovalo, mi dal můj manžel Peter, také vědec, který se vrátil ze služební cesty v Číně, zatímco já jsem byla napojena na léčbu chemoterapií. Přinesl s sebou pohlednice a dopisy, a také pár skvělých bylinných čípků, které po něm posílali moji přátelé a vědečtí kolegové z Číny.
Čípky mi byly zaslány k léčbě rakoviny prsu. Navzdory hrůzné situaci jsme se oba dobře od srdce zasmáli a pamatuji si, že jsem říkala, že pokud toto je způsob léčby rakoviny prsu v Číně, tak se trochu divím, že Číňanky se nemoci úspěšně vyhýbají.


Když se žena o sebe stará, rodina tím netrpí

11. května 2013 v 23:50 Články


Máme-li samy sebe rády a pečujeme o sebe, jsme naplněné a spokojené

Díky tomu pak můžeme ostatním snáz a raději vyjít vstříc, děláme to s větší chutí a láskou - samy jsme láskou k sobě naplněné. Jakmile ale postavíme ostatní na první místo a snažíme se jim přizpůsobit bez ohledu na své potřeby, tak si často ani nevšimneme, kdy překračujeme tu jemnou hranici mezi chtěním a povinností, mezi láskou a obětí. A když žena příliš často překračuje své hranice, tak nejen že v sobě nemá žádné přebytky lásky, ale také sahá do svých energetických rezerv. Ty jednoho dne zcela vyčerpá.
Dostává se v důsledku toho do vnitřního konfliktu. Něco se v ní pere, ale většinou ona mlčí a občas vybuchne. Pravděpodobně si pak své chování vyčítá a takhle se točí v začarovaném kruhu klidně po celý život.

Taková žena se tedy pohybuje v extrémech - nepřirozeně se přizpůsobuje, a pak se zbytečně prudce brání.
Je přirozenou potřebou každého člověka žít svobodně, pečovat o sebe a dělat služby pro druhé dobrovolně. Pokud si to dovolí, může se pak také snáze a radši svému okolí přizpůsobit, Když si to zakazuje, tak ho každé přizpůsobení druhým může stát mnoho životní energie.
Když se žena rozhodne a začne pěstovat svou svobodu a pečovat o své potřeby, tak obvykle nedělá nic, co by bylo pro rodinu ohrožující a rodina nezažívá žádné skutečné příkoří.Antonín Baudyš mladší - rozhovor

9. května 2013 v 12:32 Články


Myslím si, že jako ve většině případů osobností, které vybírám pro rubriku Moudrý Stařešina, ani v tomto případě nemusím předkládat podrobná životopisná data respondenta, abych jej představila. Stačí jméno zadat do Googlu a najdete veškerá možná data a reference. Antonín Baudyš ml. je renomovaný astrolog, kterého netřeba zdlouhavě představovat. Hovoří o něm jeho práce, ale především osobnost, člověčina, vědomí toho, že člověk musí jít cestou směrem k sobě, aby mohl prožít kvalitní život. Když jsem ho požádala o rozhovor pro Ze-mi, nezaváhal ani na minutu a konverzaci, kterou jsem s ním vedla, považuji za jednu z nejpříjemnějších a nejpřínosnějších v mém životě, ač byla stručná a věcná. Když jsem mu říkala, že mluvit s ním je čistá radost a podložila jsem to argumentem společné životní filosofie, odpověděl mi, že květina se nejlépe cítí, když může růst. A k tomu není co dodat. Potěšte se moudrostí aktuálního Moudrého Stařešiny, astrologa a krásného člověka Antonína Baudyše ml.

1. Jak moc se vaše ideály během let změnily? Když srovnáte názory, které máte dnes, a názory, které jste měl ve dvaceti letech, jsou výrazně jiné?
Své ideály považuji zpětně za přiměřené věku a době. Mým ideálem bylo pracovat, být nejlepší, žít zábavný život se ženou a dětmi. Stálý optimismus a mládí. Dnes je mi čtyřicet a toužím v sobě zrušit dělení na dobré a zlé. Toužím umět vše, co probíhá ve mně i kolem, přijímat srdcem, jako součást boží tváře. Mým ideálem už není pracovat, už jsem pracoval dost. Mým ideálem je být v souladu sám se sebou.

2. Jaký je váš názor na dnešní mladou generaci? Dnešní mladí lidé většinou vyrostli ve světě počítačů a další moderní techniky. Mají podle vás proto pokřivené hodnoty?
Mladí jsou v pořádku. Přišli na svět s vyšší vývojovou výbavou než my. A přinejmenším z toho titulu si zaslouží naši úctu. Při troše elementární pokory se od nich leccos můžeme učit. Dovedou se bavit, nekomplikovat věci a být nenucení. Rozumové a znalostní veličiny, které byly vlastní nám, jim jsou cizí. Dokáží se v tomto světě spokojeně pohybovat i bez nich. Vyrostl jsem také ve světě počítačů a vzal jsem si z toho to nejlepší. Když bych byl na místě svého třináctiletého syna, i dnes bych asi seděl u počítače. A čekal, dokud mne nenapadne běhat za holkama.


Velryby

7. května 2013 v 23:19 Videa, filmy, knihy

Podvodní zvuky s velrybami


Pro hloubkovou relaxaci nebo meditaci na alfa a théta vlnách.
Velryby, krásy oceánů, ve svém dvacetimetrovém těle uchovávají hluboké vědomí udržující planetu.

Vnější odzrcadluje vnitřní

6. května 2013 v 19:50 Články

Vnější prostředí jen odzrcadluje vnitřní stav člověka. Vnější prostředí je vykonavatelem, výkonným orgánem v kladení překážek, ale samotný problém, příčina, je zakotvena v člověku. Ten se na základě afinity (souvztažnosti) dostává do kontaktu s odpovídajícím prostředím. Je možno říci, že podvědomě si každý sám takové prostředí vyhledává. A to proto, že osud každému přichystá určité úkoly, které v životě musí splnit. Když problémy odsune stranou, snaží se jim utéci nebo je negovat, potlačit, začne ho karma nutit do učebního procesu. Člověk se stane obětí situace, v níž se část problému vyřeší už tím, že ji člověk prožije. Nesmíří-li se člověk s tím, co mu osud přinesl, není ani schopen pochopit hlubší smysl události a nevyřešená část problému se stává zárodkem dalších podobných situací. Přijetí osudu jako něco Prozřetelností nám dané, zve se pokorou, odmítnutí zve se pýchou.

Člověk se bez překážek neobejde, ve skutečnosti roste pomocí překážek. Vnější svět je tak pro nás nejspolehlivějším zdrojem informací o vlastní situaci, v níž se právě nacházíme. Vše, co nás potkává, má pro nás jistý význam. Vše, co osobně potkává jiné, má význam pro ně. Pochopíme-li, že vše nepříjemné přichází proto, aby to skryté a vnitřní (v podvědomí, nezpracované z minulých životů) se stalo zjevným, pak se naučíme poznávat vnitřní smysl vnějších událostí. S rozšiřujícím se vědomím roste schopnost správně zařadit a vyhodnotit informace takto v životě přicházející. Nejdůležitějším při tom je vytvořit harmonii se vším existujícím. Uznat skutečnost znamená uznat právo na existenci všech věcí. Pokud souladu hned nedocílíme, musíme hledat příčinu v sobě: člověk jako přesný obraz makrokosmu vše, co vnímá ve vnějším světě, najde i v sobě, v mikrokosmu. Stane-li se mi tedy cokoli nepříjemného, je to pouze výzva, upozornění, abych věnoval pozornost i této oblasti svého nitra.

Vnější prostředí je tedy ve skutečnosti jen zrcadlem, ve kterém člověk vidí sám sebe. Nemůže také nic jiného vidět, neboť z té pravé a objektivní skutečnosti filtruje jen to, k čemu má souvztažnost. V zrcadle vidíme sami sebe, přesto ho používáme, neboť nám ukazuje ty části nás samých, které bychom bez něj nemohli vidět. Je-li si člověk zrcadlové funkce prostředí vědom, poskytuje mu tento jev netušený zdroj informací o sobě. To vnitřní v nás se zrcadlí ve vnějším a my si můžeme uvědomit, co bylo v dosud v nás skryté, o čem jsme neměli třeba ani tušení. Tak se stává pozorování vnějšího prostředí a událostí, s nimiž jsme konfrontováni, jednou z nejlepších metod sebe poznání. Vše, co nás ve vnějším prostředí ruší a rozhazuje, dokazuje, že jsme se ještě nevyrovnali s analogickým principem v nás samých. Bojujeme za mír - mnohem jednodušší a k cíli vedoucí je, když uzavřeme mír sami se sebou.


Záření člověka

2. května 2013 v 23:05 Články

Vědci odhalili nové zvláštnosti jaderné (energetické) fyziologie člověka.
Informace o tom, že člověk může emitovat fotonové záření, vzrušila před několika měsíci internet. Tento objev odkrývá lidstvu nové možnosti, včetně značného prodloužení života.
Příběh pokračuje: V tyto dny byly zveřejněny výsledky výzkumů, které tato fakta potvrdily a zpřesnily podrobnosti o jaderné fyziologii člověka. Výsledky ukázaly, že radioaktivita člověka je cyklická a má vrcholy gama záření pětkrát za 24 hodin. To znamená, že každých 24 hodin probíhá přerozdělení radioaktivních zdrojů (prvků?), změna jejich aktivity a uvolnění energie.

Pokud to chceme znázornit a přirovnáme člověka k lampě, znamená to, že pětkrát se zapne a zasvítí. Z toho plyne, že musí existovat nějaký zdroj napájení.Výzkumy ukázaly, že tento zdroj se nachází v kostní a míšní tkáni lidského organizmu, kde je zkoncentrovaná většina přírodních radionuklidů.
"Podle provedených výzkumů a pozorování je možné předpokládat, že schopnost člověka generovat elektromagnetickou vlnu mu dovoluje uspořádat svoji biologickou strukturu, udržovat rovnováhu látkové výměny a snižovat přitom teplotní režim tím, že zapíná režim vlastního "chlazení", říkají výzkumníci Andrej Kričkov a členka Evropské akademie přírodních věd Olga Schneibel.

Během pozorování si vědci položili i druhou otázku: v kterém momentu života se člověk stává zdrojem elektromagnetické vlny. Pro nalezení odpovědi prováděli výzkum v ženském centru pro těhotné a v porodnici.
Zjistili, že úroveň gama záření těhotné ženy se až do porodu nijak neliší o ostatních lidí. Rozbor spektrogramu ukázal, že přerozdělení nebo předání záření matky dítěti neprobíhá. Plod v těle matky neprojevuje žádnou gama aktivitu ani několik minut před porodem..

Najednou po narození dítěte, během prvních 20 až 120 vteřin, spektrometr zaregistruje aktivitu radionuklidů nepříslušnou ani matce ani okolí. Z těchto sledování udělali vědci závěr:
při narození nějaký neznámý fenomén "podaruje" dítěti část energie, která člověka pak provází celý život.
V hodnocení těchto výsledků nazvali tento fenomén "vysoce organizované energetické prostředí".
Vědci z tohoto výzkumu udělali závěr, žepomocí vlastního elektromagnetického záření člověk komunikuje s okolním světem na principu otevřeného kvantově-energetického systému.