Červen 2013


Osho: Úsvit nového tisíciletí

26. června 2013 v 0:13 Články


OBJEVUJE SE NOVÝ ČLOVĚK. Podoba nového člověka není ještě jasná, avšak horizont rudne a brzy zde bude slunce. Je ranní mlha a podoba nového člověka není zřetelná, ale přece jen je několik věcí je o novém člověku křišťálově jasných.
A to je nesmírně důležité, protože od těch dob, co se opice stala člověkem, člověk zůstal stejný. Obrovská revoluce je na cestě. Půjde daleko hlouběji, než revoluce, která se přihodila, když opice začaly chodit po zemi a staly se lidskými bytostmi.

Tato revoluční změna vytvořila mysl, tato změna vnesla dovnitř psychologii. Nyní nastane další, daleko významnější změna, která vnese dovnitř duši, a tak člověk nebude pouze psychologickou bytostí, ale rovněž bytostí duchovní.
Žijete v jedněch z nejživějších časů vůbec.

Podle mě je toto nové vědomí nejdůležitější věcí, která se dnes děje. Rád bych vám o tomto novém vědomí něco řekl, o jeho orientacích a jeho charakteristikách, protože vy tomu máte pomoci vyjít z lůna ven - protože vy tím musíte být. Nový člověk nemůže přijít odnikud, musí přijít skrze vás. Nový člověk může být zrozen pouze skrze vaše lůno. Musíte se stát lůnem.Sebeláska

24. června 2013 v 2:09 Články

Sebestřednost a sebeláska jsou slova, která často mohou vyvolávat negativní reakci. Je přece neskromné a egoistické myslet jen na sebe. Je důležité a společensky žádoucí umět dělat kompromisy a myslet i na druhé. Vyplatí se ale tuto zkušenost prozkoumat. Když si dovolíme mít se rádi a myslet na sebe, často zjistíme, že pokud se dostatečně nestaráme o sebe, nejsme schopni se starat ani o ostatní. Dokud nezačneme milovat sama sebe, nemůžeme milovat v plné míře nikoho, protože předtím jsme "plnou míru" neznali. Kompromisy na úkor vlastních potřeb jsou bolestivé. Se sebeláskou ale vycházejí z pocitu vlastního vnitřního naplnění a skutečné chuti druhému vyjít vstříc.

Nejvyšší formy altruismu je schopen člověk, který s ním začíná právě vůči sobě. Dělají nám radost. Sebeláska je základem vnitřní spokojenosti, jistoty a úspěchů a opravdu kvalitních vztahů s okolím. Naše problémy, nemoci a neuspokojivé životní situace vycházejí na nejhlubší úrovni z negativního vztahu k sobě samým. Žijeme stále dědictvím křesťanské společnosti a řadu vzorců jsme přejali, nyní ale také žijeme v mimořádné době, kdy máme možnost se jich zbavit a přeprogramovat. Sebestřednost znamená "vnímat sebe sama jako střed svého světa" a "pobývat ve svém středu".Člověk přebývající ve svém středu si je lépe vědom sebe sama - svých potřeb, talentů a schopností, je tedy sebevědomý. Sebevědomí dává velkou vnitřní jistotu, pevnou půdu pod nohama.

Snižuje pravděpodobnost, že by se jedinec nechal přemluvit k něčemu, co je proti jeho vůli, hodnotám a je pro něj nevýhodné a oslabující. Svou lidskou hodnotu nemusí dokazovat, je přirozenou součástí jeho integrity. Sebestřednost je vlastní malým dětem a v rámci výchovy se ji tvrdě odnaučují, aby vyhovovaly společenským normám. V dospělosti při osobním rozvoji se ji lidé zase snaží získávat zpět, neboť zjistili, že pociťovaná vnitřní nepohoda, vychází právě z přílišného soustředění na vše kolem, jen ne na sebe. Sebeláska znamená uvědomit si vše, co k nám patří - veškeré potřeby, talenty a tvořivost. Také chyby, či charakterové nedostatky. Nemusí být jednoduché vidět se v pravém světle a ještě se přijmout. Přirozenou sebelásku v dětství zatlačila do pozadí výchovná kritika, která v nás vypěstovala sebekritiku, našeho průvodce v dospělém životě. Jedinou odpovědí na sebekritiku je tedy sebeláska a nastolíme tak opět rovnováhu.


SKUTEČNÁ MOC INDIGOVÝCH DĚTÍ

21. června 2013 v 2:32 Články


Říká se, že od roku 2007 indigové děti přijímají svůj "plán", který je založen na přísunu univerzální energie pro nové vědomí dětí na této planetě. Všechny indigové děti na Zemi by měly být nějakým způsobem organizovány.
Dojde k přeměně vědomí: indigové děti budou mít jediný společný cíl. Začnou intuitivně realizovat svůj plán. A jako vždy budou mít možnost svobodné volby a udělají to, co jen ony budou chtít. Budete svědky pomalého a svorného hnutí mladých lidí, v rámci něhož vznikne mnoho neobvyklých věcí, které se vznáší ve vzduchu už nyní.

Neměli bychom být překvapeni, jestliže indigové děti svrhnou vlády, vytvoří něco nemožného, budou vzdorovat systémům a popřou některé z posvátných pravd. Staré paradigma se by se mělo odporoučet.

Cíle indigových dětí
Jejich děti a vnoučata budou skutečnými mírotvorci budoucích časů. Jedním z jejich hlavních cílů je posunout nás směrem ke změně a přimět nás, abychom si uvědomili, že mnoho věcí, které nemáme rádi, ale přijímáme je ze zvyku, patří do starých, nepotřebných systémů. Otázka skutečné demokracie a rovnoprávnosti a jejich uplatňování bude důležitější než kdykoli v historii. Nový mír by měl zavládnout všude a mezi všemi lidmi - zeměmi, národy a jedinci. Tuto touhu nosíme všichni ve svém srdci, bez ohledu na to, jestli jsme mladí nebo staří, velcí nebo malí, bílí, černí nebo žlutí, indigové děti nebo dospělí.


ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O LIDSKÉ STRAVĚ

20. června 2013 v 10:26 Výživa

Neustále nás musí udivovat důmysl a dokonalost Přírody a na druhé straně pošetilost, hloupost a arogance lidského rozumu. Následující článek chce toho být malým dokladem. Většina lidí ví nebo tuší, že člověk ničí své přirozené životní prostředí a svým (pohodlným) způsobem života si zapříčinil mnoho civilizačních chorob.

Toho jsme svědky zejména posledních cca sto nebo dvě stě let uvědomíme-li si, že vše vlastně začalo průmyslovou revolucí). Málokdo však tuší, že si člověk pod sebou začal řezat pomyslnou větev již mnohem dříve, a to tehdy, když objevil oheň a začal si potravu tepelně upravovat, ať už se jednalo o pečení masa nebo nejrůznějších výrobků z obilovin.

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit na čtyři skupiny: masožravce (např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, medvěd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce (primáti). Každá z těchto skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla schopná strávit rostlinnou potravu - trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli dobře trávit maso, a krátké střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa.


Jaroslav Dušek uvádí přednášku Henriho Monforta - Vesmírná energie - strava budoucnosti

13. června 2013 v 23:24 Videa, filmy, knihy

Jaroslav Dušek uvádí přednášku Henriho Monforta

Vesmírná energie - strava budoucnosti

Henri Monfort prináša po prvý raz na Slovensko svedectvo o tom, že je možné žiť bez stravy. Už desať rokov sa živí iba pránou (energiou, ktorá je vo všetkom a všade okolo nás). Jeho život ani jeho učenie nie je o strave, ale o inom spôsobe vnímania sveta. Je to o jednote so všetkým, o novej spiritualite. Tento spôsob života, alebo aspoň jeho duchovná podstata je tu pripravená pre každého z nás.
Henri Monfort nám ponúka kľúč na vstup do tejto neprebádanej oblasti duchovna. Do oblasti, ktorá prináša slobodu, nezávislosť a trvalé zdravie. Jeho osobný príklad je toho dôkazom.

Jak zastavit utrpení?

12. června 2013 v 23:43 Cesty k Pravdě


Utrpení je něco, co nikdo nechce. A přesto je tady. Co dělat? Jak se ho zbavit?
Často mě lidé žádají o pomoc, jak zastavit utrpení. Lidé mi píší zprávy, v nichž říkají, jak moc trpí, jak neúnosné to je a jak moc chtějí, aby to přestalo. Tak jsem cítila, že k tomu něco řeknu.

Vím, jaké to je, když se člověk cítí mizerně. Opravdu. Cítila jsem se mnohokrát hrozně a vše, co jsem chtěla, bylo zemřít. Plakávala jsem a trpěla. Opakovaně se to vracelo a tak jsem viděla život - chvíle sladkého štěstí mezi pocity nedostatečnosti.
Obecně jsem nebyla v depresi, vyjma pár měsíců, kdy začal proces dekonstrukce (rozebrání), ale spíše mě život vysával obecně. Stále v pozadí převažoval trvalý pocit nedostatečnosti a hledání úlevy. Některé dny jsem se cítila silná, jiné naopak. Expanze - kontrakce. Neměla jsem ráda kontrakci.

Dělo se to přesně jako dech: dovnitř a ven. Právě teď, hruď se rozšiřuje a stahuje zpět v rovnoměrném rytmu. Přirozeně.

Utrpení je něco, co nikdo nechce. A přesto je tady. Co dělat? Jak se ho zbavit? Kdo pomůže? Haló!!

Pokud jsi chycen v bludném kruhu temnoty, cítíš bezmoc a samotu, pokud hledáš východisko, zde je:
Trpící neexistuje.Můj svět - Jitřenka

9. června 2013 v 0:53 Cesty k PravděJsem svobodný a nezávislý.

Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.

Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa. Nepotřebuji energii od jiných lidí.

Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.

Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.

Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.

Má energie je nevyčerpatelná.

Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.

Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.

Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.

Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.

Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle. Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.


Sedm kroků k překonání Ega - Wayne W. Dyer

9. června 2013 v 0:33 ČlánkyZde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.

1. Přestaňte se urážet
Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.
Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.

2. Vzdejte se potřeby vyhrávat
Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené.Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.
Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.