Srpen 2013

Životopis jógina - Paramhansa Jógánanda - Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara (úryvek) 1. část

29. srpna 2013 v 0:16 Cesty k Pravdě
Četli jste tuto knihu? Zde je krásná ukázka - kapitola 43: Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara


Ve tři hodiny odpoledne 19. června 1936 - týden po zjevení Kršny - jsem seděl v bombajském hotelu na lůžku, když tu mě vyrušilo z meditace oblažující světlo. Před mýma otevřenýma a užaslýma očima se celý pokoj proměnil v podivný svět a sluneční svit v nadpřirozenou nádheru.

Zalily mě vlny vytržení, když jsem spatřil postavu Šrí Juktéšvara z masa a kostí.
"Můj synu," řekl mistr něžně s úsměvem, který by okouzlil i anděly.
Poprvé v životě jsem nepoklekl v pozdravu k jeho nohám, ale okamžitě jsem pokročil kupředu, abych ho hladově vzal do náručí. Chvíle všech chvil! Zármutek uplynulých měsíců byl daní, kterou jsem považoval za nicotnou ve srovnání s bystřinou požehnání, jež se teď na mne řinula.

"Můj mistře, tak drahý mému srdci, proč jste mě opustil?" V přemíře radosti jsem mluvil nesouvisle: "Proč jste mě nechal odjet na kumbhmélu? Jak trpce jsem si vyčítal, že jsem od vás odjel!"
"Nechtěl jsem zasahovat do tvého blaženého očekávání, že uvidíš poutní místo, kde jsem se poprvé střetl s Bábádžím. Opustil jsem tě jenom na chvíli; cožpak už zase nejsem s tebou?"


Životopis jógina - Paramhansa Jógánanda - Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara (úryvek) 2. část

29. srpna 2013 v 0:16 Cesty k Pravdě

2. část..

Tělo z masa a krve je vyrobeno ze zpevněného, objektivizovaného snu Stvořitele. Na zemi je stále přítomna dualita: nemoc a zdraví, bolest a radost, ztráta a zisk. Lidské bytosti narážejí na omezení a odpor v trojrozměrných věcech. Je-li touha člověka žít vážně otřesena nemocí nebo jinou příčinou, přichází smrt; těžký převlečník masa je dočasně odložen. Duše však zůstává uzavřena v astrálních a kauzálních tělech. Přilnavou silou, která drží pohromadě všechna tři těla, je touha. Síla nesplněných tužeb je kořenem veškerého zotročení člověka.

Fyzické tužby mají své kořeny v egoismu a smyslových rozkoších. Puzení k smyslovým zážitkům nebo jejich svůdnost je mocnější než síla touhy spojená s astrálním lpěním nebo kauzálními vjemy.
Astrální touhy se soustřeďují na požitek ve formě vibrace. Astrální bytosti si užívají éterickou hudbu sfér a uchvacuje je pohled na veškerou tvorbu jako nevyčerpatelná vyjádření měnícího se světla. Astrální bytosti rovněž cítí světlo čichem a chutí a hmatem. Astrální touhy jsou proto spojeny se schopností astrální bytosti vnímat všechny objekty a zkušenosti jako formy světla nebo jako zhuštěné myšlenky či sny.

Kauzální touhy uspokojuje jedině vnímání. Téměř osvobozené bytosti, uvězněné jenom kauzálním tělem, spatřují v celém vesmíru realizaci snových idejí Boha; mohou pouhou myšlenkou zhmotnit cokoli a vše. Kauzální bytosti proto považují fyzický smyslový požitek nebo astrální potěšení za hrubé a pro jemnou citlivost duše dusivé. Kauzální bytosti realizují svoje tužby tím, že je okamžitě zhmotňují. Kdo zjistí, že ho pokrývá jenom tenký závoj kauzálního těla, může přivést k projevu celé vesmíry jako Stvořitel. Protože všechno stvoření je zrobeno z kosmické tkaniny snů, má duše tence oděná kauzalitou velikou realizační sílu.


JERICHO SUNFIRE – PROČ JÍME?

28. srpna 2013 v 2:01 Výživa

JERICHO SUNFIRE - PROČ JÍME?

video

Velice důležité zamyšlení. Jídlo - největší "podvod" na lidstvu.


Jericho Genesis Sunfire - breatharián a osobní fitnes guru

28. srpna 2013 v 1:50 Výživa

Jericho Genesis Sunfire je bývalý profesionální ragbyový hráč, který hrál pro Oldham Ragby Ligu fotbalového klubu a v Londýnském Crusaders ve Velké Británii. Po letech, kdy byl frutariánem, liquidariánem a wateriánem se přikláněl směrem k breathariánství. Vysvětluje, že bytí bez jídla nám pomáhá rozvíjet a objevovat naše vnitřní Já.

Můžete nám říct, proč je pro vás tak důležité být breatharián?

"Skutečnost, že jsem breatharián, je jednoduše proto, že je to vše o rozvíjení vašeho lidského potenciálu a vaší vlastní intuice."

Mohl byste nám říct trošku o lidském potenciálu?

"Nuže, věřím, že lidský potenciál je v podstatě to, co s ním uděláte. Již jsme schopni nekonečně mnoha věcí, o kterých dokonce ani nevíme, ještě ani věda se toho nedotkla - nedokáže to dokonce vysvětlit. Takže podle mne lidský potenciál je v podstatě - laicky řečeno - dát pryč vše z cesty, co může třeba sabotovat váš vývoj."

Co je dle vašeho pojetí největším lidským potenciálem?

"Podle mě je to to, co z něho uděláte. Je to doslova to, co chcete a jak moc to chcete a co jste ve skutečnosti ochotni vlastně udělat, abyste byli nejlepší, jak můžete být, ve skutečnosti dokonce překonat to, co si myslíte, že můžete být."


Přirozená živá strava - Věra Talandová - kniha receptů

26. srpna 2013 v 23:06 Výživa


Doporučuji tuto knihu plnou inspirace a receptů raw stravy.
Vlastní zkušenost, jednoduché popisy a krásné obrázky.
Více o knize najdete

ZDEFrantišek Drtikol - filosofie

22. srpna 2013 v 19:59 Cesty k Pravdě


Nejvyšší filosofií jest držet hubu.
…moudrého to neškrábe. On ví: perla zůstala perlou.
…a tu poznáte, že je stále Genese, že stále, každým okamžikem Duch Boží
vznáší se nad vodami a že stále zní Jeho: Staň se - od věčnosti do věčnosti…

Střed vesmíru je všude.
Nechtít nic od času. Jakmile idea vznikne, už to vše mám, a na tom zakládat. Když přijde idea, přijde zároveň síla k vykonání této idey. Jsem-li příčinou, jsem již i následkem. Slunce se nestará o to, jestli některou květinku spálí. Jeho paprsky se nestarají, zda ji spálí, nebo pomohou v jejím vzrůstu. Vi dobře, že obé je správně. Já - Vědomí, Jsem - je Bytí, Já Jsem - je Vědomí, Život.
Vědomí se dívá na Sebe Sama. Bůh je Jeden, a proto člověk - zasvěcenec musí zůstat také jeden. Nekomplikovat, a vše sjednotit, neb On sám je Jednoduchý. Nemyslet na Boha, ale myslet Jím. Když si vzpomenu na Boha, jsem rozdvojen. V Přítomnosti Boží je i myšlenka na Boha hříchem.


Válka o vědomí - Graham Hancock - video

21. srpna 2013 v 0:34 Videa, filmy, knihy

Válka o vědomí

video

Přednáška Grahama Hancocka (britský spisovatel a novinář zabývající se historií a mystériem lidského vědomí.

Škola živé stravy - Anna Hýžová - kniha receptů

20. srpna 2013 v 0:08 Výživa

Doporučuji tuto knihu receptů Živé stravy


Co je živé, to dává život i nám.
Barevné a plné energie.
Lék na všechny nemoci je jídlo. Není potřeba nic komplikovat ani draze platit za léky a doplňky, které škodí.
Lidské tělo je příroda, proto k němu patří zas jen příroda.
Člověk může jíst a přitom být přirozeně štíhlý.
Můžeme vonět po ovoci.
Můžeme být šťastní.
Můžeme být znovu božští.

Více o knize například ZDE
MYSL JE STAVITEL - Edgar Cayce

9. srpna 2013 v 19:36 Články

Jak zlepšit svou budoucnost.

Ezoterická tajemství Edgara Cayceho, nejslavnějšího jasnovidce dvacátého století, jsou nástroji, jež vám pomohou utvářet vaši bu¬doucnost. Filozofie Edgara Cayceho slibuje dvě věci:


1. Svoji budoucnost si vytváříme sami. Jsme jedinečnými bytostmi se schopnostmi utvářet svůj život.

2. Naše budoucnost nás ovlivní: náš život je řízen osudem, k němuž jsme vedeni.


Není nutné, abychom se uchýlili do kláštera či ašramu na druhý konec světa. Není nutné, abychom se snažili dostat do vyšších dimenzí, abychom našli Boha. Duch žije uprostřed denního žití, je pouze na nás, abychom to rozpoznali.

Vyrovnanost je významným principem, obzvláště vyváženost mezi psychologií zaměřenou na pomoc sobě samému a intervencí božské milosti. Cayceho výklady, stejně jako doporučení Buddhy a psychiatra Carla Junga oceňují střední cestu, vedoucí mezi extrémy. Individuální růst lze realizovat pomocí harmonického spojení osobního úsilí na jedné straně a vzdání se vyšší síle na straně druhé.


Být léčitelem je nebezpečné - Sergej Lazarev

9. srpna 2013 v 19:26 Články

Sergej Lazarev zkoumal, co se děje při běžném léčení, kdy léčitel například předá negativní energii pacienta domácímu zvířeti, rostlině, voskové figuríně, vodě, středu Země nebo vesmíru, anebo tuto energii různými způsoby spálí.
Na úrovni pole (tj. naší aury) tato energie, které je potenciálně agresivní, přechází do pole tohoto objektu, deformuje ho a automaticky se vrací do pole léčitele a jeho příbuzných. Takto dochází k dvojitému negativnímu účinku. Cílový objekt se deformuje a léčitel dostane zpátky přesně stejnou energii, kterou se pokoušel odstranit.
Prostřednictvím společného energetického pole pak trpí nejen léčitel, ale i celý jeho rod.
Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj člověka, vede k destrukci, varuje Sergej Lazarev. "Odstranění příznaků není v žádném případě léčbou."

Rodiče utváří fyzický stav i osud svých dětí
Rodiče, děti a vnuci představují na úrovni energetického pole jednotný celek. Chování a emoce rodičů mají bezprostřední vliv na fyzický stav jejich dětí. Pokud se tedy změní psychika rodičů, změní se také fyzický stav jejich dětí.
Pokud se chováme negativně ve vztahu k našim blízkým, vytváříme tím deformace (poškození aury) jak ve svém, tak v jejich energetickém poli. Působí to jako dlouhodobé zablokování zdravého a šťastného života, neboť vlivem těchto deformací už není naše pole v souladu s vesmírným polem, které nás obklopuje.
A právě vesmírné pole se neustále stará o to, aby blokovalo tyto deformace, neboť mohou ohrozit vesmír jako takový.
Tento princip ovlivňuje každého z nás jinak. V závislosti na tom, jaký máme vztah k životu, může tento vliv zeslábnout a nebo zcela zmizet. Pokud je například člověk dobromyslný, tento vliv se podstatně ztlumí.
A pokud milujeme Boha celým svým srdcem, pracujeme na sobě a usilujeme o duchovní růst, může tento vliv zcela přerušit.


Jiddu Krishnamurti: Volnost, která neví

9. srpna 2013 v 19:08 Cesty k Pravdě


Touha po nových a nových zkušenostech poukazuje na vnitřní chudobu. Domníváme se, že díky jim unikneme sami sobě, ale všechny zkušenosti jsou podmíněny tím, co už jsme. Je-li vaše mysl malicherná, žárlivá, plná strachu, můžete sáhnout po nejrafinovanější droze, ale spatříte jen její vlastní malé výtvory a bezvýznamné projekce sebe sama.Většina z nás by chtěla určitou trvalou a plně uspokojivou zkušenost, kterou by nemohla rozrušit žádná myšlenka. Velké uspokojení je nesmírně útěšné. Čím déle trvá a čím je náš zážitek širší a hlubší, tím větší potěšení přináší. A tak nám potěšení diktuje nejen druh vytoužené zkušenosti, ale je i kritérium, podle něhož ji pak budeme poměřovat.

Všechno měřitelné se však nachází v hranicích myšlení a má tendenci vytvářet iluze. Lze mít nejúžasnější zkušenosti, a přece může běžet o klam. Všechny vaše vize budou nutně odpovídat tomu, čím jste podmíněni, ať už se vám zjeví Kristus, Buddha či cokoliv jiného, v co shodou okolností věříte. A čím silněji věříte, tím silnější budou zakoušené vize - projekce vašich žádostí a tužeb. Takže při hledání něčeho základního - například pravdy - je vašim měřítkem potěšení, které určuje, jak vlastně má vaše zkušenost vypadat. Z toho důvodu je každá už předem bezcenná.


Zázračná detoxikace - Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci - Robert Morse - kniha

5. srpna 2013 v 1:28 Výživa

Zázračná detoxikace

Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci


- Robert Morse -

výborná kniha


Anotace:

Zázračná detoxikace je kniha, která vás naučí jak zbavit tělo toxinů, ničících vaše zdraví, a pomůže zahájit proces úplné buněčné regenerace, vedoucí k opravdovému uzdravení. Obsahuje abecedu detoxikace a odpovídá na základní otázky, které s ní souvisejí: Proč a kdy detoxikovat?
Co můžeme od detoxikace očekávat? Jak detoxikace probíhá a jak dlouho trvá? Vedle toho vysvětluje užívání jednotlivých syrových potravin a bylin pro čištění a léčení každého orgánu a systému i každé nevyváženosti v těle. Podrobně líčí vzájemnou provázanost těla, mysli a duše při nabývání pevného zdraví na celý život. Předkládá doslova zázračnou detoxikační dietu a ukazuje, jak ji máme sladit s běžným životem.
Kromě toho zahrnuje celou řadu snadno využitelných odkazů, seznamy bylin a bylinných směsí, vlastnosti potravin, minerálů, fytochemikálií a buněčných solí, recepty na syrová jídla a podrobný rejstřík.


Kniha ke stažení:

ZDE
Dotyk božství

1. srpna 2013 v 0:52 Cesty k Pravdě…..je těžké psát o "dotyku božství", jehož hloubka procítění nemůže být svázána žádným ze slov, jakožto produktu lidského rozumu. Ta nezměrnost, ta neohraničenost, ta nekonečnost, ten zdroj lásky ztrácí punc okamžikem, kdy se snažíme o racionální popis. Hluboký prožitek je iracionální v okamžiku racionální snahy se mu přiblížit.

Slova a myšlenky, z ticha zrozené…..

To ticho v nás není prázdnota.
Když jej doopravdy nalezneme, zjistíme, jak inteligentní božská substance z něj vyvěrá.
Je odpovědí na všechny naše otázky.
Neodpovídá slovy, ukazuje obrazy a zahrnuje nás pocity.
Je přítomné a není následováno pochybnostmi. Je skutečné. Je přijmuté.
Je tak skutečné, jako slzy, které tento prožitek doprovází.
Je tak skutečné, jako zesílený tlukot srdce a vzrušení, které prožíváte.
Radost ze setkání, jako by jste se vrátili po dlouhé době opět domů mezi své.

Vše je nekonečné a celistvé, není rozdílu ani potřeby rozdělovat.
Vše je jedno jediné a správné.
Všichni jsme dokonalí a krásní.
Láska je tím tichem, kterému se tolik lidí snaží vyhnout.
…….žijme v lásce a buďme tiší…..


kristlof