Říjen 2013

Musela jsem zemřít - Anita Moorjani - kniha

28. října 2013 v 19:12 Videa, filmy, knihy


Anita Moorjani ve své inspiritavní autobiografii líčí, jak jí po čtyřech letech boje se zákeřnou nemocí tělo vypovědělo službu. Dostala se do neobyčejného stavu zážitku blízké smrti a v něm si uvědomila svou vlastní hodnotu... i skutečnou příčinu své nemoci. Když nabyla vědomí, její stav se zlepšoval takovou rychlostí, že ji za několik týdnů bez jakýchkoli známek rakoviny propustili z nemocnice.
Vyrůstala v tradiční hinduistické rodině uprostřed převážně čínské a britské společnosti a odmalička ji silně ovlivňovaly nejrůznější kulturní a náboženské zvyklosti. Po léta se snažila najít svou vlastní cestu a zároveň splnit veškerá očekávání ostatních. V důsledku zjevení, které prožila na onom světě, si uvědomila, že má sílu samu sebe vyléčit.. a že ve vesmíru se dějí zázraky, jaké si nedokázala ani představit.
V knize Musela jsem zemřít se Anita dělí s čtenáři o všechno, co už ví o nemocích, léčení strachu, "bytí láskou" a skutečné velkoleposti každého člověka.
Její kniha nás utrvrzuje v přesvědčení, že jsme duchovní bytosti, které prožívají lidskou zkušenost, a že všichni tvoříme jednotu.

Velice silný příběh ženy, která se podívala na druhý břeh, aby poznala to, co popisují osvícení mistři..
Že jsme jediným Vědomím, které se projevuje ve formách a příbězích. Přináší nám svědectví, že jsme láska a naším jediným pravým posláním je být sami sebou a pravdiví. Zářit sama sebe zevnitř ven.


Smysl Života je poznat Sám Sebe - Marcelka

25. října 2013 v 0:46 Videa, filmy, knihy

Smysl Života je poznat Sám Sebe - Marcelka

krátký audiozáznam z přednášky Marcelky z hor


Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pojmenovat,
není věčné a neměnné jméno

Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.
Pojmenované je matkou všeho stvoření.

Proto ten , kdo zůstává bez žádosti,
proniká k jádru této tajemnosti;
kdo je naplněn žádostmi,
postihuje jen vnější tvářnost věcí.

To obojí - ač má rozličná jména -
vyvěrá ze stejného prapůvodu.
Stejnost - toť hlubina záhadnosti.
Záhada všech záhad,
Brána veškeré tajemnosti.

Lao-c'

Mooji - Nepotřebuješ být milována

18. října 2013 v 1:03 Videa, filmy, knihy

Mooji - Nepotřebuješ být milována

video

Krásný návod, jak jít do hloubky jakéhokoliv problému.

Eduard Tomáš - MEDITACE

17. října 2013 v 0:53 Videa, filmy, knihy

Eduard Tomáš - MEDITACE

audio

Co je to meditace a jak ji praktikovat - v podání českého duchovního učitele,
jogína, mystika a spisovatele, doktora Eduarda Tomáše.Zákon osudu

15. října 2013 v 13:07 ČlánkyČlověk má svobodu volby. Proti této svobodě však stojí konfrontace s následky jeho konání. O to se stará zákon osudu neboli zákon příčiny a důsledku, který se projevuje jako osud. Osud není ani neprozkoumatelné Boží rozhodnutí, ani slepá náhoda. Spíš je to ten nejspravedlivější zákon, který známe a který zní: "Každý dostane to, co zapříčinil. Nic míň, nic víc a nic jiného." Osud je tedy vždy šitý na míru našim individuálním potřebám. Vypořádání se s osudem vede nakonec k setkání s onou Jedinou silou, jíž říkáme Bůh.

Člověk je stvořitel, nositel a překonavatel svého osudu. Každá myšlenka, každý pocit, každé slovo a každý čin jsou příčiny, za nimiž následují důsledky. Každý důsledek ve své kvalitě i kvantitě vždy odpovídá příčině. Neexistuje tedy ani náhoda, ani odměna či potrestání, nýbrž jedině a pouze příčina a následek. Osud je souhrn následků našich rozhodnutí. Není možné něco udělat a utéci před důsledky. Zákon osudu požaduje po člověku vědomé převzetí plné odpovědnosti za svůj život a stará se o to, aby byl konfrontován s důsledky svého jednání tak dlouho, až problémy, které sám vytvořil,vyřeší, a tím se osvobodí.

Zákon osudu zakročí tedy tam, kde člověk sám není schopen nastolit harmonii ve stvoření. Zákon sám o sobě nemá žádnou schopnost rozhodování. Říká jen: "Když uděláš tohle, stane se tohle. Když uděláš tamto, stane se tamto. Ty jsi stvořitel a ty rozhoduješ." Každý tedy dostane to, co zapřičinil. Ať již dostane cokoliv, vždy to zapřičinil sám, bez ohledu na to, skrze koho se to děje. Ten druhý je vždy jen poslem osudu. Kdo dnes zaseje myšlenku, ten zítra sklidí čin, pozítří zvyk, posléze i charakter a nakonec svůj osud. A přesto je nám dána svoboda volby, co chceme stvořit. Zákon osudu nás konfrontuje jen s následky našeho jednání. Zákon osudu tedy neomezuje svobodu jednotlivce.


Modlitba sv. Františka z Assisi

14. října 2013 v 23:44 Videa, filmy, knihy

Modlitba sv. Františka z Assisi

video

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych
netoužil po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Don Miguel Ruiz - Je to vaše království a váš život

11. října 2013 v 0:17 Články


Jakmile se přijmete takoví, jací jste, již se více neposuzujete. Jakmile přijmete všechny ostatní takové, jací jsou, již je více neposuzujete. Potom se ve vašem světě stane něco neuvěřitelného: naleznete mír. Nejste v konfliktu sami se sebou, nejste v konfliktu s nikým jiným. Veškeré konflikty, které lidé mají, jsou způsobeny tím, že chybí respekt. Každá válka se děje, protože jsme nerespektovali způsob života ostatních umělců. Namísto respektování jejich práv začínáme druhým nutit to, čemu věříme. Namísto míru je tu válka.

Respekt je jako hranice. To, co nazýváme svými právy, se s respektem slučuje. Máme svá práva, stejně jako všechno, co ve vesmíru existuje, má svá práva. Žijeme ve světě, o nějž se dělíme s miliardami dalších bytostí a respekt umožňuje všem snivcům žít v harmonii a míru.

Ráj je královstvím, kde my jsme králem nebo královnou. Mám své osobní království a je to ráj, ale nebyl to vždy ráj. Naše království se stalo rájem v okamžiku, kdy jsem sebe i druhé přestal posuzovat - když jsem se rozhodl zcela respektovat své království i království všech ostatních. Pátá dohoda se také týká respektu, protože respektuji ostatní umělce, když jejich příběhu naslouchám. Než abych ostatním umělcům pomáhal jejich příběh psát, umožňuji jim psát jejich vlastní příběh.

Nikdy nebudu tím, kdo píše váš příběh, stejně jako nikdy nikomu nedovolím, aby psal ten můj. Respektuji vaši mysl, váš sen, vaše dílo. Respektuji vše, čemu věříte. Respektuji vás, když se vám nesnažím říkat, jak máte žít svůj život, jak se máte oblékat, jak máte chodit, jak máte mluvit, jak máte dělat cokoliv, co ve svém království děláte. Jakmile se pokusím vaše království kontrolovat, již vás nerespektuji a ocitneme se ve válce o vládu nad vaším královstvím. Jestliže se pokusím kontrolovat vás, tak sám ztrácím svou svobodu. Má svoboda tedy spočívá v tom, nechat vás být kýmkoliv jste, kýmkoliv chcete být.

Mým úkolem není změnit vaši virtuální realitu. Mým úkolem je změnit sám sebe.

Jste králem nebo královnou svého království. Je to vaše dílo. Je to místo, kde žijete a je to celé vaše.

Sníte si své království a ve svém království můžete být naprosto šťastní. Jak?

Za prvé, potřebujete své vlastní království respektovat, jinak to království bude záhy peklem a nikoliv rájem. Za druhé, nikomu nedovolíte, aby vaše království nerespektoval. Kdokoliv vaše království nerespektuje, vaše království opustí. Je to vaše království a váš život.

Z knihy: Pátá dohodaDUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ

7. října 2013 v 23:43 Články

Většina lidí dnes pořád ještě věří, že nemoc je tělesná porucha, která nás postihuje zcela náhodou a jiného náhodou zase ušetří.

Není tomu tak. Samotná nemoc je spíš disharmonie ve vědomí člověka. Hlubším smyslem nemoci je, abychom se vzpamatovali, abychom naslouchali svému nitru a změnili své chování a myšlení dokud je čas. Záleží pouze na nás, zda-li to bude pouze jemné upozornění či ráznější přinucení.

Vyléčit člověka neznamená nastolit původní stav, protože ten způsobil nutnost nemoci. Skutečné léčení směřuje k rozšíření našeho vědomí a směřuje k novým poznatkům.

Ať je naše nemoc v jakémkoliv stádiu, vždy za ní stojí nějaký nevyřešený problém, neschopnost nebo nechuť reagovat správně na určité požadavky života. Příznak nemoci nás tedy upozorňuje na chybný duchovní postoj a vybízí k nápravě. Jestliže příznak ignorujeme, vyšle k nám bolest, a ta upozorní na poselství. Pokud toto poselství odmítáme přijmout, může následovat až smrt.

Naše tělo k nám neustále hovoří. Na nás je, abychom porozuměli jeho řeči. Příznak nám tedy pomáhá rozeznat nedostatek ve vědomí, který se promítl na fyzickou rovinu a nutí nás k dalšímu kroku našeho rozvoje. O uzdravení můžeme mluvit pouze tehdy, pokud jsme dokonalejší než předtím.


O živé stravě a disharmonii člověka

6. října 2013 v 18:11 Výživa

O živé stravě a disharmonii člověka

audio

Nemoc je důsledek toxických látek v těle. Dostávají se tam z potravy, životního prostředí nebo vznikají v těle vlivem negativních myšlenek, pocitů a činů. Z knihy G.Weidner: Cesta ke zdraví.POZNÁNÍ A SAMÁDHI podle Fráni Drtikola - vlastní text - video

6. října 2013 v 1:07 Videa, filmy, knihy

POZNÁNÍ A SAMÁDHI podle Fráni Drtikola - vlastní text


video

Slavný český mystik a fotograf vysvětluje,
jak máme chápat a vnímat SAMÁDHI, a jak ho dosáhnul on sám.


Čte Gabriela Filippi, v komponovaném večeru Doteky Léčivého divadla. Praha, Art Space, Řetězová 7.
Pro GoschaTV natočil Igor Chaun, 29. 9. 2013.

Samádhi je pálíjské i sanskrtské slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění. Doslova přeloženo znamená "připevnění", "ukotvení" mysli na jeden objekt. V buddhismu je samádhi první ze dvou forem kultivace mysli. Jejím cílem je uklidnění mysli (samathá) a její zaostření (ekaggata), které pak umožní intuitivní vhled do pravé podoby skutečnosti. V hinduismu je, na rozdíl od buddhismu, samádhi nejvyšším stavem mysli. Většinou se tak označuje dočasná zkušenost dosažení absolutní skutečnosti (prožití jednoty átma a brahma, sjednocení s božstvem.

Dobrý zrak bez brýlí - František Vícha - kniha

3. října 2013 v 21:57 Videa, filmy, knihy

Příručka o provádění očních cviků k odstranění očních vad,
očních neduhů a nemocí, sestavena z různé zahraniční literatury.

doporučuji

Vyléčení muže s roztroušenou sklerózou

3. října 2013 v 21:35 Články

PŘÍBĚH KARLA VOSTRUHY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
A KOMENTÁŘ ING. HANY BLÁHOVÉ

Za svůj relativně krátký život jsem už toho hodně zažil a viděl mnoho neštěstí. Viděl jsem, co dokáže farmaceutický průmysl, viděl jsem a zažil, co dokáží ignorované viry, paraziti, bakterie a plísně. Je smutné to vidět, ale o to radostnější vidět zlepšování se při likvidaci patogenů. Proto prosím všechny příjemce tohoto mailu (posílám to všem, kterým jsem někdy napsal mail a a našel v seznamu): pročíst, zamyslet se nad obsahem a přeposlat dál či nějak sdílet. Text je psán velmi mírně, ale realita byla nesrovnatelně horší. Nehledám slávu a uznání, ale chci zabránit zbytečně zničeným životům, zbytečným úmrtím.

Přeji všem postiženým RS-kou, autismem, Parkinsonem, celiakií, lupénkou, astmatem a dalšími strašlivými chorobami, nepropadejde na mysli, získejte naději a pokuste se utéct ze smrtících pasti do nichž jste upadli.

Mgr. Karel Vostruha

P.S. každá nemoc má příčinu v parazitech, virech, bakteriiích, plísních a patogenních zónách

Velký bratr pravil: "Roztroušená skleróza je neléčitelná!"

Než začnu popisovat svůj příběh, chci poděkovat ing. Bláhové, a hlavně MUDr. Řezníčkové za záchranu života. Začnu od počátku.