Únor 2014

Adyashanti - Smysl života

27. února 2014 v 1:41 Videa, filmy, knihy

Adyashanti - Smysl života

.. A co když je to o ničem? .. :))

audiozáznamCHUDOBA NENÍ DUCHOVNÍ NEMOC! - Jan Menděl

26. února 2014 v 21:05 Články

Chudoba ještě nikdy nebyla překážkou na duchovní cestě, zatímco bohatství téměř vždycky.

Určitě každý z vás už mnohokrát slyšel, že chudoba je duchovní nemoc. Že člověk, který má finanční problémy nebo žije z měsíce na měsíc, dělá něco špatně, především ale špatně myslí. Tento názor vzniknul v Americe v dobách, kdy se rodilo hnutí New Age, a kupodivu se v tomto hnutí nejenom udržel, ale tak silně zakořenil, že efektivní pozitivní myšlení už je dneska vlastně synonymem finančního úspěchu. A vzhledem k tomu, že se většina lidí v dnešní době dostává k duchovnu právě skrze tuto masivní vlnu New Age, dochází často k velkým zmatkům v hlavě kolem tématu peněz a bohatství. Všichni přední autoři a řečníci New Age, kteří dnes nejhlasitěji mluví o duchovních principech, jsou na prvních místech žebříčků nejprodávanějších knih, a vydělávají miliony. A aby své čtenáře ještě více oslovili, slibují jim, že pokud budou myslet jako oni, budou i oni brzy vydělávat miliony, protože se narodili proto, aby žili v blahobytu a nadbytku. Já vím, že to spektrum je široké a nejde všechny házet do jednoho pytle, ale bohužel celá tahle škála New Age se časem slila do jednoho odvaru a co se týče peněz, rozsudek zní jasně: pokud nejsi finančně hodně v pohodě, děláš něco blbě!

Na tomhle místě chci ještě říct, že nechci kritizovat žádné autory ani směry. Mnoho z těchto autorů mě na začátku hodně pozitivně ovlivnilo a právě díky nim a tomuto ohromnému hnutí se po celém světě zrodil neuvěřitelný zájem o esoteriku, byť jsou pohnutky k tomuto zájmu zpočátku čistě materialistické. Chci jenom nabídnout jiný pohled na věc:

Peníze mají z duchovního hlediska asi takovou hodnotu jako loňský sníh. Lidi vždycky museli řešit jak přežít, vždycky museli sehnat jídlo, aby uživili sebe a svoje rodiny. Na tom se nic nezměnilo. Chudoba určitě není ctnost, ale bohatství taky ne. Úspěch v životě si musíme zasloužit. Podle dnešních světských měřítek není úspěch možná vždy založený na zásluhách, ale tato měřítka jsou příliš krátkozraká. Není úspěch jako úspěch, ale kdo má v něčem opravdový zdravý úspěch, tak si ho zasloužil svými předchozími činy, ať už v tomhle nebo jiném životě.


Realita zrcadlí stav naší mysli - Rozhovor s Jaroslavem Duškem

23. února 2014 v 17:40 Články

V jeden příjemný podvečer jsme si tak povídali s panem Duškem na Novotného lávce, pod okny se leskla Vltava, slunce svítilo...
Měla jsem připravené otázky, dlouho předem promýšlené. Jeho odpovědi byly jiné, než jsem očekávala, a já si připomněla doporučení ze Čtyř dohod: nevytvářejte si žádné domněnky.

Až Vám bude smutno, běžte se podívat do divadla na Pátou dohodu Dona Miquela Ruize v Duškově podání. Uvidíte na vlastní oči, uslyšíte na vlastní uši, budete se hodně smát a možná trochu přemýšlet, jak jsme my lidé tak trošičku směšní, když se bereme vážně a věříme všem těm pravdám, co nám vtloukají "velcí učitelé" od dětství do hlavy. Pod vší ironií a nadsázkou k Vám proudí čistá radost, láska a pochopení. A podle výrazů odcházejících diváků si dovolím říct, že jsem nebyla sama, v kom se alespoň na chvíli rozsvítilo světlo.


Do svého pořadu Duše K zvete nejrůznější osobnosti, jejichž názory, učení či postupy léčby se většinou vymykají obvyklým způsobům. Jaký je hlavní důvod těchto setkání?

Duše K je koncept, který kdysi dávno vzniknul již v Českém rozhlase. Oslovuji lidi, kteří svůj obor bádání otevírají i dalším impulzům nebo vlivům, dívají se na svět otevřenýma očima a bez předsudků. To je smysl Duše K.


Byl to ráj nebo nirvána? - Robert Monroe

15. února 2014 v 22:27 Články

Při svém cestování mimo tělo poznal autor vrcholný stav bytí Existence.
Zde je úryvek z knihy, kde popisuje tento "prostor",v kterém se ocitl:


Třikrát jsem "šel" na místo, pro jehož přesnější popis se mi nedostá­vá slov. Opět je to ta vize, ta interpretace, dočasná návštěva tohoto "mís­ta" nebo stavu bytí, která přináší v historii lidstva tolikrát opakovaný vzkaz. Jsem si jistý, že by to mohla být část ráje, jak ho chápe naše nábo­ženství. Určitě to také musí být nirvána, samádhí, vrcholná zkušenost, tak jak nám ji prezentují mystikové všech dob. Rozhodně je to stav bytí, který různé osoby popisují velmi různě.

Pro mě to bylo místo nebo stav naprostého čistého klidu a míru a přes­to intenzivních, nádherných emocí. Bylo to jako vznášet se v teplých, měkkých mracích, kde není ani nahoře, ani dole, kde nic neexistuje jako samostatná část hmoty. To teplo není jen kolem vás, ale je i na vás a ve vás. Vaše vnímání je zamlžené a zcela okouzlené dokonalým prostředím.

Mraky, ve kterých se vznášíte, jsou prozařovány paprsky světla, jejichž tvary a odstíny se neustále proměňují. Koupete se v nich, když přes vás přecházejí, a každý z nich je nádherný. Rubínově červené paprsky světla, nebo něčeho víc, než je světlo tak, jak ho známe, protože žádné světlo vám nepřinese takový pocit smysluplnosti. Všechny barvy spektra se ne­ustále objevují a zase mizí, nikdy náhle nebo prudce, a každá z nich s se­bou přináší jiný druh uklidňujícího a mírného štěstí. Jako byste byli v mra­cích obklopujících věčně zářící západ slunce a zároveň i jejich součástí; s každou proměnou té živoucí zářící barvy se zároveň měníte i vy sami. Reagujete a vstřebáváte do sebe tu nekonečnou modř, žluť, zeleň a čer­veň a všechny odstíny mezi tím. Všechny jsou vám blízké a známé. Cítí­te, že sem patříte. Tady jste doma.


Mooji - Překonej strach dojít až do konce - video

15. února 2014 v 16:31 Videa, filmy, knihy

Mooji - Překonej strach dojít až do konce

video - satsang

Milovaný Bože
Kéž si nikdy nezačnu představovat, že jsem něco.
Kéž nikdy nezapomenu, že jsem nic.
Jakou milostí jsi jen oblažil tuto bytost-
tím že jsi uvolněný prostor
vyplnil sám sebou!
~ Mooji
Robert A. Monroe - knižní trilogie

13. února 2014 v 13:34 Videa, filmy, knihy

Co je za hranicí našeho fyzického světa? Jak to je "na druhém břehu"?
Je možné se již za života v těle podívat hlouběji za "realitu" časoprostoru?

Robert Monroe začal mít spontánní zážitky OBE a této oblasti věnoval 30 let výzkumu.
Založil Institut na zkoumání totoho jevu a napsal tři knihy, v kterých se s námi dělí o své objevy:

Trilogie knih

Cesty mimo tělo

Daleké cesty

Návrat k pramenůmUkázka z poslední knihy Návrat k pramenům:

Věděl jsem, odkud jsem přišel, jak jsem se sem dostal a jak jsem se stal člověkem, proč jsem zde pobýval. Znal jsem plán svého posledního odchodu a také kam se dostanu, když odtud odejdu. Co dalšího by ještě mohlo mít význam? Všechno ostatní byl pouze detail. Jenomže pak se objevil můj přítel Inspekt.

Jednou věcí bylo rozmlouvat s takovým duševním vědomím na seancích v laboratoři. Zde byl přítomen pouze hlas, který mluvil skrze někoho, koho dobře znáte. Zcela odlišné bylo setkat se s ním osobně, tváří v tvář. Napůl žertem, napůl vážně jsme pro identifikaci bytosti tohoto typu vybrali akronym INSPEKT, jelikož obecně vzato my Lidské mysli, jsme proti nim poněkud méně "zdatní".


Jsem malíř, jsem mistr svého snu

13. února 2014 v 12:39 Články


Všichni jsme umělci - všichni máme moc změnit svůj sen

Přišla jsem sem na tento svět jako umělec - všichni přicházíme na tento svět jako umělci. Nerodíme se s paletou barev ani se štětcem v ruce, nemůžeme tvrdit, že všichni dokážeme namalovat překrásné obrazy, jako to dokáží opravdoví mistři. Avšak i tak jsme pořád mistři, umělci - všichni bez rozdílu.

Jsme mistři a umělci svého vlastního života. Utváříme svůj vlastní život stejně tak jako to dělá malíř se svým obrazem. Pravda je taková, že jsme toto umění zapomněli, že jsme zapomněli moc, kterou bez rozdílu my všichni máme. Zapomněli jsme být mistry a umělci našeho života. Nechali jsme naše plátno veřejně přístupné a dovolili jsme všem okolo, aby na něj mohli nanášet své vlastní obrazce, své vlastní barvy. A tak žijeme život, který nám utvořili ostatní, jsme nespokojení a nešťastní.

Povězte, nechtěli byste se zase zmocnit svého plátna, vzít do ruky štětec a barvy a malovat? Malovat svůj vlastní život, být umělcem svého vlastního života? Protože můžete, jen stačí vzít do ruky štětec a barvy. Nemusíte žít ten starý "sen", to pláto, které žijete nyní - můžete jej odhodit a můžete si začít malovat nový obraz. Obraz, z kterého pro vás bude vyzařovat radost, láska, štěstí.Setkání s minulými já mimo čas - Gerrit Gielen

9. února 2014 v 18:13


V této eseji Gerrit prozkoumává význam nelineárního pojetí času v oblasti regresní terapie. Dosvědčuje, že spojení s dalšími životy není příliš o vzpomínání na něco, co je pryč a dokonáno. Spíš jde o tvořivou součinnost živoucích přítomností, které se stále mění a vyvíjejí tak jako vy. Minulost je v zásadě otevřená a neurčitá stejně jako budoucnost. To vrhá nové světlo na smysl regresní terapie a nabízí nádherné možnosti pro léčení.

Z pole vědy, filozofie a mysticismu přichází argument, že lineární průběh času, tak jak ho zažíváme, ve skutečnosti neexistuje. To je nejzřetelněji vyjádřeno v Einsteinově teorii relativity, která jasně ukazuje, že "teď" není jediným momentem. Moment, který je jednou osobou zažíván jako "teď", může být budoucností pro jinou osobu a v minulosti zase pro někoho jiného, záleží na jejich příslušných pozicích v prostoru jejich pohybu. Události, které se objevují ve stejném čase pro jednoho pozorovatele, se mohou objevit druhým v jiných časech. Když však "teď" není jedinou či specifickou událostí, pak naše tradiční pojetí času selhává a oddělení času do přítomnosti, minulosti a budoucnosti se rozpadává. To znamená, že minulost není neměnná. Vše probíhá v "teď" - včetně našich "minulých" životů.

Co to znamená pro reinkarnační terapii a jaký je úkol regresního terapeuta? Než odpovím na tyto otázky, dovolte mi nejdřív promluvit o smyslu vzpomínek. Když si něco pamatujeme, saháme psychologicky do jiné doby. Spojujeme naše "teď" s jiným "teď", které pro nás leží v minulosti. Nicméně pokud je minulost, přítomnost a budoucnost ve skutečnosti součástí jednoho prodlouženého "teď", pak není minulost něco, co je s konečnou platností pryč a dokončené. Vzpomínání není pasivní proces, avšak součinnost s živoucí energií, tj. součinnost s tou částí nás, která prožívá jistý moment v minulosti jako svou "nynější" realitu. Jak dosahujeme na minulost prostřednictvím vzpomínání, interakce probíhá oběma směry. Když se spojíme s časem v minulosti, dotýkáme se tohoto "teď" svou energií, ovlivňujeme jí toto "teď", a taktéž přijímáme energii a informace nazpět.ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ A LUCIDNÍ SNĚNÍ - Tomáš „Poutník" - video

4. února 2014 v 19:19 Videa, filmy, knihy

ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ A LUCIDNÍ SNĚNÍ - Tomáš "Poutník"

video


Fascinující vyprávění mladého muže, který s nenucenou samozřejmostí a širokým úsměvem vypráví o věcech, o kterých zatím jen tušíme...
Kdo potřebuje naději a připomenutí, že VŠE DO SEBE ZAPADÁ a MÁ TO SMYSL, toto video je pro něj... :-)


Zloděj jménem hormonální antikoncepce

3. února 2014 v 22:30 Články

Farmaceutický průmysl se nás snaží přesvědčit, že když matka příroda tvořila jinak dokonalé ženské tělo, u hormonálního systému udělala někde chybu. Jak jinak si vysvětlit, že jako jedna z výhod hormonální antikoncepce je uváděno i to, že žena pak nebude menstruovat, ovulovat, nebude trpět menstruačním syndromem, zlepší se jí pleť, zkrátka že hormonální antikoncepce konečně uvede ženské tělo do řádu a harmonie.

Pokud ale matka příroda přece jen chybu neudělala a s každou fází ženského cyklu měla nějaký záměr, pak se na hormonální antikoncepci lze také dívat jako na lupiče století. Žena sice neotěhotní, ale otázkou je, čím vším za to zaplatí. Takže pojďme se společně podívat na to, o co všechno zloděj jménem hormonální antikoncepce ženské tělo, ale také duši, okrade...

Ovulace - nejerotičtější parfém na světě
První věc, o kterou nás hormonální antikoncepce připraví, bude ovulace. Z vejcovodu se neuvolní vajíčko, které by mohlo být následně oplodněno, takže se žena stává vlastně neplodnou. Ale o to přece jde, můžete namítnout. Problém spočívá v tom, že když má žena své "plodné období", je plodná na všech úrovních svého života. Nejde jen o to, že je schopna zplodit nový život, ale je schopna ho vdechnout i všem svým novým nápadům, projektům, záměrům i kontaktům. V tomto období totiž žena září. Je plna nadšení a chuti začínat nové věci. A není divu, že to z ní okolí cítí. Obzvláště muži byli od přírody vybaveni speciálními radary, aby přesně vycítili, kdy má žena své plodné dny. Každý muž je vybaven instinktem zachovat svůj rod, a proto také podvědomě hledá svoji Bohyni plodnosti, která by mu darovala potomka. Pokud ovšem všude naráží na ženy bez ovulace, musí být nutně trochu zmaten. Tím nechci říci, že hormonální antikoncepce nemá své místo na světě, jen je třeba si dobře rozmyslet důvody, z jakých je užívána. Pokud ji žena užívá například preventivně, v očekávání, že co nevidět potká prince na bílém koni, pak se tento postup může stát tak trochu kontraproduktivním. Ovulace je totiž ten nejerotičtější parfém na světě, který dokáže přivábit muže, jako světlo rozsvícené lampy láká noční motýly. Zároveň v době ovulace je i ženin čich vybaven zvláštní schopností vybrat si partnera, který svým genetickým vybavením zajistí početí zdravého plodu bez genetických vad. V neposlední řadě má žena největší touhu se milovat právě v období ovulace, kdy je nejvíce smyslná, vášnivá a krásná. Zdá se tedy, že příroda vše promyslela do nejmenšího detailu a je tedy na nás, ženách, jak lehce se své energie Bohyně plodnosti vzdáme...