Březen 2014

Ženská duchovní podstata – Lucia René

28. března 2014 v 14:54 Články

Úryvek z dechberoucí knihy Lucii René (www.awakenacademy.org) "UNPLUGGING the PATRIARCHY: A MYSTICAL JOURNEY into the HEART of a NEW AGE" (Crown Chakra Publishing 2009) Kapitola "Spiritual Teaching on Women", str. 315 - 321

Po celých sedmnáct let, kdy jsem studovala se svým duchovním učitelem, byla jeho prioritou podpora studentek. V 80.letech na toto téma přednášel prakticky neustále. Říkal: "Když se osvícená bytost nachází ve fyzickém světě, v konkrétním čase a prostoru, rozhlédne se a zeptá se: Co je nejvíce potřeba? Když jsem se sám sebe na toto zeptal, odpověď byla jasná: osvícení žen."

Jednoho večera v zimě roku 1983 vystoupil na jeviště (ze kterého vyučoval své studenty), sedl si a s velkou vážností začal mluvit. "Pokud dnes budeme mluvit o ženském osvícení, budeme mluvit o všem podstatném. Jestliže správně pochopíme toto téma, porozumíme všemu důležitému. Jestliže téma nepochopíme, nepochopíme nic. Vše, co se děje v našem světě, závisí na tomto tématu. Tak je důležité.

Pro ženy je mnohem snazší dosáhnout osvícení než pro muže. Ženino jemnohmotné tělo přijímá v tomto světě světlo mnohem snadněji než mužovo. Proto je zvláštní, že v dějinách spirituality na této planetě bylo tak málo osvícených žen. Má to mnoho důvodů a je potřeba, abychom je pochopili, bez ohledu na to, zda jsme muži či ženy. Na nejhlubší úrovni mezi muži a ženami není rozdíl. Každá bytost má duši i ducha. Duše není ani mužská, ani ženská, je obojí. Ale v našem určitém životě jsme buď muži, nebo ženami.Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! - video

26. března 2014 v 15:38 Videa, filmy, knihy

Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu!

video

Toto video popisuje jednu z nejožehavějších otázek současné fyziky. Co je to vědomí pozorovatele? Odkud se bere a jaký je jeho význam?
Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která drží tento vesmír pohromadě.

Uvádím ještě jednou. Dobré pro rozšíření vědomí jak je to s naší časoprostorovou iluzí.

Funkcionalismus – výrazný styl současného bydlení - Mojmír Mišun

26. března 2014 v 15:30 Články
Jako lidstvo prožíváme různé zkušenosti. A to jak čistě individuální, tak společně se skupinou lidí. Podle toho, s jakou skupinou lidí a jaké velikosti, znamená to i podílení se na této společné zkušenosti. Podobně i v bydlení jsme prošli na Západě mnoha různými architektonickými styly.
Vždy odráží hlavní myšlenkový trend a společenskou normu, kterou se řídí větší část společnosti. Současně bude společně s hlavním trendem koexistovat i alternativní myšlenkové a životní styly. Jde o zkušenosti a volby, které prožíváme, abychom jim porozuměli, prozkoumali jejich možnosti a i případné hranice. Bude-li zkušenost směřovat k destrukci a k disharmonii, bude z moci vyšších principů dřív nebo později naplněna a ukončena.

Rád bych se pokusil pojmout a porozumět současnému bydlení, jeho hlavním trendům a zejména samotnému funkcionalismu. Protože důkladné porozumění tomuto architektonickému stylu znamená současně i porozumět této době, stylu bydlení a života, a i sobě. Z počátků seznamování se s Feng Shui jsem netušil, jak bude důležité rozkrýt principy funkcionalismu a tím i toho, jak se toto vše vztahuje k našim osobním životům.
Je to spojeno s tím, že mi postupně přichází vhledy do skrytých a podprahových archetypálních sdělení, který tento styl představuje. Mohu říci, že vytváří velmi silnou a koncentrovanou zkušenost. Dokonce přiznávám, že z počátku se mi nedařilo příliš porozumět jeho významu a spíše jsem s tímto tématem zápasil.
Dal jsem si nyní za úkol popsat zjištěné poznatky, které prezentují samotný funkcionalismus a volně vložit i postřehy z pohledu Feng Shui. Není mým hlavním cílem tento styl kritizovat či opravovat, jako spíše zahájit proces vědomého porozumění, jakou zkušenost nabízí a k jakému cíli či naplnění vede. Tedy jak nás osobně, tak skupiny lidí, společenství rodiny a až po celé skupiny lidí, jako je například celý náš západní svět.
Samozřejmě vložím do textu i jakási hraniční sdělení, abych napomohl hlubšímu nazření, proč je tento architektonický styl tak úspěšný a má stále potenciál se rozvíjet do různých variant a rozmanitostí. Nechám na čtenáři volnost prozkoumat a ověřit si předkládané informace a podrobit vše konstruktivní kritice, co s tématem souvisí.
Porozumět kvalitě a směru svého života, fungování dnešních rodin, systémů výchovy, společensky preferovaným hodnotám a vlivu člověka na své okolí, to vše je přímo nebo nepřímo ovlivněné současným životním stylem. Přitom převažující architektonické styly s tímto přímo souvisejí. Jednoduše vyjadřují nás samotné, jak v trendech, masovosti, různosti a i alternativních směrech.Jaro léto podzim zima a jaro - film

19. března 2014 v 20:39 Videa, filmy, knihy

Jaro léto podzim zima a jaro

film

Krása a jednoduchost sdělení v tomto příběhu o životě.
Je zde jen jedno Vědomí

13. března 2014 v 0:06 Články

Jde o to uvědomit si situaci, v níž se nacházíte. Jste Vědomí. V nejvyšších centrech jste Jediné Vědomí. Skrze jistá vysoká centra jste se individualizovali a stali jste se tedy individualizovanými verzemi Vědomí. Jste to, čemu se říká duše. Vše kolem vás je mentální povahy. Tyto hory, hvězdy... Pokud se vaše vibrace zrychlí, musíte si při pohledu na tyto hory nebo hvězdy uvědomovat, že pozoruje pouhé pohyby Vědomí. Vůbec všechno, co se děje, je to, že Mysl pozoruje Mysl. Nic jiného se nikdy nedělo. Pokud více aktivizujete svá vyšší energetická centra, budete schopni uvědomovat si Realitu jaká je - a to neustále…

Normálně vnímající bytost není možné nachytat na iluzi existence hmoty. V podstatě jen bytost nacházející se ve velmi alterovaném stavu vědomí může v tomto Bytí doopravdy uvěřit, že hmota je skutečná. Vědomí bytosti musí být v tomto Bytí velmi změněno, aby bytost mohla žít na Zemi jako člověk a nepřišlo jí to divné. Bytost musí mít zablokovanou schopnost přirozeně analyzovat, aby bez výhrad akceptovala tak očividné absurdity, jako je hmota, lidský život, své narození, stárnutí nebo smrt. Jen bytost trpící amnézií může bez výhrad existovat v podobě takzvaného člověka.
Vy nejste lidé. Jste duše. Do tohoto systému reality vcházejí bytosti, které si uvědomují realitu. Jsou to probouzeči. V podmínkách tohoto systému pseudoreality je ale těžké pracovat. Probouzeči jsou zde považováni za lovnou zvěř. Obyvatelé iluze je například ukřižují a jejich sdělení poté obrátí docela naruby. Nebo je zneškodní nějakým jiným způsobem, který odpovídá "duchu doby". Lidé jsou šílení.

Takzvaná planeta Země je místo, kde se šílené kosmické bytosti, považující se za lidi, posměšně chechtají každému, kdo nezapomněl na Realitu. Je to unikátně dekadentní prostředí, kde bytosti vyhlásily šílenství za normu. Napojením na fyzické tělo se vaše já skryje pod silné vrstvy zvířecích mentálních reflexů. Zapomenete, kdo jste. Stáváte se zajatci mocných zvířecích pravzorů chování, které v kombinaci s energií vaší duše vytvoří "lidské osobnosti", s nimiž se na Zemi ztotožňujete. Jste vystaveni vlivu řady parazitních kódů, kódy biologických nutností počínaje a kódy náboženských věrouk a lidských ideologií konče. Je to v pořádku - právě TO jste přišli na Zemi zažít. Člověk je virtuální klec, v níž je uvězněna bytost, kterou skutečně jste. Energie, ztuhlá do podoby takzvaného mužského nebo ženského těla zakrývá vaši osobnost.


HOME - film

12. března 2014 v 23:33 Videa, filmy, knihy

Home

film

O nádherné planetě Zemi, o nevědomém lidstvu.
Tvoříme jeden celek.

Naomi Aldort - video

4. března 2014 v 13:57 Videa, filmy, knihy

Naomi Aldort

video

Rozhovor s Naomi Aldort o přístupu k dětem, výchově a vzdělávání.