Tomášovo evangelium 1

15. května 2014 v 0:37 |  Články

Vybrané výroky z Tomášova evangelia nalezeného mezi rukopisy v Nag Hammádí.

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a zapsal je Didymos Juda Tomáš.


A on pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.Ježíš řekl:
Člověk, který hledá,
ať nepřestává se svým hledáním, dokud nenalezne.
A až nalezne, bude otřesen,
a když bude otřesen,
bude se divit a stane se pánem veškerenstva.


Ježíš řekl:
Když ti, co vás vedou, vám řeknou:
"Pohleďte, království je v nebi",
tak vás předejdou ptáci nebeští.
Když vám řeknou: "Je v moři",
předejdou vás ryby.
Ale království je ve vás a mimo vás.
Když poznáte sebe, budete poznáni
a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha.
Jestliže však sami sebe nepoznáte,
pak přebýváte v chudobě a jste chudobou.Ježíš řekl:
Starý muž, plný dnů, nebude váhat
a zeptá se malého sedmidenního dítěte,
kde je místo života, a bude žít.
Neboť mnozí první budou poslední
a poslední první
a stanou se jedním jediným.


Ježíš řekl:
Poznej, co máš před svou tváří,
a odhalí se ti, co je ti skryto.
Neboť nic není skrytého,
co nebude odhaleno.


Ježíš řekl:
Blažený je lev, kterého pozře člověk,
takže se lev stane člověkem,
ale zavržený je člověk, kterého pozře lev,
takže se člověk stane lvem.


A řekl:
Člověk se podobá moudrému rybáři,
který hodil síť do moře
a vytáhl ji z moře plnou malých ryb.
Mezi nimi našel ten moudrý rybář
velkou dobrou rybu.
Tu hodil všechny malé ryby do moře
a vybral bez váhání tu velkou rybu.
Kdo má uši k slyšení, slyš!


Ježíš řekl:
Hle, vyšel rozsévač,
nabral do dlaně a rozhazoval.
Něco spadlo na cestu,
přilétli ptáci a sezobali to.
Jiné dopadlo na skálu
a nezapustilo kořeny a nevyhnalo klas.
A jiné dopadlo do trní,
které semeno udusilo a červ je sežral.
A jiné dopadlo na dobrou zemi
a ta vydala dobrý plod.
Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.


Ježíš řekl:
Hodil jsem na svět oheň
a udržuji jej, dokud neshoří.


Ježíš řekl:
Toto nebe pomine
a pomine to, které je nad ním.
Mrtví nežijí a živí nezemřou.
Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé,
učinili jste to živým.
Co budete dělat, když byste byli ve světle?
V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma.
Když se stanete dvěma, co budete dělat?

Ježíš řekl:
Možná si lidé myslí, že jsem přišel,
abych na svět přinesl pokoj,
a nevědí, že jsem přišel přinést
rozdělení - oheň, meč a boj.
Bude třeba pět lidí v domě,
tři budou proti dvěma a dva proti třem,
otec proti synu a syn proti otci.
A předstoupí jako jediní.Učedníci řekli Ježíšovi:
Pověz nám, čemu se podobá království nebe?
On jim řekl:
Je podobné hořčičnému zrnu,
menšímu než ostatní semena,
když ale dopadne na zem, která je obdělávána,
vydá velký výhonek
a stane se ochranou pro nebeské ptactvo.


Ježíš viděl malé děti, které (ještě) pijí mléko.
Řekl svým učedníkům:
Ty děti, co pijí mléko,
se podobají těm, kteří vcházejí do království.
Řekli mu:
Vejdeme, když jsme dětmi, do království?
Ježíš jim řekl:
Když z dvou uděláte jedno
a vnitřní připodobníte vnějšímu
a vnější vnitřnímu
a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole,
a když to, co je mužské,
a to, co je ženské, učiníte jedním jediným,
aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí,
když své oči budete mít na místě svých očí
a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou,
obraz místo obrazu -
pak vejdete do království.


Jeho učedníci řekli:
Pouč nás o místě, kde jsi,
neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali.
On jim řekl:
Kdo má uši, slyš!
Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět.
Když nesvítí, je tmou.


Ježíš řekl:
Třísku v oku svého bratra vidíš,
ale břevno ve svém oku nevidíš.
Když odstraníš břevno ze svého oka,
pak prohlédneš,abys odstranil třísku z oka svého bratra. 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama