Srpen 2014

Bedřich Kočí a jeho odkaz

19. srpna 2014 v 19:50 Videa, filmy, knihy


Duchovní učitel s darem léčit, nás dodnes obohacuje svým přístupem, který byl velmi čistý a ušlechtilý.
Ve spojení s Bohem předával nezištně vše, co získal.
Přečtěte si více na těchto odkazech, jsou plné vyšší lásky a moudrosti:


Knihy Bedřicha Kočího PRÁH MEZI SVĚTY - přepsané přednášky, jsou volně ke stažení ZDE

Zajímavé přednášky O DUCHOVNÍ LÉČBĚ naleznete ZDEUkázka:

JAK VZNIKLO MÉ DUCHOVNÍ LÉČENÍ
Co mu předcházelo - prvé výsledky jeho. Jak na ně reagovala veřejnost.

Dnes, dívám-li se zpátky na všechna léta svého působení v oboru duchovního léčení, vidím jen nepřehledné řady těch, kteří se s vírou a důvěrou ke mně obraceli. Přišli majetní lidé, kteří byli ochotni za své zdraví obětovati celé své jmění. Přišli chudáci, kteří jediný vytoužený poklad spatřovali toliko v chybícím jim zdraví.

Mým úkolem, mou povinností bylo - pomáhati všem. Pomáhal jsem, kde jsem mohl, pokud mé síly stačily. To, co jsem od jednotlivců vyslechl přímo, a dále pak i to, co mi sta a sta děkovných dopisů potvrzovala písemně, přesvědčovalo mne po celou dobu mé činnosti, že nepracuji marně. To také bylo mi neustálou vzpruhou, která mne posilovala a posiluje stále při léčení nových a nových nemocných, kteří se na mne s prosbou o léčení obracejí.

Po všechna léta léčení, u příležitosti přečetných přednášek svých byl jsem vždy dotazován, jak vzniklo mé duchovní léčení. Proto odhodlal jsem se konečně historii svého léčení napsati a odpověděti přitom i na otázku, kdy a jak objevil jsem u sebe léčivou moc.

V roce 1909 stihla mne těžká rána. Zemřela mi maminka. Mnohý ví a sám na sobě poznal, jak člověku je, když zemře ten, který nás měl tolik rád. Abych se ze svého zármutku trochu vymanil a znovu se posílil, jel jsem si odpočinouti do Abbazie. Na cestu do vlaku vzal jsem si s sebou - a jistě nebylo to náhodou, že se tak stalo - mezi jiným také jednu vzácnou knihu.
Než jsem dojel do Abbazie, měl jsem tuto ušlechtilou knihu přečtenu a v mé duši rozhostil se blahodárný klid. Došel jsem k přesvědčení, že maminka nezemřela. Za toto uklidňující přesvědčení děkuji této knize, která mne poučila o tom, jak mám pohlížeti na nesmrtelnost duše. Smrt je pouze přechod z jedné sféry do druhé. Obohacen tímto poznáním, cítil jsem, že maminka je stále se mnou, že mne neopustila a neopustí tak dlouho, dokud jí Prozřetelnost dovolí, aby mne provázela.


Café de Flore - film

19. srpna 2014 v 19:19 Videa, filmy, knihy

Café de Flore

film

Jak na nás působí minulé životy?
Krásný film.