Září 2014

Poutníci a kouzelníci - film

11. září 2014 v 20:22 Videa, filmy, knihy

Poutníci a kouzelníci


Film, odehrávající se v nádherné přírodě himálajského království Bhútán, je příběhem mladého státního úředníka Dondupa, který byl umístěn v odlehlé horské vesnici. Místo aby si vážil svého postavení, je Dondup nespokojený. Je přesvědčen, že když odejde z Bhútánu do západního světa, splní se mu všechna jeho přání. Konečně se mu naskytne příležitost, musí si však pospíšit. Dondup se rozhodne nic nepromeškat: zalže nadřízenému, tajně si sbalí věci a rychle utíká z vesnice. Nestihne však autobus a ke svému zděšení se octne na cestě se dvěma dalšími poutníky, kteří cestují stejným směrem, s buddhistickým mnichem a prostým prodavačem jablek. Aby si zkrátili dlouhé čekání, začne mnich vyprávět příběh o Tashim, líném žákovi magie, jenž také sní o vzdálených místech, kde je tráva zelenější.

Buddhistické road-movie ze současného Bhútánu, které natočil opravdový buddhistický lama (režisér známého filmu Pohár), kombinuje okouzlujícím a nezapomenutelným způsobem starou legendu a humorný pohled na současný svět.Kdo se bojí smrti? - Jan van Helsing - kniha

6. září 2014 v 23:31 Videa, filmy, knihy


Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem. Německý autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti. Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to "podařilo".
V jedinečném interview položil bytosti, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi? Kam odnášíš duše? Co cítíš, když vyzvedáš duši vraha? Jak vypadá druhý svět? Jsi nesmrtelný? Viděl jsi Boha? Existuje peklo? Kdo vládne světu? Komu slouží Ilumináti? Kdy přijde Antikrist? Co víš o Ježíši? Co je smyslem života? Je smrt nevyhnutelná? Jaká budoucnost čeká lidstvo? Jaký smysl má nemoc? Jak být zdravý a šťastný? Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle a sama si říká Anděl proměny, přesahují naše "pozemské" vnímání světa. Otevírají čtenáři intergalaktické, univerzální pohledy nezatížené dualitou a představami dobra a zla.Ukázka z knihy:

"Tím, že pomáhám oddělit tělo od duše a ducha, působí skrze mne síla světla. Spojuji ducha s duší, aby se mohly odpoutat od těla. Z tohoto zorného úhlu jsem pro vás nejenom dělící silou, která vám pomáhá vyklouznout z tělesného, ale i léčivým aspektem. V přeneseném slova smyslu léčím duši, aby mohla splynout s duchem, odlehčila se a opustila tělo. To je jeden ze zřetelů, na který nesmíte zapomínat. Nejsem odnášející, ale přinášející síla.


Přicházím z božských drah, z prasíly, a přináším duši obrození. Jednotlivé aspekty mého bytí jsou sice na různých místech současně, a mají rozdílné podoby, nejsou to však samostatné subjekty. Když tedy přijdeš do styku s jedním z nich, setkáš se s bytostí, která se pohybuje takříkajíc samostatně. Může přijít a odejít, nemusí se nikoho ptát, jestli smí. A přece - nepřichází a neodchází proto, aby uspokojila vlastní vůli. Tyto jednotlivé aspekty plnící tuto službu a já tvoří jednotu. A protože jsem všude, můžu i kdekoliv odpovědět na volání rezonance. To mě ve vhodné době přivede ke konkrétnímu člověku. Vysvětlím ti to.


ET - Smrt a věčnost - video

6. září 2014 v 19:09 Videa, filmy, knihy

ET - Smrt a věčnost

video

Eckhart Tolle předčítá stejnojmennou kapitolu ze své knihy Ticho promlouvá.OSTROV - mystický ruský film

3. září 2014 v 0:02 Videa, filmy, knihy

OSTROV

mystický ruský film

Drama člověka, kterého si Bůh vyvolil, aby se stal jurodivým starcem, léčitelem a snad i světcem mezi ruskými mnichy na odlehlém ostrůvku v moři. Nádhera! - V malém ruském ortodoxním klášteře žije neobyčejný člověk. Ostatní mniši jsou zmatení jeho prapodivným chováním a ti, co ostrov navštěvují, věří, že tento muž má schopnost uzdravovat, vymýtat démony a předpovídat budoucnost. On sám se však považuje za nečistého pro čin, který v mládí spáchal.
Jak se změní život 1,5 roku bez jídla na práně? Povídání s Petrom - video

1. září 2014 v 21:02 Výživa

Jak se změní život 1,5 roku bez jídla na práně? Povídání s Petrom

video

Velmi inspirativní rozhovor nejen o práně, ale hlavně o důvěře v život a bytí.
Děkuji Vladimírovi za toto video www.VladimirBohm.cz

V souzvuku s nekonečnem - Ralph Waldo Trine - ukázka z knihy

1. září 2014 v 16:18 Videa, filmy, knihy

Vesmíru vládně božský řád. Ve vůli lidské, nad ní i pod ní bez ustání působí božská vůle. Dostat se do souzvuku s ní a tím se všemi vyššími zákonný a silami, znamená dostat se do řetězu tohoto podivuhodného řádu. To je tajemství celého úspěchu.

Existuje zlatá nit, táhnoucí se všemi náboženstvími světa
životy a učením všech proroků, věštců, mudrců a spasitelů ve světových dějinách, životy všech mužů a žen, jejichž význam byl opravdu veliký a trvalý. Všechno, co kdy vykonali nebo čeho dosáhli, bylo učiněno v plné shodě se zákonem. Co zvládl jeden, mohou udělat všichni. Každý si staví vlastní svět. Stavíme z vnitřku a přitahujeme z vnějšku. Myšlenka je síla, kterou stavíme, protože myšlenky jsou síly. Přitom jak se myšlenka zduševňuje, stává se jemnější a mocnější ve svých účincích. Toto zduševnění je ve shodě se zákonem a je v moci všech. Všechno se vytváří ve světě neviditelném dřív, než se projeví ve viditelném, dřív ve světě ideálním, než v reálném, dřív v duchovním než ve hmotném. Říše neviditelného je říší příčiny. Říše viditelného je říší účinku. Povaha účinku je vždy určena a podmíněna povahou jeho příčiny. Vesmíru vládně božský řád. Ve vůli lidské, nad ní i pod ní bez ustání působí božská vůle. Dostat se do souzvuku s ní a tím se všemi vyššími zákonný a silami, dostat se do svazku s nimi a působit ve spojení s nimi, aby ony mohly působit v svazku a ve spojení s námi, znamená dostat se do řetězu tohoto podivuhodného řádu. To je tajemství celého úspěchu.

Nejvyšší fakt všehomíru
Velkým ústředním faktem všehomíru je onen Duch Nekonečného Života a Moci, jenž je za vším, vše oživuje, projevuje se ve všem skrze všechno, onen samobytný princip života, z něhož všechno vzešlo a ustavičně vzchází. Je-li tu život individuální, musí nutně existovat nekonečný zdroj života, ze kterého vzchází. Je-li nějaká vlastnost nebo síla lásky, musí nutně existovat nekonečný zdroj lásky, ze kterého vzchází. Je-li moudrost, musí být za ní všemoudrý zdroj, z něhož prýští. Totéž platí o míru, o moci, o tom, co nazýváme hmotnými věcmi. Za vším je tedy onen Duch Nekonečného Života a Moci, jenž je pramenem všeho. Ta Nekonečná Moc tvoří, působí a vládne prostřednictvím velkých, nezměnitelných zákonů a síl, které pronikají celým vesmírem a obklopují nás ze všech stran. Bůh je tedy ten Nekonečný Duch, který sám sebou naplňuje všechen svět tak, že všechno je od Něho a v Něm, a nic není mimo něho. V něm jsme a žijeme. On je život života našeho, náš život sám. Přijali jsme a bez ustání od Něho přijímáme svůj živo. Jsme účastníky Božího života. Třebaže se od Něho lišíme tím, že jsme duchové individualizovaní, zatímco On je Duch Nekonečný, obsahující nás stejně jako všechno ostatní, přece v podstatě život Boží a život lidský jsou totožné a tedy jsou jedno. Neliší se podstatou jakosti, liší se stupněm.