Září 2015

Tajemství dvou partnerů - Jana Heffernanová - kniha

30. září 2015 v 14:47 Videa, filmy, knihy


Již více než rok si zapisuji a snažím se pochopit své sny. Chvíli mi trvalo, než jsem odhalila symbolickou řeč, kterou mluví. Až jsem poznala, že v obrazech jsou skryta naprosto přesná sdělení od Inteligence, která hovoří přímo ke mně a na tělo ke každodenním událostem a vnitřním postojům. Žádné obecné pravdy, moudrosti v knihách ani rady od zkušených se nevyrovnají tomuto hlasu, který k nám promlouvá každou noc. Stačí jen naslouchat a pustit se do dobrodružné a napínavé práce se sny. Skutečně je pravda ukrytá v nás a sny jsou jedním ze způsobů, jak se dorozumět s vnitřním hlasem, guruem nebo bytostným já. Není důležité jak to nazveme, ale tento kontakt nám může poskytnout inspirativní "hovory" a každodenní pomoc na naší cestě.
Autorka této knihy má téma snů skutečně dobře probádané a jednoduchým logickým způsobem vysvětluje možnosti jak symbolickému jazyku porozumět.

***

Anotace:

Kdo jsou ti dva partneři a jaké mají mezi sebou tajemství?
Partnery v této knize jsou světlo a tma, dobro a zlo, den a sen, vědomí a mimo-vědomí, mýtus a každodenní zkušenost, muž a žena, život a smrt. Jejich tajemstvím je vzájemná spolupráce.
Spolupracujícími partnery jsou i dvě části, na něž je kniha rozdělena. První část předkládá teorie hlubinné a dynamické psychologie s rozvinutými odkazy na prehistorii, srovnávací etnografii, mytologii a antropologii. Druhá část podává praktické návody, jak porozumět poučením, která přicházejí z hlubin naší duše v podobě snů. Autorka jasným a srozumitelným způsobem vysvětluje základní stavební prvky snu a jeho symboličnost, představuje druhy snů a ozřejmuje, co sny znamenají v kontinuitě našeho psychického života. Poskytuje praktické rady, jak si sen zapamatovat, zaznamenat, a nakonec pochopit.
V závěru čtenáře seznamuje s tvořivými aspekty snu: aktivní imaginací a uměleckým vyjádřením. Přesto je kniha víc vyprávěním než soustavným výkladem; velkou část textu tvoří příběhy: pohádky, mýty, náboženská podobenství, sny.
"Není to knížka na jedno čtení," říká o ní básník, výtvarník a psychoterapeut Miroslav Huptych, "je to průvodce na cestě sebepoznání. Ukazuje, že sny nejsou snůškou podivností a absurdit, ale že přes ně k nám hovoří vnitřní Rádce. Vyplatí se mu naslouchat, protože chrání naši duši. A také tělo, protože skrze sny se včas dozvídáme o vnitřních konfliktech, které by se později mohly projevit nemocemi. Jak Tajemství dvou partnerů, tak naše vlastní sny nás vedou ke smíření protikladů, k pochopení souvislostí a k poznání, že chaosem prosvítá řád."

***

Ukázka z knihy:

Současný pohled na sny

Sny jsou malé symbolické příběhy střižené na míru pro určitého člověka v určité situaci. Vyjadřují se stejným jazykem jako pohádky, legendy, mýty a poezie; tj. symbolickými obrazy, přirovnáními, metaforami. Sen předkládá psychická fakta. V poslední době se hovoří o tom, že sny aktivizují genetické programy, tj. předehrávají situace, do kterých se zvíře či člověk v životě nevyhnutelně dostane. Proto se zdají i zvířatům a novorozencům. Archetypické sny by tak mohly být považovány za obrazy genetického "naprogramování", za přípravu na život, snahu sladit nás s naší podstatou, s naším genetickým vybavením. V každém případě mají sny velký význam pro utváření paměti a schopnosti se učit.

Sny jsou vzkazy našeho nitra našemu vědomí o tom, co je prospěšné pro nás jako celistvou bytost. Jsou to každonoční malá divadelní představení, kde je nám předváděno, jak se typicky chováme a co se děje v naší duši a těle, co zanedbáváme, kam nás vedou naše energie (archetypy), a v tomto smyslu jsou i předvídavé; co se stane, vědí dřív, než k tomu dojde. Sny jsou nesmírně cenným zdrojem informací o nás i o lidech a věcech kolem, o našem vztahu ke světu a životu vůbec, o člověku ve světě, o morálce a "vyšších silách", o smyslu života.

Sny nám dávají nahlédnout jedinečným způsobem do našeho nitra. Dávají nám možnost vidět a pochopit vztah mezi vědomím a složkami duše, které se nacházejí mimo vědomí, a umožňují nahlédnout do mechanismů našeho myšlení. Ve snech nalezneme praktické rady pro typické životní situace a každodenní činnosti, ale mohou nám být zjevena i velká tajemství života.

Sny kladou ohromný důraz na naše vztahy s našimi nejbližšími. Velké procento snů se zabývá vztahy mezi námi a lidmi nám blízkými. V symbolických obrazech nám sny předkládají naše citové reakce na události minulých dnů, které sen dává do souvislosti se staršími zážitky a zkušenostmi. Jiná jedinečná funkce snů je v tom, že nás sen seznamuje s těmi oblastmi nás samých, které neznáme.

Sny nám říkají, které z našich základních potřeb nejsou uspokojeny, a naopak, co nepotřebujeme, co nám není vlastní. Tak sny napomáhají vnitřní integraci, syntéze, individuaci. Individuace není jen cestou výjimečného "hrdiny"; je to přirozená tendence živého organismu k celistvosti, úplnosti a optimálnímu rozvoji, k jejímuž uskutečnění je však třeba naší spolupráce. K tomu potřebujeme čas, vědomí, trpělivost, odvahu a zaujetí. Na cestě nás vede Semínko - Střed, které k nám denně hovoří skrze sny i jinak. Sny nám jsou spolehlivým průvodcem na hrdinské cestě k sebepoznání.


Více o knize ZDE

Rozhovor s autorkou ZDE