Leden 2016

Milovat z celého srdce, Jak vyléčit zármutek - Chuck Spezzano - kniha

13. ledna 2016 v 21:18 Videa, filmy, knihyAnotace:


Světoznámá kniha havajského spirituálního učitele Chucka Spezzana nazvaná Milovat z celého srdce nese skutečně příznačný podtitul Jak vyléčit zármutek. Je plná praktické moudrosti a pojednává především o tom, jak můžeme zacelit rány v našem srdci. Autor v ní čerpá z více než třicetileté psychoterapeutické praxe, během které u tisíců lidí poznal peklo zármutku a jeho destruktivní vliv na život. V důsledku zármutku se cítíme poražení, jsme zklamaní, zahořklí - a tím neodvratně spějeme k další truchlivé chvíli, která nutně musí přijít.
Tato kniha dodává odvahu. Podrobně analyzuje stav zármutku a ukazuje, jakým způsobem se všechno odvíjí od našeho rozhodnutí, zda se naše srdce a život stanou soudržným celkem. Nabízí také naději a cestu ke změně, aby se každý z nás mohl konečně naplno radovat ze života a z lásky. Vysvětluje, co je nám všem společné, a dělá to takovým způsobem, že se díky hlubokému porozumění a účinnému léčení dokážeme osvobodit od bolesti.
Ukázka z knihy:

Zármutek a bolest z minulosti

Všechny zármutky tvoří součást nějakého vzorce a zármutek současný je v určité rovině naším pokusem celý vzorec vyléčit. Zármutek znamená, že si přehráváme bolest z minulosti, zármutek z dřívějších vztahů a zármutek z dětství. Tyto dětské zármutky jsou odrazem zármutků, které měli v životě naši rodiče. Jedno z největších překvapení jsem jakožto psychoterapeut zažil, když mi došlo, že každá bolest měla nějakého předchůdce - všechna bolest pochází z minulosti.

Každá bolest z minulosti způsobí, že budeme předvádět nějaké obranné způsoby či chování. Typické je, že se tyto obranné postoje projevují následovně: příliš usilovně se snažíme, jsme příliš povznesení nebo věčně hrajeme úlohu pomocníka. Jsou to samosebou poukázky na budoucí zármutek, protože když se příliš usilovně snažíme, partner si bude chtít vydobýt nějaký prostor; když jsme příliš povznesení, partner se bude domnívat, že se o něj nezajímáme natolik, abychom navázali opravdu vážný vztah; když jsme v roli pomocníka, snažíme se být nenahraditelní. Zdá se, že taková role je zdrojem bezpečí, ale zároveň vytváří i stagnaci, protože děláme něco kvůli tomu, že máme pocit, že bychom to měli udělat místo abychom se pro to svobodně rozhodli. Vlastně máme strach být s partnerem na stejné úrovni a riskovat intimitu, takže všechny tyto druhy obranného chování přinášejí (stejně jako každá jiná obrana) právě to, čemu by měly předcházet.

Veškerá bolest, kterou prožíváme, je neukončená záležitost z minulých dob, či trhlina v mysli, již si přinášíme z minulosti do přítomné chvíle. Tyto trhliny budou vytlačeny na povrch, takže je můžeme vyléčit, ale minulá bolest se bohužel vydává za bolest současnou. Neuvědomujeme si, že takhle současná bolest je vlastně zavazadlo čili bolest z minulosti, kterou jsme si do stávající situace přinesli. Podvědomě se u nás projevuje sklon přimět lidi ze současnosti, aby představovali důležité osoby z minulých dob, takže se můžeme zaměřit na bolest z minulosti v současném převleku, čemuž se v klasické psychoterapii říká transference. Znovu prožíváme zármutlivé období a opakuje se to pořád dokola, dokud se nepoučíme o transferenci a nepřiznáme si, že veškerá současná bolest je vynikající šance, jak se lze zbavit minulosti a začít znova z čistého stolu.

Když jsem byl mladý, pomohlo mi chození po mém nevelkém domku vyléčit jeden z mých největších zármutků. Vzpomínám si, že jsem celé dny vstával ve čtyři ráno a začínal jsem rázovat sem tam, což umožňovalo té silné bolesti uvnitř vyplouvat na povrch - byla to bolest tak veliká, že mi chvílemi brávala dech. Když jsem šel do práce, tuto bolest vystřídala deprese, ale jakmile jsem byl schopen tu bolest zase cítit, deprese začala ustupovat.

"Vychodit bolest", to byla metoda, kterou mi předepsal kolega psychiatr, válečný veterán, který celé čtyři dny šel z vietnamských kopců zpátky pěšky do základního tábora poté, co byli přepadeni ze zálohy, takže on zůstal ze svého oddílu naživu jako jediný. Když viděl, jakou bolest prožívám, navrhl mi, ať ji "vychodím", jak to kdysi udělal on v době, kdy se zotavoval v nemocnici. Zatímco chodil, jeho bolest a "vina toho, kdo přežil" postupně slábly, dokud nakonec nezmizely úplně.
Díky tomu, že jsem se touto metodou řídil, dokázal jsem překonat tu tíhu a bolest, jež mě prostupovaly. Když jsem třetího dne po zármutku pochodoval v hodinách před úsvitem po domě a vyplakával se z bolesti, bleskla mi najednou hlavou vzpomínka, jak jako batole stojím v postýlce se šprušlíky a pláču po mamince. Znovu jsem si tuhle bolest prožil, a když jsem se od ní oprostil, ocitl jsem se ve zcela nové rovině léčení a svobody. Právě tato zkušenost mi pomohla poznat, že veškerá bolest je nedokončenou záležitostí z minulých dob.

Bohužel však své současné partnery držíme jako rukojmí své bolesti z minula a nutíme je platit za bolest, kterou jsme protrpěli jako děti. Až si tohle uvědomíme, dokážeme přijmout větší zodpovědnost za své emocionální reakce, protože k nim zaujmeme léčivý postoj. Bez tohoto vědomí a léčivého postoje jsme nuceni opakovat minulé chyby v současnosti, což jen prohlubuje trhliny, které jsme utržili v dětském věku.Peter Starec: Prána, čchi, živa - o duchovní podstatě Vesmíru - video

13. ledna 2016 v 20:27 Videa, filmy, knihy

Peter Starec: Prána, čchi, živa - o duchovní podstatě Vesmíru


video

"Slovani rozumějí slovu, cítí slovo a vnímají jeho energetický zápis i obsahový význam a umí ho procítit."