Březen 2016


Vědomé snění - Robert Moss - kniha

5. března 2016 v 21:46 Videa, filmy, knihyRobert Moss v knize podrobně líčí jedinečný přístup k pochopení snů za použití současných technik práce se sny, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě. Autor vychází zejména z tradic australských domorodců a domorodých obyvatel Ameriky.
Kniha Vědomé snění vám ukáže cestu, jak sny využít, abyste porozuměli své minulosti, dokázali ovlivnit budoucnost, uměli se napojit na své nejhlubší touhy a nechali se vést svým vyšším já. Autor objasňuje, jak aplikovat šamanské techniky práce se sny na problémy moderního života a jak se postupně vydávat na cesty světem snů.

Mossovy metody jsou jednoduché, efektivní a zábavné. Jsou oživeny obratným vyprávěním o jeho vlastních snech, snech jeho studentů - a odhalováním jejich často dramatických pochopení a následným rozuzlením. Podle Mosse někteří šamani věří, že se v běžné realitě neodehraje nic, co by se nejprve neobjevilo ve snech. Ve snových obrazech můžeme zahlédnout nejen náznaky budoucích událostí, ale máme možnost si i vybudovat schopnost pečlivě vybírat mezi jednotlivými variantami své budoucnosti. Netradiční a pokrokový systém vědomého snění při zachycování snů, návraty do nich a vedení snového deníku umožní čtenáři napojit se na nejhlubší zdroj tvořivosti a intuice a pomůže mu učinit v kritických okamžicích jeho života lepší volbu.Ukázka z knihy:


Vaše vlastní kniha snů

Nejdůležitější knihou o snech, kterou kdy budete číst, je váš vlastní snový deník. Budete se divit, kolik toho z vedení snového deníku a z pravidelných zpětných konfrontací se záznamy získáte. Já své sny zapisuji už víc než třicet let a stále je pro mě snový deník bohatým zdrojem informací, které sny přinášejí.

Začnete-li na svém snovém deníku pracovat, záhy vám bude jasné, že řada snů nepřináší příběh pouze o jednom díle. Zápletka je mnohdy ukryta v několika částech. Některé snové série se uzavírají až následující noc, některé běží stejně dlouho jako televizní seriál.

Význam mnoha snů je nesrozumitelný proto, že sny zobrazují události, ke kterým v běžné realitě ještě nedošlo. V takových snech potkáváme lidi a dostáváme se do situací z budoucnosti. Vedete-li si snový deník, brzy pro vás bude jednoduché všimnout si spojitosti mezi snem a následnou událostí. Díky tomu se bude zdokonalovat vaše schopnost rozeznat prorocký materiál z vašich snů a pracovat s ním. Zároveň budete umět ze snů zjistit, jak se nejlépe v určité situaci zachovat a jak na ni reagovat. Ve snech často objevíme víc než současné okolnosti. Odneseme si z nich letmý pohled na to, co leží v různých směrech a na různých cestách v bdělém životě před námi. Jakmile se tyto události skutečně stanou, je často velmi výhodné vrátit se zpět k původnímu zápisu a najít o nich svědectví či dokonce získat varování.