Červen 2016

Sny a léčení - John A. Sanford

19. června 2016 v 21:08 Videa, filmy, knihy


Sny a léčení je další zajímavá kniha pro ty z vás, kteří nacházíte svou inspiraci pro život ve snech. Je psána jednoduše, bez zbytečné omáčky a přitom plná informací. Obsahuje i praktické ukázky práce na konkrétních snech.
Tento úryvek z knihy se věnuje způsobu jakým se ve snech pohybujeme:Je zajímavé pozorovat, jak se ve snech pohybujeme. Způsoby dopravy ve snech zahrnují jízdu autem, cestu lodí nebo vlakem, létání vzduchem. K pochopení toho, proč si sen vybral určitý způsob dopravy, musíme znát spáčovy asociace, zvolený dopravní prostředek může mít velmi individuální příčinu. Přesto se ale můžeme pokusit o pár úvah o obecném významu těchto různých typů dopravních prostředků.

Auto je velmi blízké egu. Dělá to, co po něm chceme, poslouchá naši vůli a slouží nám ve vnějším světě. Často představuje určité množství energie dostupné egu pro vykonání různých životních úkolů. Stane-li se ve snu něco našem autu, můžeme očekávat, že to ucítíme další den. Když se nám např. zdá, že naše auto nechce jet, pak nás nepřekvapí, že další den nebudeme dobře fungovat, budeme mít potíže a nic se nám nebude dařit. Také jsem zjistil, že když auto neřídíme, ale jen se v něm vezeme a řídi někdo jiný, sen obvykle skončí nějak špatně. V takových případech se často stává něco nepříjemného - možná nehoda nebo zabloudíme. Je to jakoby auto představovalo energii ega a jestliže řídí někdo jiný, naznačuje to, že předáváme náš život jiné postavě v nás a sami se o něj nestaráme. Sny s auty mají málokdy hluboký význam, protože auta jsou stroje a představují druh mechanické činnosti. Nemůžeme od auta očekávat, že bychom s ním dosáhli království nebeské, ačkoliv je v denním životě užitečné.

Lodi mají hlubší smysl. Na lodi je cosi numinózního a archetypního. Raná církev se nazývala lodí, protože nesla věřícího napříč životem k bezpečnému břehu na druhé straně. Dodnes se hlavní část kostela jmenuje "loď". Zdá se, že loď symbolizuje to, co nás nese životem, možná tělo, nebo Já, nebo - protože loď je lidské dílo - určitou víru nebo soubor idejí, které pro nás pracují. Mít ve snu pod sebou dobrou loď naznačuje, že nás něco solidního veze životem.

Letadla se samozřejmě pohybují vzduchem. Vzduch představuje svět ducha nebo intelektu. Někdy říkáme o intelektuálních lidech "ten člověk žije v oblacích" a myslíme tím vysoko nad zemí v mentálním světě. Mluvíme také o "letu myšlenek". Letadla jsou vyrobena člověkem a tak někdy zobrazují dosažení něčeho prostřednictvím myšlenek nebo pojmů, neboť pojmy jsou také vytvořeny člověkem. Někdy je to užitečné: myšlenky nás mohou někam daleko a rychle zanést. Na druhé straně myslet znamená neprožívat, podobně jako let letadlem vysoko nad zemí nám neumožní zažít to, co je dole. V naší konkrétní historické době mají lidé sklon být příliš mnoho ve vzduchu, proto je letadlo ve snech často pochybným dopravním prostředkem. Tento zřetel bývá zdůrazněn, jestliže se má letadlo zřítit. Pouze bezpečné letadlo je letadlem s pozitivním a zdravým vztahem k tomu, co je na zemi.

Autobus je veřejným dopravním prostředkem, nemá v sobě nic individuálního. Jestliže nás kolektivní mínění příliš vtáhlo a jdeme-li životem v davu, může to sen zrcadlit jako cestování autobusem, trolejbusem nebo tramvají. Na druhé straně musíme znovu připomenout, že se jedná o individuální záležitost. Například jedna žena uvádí, že pro ni je autobus dobrý, protože jí připomíná, že je v určitém směru "jenom prostým člověkem". V dětství v ní pěstovali pocit výjimečnosti a toto je pro ni užitečná kompenzace.

Jízdní kolo obecně je ve snu pozitivním dopravním prostředkem, neboť jízda na kole je individuální a provádíme ji vlastní silou. Jízdní kola mají dobrou "duši". Jízda na kole je pro nás příjemná, a i když jsou kola člověkem vyrobené stroje a v přírodě je nenajdeme, vnímáme je jako přirozené, protože při jízdě na kole jsme ve styku s okolím. Lidé, kteří ve vnějším životě na kole jezdí zřídka nebo nikdy, zjišťují, že tak činí ve snech. Kolo se pohybuje, protože roztáčíme jeho kola v kruhovém pohybu, zůstává vzpřímené díky gyroskopickým účinkům točících se kol. Takový kruhový nebo spirální pohyb energie je typický pro individuační proces. Starověcí alchymisté to nazývali "circulatio".

Voda je symbolem par excellence pro nevědomí, takže plavání naznačuje, že někdo získává schopnost plavit se bezpečně vodami nevědomí. To je v kontrastu k utonutí, které naznačuje, že se utápíme v nevědomí. Tak je symbolizován stav nebezpečí. Čím více víme o vnitřním světě, tím lépe ve snech plaveme. Zjišťujeme-li, že dovedeme plavat dobře pod hladinou i nad hladinou, tím lépe.

Chůze nebo běh představuje ve snech pozitivní způsoby cestování. Tady jsme pevně na zemi a přemisťujeme se přirozeným způsobem vlastní silou. Běh naznačuje dobrou kondici, energii a odhodlanost atleta. Kontrast ke snům o běhání tvoří sny, v nichž se chceme pohybovat, ale jsme jakoby vrostlí do země. V takových snech jako bychom byli natolik nevědomí, že se nemůžeme pohybovat. Jakoby sen říkal, že nemůžeme dosáhnout psychického pokroku. Při běhu převažuje opačný stav. Získáváme jistou lehkost pohybu, kterou nám dalo rozšíření vědomí.

Létání vzduchem, bez cizí pomoci je mnohem spornější. Člověk je stvořen k chůzi po zemi, ne k létání vzduchem. Sny s létáním naznačují příliš mladický postoj (chlapec), nerealistické myšlenky, člověka, který nestojí "na zemi". O výjimky může jít tehdy, když létání představuje ekvivalent "magického létání" šamanů, stavu umožněného neobvyklými psychickými silami.