Květen 2018

Krystalová aura - aurická typologie

3. května 2018 v 20:25 Články

Krystalová auraTito lidé mají auru bezbarvou jako horský křišťál - ale to jen tehdy, když jsou úplně o samotě, očištěné, bez vlivu televize, rádia apod. Fenomén krystalických lidí totiž spočívá v tom, že se jejich aura zabarvuje dle okolí, tedy přesněji řečeno, dle aury lidí z okolí.
Sedne-li si krystal vedle deprimovaného člověka, jeho aura okamžitě začne měnit barvu a zabarví se deprimovaně. Pak se také tak začne krystal chovat, a pokud ho nikdo nepoučil o charakteru jeho aury, pojme podezření, že to jsou jeho pocity. Sedne-li si vedle někdo hysterický, krystal propadá náhle hysterii. Objeví-li se poblíž neurotik, krystal se sype pod ataky neurózy atd.
Nejhorší pro krystalickou bytost je otevřený prostor narvaný davy lidí - hypermarket, výstavy, kino, divadlo, Václavské náměstí... prostě lidi, davy lidí.

Aura krystalického člověka se v takovém prostředí přehltí tolika barvami, informacemi, cizími energiemi a emocemi, že se krystal sype. Vznikají tak deprese, agorafobie, ataky paniky, úzkosti, dokonce mdloby.
Co se jednomu může zdát jako prokletí, to druhý chytře a moudře využije ve svém životě. Krystalické bytosti jsou totiž vynikající léčitelé a diagnostici. Okamžitě totiž cítí emoce a bolesti klienta, dokonce snadno zachytí jeho myšlenky.

Krystaly nesnáší řev, hlasitý hovor přeplněných místností, konflikty, ostré zvuky - to vše mu prořízne auru jako mačeta a on trpí skutečnou fyzickou i psychickou bolestí, pod jejímž vlivem je pak schopen i zabít, pro trochu klidu a ticha. Pokud na takové dítě řvete, nejen, že vás bude nenávidět do konce života, protože jste mu působili hlubokou bolest, ale také vás nebude respektovat - jak byste si jistě přáli.
Krystalky vyžadují spravedlnost na všech úrovních, protože vědí jak nespravedlnost bolí v auře. Stoupnou si tak mezi dva zápasící alkoholiky a budou se snažit zabránit konfliktu - bez ohledu na vlastní nebezpečí.
Krystaly potřebují svůj klid. Jistě milují společnost, ale pak potřebují svůj čas a prostor, kde se v klidu očistí a vrací se ke své vlastní podstatě. Jejich aura v bezpečí domova eliminuje vnější vlivy a nabyde křišťálového vzhledu. V tu chvíli září jako andělé.

Směřování:
Krystaly jsou často vrození andělé, nebo vesmírné bytosti. V jisté míře jde i o bývalé šamanky, bylinkářky. Mají totiž blízko k vysokým vibracím. To je vhání do náruče zvířat a přírody, kde jim nehrozí žádné nebezpečí. Proto krystaly důvěřují více přírodě, než lidem. Většinou milují jednotlivce, kteří jim v auře nezpůsobují chaos, ale nesnáší lidstvo - pro zvěrstva, která taky lidé páchají.

Zdroj textu facebook


Krystal

Je nesmírně vzácnou a ojedinělou aurou. Neobsahuje žádnou barvu, ale do své aury pohlcuje všechny barvy spektra. Lidský krystal čistí naší auru, buď to dělá vědomou pozorností, nebo už jen svou přítomností. Protože všechno negativní vtahuje do své aury a čistí. Proto je rozeným léčitelem. Je nejvíce empatickou barvou spektra. Poznat sám sebe je pro krystal otázkou života a smrti. Pokud krystal odvrátí svou pozornost od nejvyššího zdroje a přestane se spojovat s Bohem, ocitne se ve velkém energetickém deficitu a začne do své aury přijímat nejen tmavé negativní energie, ale začne do sebe pohlcovat barevné vibrace od všech ostatních typů a v tom okamžiku přivede svou auru do nepředstavitelného chaosu, který může vrcholit energetickým zkratem a může vést k vážným onemocněním.

Co má tedy krystal dělat, když se ocitne v takovéto situaci? Nezbývá mu než, aby se odebral na nějakém místo o samotě se znovu spojil vědomou pozorností s nejvyšším zdrojem. Jakmile toto pochopí už je to pro něj malé osvícení. Miluje vše co je krásné, čisté a příjemné. Podvědomě by chtěl žít v zámku na křišťálovém vrchu ze svých pohádek, snů a fantazií. O co je jeho svět krásnější, o to víc je tíživější tato hmotná skutečnost, která se mu jeví drsnou, nehostinnou, případně i nepřátelskou.

Je nejvíce zranitelný ze všech barev spektra. Lpí na svém soukromí a pokud možno pouští si tam co nejmenší množství lidí. Pokud je ve společnosti většího množství lidí, barvy aury všech se dostanou do jeho aury a on má pocit zahlcení se a pere se v něm mnoho různých osobností, je to pro něj něco hrůzného. Tak jako krystal nemůže žít bez spojení s Bohem, nemůže žít ani bez spojení s Matkou přírodou. Práce s půdou je pro něj obrovsky důležitá, uzemňuje ho, vrací mu stabilitu a umožňuje mu žít v tomto světě.

Zraje nejdéle ze všech barev spektra. Dozrává kolem padesátého roku. Když je ve formě, tak je schopen zvyšovat nejvyšší vibrace v sobě a zároveň ve svém okolí. Má zvláštní schopnost být objektivní, vystoupit nad své city a myšlenky a vidět až buddhisticky věci takové jaké jsou. Dokáže prohlédnout všechny líbivá gesta, dostat se pod fasádu, pod jakýkoliv povrch a tam vidět vztahy, které unikají většině barev. Má doslova rentgenové oči. Myslí velice rychle, jasně a bystře. Je mutací citlivě zlaté. Je náruživý čtenář, ale rád chodí mezi lidi, protože se potřebuje inspirovat ve společenském styku. Zde je bezradný. Celý život se krystal učí a přitom tvrdě pracuje, pokud možno stranou hlučícímu davu. Je svědomitý, odpovědný, pečlivý a pilný. Má problém s pozorností. Ve volném čase přemýšlí o svém životě, modlí se, medituje. Víc než myšlením se řídí intuicí. Ale jestliže se nebude řídit intuicí, jeho život se může stát sledem citově vypjatých situací. Bude mít pocit, že neví proč je tady na světě, a tak se bude snažit napodobovat ostatní, kteří tu mají ale úplně jiné úkoly, jiné potřeby.

Dokud si neuvědomí, že tu není jeden svět, jeden čas, že smyslové vjemy, myšlení a cítění jsou jen dimenzemi jedné skutečnosti, že všechna ta omezení, která na něj tak tísnivě dopadají se týkají pouze světa smyslů, nikdy ne světa duchovního, který je jeho pravým domovem, nenajde v tomto světě mír a pochopení. Je až přehnaně skromný, uzavřený, stydlivý, raději se drží pozadu. Když je v nějakém vztahu v tom okamžiku se jeho část aury zcela promísí s barvou partnera. Ihned přebere její projevy, jak smyslové, verbální i emoční. I v těch největších krizích se nechová spontánně, ale snaží se chovat tak jak si myslí, že se to od něj očekává. Dělá to proto, že se neobejde bez ostatních a je na nich závislý.

Na stres reaguje stažením do sebe, což vytváří dojem, že je krystal sobecký a necitlivý. Nikdy žádný partner u něj nebude na prvním místě, na první místě bude vždy jen Bůh. Dík své stydlivosti, nejistotě, malé sebedůvěře má krystal malou schopnost vycházet z lidmi, a to že se o tom stále přesvědčuje, ještě více podlamuje jeho sebedůvěru a to může způsobit, že se stane hyperkritickým. Nejdříve vůči sobě a pak i k ostatním. V tom okamžiku se může odříznout od lidí, což se může stát trestem, nikoli vytouženou samotou. Dík své čistotě nemá instinkt ke společenskému chování. Jednou snad najde odvahu, aby se přestal schovávat za vypůjčenou společenskou masku a začal žít svůj vlastní život, i když se zpočátku může cítit jako nahý.

Pokrytectví se mu nepředstavitelně příčí a taky když se stává někým kým není, on tím nechce být, ale nemá vyhnutí. Celý život je jeden velký boj, aby zůstal sám sebou. Protože nemá ochranu jako ostatní barvy tak je na tom velice těžce. K promísení s jinou barvou dochází nejsilněji při sexu. Krystal ztrácí svou barvu a začíná žít život někoho jiného. A tak v deficitu se krystal od partnera začíná odtahovat a může působit chladně, ba dokonce, že je frigidní. Paradoxně má největší potěšení ze sexu z celého spektra. To co pak následuje, dočasná ztráta sebe sama, může často vést k rozhodnutí pro nedobrovolný celibát. Tento celibát v něm nevyvolává napětí a podráždění, ale spíš klid a mír a umožňuje mu sladit se s těmi velkými energetickými výkyvy, které neustále prožívá. Své názory si často nechává pro sebe, což může působit sebestředně. Těžko nese běžné životní překážky, což ho vyvádí z míry, stává se vykolejeným. Hmotný svět je pro krystal často skličujícím místem pro život. Na své finance je velice opatrný a pečlivý. Neoplývá velkým množství peněz. A když jich trochu má, neví jak s nimi naložit.

Pro krystal znamená duchovno žít poklidný vyrovnaný život na základě poznání, že jen přípravou na sjednocení se všeobjímající podstatou veškerého bytí. Na tom záleží, zda přežijeme v dalším tisíciletí. Jeho posláním je léčit nejen mysl a tělo, ale i duši. Pokud žije v souladu s tímto posláním, žije šťastný život v míru se sebou i s ostatními. Pokud nerozpozná, nebo dokonce odmítne tento svůj úkol, jeho život bude nenaplněný, nešťastný a plný zoufalství. Jako jedna z mála barev má možnost zažívat štěstí z přímého osobního vztahu s Bohem, o což se ale musí hodně přičinit. Je pupeční šňůrou mezi Bohem a ostatními aurickými barvami.

Profesní možnosti: knihovník, spisovatel, sekretářka, recepční, masér, léčitel.Aurickou typologii popsala ve své knize Barvy života Pamala Oslie. Rozpoznává široké barevné spektrum a rozdělila jednotlivé charakteristiky do 14 základních skupin. Kniha obsahuje test, díky kterému je možno určit svou typologii.